Spennende kanaliseringer fra Jamye Price

Kanaliseringene er oversatt av vakre Solfrid SolEra.
Ønsker du å motta Nyhetsbrev, send en mail til: solera@online.no

Du finner den siste kanaliseringen øverst ...
Start nederst, hvis du ikke har lest en eller flere av de andre.

Etter hvert som kapasiteten på de forskjellige sidene fylles opp, vil de eldste kanaliseringene bli slettet. Ønsker du å ta vare på kanaliseringene,
så anbefaler jeg deg å lagre alle eller de du vil ha.

Veldig flott å kunne gå tilbake å lese, ved en senere anledning.


Jamye Price er en forfatter, energihealer, kanal og lærer. Hennes unike energihealing modalitet, Crystalline Soul Healing (Krystallinsk Sjelehealing), sammen med Lysspråk — er en kraftfull forvandlende opplevelse. Hun kanaliserer også Areon, the Lyran Council of Time (det Lyranske Tidsrådet), med informasjon fokusert på den mentale og emosjonelle balansen i Oppstigning. Jamyes arbeid er praktisk og dypt; hun blander høyst esoteriske emner sammen til anvendelig bruk for bemyndiget levesett.

Forbereder Fremtiden (fra 5. november 2015)

(Av Jamye Price den 13. juli 2018)

Gledelig Juli måned!

Gode Gud! Jeg håper din juli måned er vidunderlig og rolig. Jeg opplever litt intensitet hos meg. Det er interessant, merkelig og noen ganger irriterende. Likevel er alt dette.

De kollektive energiene strømmer fremdeles sterkt med hensyn til omarbeiding av Familien, som er en annen måte å si Forbindelse på. Jeg hører fra noen av endringene i karmiske mønstre, dypere forbindelser, sunnere grenser.

Juli måned bringer en interessant katalysator med hensyn til hvordan vi samhandler. Det fysiske dualitetsriket er den perfekte forandringsmaskinen som hjelper oss til å utvikle oss som en art. Juli måned skifter vår ytre forbindelse på dype måter. Mange merker fremdeles mange endringer i de fysiske øynene og Hals Chakraet, så vel som endringer i hjernen.

Samlet sett fokuserer Juli måned på hvordan vår "familie" fortsetter å strekke seg ut. Vi vil fortsette med å bli "møtt" med nye valg om atskillelse/forbindelse fra det fysiske perspektivet. Juli måned bryter ned mengder av atskillelse som har holdt oss fokusert på de gamle måtene til selvet/andre.

Vi åpner oss for nytt nivå av bemyndiget suveren forbindelse når vi ærer atskillelsen av det fysiske riket gjennom forbindelseslinsen. Det er den praktiske blandingen av fysisk-ikke-fysisk når menneskeheten frigir frykten som har forårsaket dominans og åpner seg for Kjærligheten som forstår suveren atskillelse gjennom forbindelsen til helheten.

Denne ukens LysEksplosjon er en vakker påminnelse om kraften i forbindelse som er blitt gitt til oss av Livet. Jeg fornemmer veldig mye opprydding som inntreffer med de kommende formørkelsene. Likevel fører det hele til flere bemyndige forbindelser. Juhuu!

Jeg ønsker dere en vidunderlig uke!

Mye Kjærlighet, Jamye


Velsignede Vesen, din bevissthet, dine valg og dine handlinger er redskapet som fremtiden formes gjennom. Livet selv reagerer på dine valg. Du er skulptøren som former ditt liv og denne verden. Det er stor kraft. Livet gir deg det fritt og gavmildt.

Du er født forsynt med fremtiden i dine hender, ditt hjerte, din bevissthet, ditt valg.

Denne menneskelige opplevelsen er en praktfull reise, og du er ved et spennende punkt. Punktet er ikke et øyeblikk av spenning, men alle punktene er forbundet.

Forbindelse er punktet.

Forbinder du deg med Livet, med andre, ditt hjerte og ditt sinn? Forbinder (forener) du din fortid, nåtid og fremtid?

I din linearitets skjønnhet, er ditt nåværende øyeblikk blitt etablert av din fortid. Du oppfatter verden basert på dine tidligere opplevelser og hva som føles riktig for deg basert på disse opplevelsene. Har du blitt støttet og elsket? Har du blitt forlatt eller misbrukt?

Selv om det kan være vanskelig å forstå, vedrører disse dine oppfatninger.

Du trenger ikke å fornekte smerte; det hjelper ikke dens oppløsning. Men du må velge å Stoppe og Hindre Fortiden i å holde deg i vibrasjonsresonans med smerten fra forlatthet eller misbruk. Har fortiden din etablert et bemyndiget nærvær som er forberedt på å forandre fremtiden til en reise av mer Kjærlighet og støtte?

Å Forberede Fremtiden krever tålmodighet etter hvert som form bygges. Det krever bevissthet om signalene til den usynlige formbyggingen.

Fordi Livet er i dine kreative hender etter hvert som du former det, snakker det til deg.

Hører du etter
? Det sender deg signaler om hva som fungerer, hva som er fåfengt, hva som er skadelig, hva som er hjelpsomt og nyttig. Alle vesener gjør dette, gjør de ikke? Hvorfor ville Livet selv være noe annerledes?

Noen ganger må du observere nøye, bruke logikk, eller bruke intuisjon.

Å Forberede Fremtiden gjøres i det nåværende øyeblikket. 

Du tar et valg om handling, uvirksomhet og respons. Dette bygger videre på å Stoppe Fortiden, for hvis du har vibrasjonsresonans med offertilstand for eksempel, former det fremtiden din. Du trenger ikke å arbeide hardt med fortiden, bare ta det sterke valget om å stoppe dens flyt slik den var, og velge på nytt.

Forståelse og verdsettelse av fortiden tillater ny flyt, ny forståelse, nytt perspektiv, og ny energi inn i ditt nåværende øyeblikk.

Mens vi sitter for å Springe Ut Med Å Forberede Fremtiden, forstår og verdsetter vi fortiden og åpner nåtiden for ny form for fremtiden. Vi forsterker vår indre kraft som tillater utfordringer å oppløses til ny styrke. Vi holder et kraftfullt perspektiv på Kjærlighetens potensiale når vi tilgir fortiden og husker at Livet støtter oss for å forbedre fremtiden. Vi er et fyrtårn (en ledestjerne) av Kjærlighetens kraft når vi opprettholder en balanse og stabilitet som legemliggjør bemyndigelsesnåden som former en fremtid av Kjærlighet. Fortsett å Springe Ut! (Blast on!)

Kilde: https://jamyeprice.com/preparing-the-future-2/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=7b38e82fd5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_01_44&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-7b38e82fd5-414463677&mc_cid=7b38e82fd5&mc_eid=8a528fc806

Universell Familie

(Av Jamye Price den 29. juni 2018)

TILBAKEBLIKK PÅ JUNI MÅNED
Juni måneds energi som handler om å legemliggjøre den fysiske støtten gjør veien klar for stor transformasjon. Da vi frigjorde tidligere traumer (mye av det opplevd gjennom fysiske symptomer; spesielt halsen og øynene for mange) og åpnet opp for mer forbindelse — gjennom et fokus på flere familielag; begynte vi en kraftfull katalysator av forandring som det tredje kvartalet fører inn.

Juni måned satte i gang en transformasjon av Jord Familien; hvordan vi føler oss forbundet og støttet i det fysiske riket. Dette er viktig for å utvikles til en større forbindelse, etter hvert som menneskeheten utvikler seg hinsides atskillelse og inn i det neste nivået av forbindelse — Universell Familie.

Juni måneds energi la vekt på å gi slipp på smertefulle oppfatninger fra fortiden, slik at den blir det sterke fundamentet av støtte og klarhet den alltid var ment å være. Idet du forbandt deg med styrken og medfølelsen din fortid har tilbydd deg, er du mer bindekraftig (heller enn "atskilt" i det indre på grunn av frykt eller smerte) og kraftfull. Dette endrer fremtiden.

JULI ENERGIER
Juli energier bygger på Jord Familie støtten, til en utvidelse av å åpne seg for Universell Familie. Denne energien handler om å oppstige inn i flere universelle lover, tillate vår bevissthet å lede med mer klarhet i stedet for å misligholde vårt ansvar i verden utenfor.

Fra dualitet til treenigheten, begynner vi å operere med den usynlige forbindelsen i sinn og hjerte. Dette hjelper oss med å legemliggjøre (Juni Energier) de universelle lovene (Juli Energier) som handler mye mer om den subtile energien — den umåtelige usynlige maskinen som bygger form.

I den sjuende måneden vil vi se veldig mye Krone Chakra aktivering etter hvert som den spredte åndelige energien intensiveres i vår opplevelse. Vi vil bli kallet til å se hinsides fysiske regler og bruke "fantasien" for å åpne opp for nye ideer, inspirasjon og muligheter. Arbeidet holder din resonans til denne nye vibrasjonen.

Du gjør ikke dette gjennom perfeksjon, du gjør dette gjennom autentisitet når du tillater din egen resonans å tilpasse seg ditt nye potensiale. Noen ganger føles det behagelig, og noen ganger føles det som ubehaget ved frigjøring og transformasjon — en kreativ tilstand. Omfavn din forandring, du har løftet deg til nye nivåer.  

UNIVERSELL FAMILIE
Familie handler om forbindelse og et aspekt av vår Oppstigning er å begynne å forbinde seg med kosmos i større kapasitet. Jeg føler ikke at dette handler om avsløring (disclosure: det å åpne for noe som har vært skjult tidligere), dette handler om å legemliggjøre din verdi i den universelle verdensordningen.

Du er av stjernene, du er av betydning.

Ei dette dype uttrykket av Liv — det er deg. Du er blitt skjenket kongerikets nøklerHvor Juni bidro til å forme et nytt fundament, bidrar juli til å katalysere deg inn i ny visjon. Tiden er inne.

Tiden er noe som er slikt et verdifullt uttrykk for det fysiske riket. Den hjelper oss med å markere denne lineære opplevelsen. Likevel er den en subtil energi, og samhandler (interact: påvirker) derfor ikke det samme i det subtile riket.  Du har et forhold til Tiden som er mer fleksibelt enn det kan virke som. Din fantasi, din inspirasjon, din åndelige natur er mer avstemt med Tidens subtile energi. Da trenger din kroppslighet tålmodigheten (ugh! ;o) til å tillate det subtile å bygges til form.

Tålmodighet er nøytraliteten som tillater deg å oppdage "veien" til ny form. Når skrittene du tar i det fysiske er avstemt med din subtile bro (tanker, følelser og intuisjon), er du fri til å tilpasse deg ny informasjon. Det er din universelle forbindelse som åpner deg for denne bredere strømmen av informasjon.

Drømmetid
Observer drømmene dine i juli måned, for det er sannsynlig at du vil bearbeide, lære eller skape mer i drømmene dine denne måneden. I drømmetilstanden flyter hjerneaktiviteten din i en resonans som ikke er like mye bundet og begrenset av fysiske tetthetsregler. Dette er en lettere måte å samhandle med de universelle energiene for mange, som frigjør deg fra båndene til Tid og form.

Observer hva som skiller seg ut for deg i drømmene dine, for du trenger ikke å ha alle detaljene, du får bare tilgang til din nøytralitet (så mye som mulig) for å fortsette å forbinde deg med det neste punktet (dot: prikk; punktum), det neste punktet, det neste punktet ...

Form bygger.

Du kan oppdage mye aktivitet rundt de neste formørkelsesperiodene i juli måned. Den 12. juli, vil solformørkelsen i Krepsen forsterke din Universelle Familieforbindelse når du beveger deg forbi det harde skallet av form og omfavner farvannene (følelser/subtile energier) som omgir og støtter deg. Dette kan bevege deg forbi din komfortsone, men det forbereder deg på ubehagsonen av kreativitet, hvor frykt, spenning og begeistring flyter sammen (blur: blir uskarpt eller slørete; viskes ut).

Den 27. juli har vi en måneformørkelse i Vannmannen som forsterker kjærlig pleie og næring, som vil være den perfekte avslappingen før august energiene (og siste formørkelse i Løven den 11/8). Formørkelser er en konsentrert strøm som tilbyr et "tilbakeføringspunkt". Å fokusere rundt disse tidspunktene tilføyer en mektig forsterkning til din transformasjon. Med 3 formørkelser som triangulerer (triangulating: er delt opp i trekanter? - triangulate: å dele opp i trekanter) i det 3. kvartalet i dette Året for Forsterkning. 

Hvilken vakker treenighet.

OPPSUMMERING
Din Merkaba styrkes slik at det blir mindre friksjonsmotstand og mer begeistring etter hvert som vi fortsetter å gå i spiral inn i et nytt nivå av forbindelse og til syvende og sist kreativitet. Vårt fundament av støtte i Jord Familien gir oss styrken til å ekspandere inn i vår Universelle Familieforbindelse.

Juli måned vil tilby oss ekspansjon gjennom kraften i ny visjon. Hva ser du når du ser deg rundt? Se etter potensialene, det er alltid forbedring tilgjengelig, selv fra utfordringer. Vær denne forandringen. Tiden er inne.

Kilde: https://jamyeprice.com/july-ascension-energies-universal-family/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=ceedcedc27-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_26_08_10&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-ceedcedc27-414463677&mc_cid=ceedcedc27&mc_eid=8a528fc806

Jordfamilien

(Av Jamye Price den 28. mai 2018)

TILBAKEBLIKK PÅ MAI MÅNEDEN
Mai måned hadde energien til Fredelig Hjerte, og det var en interessant flyt. Jeg hadde en dyp bearbeiding førenn det månedlige energi webseminaret (teleclass: undervisning via telefonkonferanse). Jeg hadde et glimt av å føle det som om hjertet mitt var et vacuum, en dyp magnetisk tiltrekningskraft (magnetic pull).

Deretter ble hodet og Kronechakraet mitt så sterkt aktivert at det var ubehagelig, og jeg måtte bare hvile og koble ut alt resten av dagen. Konsentrasjon eller fokus var ikke mulig. I løpet av teleklassen var det en overføring hvor energien var lignende med dette. Hjerte healing, kroneaktivering. Forankre mer av din Guddommelige natur.

I mai måned la jeg også merke til at jording ikke var så lett. Frekvensen vår forsterkes og økes stadig (i dette Året for Forsterkning ifølge Areon), så jeg oppdaget at jeg ikke var jordet, men ikke så altfor ille. Har du lagt merke til noe lignende i det siste?

Fokuset på jording hjelper deg med å forankre eller legemliggjøre de høyere frekvensene og virkelig forvandle denne verden — bare ved å leve livet ditt og la din kraftfulle Kjærlighet strømme inn i din verden. Det er den eneste måten det virkelig skjer på.

JUNI ENERGIER
Å innstille seg på energiene denne måneden var interessant. Areon viste meg at Juni måned hadde en generell energi av å helbrede menneskehetens fall inn i bedrag, men energifokuset var ikke etablert enda —deretter ble de stille rundt emnet. Det er et stort emne, og et emne som bare ikke helbreder over natten. Det kommer i faser av bemyndigelse. 

Til slutt begynte de å vise meg vårt perspektiv på familie, som er en annen måte å si forbindelse eller DNA/Akasha informasjon på. De brakte inn en 3 måneders mal (mønster; modell) som begynner med vår Jordfamilie i juni, vår universelle familie i juli og vår hjertefamilie i august. Denne treenigheten er en del av å transcendere dualitet til trialitet (triality: tilstand av å være trefoldig/tredobbel), hvor vi bevisst integrerer den "usynlige" forbindelsen. Oppstigning.

JORDFAMILIEN
Jordens juni-energi omfatter din nærmeste familie, nedarvet (nedarvet, som stammer fra ens forfedre) og kulturelt DNA, til og med ditt tidligere liv DNA som kanskje ikke har noen forbindelse med din nåværende familiehistorie. Den strekker seg ut til din familie med likesinnet sinn og hjerte — venner og medskapere som du samhandler med. Den strekker seg også ut til de som ser ut til å være motsatt av deg, menneskehetens familie.

Selvfølgelig inkluderer den også dyr, Jorden og elementene som utgjør livet på Jorden; selv om vi hovedsakelig kommer til å fokusere på det fra det menneskelige synspunkt.

Juni-energiene vil kalle deg til å frigi tidligere smerte, traumer eller motstand. Du trenger ikke å fordype deg i det, bare observer ditt liv og nær enhver frykt eller motstand til nytt mot og nytt valg. Vær tålmodig med deg selv og ditt liv.

Juni vil kalle deg til å romme mer av din Guddommelige Kjærlighet og legemliggjøre fremtiden for menneskehetens forbindelse mer og mer, i alle dens fasetter. Hvordan du manifester dette vil være under inntrykk av ditt fokus og dine ønsker. 

“Men jeg har allerede gjort dette arbeidet.”

Kult. Du vil vite at du er ferdig med det fordi du kan være rundt familien din eller ikke, og føle en avsondret medfølelse som omfavner fullkommenheten til din fortid. Du vil observere eller oppleve enhver form for menneskelig adferd eller utfordring og føle freden som overgår all forståelse.

Ikke bare en mental forståelse — en følelsesmessig  forståelse og takknemlighet for utfordringenes fullkommenhet. Du vil føle dyp Kjærlighet og medfølelse for hver menneskelig engel som støttet din vekst så fullkomment eller fortsetter å vekke opp menneskeheten gjennom undertrykkelse eller bedrag.

Hvis det er en ting jeg har lagt merke til med hensyn til dette Året for Forsterkning, så er det at vi kommer inn i detaljene til enhver disharmonisk energi, spiralen bryter ned de svake båndene av frykt, motstand, smerte, krenkelse, kraftberøving, etc.

Den tilbyr en bemyndiget styrke av Kjærlighet som er grunnlaget for å endre den menneskelige opplevelsen. Det er tid for at de medfølende forbereder seg på å lede. Men de gamle strukturene vil fortsette å nedbrytes. Tillat ditt mot å delta i Kjærlighet, ban vei for nye potensialer.

FAMILIE ADSKILLELSE
Familie skaper et sterkt bånd av forbindelse. Det kan være en vidunderlig ting. Men når frykt leder an — blir grådighet, bedrag og dominans valutaen av "forbindelse", noe som faktisk skaper atskillelse. Den historiske formen for "kongelig" lederskap og atskillelse av klasser kunne ha positive fordeler når menneskeheten utvikler seg gjennom den, eller den kunne ha negative effekter når menneskeheten gjør motstand mot å utvikle seg forbi den.

Den positive måten for menneskeheten å utvikle seg gjennom dette, betyr selvfølgelig at lederskap i sannhet har et ønske om å støtte og bemyndige de som de leder. Dette gjelder alle aspekter av livet — selv lærere, administrerende direktører (CEOs), regjeringer, foreldre, venner, ektefeller, etc.

Mens det har vært noen ledere som har blitt med og støttet dette, har de fleste ikke gjort det eller kunne ikke basert på den gjennomsyrende strukturen av dominans. Avalon historien representerer dette potensialet som er tapt i vår fortid.

Men den iboende tiltrekningen til livet (pull of life) er mot Kjærlighet. Det er hva spiralenergiene utvikler oss til. Bemyndigede Suverene vesener som er klare til å lede med Kjærlighet. Å virkelig endre den menneskelige opplevelsen gradvis. Gamle mønstre blir ikke lenger tolerert.

Endringene skjer aldri fort nok, og for de av oss som er sensitive, er de destruktive aspektene vanskelige. Men etter hvert som du styrkes til mer kjærlige potensialer i ditt eget liv, fremrykker du hele reisen til menneskeheten.

Det er ikke din jobb å fikse dem, du fokuserer på din egen energi og du styrker forbindelse. Loven om Resonans (Loven om Tiltrekning) tar de tunge løftene. Dette blir forandringen du ønsker å se i verden. Endre din vibrasjon og innvirke på verden rundt deg. 

Juni støtter deg i å gå inn i en lederskapsrolle med ditt Lys av Kjærlighet. Led ved hjelp av eksempel på modig Kjærlighet.

KONGELIGHETEN I ALLE
Energiene til Jordfamilien hadde en interessant flyt av forsterkning med det kongelige bryllupet. Det brakte en vakker innstrømming av potensiale. Polariteten som er blitt mer tydelig (mindre skjult) smelter sammen gjennom Kjærlighet. Det var vakkert å se et slikt tradisjonsmettet kjærlighetsforhold bli mildt næret til styrke av et ungt par. 

Jeg elsket for eksempel at Megan Markle velger å gå ned ad midtgangen i kirken alene, men tillot litt innblanding fra Charles som møtte henne på en del av reisen, men så valgte hun igjen sin suverenitet for å forbinde seg med Prins Harry, heller enn å bli "gitt" til ham. Det er så mange vakre potensialer av forbindelse som veves inn i bevisstheten til menneskeheten gjennom representasjonen av det kongelige bryllupet.

De skapte en vidunderlig bro mellom det gamle og det nye, og bidro til å forbinde raser gjennom Kjærligheten som er naturlig for oss når frykt ikke dominerer. Som Biskop Curry sa, "Når Kjærlighet er veien, vil Jorden bli en helligdom". Du, kjære Lysarbeider, skaper denne veien.

Utvikling er uungåelig. Hver generasjon er født inn i biosfæren til de tidligere generasjonenes ønsker, håp og frykt. De er født med potensialene til å manifestere ønsker, helbrede engstelse og frykt og fortsette utviklingsprosessen. Dette potensialet er i deg og blir hele tiden aktivert av energiene rundt deg og inni deg.

UTVIKLINGEN AV FORBINDELSE
Under Lysspråk overføringen denne måneden, ble jeg vist en vakker indre Jordforbindelse som aktiverer vårt DNA for å holde et høyere aspekt av forbindelsen vår. Loven om Resonans bestemmer forbindelse, tiltrekning, utvikling. Jorden, vår kjærlige ernærer, skaper en biosfære av informasjon som informerer vår fremgang og utvikling etter hvert som tilbakemeldingsloopen til vår elektromagnetiske energi konsentreres til mer klarhet.

I juni måned, observer endringer i ditt Tredje Øye, Halsen og Hjerteenergi flyten. Du, kjære Lysarbeider, forsterker din Kjærlighet for å håndtere det høyere aspektet av Kjærlighet som menneskeheten er klar for, selv om frykt og ego vil forårsake at mange vil gjøre motstand.

Når du legemliggjør ditt hjertes ønsker om Kjærlighet og forbindelse, magnetiserer du den menneskelige opplevelsen til det neste laget av spiralflyten. I juni måned, blir ditt mot til å elske menneskehetens familie støttet av (og støtter) Utviklingen av Forbindelse.

Forbindelse er Oppstigningsprosessen i anvendelse.  Forbind deg med ditt autentiske selv, forbind deg enda dypere med Kjærlighet, og forbind deg utover i det ytre gjennom Kjærlighet.

Nyt kraften i juni måned!

Kilde: https://jamyeprice.com/june-ascension-energies-earth-family/

Frigjør Hjertet

(Av Jamye Price den 9. mai 2018 - Innlegg fra 17. september 2015)

Hallo Kraftfulle Kjærlighet
Jeg håper dere har en vidunderlig mai måned! Denne ukens innlegg går videre med temaet om hjertet for Mai måneds energier, men fra en annerledes vinkel (angle) (angel :o: engel :-)) enn forrige uke.

Det snakker litt om håp, som er en energi jeg elsker. Det er en optimisme som er iboende i håp som jeg lærte å dyrke med forsøket på finne et positivt perspektiv. 

Dette er også en del av et fredelig hjerte, som holder oss åpne og kjærlige mot livet. Kraftfull hjerteflyt! Jeg håper du føler det!

Jeg ønsker dere en fantastisk uke!

Mye Kjærlighet, Jamye

FRIGJØR HJERTET
Kjære Deg, å ha et fritt og åpent hjerte på det Jordiske plan er ikke alltid lett. Når du åpner det, føler du stor glede og lykksalighet. Da blir smerten til selvet og menneskeheten tydelig og du føler stor sorg.

Sorgen er ikke alltid åpenbar. Noen ganger blir den forkledd som sinne, vemmelse (intens avsmak, avsky og motvilje), indignasjon (forargelse og harme) eller rettferdighet. Det er en tid for å føle sorg og det er en tid for å observere hvis du har tillatt sorg, i dens mange former, for å mette håpet ditt. 

Håp er hjertets impuls for å fortsette å strekke seg mot forandring. 

Håp er en form for forventning, en begynnelse på å vite at forandring vil skje. Når hjertet er fritt, er håp naturlig og vokser til tillit og deretter viten.

Et Fritt Hjerte er et hjerte som er sterkt nok til å oppleve dypt og fremdeles ha håp, tillit og kunnskap.

Et Fritt Hjerte vil forstå den usynlige styrken som forsøker å vokse gjennom sprekken i den følbare sårbarheten til et vesen. Å Vite Når det er tid for å hjelpe gjennom handling er en ferdighetsforståelse som er hinsides øyeblikket til det som vil bemyndige alle involverte.

Noen ganger betyr det å gi en hjelpende hånd, noen ganger betyr det å gå bort mens du leder an til et nytt potensiale.

Å Frigjøre Hjertet betyr å gi slipp på forpliktelser basert på frykt og åpne opp for tjenesten som støtter bemyndigelse. Det betyr å se utover øyeblikket og høre styrken som søker vekst gjennom en sårbarhet. Det betyr å nære håp i selvet og en annen, selv når du søker en vei med nytt potensiale.

Det betyr å ha tillit til at livet er menneskekjærlig og velvillig støtter hvert eneste vesen på måter som viser dem at de har menneskelig støtte, uavhengig støtte og tidens støtte, og leder dem til et nytt selv.  Er dette selvet deg?

Mens vi sitter for å Springe Ut Med Å Frigjøre Hjertet, fornemmer vi menneskeheten i lys av håp etter hvert som hvert enkelt vesen vokser gjennom støtten fra vår kunnskap og viten om at de er praktfulle. Vi velger den største støtten i et øyeblikk av forandring som legemliggjør Kjærlighetens Nåde av å Vite Når.

Vi finner den minste motstands vei og tillater dens flyt nennsomt å bryte ned barrierene som hindrer menneskeheten i å kjenne Kjærlighetens strøm som beveger dem framover. Vi er håpet som sår fremtiden etter hvert som bølgene av Kjærlighet driver ny styrke i land. Vår Kjærlighet Lyser opp veien. Fortsett å Springe Ut" (Blast on!)

Kilde:
https://jamyeprice.com/freeing-the-heart//?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=48f06743e4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_09&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-48f06743e4-414463677&mc_cid=48f06743e4&mc_eid=8a528fc806

Mai Oppstigningsenergier - Fredelig Hjerte

(Av Jamye Price den 26. april 2018)

Mai Energier
Selv om April hadde noen merkelige Oppstigningssymptomer mens vi spiralsnor oss gjennom dette Året for Forsterkning, ser ting ut til å utjevnes generelt. Selv om Areon har sagt at vi ikke skal forvente at det vil dempes mye generelt.   

Det største Oppstigningssymptomet jeg har hatt dette året er "indre jordskjelv", som føltes som om jorden beveget seg selv om den ikke gjorde det. Iblant føles disse som om hele kroppen min beveger seg, til andre tider befinner det seg mer spesifikt i det indre, slik som i en bestemt del av hjernen min eller et eller annet sted i brystet mitt.

Den andre justeringen er synet mitt. Selv om det ville gå fra normalt til uskarpt og slørete fra tid til annen, er det som virkelig skilte seg ut behovet for å bruke solbriller igjen. Mine blå øyne har alltid vært svært følsomme overfor lys, så jeg trengte ofte solbriller.  

Ved et visst tidspunkt i Oppstigningsprosessen rundt 2007 eller 2008, omjusterte jeg følsomheten min og i mange år trengte jeg dem nesten aldri. Så trengte jeg dem nylig veldig mye igjen. Det var en nedtur. :o)

I april gikk jeg endelig tilbake til min nye normalitet med ikke å ha behov for solbriller så mye, da pinealkjertelen tilpasset seg økningen i solarforandringene.

Oppstigningssymptomene ser ut til å komme og gå raskt. Areon forklarer dette i videoen denne måneden.

Hva legger du merke til?

Jeg ønsker dere en fantastisk Mai måned!

Mye Kjærlighet, Jamye

APRIL GJENNOMGANG
April hadde ganske mange merkelige Oppstigningssymptomer, slik som raske energiskakinger (quick jolts of energy: energisjokkbølger). Da Areon snakket om energien for Kreativ Handling, la de vekt på å slappe av i skapelsen. Det er ikke første gang de har dekket dette, det er et kjerneaspekt av Oppstigning fordi du mer bevisst bruker det subtile riket, den 99% usynlige maskinen som skaper liv.

Når du bruker din subtile kommunikasjonsbro (dine tanker, følelser og intuitive sanser), "snakker" du direkte med det fleksible subtile riket. Når du slapper av i dette, anvender du ikke bare reglene i det fysiske riket i det subtile riket (det vil si kontrollerer tanker eller følelser), du åpner deg når du slapper av. Derfor er du mer åpen for nye løsninger og mottar støtte. Å motta er stort og vanskelig for mange.

FREDELIG HJERTE
Energiene for Mai måned er Fredelig Hjerte. I dette Året for Forsterkning, er det å bruke din høyst kraftfulle elektromagnetiske maskin påkrevd og nødvendig. Temaet for hjerte/sinn forening er stort dette året. Sinnet er din perfekte mekanisme for å linearisere det fysiske riket.  Det krever at du bygger din suverenitet og helbreder dine underbevisste mønstre (patterning) for å utvikle sinnet ditt til et mer fullstendig potensiale.

Hjertet er ditt instrument for forbindelse.

Det er uendelig og tidløst, ettersom det stort sett snakker om følelser som er umåtelige biblioteker av informasjon. Fredelig Hjerte er en annen måte å si:

Slapp av i din uendelige natur.

HJERTET AV FORBINDELSE
Når du slapper mer av i skapelsen, tillater du ditt menneskelige selv og ditt Guddommelige selv å smelte mer direkte sammen i det fysiske riket. Du mykgjør din menneskelige opplevelse til en utvidet forbindelse.  Se etter mer informasjon om forbindelse i Mai måned.

Hva forbandt deg med dine nåværende opplevelser? Hvilke forbindelser har du satt sammen i sinnet ditt som tjener din vekst eller gir drivstoff til din frykt? Hvilke forbindelser kan du åpne for å hjelpe fram det som ville hjelpe deg til å forstå deg selv, en annen eller livet bedre?

Forbindelse er det usynlige aspektet av den menneskelige opplevelsen.

Vi er i atskilte fysiske kropper og har en unik opplevelse. Likevel er det mer ved den historien — forbindelsen. Vi åpner oss for vår forbindelse som en art, som en del av Jorden, som en del av vårt univers etter hvert som vår kosmiske forbindelse blir mer tydelig for oss. Etter hvert som vi beveger oss gjennom Oppstigningsprosessen, forbinder vi oss mer bevisst med det subtile riket, og forbinder oss mer direkte med universell lov i stedet for bare fysisk lov på Jorden. Med forbindelse kommer forståelse.

FORSTÅELSE
Forståelse er en kraftfull forbindelse. Et nøkkelelement av forståelse er å føle eller oppleve, i det minste i en bredere forstand. Ganske ofte vil folk mentalisere sine opplevelser og ikke tillate følelser å strømme til avslutning — noe som kan ta tid etter hvert som lag av helbredelse uttrykkes. Du vet at du er gjennom noe når du føler en nøytral forståelse av hva en opplevelse har tilbydd deg.

For å komme til forståelse, en forbindelsestilstand; må du kanskje gå gjennom mange lag som inneholder litt sinne, krenkelse, sorg eller frykt. Det er viktig å la disse følelsene vise deg hvor dine underbevisste mønstre ikke støtter din bemyndigelse og elske dem til oppløsning. De er bare gammel informasjon og når du observerer og tillater dem, skaper du et Fredelig Hjerte som er åpent og modig med Livet.

Som alltid er Oppstigning et indre arbeide — så begynn med litt forståelse for deg selv.

Føl litt takknemlighet for det unike Lyset du bringer til verden. Verdsett ditt mot til å gjøre det indre arbeidet som virkelig transformerer. Ingenting forblir det samme i det fysiske riket. Når du blir bemyndiget og forsterker din Kjærlighet inn i din personlige verden — endrer livet seg.

Når ditt Fredelige Hjerte fører an, etterfølger Kjærligheten.  

OPPSUMMERING
Observer den raske flyten av forandring som ikke reduserer hastigheten  med det aller første i Mai måned. Slik spiralen innstrammes til raskere flyt, blir du imidlertid oppretthold i tyngdekraftutfordrende flyt som støtter deg når du slapper av, bevegelse og stillhet er legemliggjort i deg. Din fysiske og uendelige natur møtes, tiden står stille og beveger seg forbi deg, frigjør deg for å forbinde deg i det indre og forbinde deg med livet gjennom ditt Fredelige Hjerte.

Gledelig Mai måned!

Kilde: https://jamyeprice.com/may-ascension-energies-peaceful-heart/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=3ebf056199-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_26&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-3ebf056199-414463677&mc_cid=3ebf056199&mc_eid=8a528fc806

Skapelsens Spiral

(Av Jamye Price den 19. april 2018)

Avslappning!
Oppstigningssymptomene har vært interessante og endrer seg i stor hastighet. En dag uskarpt og sløret syn, neste dag krystallklart syn. Merkelige smerter og heteflekker (hot spots), mindre jording. Likevel føles energien jevnere og roligere enn den har gjort den siste tiden.

Denne ukens kanalisering er en jeg ofte påminner meg selv om — å slappe av i skapelsen.  Månedens energier, Kreativ Handling, handler helt og fullt om deltakelse, men som Areon fortsetter å foredle, er vår subtile bro og vår bevisste forbindelse forskjellene på Oppstigningsveien.

Jeg håper du får en avslappende uke!

Mye Kjærlighet, Jamye

Velsignede Vesen, som alltid er det et dyrebart øyeblikk når vi møtes i din bevissthet. Det er din bevissthet som former denne verden, akkurat som det er denne verden som beveger deg inn i mer skapelse.

Dere er i en kraftfull tid med forsterkning etter hvert som bevegelsen rundt dere bringer rask forandring. Likevel, når du slapper av i denne bevegelsen, oppdager du kraften i ditt indre rike. Denne tiden kaller deg til å avklare og bemyndige ditt indre rike.

Det er Oppstigningens naturlige vei.

DIN UENDELIGE KREATIVITET
Spiralen er kjernen i alle strukturer som du observerer og skaper. Den er kjernen i fysisk struktur og kjernen i subtil struktur. Spiralformen er formet som et timeglass som begynner bredt på toppen, blir smalere i midten og videre igjen ved bunnen.

Spiralformen er den samme som uendelighetssymbolet. Uendelighetssymbolet representerer spiralen i to dimensjoner. Den kontinuerlige bevegelsen av livet.

Spiralenergien er en viktig energi fordi den i sin kjerne lærer dere at dere kan flyte med strømmen og dere kan styre strømmen. Dualitet forbundet. Dette er annerledes enn å kontrollere strømmen.

Det som dere nå opplever, i denne forsterkningstiden, er en økning i spiralenergiens spinn. Dette spinnet påvirker dere fysisk, følelsesmessig og mentalt. Du kan observere dette i været deres og i deres nyhetshistorier. Det mentale og følelsesmessige aspektet i alle blir spunnet på en måte som enten er atskillende for selvet eller forbindes mer med selvet.

Kjærlighet er energien som avstemmer og forbinder Livet. Når du elsker deg selv og elsker Livet, skaper du et sterkt bånd i det indre som forsterker ditt fokus.  Kraften i å elske deg selv er at du blir mye klarere med hensyn til å elske Livet. Livet er feilsikret (fail-safed: ingenting feil kan skje hvis noe går galt; designet på en slik måte at ingenting farlig kan skje hvis en del av det går galt) mot Kjærligheten.

Livet ønsker at du skal la din energi strømme inn i Livet. Det er slik Livet fortsetter. Du er Livet. Kjærlighet former fremtiden med sin klare resonans. Ta denne kraften — fordi Kjærligheten overmanner aldri. Kjærlighet skaper resonans.

Å EIE DIN KREATIVITET
Denne tid(rom), etter hvert som spiralenergien forsterkes, kaller på de som er sterke nok til å la deres energi strømme mer dristig inn i verden. Stol på at du vil la det strømme handling når bevegelsen er klar og kaller deg fremover.

Denne perioden med intens flyt vil vekke deg til handling svært klart eller den vil trekke deg tilbake for å finne ditt sentrum. 

Fra ditt sentrum, blir handling klar.

Det er det tilsvarende med spiralen som strømmer så tett i midten at begge sider (over og under) blir berørt. Det er en klarhet i denne forbindelsen og retning blir klarere. Inntil da, må du flyte med strømmen til spiralen — observere, helbredes, velge på nytt.

Du vil vite når og hvorledes handling er hensiktsmessig, selv om du ikke har alle detaljene. Du vil få en overbevisning fra det umåtelige aspektet av deg. Det vil bli en jevnere flyt ved handlingen din.

Tillat deg mer fred for å oppdage hensiktsmessig handling. Tillat deg mer fred for å bevege deg gjennom alle aspektene av skapelsen, selv de som ikke er like lette eller tilfredsstillende. 

SLAPP AV I KREATIVITET
Gi deg selv tid til å slappe av i forbindelse med din opplevelse. Dette vil hjelpe deg til å finne klarhet.

Avslapping er tilsvarende med å nyte din flyt. Er ikke dette måten å slappe av på?

Men du er blitt lært at for å skape må du arbeide hardt, og ja; din deltakelse er nødvendig. Men når du slapper av, forsterker energien av glede din opplevelse, din evne og din flyt.

Når du slapper av, åpner du energifeltet ditt og tillater mer av ditt forbundete selv å skape sammen med deg. Dette forener det fysiske (1% av deg) og ikke-fysiske (99% av deg).

Avslapping betyr ikke ingen handling. I motsetning, er det jevnere handling.

Avslapning er et spekter av deltakelse som kan være fartsfylt eller langsom, den kan være intens eller rolig, den kan være frustrerende eller morsom. Men på undersiden av all denne opplevelsen er en åpenhet til din iboende evne.

Ting ser ut til å øke hastigheten når handling kaller på deg. Ting ser ut til å redusere hastigheten når tålmodighet og integrering er nødvendig. Dette er spiralen som strømmer. Tillat og nyt begge, og du slapper av i den naturlige flyten. Du har et valg med hensyn til hvordan å la denne energien strømme. Livet overgir seg til deg. Du er kraftfull.

FEILTAKELSER
Frykt ikke valgene dine fordi du har et usynlig aspekt av deg selv som er uendelig, forbundet med alt Liv og vet hvordan å kommunisere med deg. Det har gjort dette hele Livet ditt.

Det (ditt Høyere Selv) forstår klart den beste veien for fremtiden du ønsker å skape. Du kan gjøre motstand mot det; men det er imidlertid vanskelig å gjøre dette. Berolige deg selv inn til en klarhet av forbindelse som vil sørge for den hensiktsmessige veien for fremtiden du skaper.

Når du slapper av kan det Høyere Selvet kommunisere mye lettere med det fysiske selvet. Når du slapper av tillater du en åpning av energifeltet ditt som skaper en resonans av fred og nøytralitet. Denne åpningen skaper en forbindelse med det nye.

Din egen nøytralitet er en kraftfull og mektig forbundsfelle med hensyn til å skape klarhet og styrke som tjener din fremtid. Du skaper en fremtid som er gjenlydende med fred. Du skaper en fremtid som er gjenlydende med din glede og dine ønsker.

Flyt med strømmen i det du opplever. Når det blir intenst, nær deg selv ved å gå mer i det indre. Det er dette spiralens intensivering kaller deg mot. Innad kan iblant bety å forbinde deg i øyeblikket og noen ganger forbinde deg i fortiden eller fremtiden for å helbrede dine tanker og følelser.

Forbind deg på en måte som gagner din styrke i øyeblikket. Dette forbinder deg med din kjærlige kraft, som er det som endrer fremtiden.

SKAP MED RESONANS FØR HANDLING
Din fred i det nåværende øyeblikket er den mest kraftfulle transformatoren i ditt Liv. Den har en resonans som skaper det nye. Handling som stammer fra din fred vil lede deg til samhandling eller lede deg innad slik det er hensiktsmessig.

Å slappe av i Livet er en kraftfull åpner og klargjører av energi.

For å gjøre dette, begynn med å observere det nåværende øyeblikket. Forbind deg med potensialene som blir skapt. Her begynner du å legge din flerdimensjonale, uendelige natur inn i ditt nåværende øyeblikk. Når du er mer bevisst forbundet med ditt Høyere Selv, er du i stand til å forbinde deg utover lineær tid.

Det er like enkelt som å observere potensialer.

Bemyndigede vesener er forbundet med det nåværende øyeblikket og sterke nok til å se utover det for å bygge fremtiden.

Fra dette stedet av å observere potensialer, påminn deg selv, “Jeg vet at fremtiden endrer seg. Jeg vet at fremtiden bygges på en måte som er mer gjenlydende med min Kjærlighet fordi jeg skaper den. Jeg er den”.

HELBRED DIN RESONANS INN TIL MER BEMYNDIGELSE

Når den fysiske opplevelsen er overveldende og du ikke har noen flyt, fokuser i det indre. Ta noen dype åndedrag og spør deg selv, “Hva gir denne muligheten meg?”

Det kan gi deg mer klarhet, styrke og et klarere ønske om hva du ville ønske å skape. Det kan gi deg etterfylling fordi det er en tid for tålmodighet, ikke handling, mens form bygges (selv hvis bare i det subtile riket). Det kan gi deg ny inspirasjon eller støtte.

Det er en velvillig årsak til hvorfor flyt ikke oppstår lett i øyeblikket.

Ta fordelen. Skift din resonans ved å skifte din subtile bro — dine tanker og følelser.

Dette lille skiftet i ditt fokus begynner å avstemme deg med et nytt potensiale.

DU BLE FØDT TIL Å SKAPE
Dere er i en tid med intensivering som tilsynelatende beveger seg utrolig fort. Dette tidsrommet er som punktet i spiralen som innstrammes og innstrammes når det møtes i midten av timeglasset. Det føles som om du blir trukket mot midten og også blir dyttet utgående.

Hvis din fysiske handling ikke har noen lett flyt, fokuser innad. Slapp av. Det er tid for bruken av de subtile følelsene og tankene. Tillat denne naturlige flyten av å frigi det fysiske ansvaret.

Ære kraften i din subtile energi. Innvirkningen er mye større enn den fysiske motstanden som du kanskje prøver å skape. Bruk de universelle lovene i naturen når spinnet forsterkes, og gi slipp på den fysiske motstanden. Gi slipp på å prøve så hardt. Bruk kraften i din subtile energi.

Dere er ofte blitt lært at kontroll er fra utsiden og at dere må lystre dette eller lide. Dette er ikke hele sannheten. Din bevissthet har kraft. Din subtile energi har kraft. Din kroppslighet har også kraft.

Når du er jordet i det nåværende øyeblikket bruker du det fulle spekteret av ditt vesen for å forvandle ditt Liv i mange retninger. Likevel trenger du bare å fokusere innad. Nøkkelen er å ha tålmodighet slik at det subtile kan bygges i fysisk form.

Å være i det nåværende øyeblikket hjelper deg til å oppdage kraften i din bevissthet.

Ha tålmodighet til å stole på deg selv og Livet. Oppdag erfaringsmessig at du skaper din egen virkelighet.

Å Slappe av i Livet forsyner deg med tålmodigheten til å tillate det subtile å bygges. Det krever øvelse fordi du er blitt lært å fokusere fysisk. Nå bruker du mer av din subtile kraft.

Dere skaper en kraftfull opplevelse av Livet hvor den subtile energien i hver av dere blir æret. Denne kraftfulle tiden kaller deg til å fokusere og velge Kjærlighet i ditt Liv. Si dristig ja og si dristig nei.

Velg Kjærlighet selv hvis det ikke er det enkle valget i øyeblikket.

Du velsigner Livet med ditt fokus. Ære denne kraften. Ei din kraft og bruk den. Det vil bli mer morsomt når du bruker din fantasi til å bygge fremtiden som du ønsker å oppleve. Avslapping er morsomt. Det er mer kraftfullt enn du er blitt lært.

Du har stor kraft. Gaven som du gir til Livet er umåtelig.

Du har slik kraft som Livet former for deg.

Ære skjønnheten som er inni deg. Ære kraften som strømmer gjennom deg, det er den samme kraften som bygger verdener. Den er inni Deg.

Eeshah, Ehmah, Ehtah. Det er en stor ære å møte deg i din bevissthet.

Eeshah, Ehmah, Ehtah: Lyransk/Pleiadiansk Lysspråk Bønn: Eeshah: I receive you (All) Ehmah: I Love you (All) eternally Ehtah: I continue your Love forward.

Eeshah, Ehmah, Ehtah. Vi elsker deg. Vi mottar deg fullt ut. Vi er for alltid forandret fra samhandlingen med deg og vi bringer dette med oss inn i Livet. All Kjærlighet, alle perspektiver, all opplevelse. Det er din skjønnhet.

Kilde: https://jamyeprice.com/spiral-of-creation/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=b981be8a94-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_19&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-b981be8a94-414463677&mc_cid=b981be8a94&mc_eid=8a528fc806

Lesing av Livets Ledetråder

(Av Jamye Price den 12. april 2018)

Hallo Kraftfulle Kjærlighet
Denne ukens artikkel er et emne jeg elsker — livet "snakker" til oss. Oppstigningsreisen er en naturlig progresjon med hensyn til å føle seg mindre atskilt — fra selvet, fra andre, fra det subtile riket.

Å lese livets ledetråder var en spennende ting da jeg først forsto det klart. Men noen ganger betyr det å se på noen ting du ikke ønsker å se på! Men fremgang er verdt det, fordi det er du som er fremdriften.

Denne måneden med Kreativ Handling har føltes som å skape et nytt meg fra dyp omlegging av mønster. Jeg elsker å sette sammen et puslespill som sier noe om hvor mange måter livet støtter oss på gjennom forandring. Hver eneste styrke, hver eneste utfordring, hver eneste løsning, hver eneste ting som gjenoppstår (kommer opp til overflaten igjen) av et eller annet slag ... alt er Gud (god).
Kul skrivefeil — jeg mente å skrive "good (bra)" — i stedet skrev jeg God (Gud). Livet snakker til oss!

Jeg håper du nyter artikkelen. Fortell meg hvordan livet snakker til deg.

Jeg ønsker deg en fantastisk uke!

Mye Kjærlighet, Jamye

HØYERE SELV KOMMUNIKASJON
Livet "snakker" alltid til deg, det gjør også ditt Høyere Selv. Jeg møter mennesker som er frustrerte fordi de ikke kan høre deres Høyere Selv. Siden ditt Høyere Selv er deg, er kommunikasjonen så naturlig og kontinuerlig at mange overser og går glipp av den.

Avhengig av dine fremherskende intuitive sanser, vil kommunikasjonen din variere. Men det Høyere Selv er sjelden en rungende stemme i hodet ditt som forteller deg hva du skal gjøre og når du skal gjøre det. Det snakker til deg gjennom følelsesmessig impuls og tankeimpuls (vanligvis i den rekkefølgen), så vel som dine psykiske sanser (synske sanser), slik som ledetråder fra kroppen (gåsehud, opprensking av halsen).

Det snakket til deg gjennom dine ønsker, gjennom dine samhandlinger. Det vil sende deg til en bestemt nettside, få deg til å overhøre en eller annens samtale eller en sang i radioen ... det kommuniserer med deg uendelig.

Det gjør Livet også.

Når du lærer å lese Livets Ledetråder, åpner du deg for en forsterket kommunikasjon og forbindelse som bidrar til å veilede og anvise (ikke med tvang eller styring) veien din.

Valget ditt blir ikke tilsidesatt, det blir samskapt med ditt Høyere Selv.

Forbindelse, den gylne middelvei som utvider seg, er nøkkelen til Oppstigning når menneskeheten forbinder seg mer bevisst med skapelsens maskin — det subtile riket.

LIVETS KOMMUNIKASJON
Det er to hovedtyper ledetråder; indre ledetråder og ytre ledetråder.

For det første snakker dine indre ledetråder til deg om din hensikt, din aktuelle vibrasjon og livssyn.
Når du identifiserer det, justerer du din kommunikasjon med ditt Høyere Selv.

For det andre er det synkroniserende ledetråder av livet fra den ytre verden — de ytre ledetrådene.
Disse vil snakke til deg om forestående manifestasjoner, tilgjengelige valg og hvor balansert du er med din hensikt.

Å lese Livets Ledetråder er rett å slett å konsekvent observere de indre og ytre ledetrådene og omjustere i samsvar med dette.

DEN ALLER VIKTIGSTE KOMMUNIKASJONEN
Vi begynner med den indre verden. Siden ditt Høyere Selv lett snakker til deg gjennom følelser og tanker (og intuitive sanses), kan du bruke disse for å hjelpe deg til å forstå språket til det Høyere Selv.
Areon kaller dine tanker og følelser for din subtile bro. Subtilt snakker direkte til subtilt.

Å ære dine autentiske følelser hjelper deg med å la dem komme til overflaten i din bevissthet.
Når du gjør dette, lar du dem strømme inn i helbredelse. Din bevissthet er katalysatoren som starter en helbredelsesprosess.

Følelser er rett og slett et bibliotek av informasjon pakket inn i en følelse. Å lese de indre ledetrådene er observeringen av dine følelser og tanker. Autensitet er viktig for din bevegelse, ellers unngår du bare din egen justering.

Når du er bemyndiget i det indre, kontrollere ikke de ytre omstendighetene din indre verden.

Endre deg i det indre og du endrer hva Livet samhandler med. Dette er Loven om Resonans. Transformasjonen av følelsen — gjennom selvobservasjon, helbredelse (som tilgivelse) og nye samhandlingsvalg; skap en ny vibrasjon (DEG) som Livet samhandler med.

Her møtes de ytre og indre ledetrådene — i valgets rike.

DIN KOMMUNIKASJON MED LIVET

De ytre ledetrådene i Livet er omstendighetene rundt deg.  Har du en motsigelseslysten sjef eller en inspirerende medarbeider? Observerte du noe og opprettholder en sterk følelsesmessig reaksjon på det? Er det noe som skiller seg ut på en merkelig måte, slik som at det kanskje blir "klarere og mer strålende"
i brøkdelen av et sekund?

Menneskene, opplevelsene og tingene som skiller seg ut er livet som kommuniserer med deg.
Det snakker til deg om forestående manifestasjon. Disse er dine intuitive sanser som forsterker livets ledetråder for deg.

Legg merke til og observer din indre reaksjon, og fortsett å bevege deg mot potensialet du ønsker å skape, balansert med hva livet tilkjennegir for deg.

Føler du deg bemyndiget med ledetråden, selv hvis den rører opp i litt tvil eller frykt? Fortsett!
Det er en ukjent, det er ingen garantier — men livet viser deg en indikator og din indre reaksjon viser deg en indikator.

Føler du deg kraftberøvet med ledetråden? Gå i ditt indre og berolige selvet til helbredelse. Nær deg selv med medfølelse og tillat det indre skiftet å omjustere den ytre opplevelsen med litt tålmodighet. Observer igjen. Foreta handlinger som beveger deg mot din bemyndigelse.

Alt som du samhandler med er en gjensidig lydhør indikator mot din bemyndigelse og skapelse.

Denne bemyndigelsen er hva Oppstigning handler om. Menneskeheten utvikler seg til dristige, kjærlige vesener som er balansert mellom deres uavhengighet og gjensidige avhengighet med Alt Liv.

Når du lever det, vibrerer du det, utstråler du det, du resonerer med det og andre føres med — gjennom deres eget suverene valg. Ellers er det bare enda en mekanisme av kontroll og kraftberøvelse.

Fordi Livets ytre ledetråder svarer og reagerer på din vibrasjon, er dine indre ledetråder den aller viktigste føreren.

KOMMUNISER KJÆRLIGHET I DET INDRE

De ytre ledetrådene gir deg muligheten til å observere dine indre indikasjoner av din hensikt og balansere deg igjen. Du finner balanse med din hensikt ved å ære din begynnende følelsesmessige reaksjon og deretter skifte deg selv til indre bemyndigelse og balanse. Fra denne tilstanden velger du deretter og deltar med livet gjennom handling og da svarer den ytre verden. Syklusen begynner igjen.

Konstant skjelner og velger du, styrer og tillater. Denne balansen er det aktive begavelsen til din naturlige Guddommelige Maskuline og Guddommelige Feminine energi i jevnbyrdighet.
Du styrer (maskulin energi) og du tillater (feminin energi), du velger (maskulin energi) og du observerer (feminin energi). Denne ytre og indre refleksjonen er en del av deg, den er en del av livet.

Det er det uavhengige og gjensidig avhengige i balanse, som lever gjennom deg.

Du er sammenslynget med den kollektive opplevelsen av livet. Bemyndige deg selv, samhandle med livet og endre verden bit for bit, rett og slett ved å leve livet ditt. Det er din fødselsrett som et menneske.
Livet ønsker din bemyndigelse, fordi Livet ekspanderer gjennom deg.

Kilde: https://jamyeprice.com/reading-clues-of-life/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=9ce6169c86-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_12&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-9ce6169c86-414463677&mc_cid=9ce6169c86&mc_eid=8a528fc806

Glemte Du Å Huske

(Av Jamye Price den 5. april 2018)

Gledelig Uke!

Jeg nyter virkelig våren og lytter til alle fuglene som kvitrer. Når jeg hører at så mange av dem har det gøy får det hjertet mitt til å synge.  

I de kollektive energiene føler jeg en gnist, som om den Kreative Handlingen i de månedlige energiene oppildner folk. I dette Året for Forsterkning, forvent at energien vil fortsette å bevege seg i spiral (spiraling) på praktfulle måter. Det er ikke sikkert at alt blir lett, men det er verdt det! :o)

Denne ukens artikkel er en kjærlig påminnelse i denne kraftfulle tiden. 

Jeg ønsker dere en FANTASTISK uke!

Mye Kjærlighet, Jamye

HUSK SYKLUSENE
Det kan iblant være lett å glemme at prosessen med Oppstigning er naturlig for en art. Det er så mye informasjon der ute om de fantastiske opplevelsene folk har, at du kan lure på om du gjør det riktig.

Evolusjon er innebygd, den utvikles med dualitetens naturlige trekk- og drakraft. Dette er et klokt univers, og du er en del av det. Likevel ser det av og til ut som om det er en enorm kraft utenfor oss som kontrollerer vår opplevelse. Det er i sannhet strukturer som bevisst eller ubevisst har gitt oss vår kraft.

Likevel ser vi fra eksemplene til de videregående studentene som reagerer på Florida skytingen, og mange andre eksempler, en tiltakende strøm av mennesker uttrykke sin kraft. Dette er ikke nytt. Vil det fungere denne gangen?

Hva om det har fungert hver gang? Hver endring har vært nødvendig. Gjentagelsen er avklaringen av strukturen. Tidens spiral fortsetter å vise oss hva som fremdeles ikke er sterkt nok til å opprettholde dens kjernestruktur, så valget kommer tilbake igjen. Og igjen og igjen.

Vil det se nytt ut denne gangen?

HUSK Å VELGE
En ting som overrasket meg da jeg begynte å jobbe med klienter for mange år siden, var å oppdage kraften i våre små valg, og hvor dypt umåtelige de faktisk er.

Når vi er fysisk fokuserte, ser vi hen til det ytre for resultatene. Når vi ikke ser dem, tviler vi, velger igjen, og gjentar ofte mønstre som resulterer i et mer umiddelbart resultat. Egoet gjør dette lettere fordi ditt søte ego er så god til å gjøre jobben sin — holder deg i live. Gjentar det som fungerte før.

Å holde fast ved en ny beslutning krever fokus, og til og med mot. Iblant er det en ensom vei fordi velmenende mennesker kan forsøke å snakke deg fra det. Selv deres søte ego forsøker å holde deg trygg!

Det er motet til å ta de små valgene som utgjør den store forskjellen.

HUSK Å ELSKE
De små, meningsfulle valgene som gagner din vei kan gjenkjennes ved Kjærlighetstråden som holder ny struktur sammen. Det er her det kan bli forvirrende.  Vi har ofte vært betinget til ikke å gjenkjenne den indre kjernen av Kjærlighet. Hvis vi ikke gjenkjenner og anerkjenner den indre kjernen av Kjærlighet, kan vi bli lettere å kontrollere.

Kjærlighet er alt.


Den er ekstremt voldsom, sterk, intens og mild. Den er lykksalig og smertefull. Den er ja og nei.

Forskjellen på et gunstig valg er at det bygger en sterk Kjærlighetsstruktur. Det støtter, det beriker, det oppliver. Å være voldsom, sterk og intens i et spesielt øyeblikk bygger styrken av Kjærlighet, mens derimot å være mild i det spesielle øyeblikket ville forminske Kjærlighetsstrukturen. Som å stå opp imot (stå på sitt) en sjef som trenger å høre deg, i stedet for å frykte sannheten. Det lærer livets struktur på Jorden at undertrykkelse ikke er levedyktig her. 

I et annet øyeblikk, bygger det å være mild styrken av Kjærlighet, mens derimot å være voldsom, sterk og intens i det øyeblikket ville forminske strukturens kraft. Å berolige et barn til å sove etter et mareritt lærer barnets struktur at rolig fornuft og næring kan skape trygghet.

Øyeblikket kaller deg til din oppdagelsesvisdom av Kjærlighetsfasetten som støtter deg best. Når du tillater din Kjærlighet å strømme i alle dens former, bygger du et mot til å Elske når Kjærligheten kanskje ikke har vært herskende før. Du gir den form.

Du er Kjærlighetstråden, vever livet.

HUSK Å MOTTA

Å forstå kjernen av Kjærlighet som bor i deg, og å stole på denne strømmen, krever visdom. Visdom krever kultivering, kultivering krever utholdenhet, utholdenhet krever lidenskap, lidenskap krever fokus, fokus krever Kjærlighet … spiralen fortsetter.

Med all denne krevingen, er det ikke rart at vi kan bli utmattet.

Hvis din Kjærlighetskilde er etterfylt, blir krevingen den samme mottakelsesmaskinen. Paradoks.

Det er Kjærlighetens struktur, den etterfyller seg selv — likevel trenger den krevingen. Forsyn deg dypt av Livet med visdommen til Kjærlighetens struktur. Vær villig til å oppleve øyeblikket i alle dets fasetter og ditt mot blir belønnet med en ny iboende styrke. Mottakelsen er usynlig først, men deretter blir den følt. Akkurat som Kjærligheten.

Reisen blir lykkelig. Godt mottatt.

HUSK HVEM DU ER
Glemte du å Huske den dype Kjærligheten som du er? Hva om glemmingen var en del av erindringen? Når vi glemmer, bringer det oss til å oppdage. Dette Jordeplanet er riket for oppdagelse gjennom erfaring. 

Har du sett dette i et barn? Når de ler, husker du? Når du ser funklingen i øynene deres, husker du? Kanskje du har sett den i en blomst, en sky eller et kraftig regnvær. Den er i deg også. Denne dype styrken for å bevege seg gjennom alle fasettene av Kjærlighet, selv de smertefulle fasettene.
De transformeres når du husker ...

Du er uendelig, dyp Kjærlighet i menneskelig form.

Du glemte det, bare så du kunne huske her.

Kilde: https://jamyeprice.com/forget-to-remember/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=72062e6e86-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-72062e6e86-414463677&mc_cid=72062e6e86&mc_eid=8a528fc806

April Oppstigningsenergier - Kreativ Handling

(Av Jamye Price den 29. mars 2018)

Gledelig April Måned!
Jeg hadde en vidunderlig tid i Japan! Jeg fikk endelig se noen ganske så spektakulære blomster (avbildet nedenfor), selv om de ikke sto i full blomst. Jeg kom hjem til så mange småfugler som kvitret — det har vært fint!

Mars måned hadde litt av en flyt ved seg, jeg har følt den sterkest i hodet mitt med bølger av energi ganske konsekvent. Selv om Oppstigningssymptomene samlet sett virket litt lettere og lysere. 

Areon har sagt at vi kan forvente konsekvent energiintensitet generelt gjennom dette året (Året for Forsterkning), men at vi er bedre forberedt på å håndtere det enn noen gang før.  

Hvis du føler det som om energien er for intens, sørg for at du har ganske mange å "gå til" som bidrar til å roe deg. Naturen, meditasjon, musikk, dans, venner/familie, artige filmer ...

Jeg håper du får en vindunderlig April Måned!

Mye Kjærlighet, Jamye

MARS GJENNOMGANG
Mars måneds energi var fokusert på medfølelse. Når du nærer deg selv inn til en sterk flyt, har du en kilde av Kjærlighet som kan strømme inn i verden. Medfølelse er en katalysator som nærer forandring. Oppstigningsprosessen handler om en dypere strøm av Kjærlighet som skifter utviklingsbanen til et mer bindekraftig kollektiv gjennom bemyndigede individer som forbinder seg.

Areon er glad i å kalle menneskeheten et "forbundet kollektiv", slik at vi fostrer en sterkere forståelse av vår forbundede  natur. Det er dette som hjelper oss til å begynne å fokusere på skapelsens umåtelige maskin som er det subtile riket.

Vi begynner med en mental forståelse, men vi utvikler oss gjennom motet til den følelsesmessige flyten.

Vi kommuniserer med det subtile riket via vår subtile bro —våre tanker og følelser. Deretter kommuniserer vi med det fysiske riket med handling (eller uvirksomhet.

Medfølelse er en kraftfull subtil kommunikasjon å observere i deg selv. Du kan ha følt mer begeistring og glede tilgjengelig i mars måned. Kanskje du la merk

e til problemer med bedømmelse som kom opp for å ryddes ut i mars måned. Eller begge. Med frigivelse kommer aktivering og omvendt.Frigivelsen av bedømmelse eller frykt for bedømmelse skaper en ro og lettelse i det indre. Fra denne indre friheten, kommer all skapelse fra inspirasjon heller enn forpliktelse eller desperasjon. Alle disse “-asjonene (-ations: sikter til endelsene på disse ordene: inspiration; obligation; desperation)” er den subtile energien i dine handlinger.  C hva jeg gjorde der?

APRIL ENERGIER - KREATIV HANDLING
I dette Året for Forsterkning, blir vi kallet til mer klarhet slik at Kjærlighetsflyten virkelig endrer den menneskelige opplevelsen. Denne flyten har alltid vært der, men vi er i en tid med utvikling som tilbyr en stor forandring, og tempoet føles mer raskt etter hvert som spiraliseringen (spiraling) forsterkes.

Spiralen representerer styrke som bygges opp, og forandring som fortsetter. 

Mars måneds energier med Klar Medfølelse tilbød en mulighet for mindre muliggjøring og mer bemyndigelse.  Det er en vakker forandring. Denne klarheten bringer oss til en større kreativ kraft, som er hva April måned vil forsterke. Med kraft kommer ansvar. Etter hvert som vi utvikler oss til fjerdedimensjon tetthet (fourth density), forbinder vi oss mer, som er energien til det subtile riket, den usynlige forbindelsen.

Vi blir mer bindekraftige (cohesive; sammenhengende) i alt vi gjør (mer hjerte/sinn enhet som nevnt i April videoen over), og derfor mindre kategoriserte (compartmentalized:delt inn i avdelinger, seksjoner, sektorer; satt i bås). Mental forståelse er viktig, og det er skiftets første skritt. Du anerkjenner og gjenkjenner behovet for forandring, potensialet for forandring, og veien for forandring. Men det er følelsene dine som fullfører kretsen.

Medfølelse er en kraftfull forbindelse som bringer potensiale inn til handling.

Areon sier ofte at din første handling er din indre handling.  Din selvobservans og egenpleie (nære deg selv) er nøkler til klarheten som viser deg den Kreative Handlingen som tjener ditt øyeblikk.

Kreativitet er en kraftfull og nødvendig flyt i livet, og den kommer i mange former. Kreativitet kan være en ubehagelig tilstand. Det er alltid en risiko, det er noe nytt. Det trenger ikke å være en dårlig ting, men det er kanskje ikke alltid en lett ting.

Noen ganger er Kreativ Handling katalysatoren som rører opp i et behov for forandring, eller den rører opp i et eller annet kaos som søker sin oppløsning. Kaos for kaosets skyld er bare destruktivt (ødeleggende; skadelig). Men kaos være konstruktivt (byggende; skapende) også.

Som en Lysarbeider, er arbeidet ditt å forsterke det kjærlige potensialet. Kreativ Handling er opplevelsen av livet — deltakelsen som forankrer din subtile energi inn i det fysiske riket. 

Er du villig til å delta med de jublende glade opplevelsene og informasjonen som kanskje ikke er like lett? Lysarbeide forankrer Kjærlighet der hvor den ikke hadde røtter før. Det krever mot å rotfeste dypere slik at det er en styrke som kan opprettholde å nå høyere.

April måneds Kreative Handling handler om å begynne å se alt som kreativt. Ærer du potensialene i øyeblikket? Er du villig til å forbinde alle deler av ditt liv slik at alt har kreativt potensiale? Er du villig til å delta fullt ut i noe for å bygge en fremtid med forandring?

I hovedsak handler energien om å gjenkjenne tråden av kreativitet i alt som du opplever. Fordelen med dette? Du frigir å føle deg kraftløs og maktesløs i situasjoner og lar mer av energien din strømme inn i det. Det kommer til å handle mindre om å kontrollere utfallet og resultatene, og mer om å nyte reisen din.

De senere marsjene (de marsjerte for å demonstrere) i De Forente Stater som ble ansporet av tenåringer vil kanskje ikke resultere i øyeblikkelige eller perfekte ytre forandringer, men det er energidrivkraft som bygges opp som tilbyr oss en mulighet til å fokusere på de positive potensialene eller mangelen. Eksempelet på hva de lar strømme inn i verden har et dristig og tydelig potensiale.

Hva Lysarbeider du mot? Fokuser din kraftfulle subtile energi der. La drivkraften bygge seg opp og ta inspirerte handlinger som støtter din reise av forandring. Woohoo (Gledesutbrudd!)

SKAPER APRIL
April måned vil være inspirerende forandring. Skapelse er potensialet som bor i deg — livet som fødes gjennom deg. Oppstigning er det indre arbeidet med å forandre din resonans slik at Kjærligheten er din naturlige flyt som fremtvinger forandring — Kjærlighet som er sterk nok til å si ja eller nei, uten å bry seg om komfortnivået.  Det er bemyndiget Kjærlighet som rotfester forandring slik at menneskeheten blomstrer på nytt. Takk for din medfølelse for å opphøye menneskeheten. Gledelig April Måned!

Kilde: https://jamyeprice.com/april-ascension-energies-creative-action?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=ebd9b9b89b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-ebd9b9b89b-414463677&mc_cid=ebd9b9b89b&mc_eid=8a528fc806https://jamyeprice.com/april-ascension-energies-creative-action?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=ebd9b9b89b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-ebd9b9b89b-414463677&mc_cid=ebd9b9b89b&mc_eid=8a528fc806

Å Være Forandring

(Av Jamye Price den 16. april 2016) En påminnelse fra april 2016 ... 

Kraftfulle Forandringstider
Jeg så et intervju med en av tenåringene fra videregående skole som opplevde den nylige studentskytingen. Han nevnte at de har det berømte sitatet "Vær forandringen som du ønsker å se i verden" på porten, som de ser hver gang de forlater skolen.  

Dette kraftfulle uttrykket, som vi husker fra Gandhi, er en kraftfull katalysator. Disse unge menneskene har satt i gang en umåtelig strøm av energi med deres mot og medfølelse. Det vitner om denne tiden.

Som en Lysarbeider, er det alltid et fokus på å bygge en ny fremtid som er mer støttende for menneskehetens frihet. Denne kraftfulle tiden, i dette Året for Forsterkning, kaller alle til et nytt bemyndigelsesnivå. Jeg er svært stolt av hvordan disse tenåringene trapper opp, setter opp farten for å la deres energi strømme sterkt inn i denne verden.

Det handler ikke om å løse hvert eneste problem eller ingen utfordringer enda. Dette er forandringens rike. Delta med din energi av å fokusere Kjærlighet, og delta med handlinger som kaller på deg.  

Denne ukens LysEksplosjon minner oss om vår indre kraft som forandrer alt.  

Jeg ønsker dere en fantastisk uke.

Mye Kjærlighet, Jamye

Å Være Forandring
Velsignede Vesen, forandring er konstant i livet. Den er det faktum som Tiden markerer. Du ser forandring rundt deg og som skjer med deg. Du ser at Tidens gang har en effekt. I stedet for forandring kunne vi si at bevegelse er konstant i Livet. Fra det subatomære til det synlige, skjer bevegelse uendelig.

Vi har tidligere sagt at Tidens bevegelse er rundt dere og i dere. Den reagerer på deg, med deg og gjennom deg. Din evne til å arbeide direkte med Tiden er avhengig av din evne til å snakke klart med den, å snakke dens språk, for å komme til en forståelse.  Denne snakkingen er ikke med ord, den er med vibrasjon. Hva annet er vibrasjon enn bevegelse?

Når du observerer Tiden og ditt liv på Jorden, gjenkjenner du en syklus av bevegelse og hvile. Du anerkjenner at kroppen din trenger en distinkt mengde med hvile fra bevegelse for å fungere optimalt. Det er i disse øyeblikkene med søvn, meditasjon og fantasi at ditt biologiske system er avstemt med Tidens språk. I disse øyeblikkene, Tillater du Tiden (tilslutter du deg Tiden), du forbinder deg med Tidens flyt så fredelig, at den nærer i stedet for å drive deg fram.

Denne tilstanden av forbindelse — av hvile, stillhet, ro og av å tillate — den er et øyeblikk med Bevisst Fred. Hvor ofte når du dette med hensikt? Søvn er et stort behov. Uten den, blir din evne til å fungere bemerkelsesverdig vanskelig. Du kan til og med benytte stimulerende midler for å bekjempe utmattelsen, men etter hvert vil du bukke under for søvnen eller oppleve ganske ekstreme konsekvenser. Vi påpeker det åpenbare for å bringe det ikke-åpenbare inn i bedre fokus.

Hva med deres tilstander av meditasjon og fantasi? Hvor viktige er de? Dere vet at med en praksis hvor man stilner selvet, høster dere fordeler. Det er faktisk en tilstand av fokus, det er bare at disse spesielle fokustilstandene bekjemper bekymringer og angst. Det er en tid med fokus innenfor selvet, heller enn utenfor selvet. Disse tilstandene beroliger kaoset eller disharmonien i vibrasjonen til selvet, akkurat slik søvn gjøre.

DETTE ER NØKKELEN TIL Å VÆRE FORANDRING.

Når du tillater ditt selv å beroliges inn i en bevisst forbindelse av fred med Livet, berører du den gunstige og nærende harmonien, Kjærlighetens støtte — den passive styrken i de

usynlige riker.I disse øyeblikkene av Bevisst Fred, blir du Ett med Livets harmoni, med den mektige kraften som bygger verdener. Du er hel, forbundet, og innvirker til mektig forandring gjennom den passive Kjærlighetskraften.Det er i disse øyeblikkene at din kraft til å bygge fremtiden forøkes, for du arbeider fra det indre, snarere enn fra den raske løsningen med å omarbeide det ytre og overbevise selvet til å tro at fordi utsiden har endret utseende, må innsiden være annerledes også.

DET ER I DISSE ØYEBLIKKENE AT DU TILLATER EN FORBINDELSE MED KJÆRLIGHETEN Å UTSTRÅLE FRA DEG - INN I DITT LIV, OG DIN VERDEN.

DET ER PÅ DENNE MÅTEN AT DU BLIR KJÆRLIGHETEN SOM FORÅRSAKER FORANDRING. DU BLIR FORANDRING.

Denne bevegelsen er ikke synlig i øyeblikket, men den omorganiserer Livet i dets kjerne, hvor Kjærligheten  har sitt sete. I et annet øyeblikk vil du kanskje bli kallet til handling, men denne indre harmonien er din første handling av forandring. En Værentilstand som tillater Kjærlighet å nære forandring. Stilne deg selv. Forestill deg det. Vær det.

Mens vi sitter for å Springe Ut med å Være Forandring, åpner vi våre sinn for roen av Tid som flyter, for hver ny dag og natt støtter forandring og tilbyr forbedring. Vi tillater Livets Kjærlighet å berolige vår frykt til en Viten om at Alt er vel. Vi forbinder oss med Livets umåtelighet, mottar dets uendelige trygghet og sikkerhet etter hvert som Tiden opplyser Kjærlighetens vei. Vi holder vår harmoni i kaoset av engstelige mennesker som enda ikke har berørt skjønnheten i deres eget hjerte. Vi er roen i stormen, de trygge kystene som venter på at de tapre skal strekke seg ut og berøre Kjærlighetens fremtid. Fortsett å Springe Ut! (Blast on!)

Mars Oppstigningsenergier - Klar medfølelse

(Av Jamye Price den 24. februar 2018)

Hallo Kraftfulle Kjærlighet

Intensiteten fortsetter! En del trist, en del fysisk, en del spennende, en del forvirrende ... likevel er det hele en mulighet for og indikator på forandring. Det er nødvendig å besitte suverenitet over ditt indre rike, uansett hvordan forandring ser ut på verdensscenen.  

Din subtile bro er kraftfull. Denne månedens energier bidrar til å bevege denne kraften inn i større klarhet og forsterkning. Ifølge Areon, er dette Året for Forsterkning. Ja.

Har noen andre følt det som om det er Merkur som går retrograd (er tilbakegående) fra tid til annen? Under et intervju Tirsdag og vi snakket om spiralforsterkningen som skaper en forsinkelse (a lag)
etter hvert som vår kropp; følelser/tanker, livet og til og med elektronikk omjusteres! Forsterkning ...

Jeg setter kursen mot Japan i mars måned. Jeg er så utrolig begeistret over å undervise i Lysspråket her på det femte året! Det har vært en utrolig velsignelse å se hvordan Lysspråket har vokst!

Jeg håper du får en mars måned fylt med tonnevis av medfølelse for deg selv og kraftfull medfølelse for den menneskelige opplevelsen. Tilbring litt tid med å be for menneskehetens utvikling og dens positive forandringer. Ditt kjærlige Lys er en katalysator for stor forandring. Takk for at du er deg!

Mye Kjærlighet, Jamye

SER TILBAKE PÅ FEBRUAR
Februars energi med å Se Tilbake var en tid for kraftfull opprydding, noe som alltid skaper aktivering/innvielse. Jeg har merket en økning i mennesker som rydder opp i familiekarma på et dypere nivå siden september måned.

Helbredelse kan inntreffe på mange måter, men det krever i sannhet bare ditt fokus på dine valg i det nåværende øyeblikket. Det krever ikke samhandling eller at andre mennesker slutter seg til.
Dette kan forekomme, men du er omdreiningspunktet for din helbredelse.

Oppstigningssymptomer er blitt forsterket for mange. Vi har en tendens til å tenke på oppstigningssymptomer som utfordringer eller motstand, men det er viktig å ramme de inn for det de virkelig er — gunstig forandring.

Ringing (pipelyder) i ørene virker kanskje ikke så veldig gunstig, men det er en omjustering for å motta og tolke et bredere frekvensspekter. Detaljene oppstår på ulike måter og vil kanskje ikke alltid være bevisst forbundet  (det vil si, Wow! Ringingen i ørene mine skapte dette!), men dere forandres på dype måter.

KLARHET ER NØKKELEN
Areon kaller 2018 Året for Forsterkning. Når du forsterker noe, hvis det ikke er klart, så forsterker du også statisk. Så din klarhet vil være et konsekvent tema dette året. Derfor — hurra for all opprydding og aktivering som har skjedd og vil fortsette å skje på forskjellige måter.

Denne forsterkningen skaper klarhet i deg (og klarhet i — dine forhøyede subtile sanser) som gagner din evne til å skape og la bemyndiget Kjærlighet strømme inn i ditt liv og denne verden. 

Dette er de saktmodige som arver Jorden — de som er så kjærlige at deres mot til å Elske er ubundet og inneslutter frykten som leder folk til bedrag og dominans for å føle seg trygge.

Spiralenergiene øker.

Derfor, som en sentrifuge bryter og skiller vi ut svake bånd, og skaper en avklaring. Vi styrker sterke bånd. Har du følt en forøkt drakraft i din kreativitet, Sjelefamilie eller glede i det siste?

Dere blir Kjærlighetens fanfare som dere alltid var, den blir bare mer støttet av "sesongen" for vekst som menneskeheten opplever.

MARS ENERGIER — KLAR MEDFØLELSE
Energiene for mars måned er Klar Medfølelse. Som jeg antar er annerledes enn uklar og slørete medfølelse! Helt seriøst, det er annerledes.

Det er forskjellen mellom et ledende hjerte eller et blødende hjerte. Det er forskjellen mellom hjelp som hjelper kontra hindrer. Det er forskjellen mellom bemyndigelse eller å synes synd på.

Din medfølelse er en kraftfull strøm av energi.

Har du noen gang prøvd å stenge den av? Det smerter og gjør vondt. Den er ment å strømme. Men når den strømmer på måter som ikke er sunne, gjør den også vondt — bare vanligvis ikke like raskt og tydelig, så det er lett å fortsette mønsteret inntil du blir desperat uttappet og utarmet.

I mars måned blir du kallet til å undersøke din strøm av medfølelse og bruke den som en vinn-vinn i stedet for en vinn-forsøke-å-overbevise-deg-selv-om-at-dette-er-verd- det-og-du-vil-håndtere-grenser-senere. Har du vært der?

Hvert øyeblikk vil kalle på noe annerledes, men når du evaluerer din medfølende strøm, se etter din glede for å lyse opp veien mot din beste flyt for øyeblikket.

Det er viktig å være en som gir, akkurat som det er viktig å være en som mottar. Det er slik strømmen fortsetter.

Medfølelse kan være en vrien ting. Den er din for å strømme, og den er komplett med informasjon.

Når den kommer fra din innvielse snarere enn forpliktelse, er informasjonen annerledes — for deg og mottakeren(e). Forpliktelse (og eventuelle andre varianter av mindre-enn-gledesstrålende-tjenester
(less-than-jubilant-service) trenger ikke å være fullstendig fraværende fra din opplevelse, men energien i det bør omfattes av ditt ønske og evne til å tjene i det øyeblikket. Det fremragende “sørg for ditt eget oksygen først, og hjelp deretter de som trenger hjelp” gjelder.

Er du modig nok til å la din medfølelse strømme, uansett hvordan det øyeblikket føles? Å holde på grensene dine når det er nødvendig? Å være klar over totaliteten i hva som strømmer inn i verden her — mer offer, eller mer bemyndigelse? Å hjelpe de som er i nød er en naturlig del av tjeneste. Å etterfylle deg selv er en nødvendig del av å tjene. Medfølelse for deg selv forsterker din evne til å la den strømme.

MARS BALANSE
Denne måneden bringer jevndøgnet, balansen mellom dag og natt. Det har vært en slik kraftfull strøm av energi, som forsterker din Kjærlighet og din evne. Bruk et øyeblikk hver dag på å verdsette din medfølelse, for den er av og til en beroligende strøm og andre ganger en syndflod av bevegelse; men den forbinder deg med livet på dype måter.

Din hellige medfølelse er en gave som forvandler Livet.

Areon kanaliserer ofte om detaljene i hvordan vi samhandler med vår subtile bro (våre tanker og følelser). De minner oss om at vi aldri bare observerer, vi samhandler. Hvis du ser på noe på nettet, selv om det er flere kontinenter unna deg, samhandler du — tar det inn, former det, det former deg.
Er du din dominerende indre strøm eller er det noen andre eller noe annet? 

Fra ditt bredere perspektiv, er ett av dine samhandlingsskritt å la det strømme klar medfølelse.
Å se potensialet av bemyndigelse i hver utfordring og triumf.

Mars, måneden med tallet 3, er en katalysator som skaper. Observer din medfølende strøm og hva du skaper som bygger form i det subtile riket. 

Du forsterker den subtile informasjonen som du kanskje har gått glipp av før. Det er din Kjærlighet.
Når den er høyere enn frykt, forvandles Livet.

Skaper den Nye Verden

(Av Jamye Price den 15. februar 2018)

Formørkelse ... Phu! I dag (15.02.18) er det en delvis solformørkelse i Vannmannen. Vannmannen er et lufttegn, med et fokus utgående på det kollektive. Det har en uegennyttig og medfølende flyt.

Hvis du har lagt merke til at du er litt mer tankefull og ettertenksom, er du helt på linje med intensiteten til solformørkelsen i Vannmannen. Det er en vidunderlig dag for å fokusere på de månedlige februarenergiene "Ser Tilbake", og gjøre øvelsen i videoen.

Din helbredelse er alltid en kraftfull katalysator for menneskehetens transformasjon. Det hele begynner i det indre.  

Jeg har arbeidet mye med nettside relanseringen denne uken. Jeg holder fremdeles på å lære. Jeg har ingen nye innlegg; men jeg har imidlertid valgt en LysEksplosjon som er SÅ perfekt for våre nåværende energier!

Gledelig Nymåne!

Mye Kjærlighet, Jamye

SKAPER DEN NYE VERDEN (29. januar 2015)
Velsignede Vesen, din Kjærlighet er Lyset som skaper forandringen som gir et nytt fundament av potensiale for fremtiden. Du har nå en drivkraft av støtte som er den naturlige flyten for deres nåværende tidsramme. Ditt fokus bestemmer tempoet og retningen.

Kjærligheten kaller deg til å undersøke utfordringer nærmere og se potensialer. Den kaller deg til din bemyndigelse og Guddommelige fødselsrett for å bli kraften som skaper. Du kan se lidelsen rundt deg og forstå at bemyndiget Kjærlighet ikke har vært en fremherskende kreativ kraft for menneskeheten. Det endrer seg med ditt valg, ditt fokus og din vedholdenhet med å Elske Livet. Du bestemmer Fremtiden.  

Kjærlighet er alltid et valg. Den er katalysatoren som bestemmer den neste skapelsens formgivning. Den vil aldri tvinge, for Kjærligheten er et redskap for bemyndigelse. Den Elsker deg så utrolig høyt at den ville omfavne deg i et øyeblikk av sinne eller sorg. Kjærligheten står til tjeneste for deg, for du er dens formgivningssjef. Når du tilgir, tilbyr du ny vekst av Kjærlighet. Når du holder sunne grenser, tilbyr du styrke av Kjærlighet. Du er Kjærlighetens redskap av flyt. La den flyte og strømme inn i all menneskelig opplevelse og triumfer i samme grad.

Mens vi sitter for å Springe Ut Med Å Skape den Nye Verden, Elsker og helbreder vi dristig ringeakten som forårsaker ønske om forandring. Vi observerer regjeringer og bedrifter og forsterker retningen av Kjærlighetens flyt inn i fremtidig form. Vi tar tøylene for menneskehetens kurs, for vi er den, og bemyndiger forandring i Kjærlighetens retning. Vi ser dypt i det indre på krenkelse, frykt, sinne eller smerte idet vi nærer dens forvandling til visdom vunnet og kultivert for å gi næring til fremtiden. Vi utstråler Kjærlighetens kraft i alle opplevelser, for Engler frykter ikke å vandre noen steder. Vi er den Nye Verden, Skaper et fundament av Kjærlighet som støtter Alt Liv. Fortsett Å Springe Ut! (Blast on!)


Kilde: https://jamyeprice.com/creating-the-new-world/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=a944d74cf4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_15&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-a944d74cf4-414463677&mc_cid=a944d74cf4&mc_eid=8a528fc806

Går i Spiral med Tiden

(Av Jamye Price den 2. februar 2018)

Hvilken formørkelse!
Som jeg skrev i februar energiene, var måneformørkelsen den 31. januar litt av en kraftstasjon.
Før formørkelsen var det SÅ utrolig mye opprydding og renselse som skjedde. Nå som den har passert føles det mye roligere. Jeg nøt et vakkert syn tidlig om morgenen. Jeg håper din formørkelsesdag var vidunderlig. Nå videre til den neste! (delvis solformørkelse den 15. februar).

Februar energiene handler om å "se tilbake". Så Areon kanaliseringen arbeider med oss for å forstå den subtile naturen til Tiden. Vi endrer fortiden ved å tilpasse oss til den i det nåværende øyeblikket.
Det forandrer vår fremtidsbane.

Jeg håper du nyter denne Lys-kodede kanaliseringen som er for å hjelpe deg med å skifte din bevissthet med din kraft og beherskelse av Tiden.  

Mye Kjærlighet, Jamye

GÅR I SPIRAL MED TIDEN
Velsignede vesener, som alltid er det et dyrebart øyeblikk når vi møtes i din bevissthet, for det er din bevissthet som former livet.

Det er din bevissthet som bygger fremtiden. Det er din bevissthet som trekker til deg det som du vil oppleve og erfare, det som du vil forandre, og det som du vil skape.

Din bevissthet er den kraftfulle katalysatoren som fortsetter livets fremgang og utvikling. Den er en umåtelig kraft. Den er en stille kraft. Den er en passiv kraft.

AKTIVE OG PASSIVE KREFTER
Vi snakker om den aktive kraften og den passive kraften i forhold til din opplevelse her, slik at du vil begynne å gjenkjenne den enorme kraften som er i deg og forstå dens måte å arbeide på. Dette hjelper deg med å balansere det fysiske uttrykket og det ikke-fysiske uttrykket som du er.

Din passive kraft er en ikke-fysisk kraft. Det er en subtil kraft. Det er kraften som skaper en uimotståelighet for livet til seg. Den aktive kraften forbruker, den passive kraften tiltvinger seg.

I fysisk form bruker du begge disse og dette er viktig. Det du lærer nå er bruken av din ikke-fysiske form og å nyttiggjøre deg denne store drivkraften, den passive kraften, som er inni deg. Disse er reglene i det subtile riket.

Vi har brukt henvisningen til atomstrukturen i en svært grunnleggende form slik at du gjenkjenner det grunnleggende bygningsforholdet på 99% rom og 1% materie. Dette samme forholdet er det samme gjennom alle aspekter av fysisk form. Du har 99% ikke-fysisk deg, og 1% fysisk materie. Du residerer i en verden med 1% fysisk materie og 99% ikke-fysisk.

Dine tanker og dine følelser, din subtile bro, er kommunikasjoner med ikke-kroppslighet, så slik du tenker og som du føler, tiltvinger du deg. Det er din passive kraft.

Men den passive kraften og den aktive kraften må møtes i det fysiske riket, slik at de alltid samhandler.  Hvor de to møtes er hvor ny skapelse begynner. Det er ditt valgpunkt.

Hvor de passive og de aktive krefter møtes er ditt valgpunkt.

Den passive kraften er lik den bitte lille energien inne i et atom, som når den blir brukt blir en enorm kraft. Den samme kraften er inni deg. Når du bruker den passive kraften, som fra det fysiske riket ser ut til å være ørliten og ubetydelig, blir den en enorm kraft fordi du bruker drivkraften i denne enorme 99% maskinen som skaper verdener. Den er inni deg.

Din bevissthet er denne katalysatoren hvor de passive og de aktive krefter møtes. 

DITT FORHOLD TIL TIDEN
Nå ønsker vi å gjennomgå noe av hvorledes vi har snakket om Tiden, fordi denne informasjonen er beregnet til å hjelpe dere med å forstå deres bevissthet mer klart.

Vi har sagt at Tiden er et forhold. Når du opplever den, ser du dens virkning. Dette er hva vi ville kalle Tidens aktive kraft, virkningen den har her i det fysiske riket, den ene prosenten (1%). Dere ser gjennomgangen og passeringen av dager, netter, uker, årstider, sykluser.

Dere opplever den lineært her i fysisk form, og det er det aktive uttrykket av Tiden, men Tiden er en subtil opplevelse også. Tiden har et forhold til deg, fordi når du aktualiserer din forståelse av dine følelser og tanker om Tiden, begynner du å samhandle på et subtilt nivå med en kraftfull kvantemaskin. Du justerer ditt forhold til Tiden.

Som med alle subtile energier, arbeider de med en uimotståelighet, eller en resonans, som tiltrekker og kombinerer. Når du arbeider i det fysiske riket, er det ditt aktive valg av handling som forbruker og skaper på nytt.

Forskjellen da, når du relaterer til Tiden, er å skifte din resonans, ditt forhold i det indre, og Tiden vil reagere annerledes på deg. 

Når du åpner din energiflyt, tillater du Tiden å flyte jevnere i og gjennom deg.

Når Tiden flyter mer jevnt gjennom deg, synes manifestasjonene dine å komme raskere. Det gjør de — men du kan ikke gjøre det på grunn av hastigheten i det. Det er aktiv kraft. Du kan ikke manipulere resonans, du må være resonans.

All fysisk materie inneholder et forhold til Tiden i seg.  I hver eneste celle, i hver eneste kjemisk binding — er det et forhold til Tiden innenfor denne strukturen. Tidens flyt er i materien.

Tenk på dette slik du ville forestille deg lydbølger som kunne reise gjennom en vegg, og hvis du var på en side av veggen, ville lyden være klar og tydelig. Den ville passere gjennom veggen, innvirke på denne strukturen og være hørbar på den andre siden. Kanskje ikke like klart, men fysisk hørbar. På samme måte som at hele denne strukturen har lyd som strømmer gjennom den, har Tiden en lignende funksjonalitet. Dens flyt er innebygd i all materie. All materie samhandler med den. All struktur samhandler med Den. Til syvende og sist er Tiden bevegelse fra dette perspektivet. Dens bevegelse er spiralen.

TILLAT TIDEN Å STRØMME
Tidens passive kraft kaller deg til å tillate denne flyten å strømme hurtigere gjennom din struktur. I stedet for å gjøre motstand mot den, tillat Tiden å strømme gjennom med letthet.

Dette forholdet til Tiden er din fred, din åpenhet, din viten om at alt er vel og skjer til fullkommenhet, og at alt som du trenger, vil du få tilgang til i det øyeblikket.  Du er forberedt og du er åpen — du er fredfylt — Tiden flyter da gjennom din struktur med mer letthet.

I stedet for bare å reagere på det som skjer, flyter du og tillater denne naturloven å drive deg fram og tvinge deg gjennom ditt valg. I stedet for mer reaksjon, bruker du en åpen bevissthet og reagerer.

Dette forholdet til Tiden tilbyr deg mer ferdighet slik at universets naturlover kan samhandle med din beherskelse.

Du benytter deg av din vibrasjonsresonans, og velger bevisst å bruke det 99% ikke-fysiske av deg.

TIDSSPIRALER
Vi brukte nylig en visualisering for å gjøre rede for Tiden som timeglasset av en spiral, en spiral som er vid på toppen og blir smalere mot sentrum (i midten) og deretter spinner i den andre retningen og blir vid i bunnen.

Vi bruker denne visualiseringen fordi den faktisk representerer Tidens fysiske struktur, selv om den er usynlig, fordi Tiden beveger seg i forhold til sine omgivelser og all energi her spinner. Tiden er innebygd i all fysisk materie så den representerer den samme strukturen av bevegelse.

Spiralen, og selv om du kan bruke metaforen på mange måter, representerer den et aspekt av "fysisk" Tid. Den er en toroidal form utvidet og strukket. Slik du ser for deg denne timeglass spiralen som spinner langsomt og vid på toppen og så blir smalere og raskere når den møter midten, er dette punktet i midten der hvor du kan forestille deg at metaforen om de passive og aktive kreftene møtes. Spiralen skifter da retning.

Kjernen i Din Kraft
Forestill deg denne spiralen — med denne aktive og passive kraften som møtes i kjernen til denne spiralen — det er hva din bevissthet gjør. Tillat denne flyten å skje og tillat livets naturlige drivkraft å arbeide med deg og gjennom deg.

Dette er kjernen i din kraft, at når du tillater denne Tidsspiralen å la dens letthet flyte i deg, skaper du en kraftfull reaksjon som skifter den fysiske strukturen her på Jorden. Det tar bare Tid.

Når du kan observere Livet fra mulighetene og nyte samspillet i det du ønsker, og deretter den synkroniserende informasjonen som strømmer til deg   — blir det mer spennende.

Når du tillater disse synkronitetene å vise deg at du skaper en forskjell, kopler du deg på informasjon og kunnskap som er naturlig for deg — det gjør det mer spennende. Da blir det å få tilgang til tålmodighet lettere, og det blir et mye jevnere ritt. Denne spiralen er fredens kjerne som jevner din flyt med Tiden.

Det er fremdeles noen spennende oppturer og nedturer, ja, men en mye jevnere tur fordi du tillater oppturene og nedturene å flyte med deg fordi du vet resultatet — skapelse. Spiralen fortsetter.

Så når du observerer din samhandling med Tiden, kan du bruke dette billedspråket av timeglass spiralen og observere hvordan ting beveger seg langs denne spiralen og når et kulminasjonspunkt.

Forestill deg nå at det er deg på denne spiralen. Hvordan ville den turen være? Den ville være litt roligere på visse punkter, den ville begynne å bevege seg raskere og raskere og raskere, og hva skjer når du spinner raskere? I fysisk henseende begynner du å føle en dytt og dra energi (push-pull), et press.

Er det noen tilfeller hvor du kan se dette "dytt og dra" som foregår i din verden? Ja, den spiralen spinner raskere og når et kulminasjonspunkt av forandring.

Gå I Det Indre
Hvis du var i den spiralen og spant hurtigere, hva ville det beste valget ditt være for å håndtere denne dytt og dra energien? Fysisk med kroppen din, når du gjør motstand mot denne dytt og dra energien, blir det svært vanskelig. Når du slapper av i det, bærer denne spinningen deg. Når denne spinningen blir tettere og tettere, foldes kroppen din inn av seg selv i denne fysiske metaforen.

Når spiralen spinner hurtigere og hurtigere, er det Tid for å gå i det indre.

Det er Tiden for å nyttiggjøre seg denne kraftfulle katalysatoren i deg og tillate dette stille, passive punktet i deg å frigi denne kjernekraften av bevissthet og valg.

Du går i det indre og denne nye klare reaksjonen skjer i deg fordi du observerer mulighetene. Du observerer potensialet som menneskeheten spinner stadig raskere inn i.

Du bruker denne mektige kraften i deg for å fokusere innad på dine ønsker og la denne katalysatoren av din passive, 99% maskin av Liv, reagere på dette miljøet. Det er Kjærlighetens kraft, som er umåtelig i deg.

Det er den passive kraften, og denne passive kraften er en mektig kraft. Det er en kraft så mektig at den ikke trenger å dominere for å forstå sin kraft; den bare tiltvinger; og den bygger verdener.

Når denne spiralen spinner raskere, skaper den en ny verden, en ny klar verden. Det er kraften til din bevissthet og det skjer kontinuerlig. Når du bruker denne bevisstheten, tillater du ditt valg å flyte sterkere inn i denne verden.

Når du fokuserer din mektige passive kraft på din fredelige hensikt, forsterker du kraften i din bevissthet. Du søker ikke å kontrollere ut i fra frykt, det er en aktiv kraft anvendt i det subtile riket. Den skaper, men med et kaos som søker sin strukturelle løsning. Kjærligheten er kosmos skapende strøm.

Søk indre fred, og du vil utvide din innflytelsesspiral — for den åpne, bevisste og Vitende tilstanden av fred er kraftfull.

Som alltid er det en ære å møte deg i din bevissthet.

Eeshah, Ehmah, Ehtah. Vi mottar deg fullt ut, vi Elsker deg, vi bærer din Kjærlighet videre fremover etter hvert som Livet blir forandret av din samhandling.

Eeshah, Ehmah, Ehtah.

Februar Oppstigningsenergier - Ser Tilbake

(Av Jamye Price den 25. januar 2018)

Hallo Kraftfulle Kjærlighet

Jeg håper ditt 2018-år er på vei mot en vidunderlig begynnelse! Det har vært intenst her. Det går raskt og mye helbredelse skjer fremdeles. Jeg hører fra mange at følelsene er sterke og "symptomer" er i virksomhet.

Det føles som om den kommende måneformørkelsen allerede er i full gang! Den forårsaker mye forandringer, så nær deg selv i en tid for frigjøring. Videoen har en øvelse og selvfølgelig Lysspråket til å støtte deg i februar måned.

Februar er en kort, men alltid kraftfull måned. Vi vil få en delvis solformørkelse på Valentinsdagen, som er lykksalig for noen og utfordrende for andre. Jeg håper din blir lykksalig!

Nyt din februar måned! Forsterk din Kjærlighet!

Oppstigningsenergier - Ser tilbake
Året for Forsterkning (ifølge Aeron, det Lyriske Tidsrådet) beveger seg jevnt videre. Denne måneformørkelsen den 31.01 er en kraftstasjon. Det ser ut til at formørkelsesenergiene har innvirket på oss tidlig! Jeg har følt intensiteten av den siden midten av januar måned.

Januars energi med Hjerte Forsterkning vekket opp mye helbredelse. 2017 førte til mye kollektiv bevegelse, som førte til personlig forandring. De to er alltid beslektet og innbyrdes forbundet. 2018 vil kalle deg mer til ditt indre rike for å bruke din kraft mer direkte i ditt liv.

Følg Ditt Hjerte
Grenser, personlig vilje og kreativt fokus, slappe av og nære deg selv på sunne måter — disse temaene kan komme gjentatte ganger i 2018, avhengig av hva som har gyldighet for deg. Det er et år hvor det er mindre kollektivt fokus, mer personlig fokus. Dette er, selvfølgelig, det som skaper den kollektive opplevelsen.

I hovedsak er det et år hvor du bestemmer de nye ønskene og fokusene den kollektive bevegelsen i 2017 vekket opp i deg.

Januar spurte deg om hva ditt hjerte ønsker? 2018 ber deg om å leve det ut.

Universet — vårt levende, lydhøre og mottakelige univers — former deg og du former det. Januar måneds intensitet, enten den har føltes vidunderlig eller utfordrende for deg, er en påminnelse om å fokusere på hjertet ditt. Du er verdt anstrengelsen med helbredelse, du er verdt gleden av å drømme et nytt deg. En ny Jord. Dette bringer oss til Februar energiene.

FEBRUAR ENERGIER - SE TILBAKE
Dette var et merkverdig emne for de Månedlige Energiene. Å velte seg i fortiden synes ikke å være nyttig. Hva med kraften i det nåværende øyeblikket? Være i Nuet? Fokusere på det positive? Areon er fremfor alt konsekvent — allikevel handler det om vår bemyndigelse!

Helbred Fortiden
De nåværende energiene støtter sterkt å gi slipp på utfordringene fra fortiden og forsterke det positive fra fortiden. De to er alltid tilbakevisende energier. Hvis du frigir en utfordring, aktiverer du dens motsetning. Hvis du forsterker det positive, frigir du enhver disharmonisk vibrasjonsinformasjon.


Dualitet er ikke bare en begrensning som skal beveges hinsides, den er en maskin for Livets videreføring. På denne Oppstigningsveien lærer vi å bruke den på en kraftfull og nyttig måte når vi integrerer den inn i forbindelse, og derved utvider vårt potensiale. Utvikling fremskyndes.

Februar er ofte en måned med mye bevegelse. Denne måneden har en delvis solformørkelse på Valentinsdagen i en fullstendig formørkelse av hjertet? (a total eclipse of the heart?), så det er mye bevegelse til å røre om i tankene og følelsene dine.

Forsterk Nåtiden
Når du bruker disse energiene til å observere med avsondret medfølelse, går du faktisk inn i en sunn vane med å "snakke til øyeblikket".

Å Se Tilbake er en vidunderlig utnytting av ditt sinns vakre flyt. Sinnets linearitet bruker kjent informasjon til å kategorisere, analysere og bedømme (blant andre ting) slik at du er trygg i øyeblikket.

Sinnet er overlevelsesbasert når det arbeider alene, det er basert på å trives når det følger hjertets impulser, din forbindelse og medfølelse.

I Februar blir du støttet ved å bruke ditt vakre sinn til å bemyndige ditt medfølende hjerte.

Dette er naturlig for deg, siden Kjærlighet er din kjerne. Det er en enkel øvelse i den månedlige videoen til å forsterke dette. Det er en forskjell mellom det å velte seg i fortiden og å observere den for å bemyndige din nåtid — akkurat som det finnes de som bare ønsker å klage i stedet for å frigi og omdefinere.

Dere lærer å frigi fortidens bånd som sørger for at dere ubevisst samhandler ut i fra smerte, frykt, traumer eller misforståelser. Du bruker Tidens subtile natur til å skifte ditt nåværende øyeblikk. Dette styrker også din empiriske (som bygger på erfaring og observasjon) forståelse om Tidens subtile natur, et 4. dimensjonalt uttrykk.

Form Fremtiden
Fortiden din har innflytelse på det fysiske, nåværende øyeblikket. Når du bruker din subtile bro (dine tanker og følelser) til å omdefinere din fortid, justerer du ditt fysiske nåværende øyeblikk, selv om det tar Tid å manifestere. Fremtiden er formet.

I dette Året for Forsterkning, er din klarhet i det nåværende øyeblikket, din bemyndigelse i det indre, og din optimisme for fremtiden mektige katalysatorer for å forvandle ditt liv. Og til syvende og sist den menneskelige opplevelsen. Dette er kvantenaturen til vårt holo-fraktale univers i aksjon. I ditt indre selvfølgelig.

Gledelig Februar!

Kilde: https://jamyeprice.com/february-energies-looking-back/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=ecfd7e6ca2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_24&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-ecfd7e6ca2-414463677&mc_cid=ecfd7e6ca2&mc_eid=8a528fc806

Klarhet

(Av Jamye Price den 11. januar 2018)

Det har bare så vidt begynt ...

Idet 2018 begynner, er det naturlig å lure på hvordan det kommer til å bli. Vilde det virkelig bli annerledes? Det er så mye informasjon der ute at det kan være forvirrende.

Generelt føler jeg en så utrolig kraftfull og vidunderlig flyt for 2018. Det betyr ikke at 3D verdenen vil oppleve dette, men de fleste Lysarbeidere (bevisste eller ikke) residerer allerede nok i 4D for å fokusere seg selv mer og mer inn i en høyere vibrasjon.

Likevel, hva betyr egentlig dette for vår opplevelse? Areon kaller 2018 "Året for Forsterkning". Dette året vil forsterke vår intensjon. Våre manifestasjoner vil begynne å bevege seg raskere. Folk vil fremdeles synes å polarisere, fordi intensiveringen av spiralstrømmen setter opp farten.

Klarhet blir ytterst viktig, og det blir klarhet uansett. Spiralen klargjøres. Den styrkes det som er sterkt, den frigjør/atskiller det som er svakt.

Hva ønsker du å styrke? NÅ er en kraftfull tid for å fokusere på dette. I denne ukens innlegg gir Areon noen forslag for klarhet. I den Lyranske Perspektiv kanaliseringen, snakket de om kraften i ønske. Denne månedens energi om Hjerte Forsterkning handler bare om å sette tonen for 2018, slik at ditt hjerte, ditt ønske fører an.

Hva ønsker ditt hjerte? Fokuser der. Bruk denne energien til spiralen for å hjelpe deg med å styrke din (her har hun glemt å fullføre setningen, noe mangler) ...

Det vil bli et kraftfullt år. Ikke alltid lett kanskje, men i dette 11-året, vil den destillere oss inn i mer beherskelse! Vil det virkelig bli annerledes? Det avhenger av deg.

Oppstigning er et indre arbeide. Det eneste som virkelig betyr noe er din vibrasjon. Ikke bekymre deg. Avklar (clarify: oppklar; klargjør; renselse). Dette er mer naturlig for deg enn det iblant føles som.

Hva ønsker du å gi slipp på? Mer om dette senere. Energien bygges alltid i en perfekt progresjon.

Mye Kjærlighet, Jamye

Klarhet
Velsignede Vesener, Livet beveger seg hele tiden og forandrer seg stadig. I ditt øyeblikk av stillhet, eller dyp forbindelse, er der hvor din klarhet blir hørt. Den roper ikke, det er ofte en dyp stillhet.

På undersiden av ord eller uten ord, det spiller ingen rolle; for det subtile riket hører din stillhet.

Fremtiden er en reaksjon på det nåværende øyeblikket og den venter på ditt ønske og klarhet i det å vite for på nytt å stille seg på side med deg.

Det subtile riket hører din klarhet med totaliteten av å forstå din fulle resonans. Når du ærer dine autentiske tanker og følelser avstemmer du deg med de subtile lovene av tid og rom.

KLARHET I TIDEN
Ganske ofte når mennesker samhandler med tiden, opplever de den som en byrde som ikke kan endres eller forskyves og begynner å oppleve litt ubevisst motstand.

De observerer fortiden og det som var gått tapt.

De observerer fremtiden og frykter det ukjente.


De gjør motstand mot nåtiden fordi det å være fullstendig i den bringer tanker og følelser som kanskje ikke føles så behagelige.

Men når du ærer betingelsene og omstendighetene i denne virkeligheten, begynner du å finne fotfestet ditt. Du finner samhandlinger som skaper en styrke av å Vite i selvet. Dette er din klarhet. Ikke alle svarene om fremtiden, men kraften i det nåværende øyeblikket legemliggjort i det indre.

Ære Fortiden
Når du skifter din indre opplevelse, kan du autentisk observere fortiden og oppleve et nytt perspektiv. Tillat deg selv å føle og oppleve et nytt perspektiv av det som har vært i det fysiske riket.

Den var en katalysator som fostret styrke, forståelse og medfølelse. Den skapte et sterkt ønske om forandring.

Ære Fremtiden
Styrken i kjernen av selvet forstår hva det vil si å være i stormens øye og å tillate selvet å observere fremtiden og det ukjente. Mens detaljene om fremtiden er ukjent, opprettholder Kunnskapen om at alt er vel din stabilitet, selv gjennom forandringer.

Du blir stormens øye, som er rolig og stabil mens livet spinner rundt deg. Dette er en viktig forståelse for deg nå, etter hvert som livet spinner stadig raskere.

Gir Kraft og Styrke til Nåtiden
Å anerkjenne og bekrefte at alt er vel i nåtiden skaper en fremtid som er avstemt med din fred som overgår all forståelse. Du forandrer deg hele tiden når du skaper en styrke av å vite i ditt selv at alt er vel.

Berolige sinnet til å forstå at alt er vel. Detaljer vil følge. Når du lærer å finne din fred i det ukjente (det subtile riket), lærer du ferdighetene av å følge livets ledetråder og styre veien derfra.

Dette er en foredling av informasjon. Det er subtil rike kommunikasjon.

KLARHET I ROMMET (CLARITY OF SPACE; tidsrommet)
Din kunnskap om at du eksisterer i det fysiske riket og det subtile riket skaper et skifte. Det er en transformasjon og en frigjøring når du tillater deg den autentiske flyten av følelser og tanker.

Du beveger deg gjennom tankene og følelsene, du er ikke bundet av dem. Du blir en mester av din samhandling med Livets flyt. Forskjellen er din bevisste samhandling med den.

Når kjernen din er sterk med kunnskapen om din hellighet, bemyndigelse og at alt er vel — flyter livet mye lettere. Det reagerer på deg, og du finner at du avstemmer deg med Livet på hellige og spesielle måter.

Du begynner å se magien som du er, det som Kjærlighet er. Du begynner å se at "magien" i livet ikke er en illusjon, den er virkelig og naturlig. Men det er et valg.

Ære Valg
Livet ønsker at du skal trives, å tillate Livet gjennom deg. Når du styrer ditt valg og tillater Livet å reagere, flyter du med Livet og Livet flyter mye lettere med deg. Det fullstendige livets gi og motta manifesteres gjennom deg.

Ny løsning og ny opplevelse blir født gjennom deg.

Du trenger ikke å finne ut av alt. Bli gjenlydende med freden som overgår all forstand og all forståelse vil passere gjennom deg.

Velge Frihet
Din frihet er en indre opplevelse. Ditt indre rike er ditt suverene domene. Hvordan du opprettholder ditt indre rike, innvirker på din kreativitet og din samhandling med livet.

Når du er fri i ditt indre, er du i stand til å skape og samhandle mye lettere.

Hvordan finner du din indre frihet? Tillat tilgivelse. Tillat ny oppfatning. Tillat transformasjon å oppstå slik at alle opplevelser blir nye styrker, ny visdom, ny forståelse om selvet. Dette helbreder fortiden til en bemyndiget nåtid.

Tillat begeistring, lek og kreativitet å strømme. Forvandle bekymringer eller frykten for det ukjente til en styrke av å forstå at Livet ønsker å reagere på deg. Dette skaper en fremtid som gir gjenklang med din bemyndigede nåtid.

Legemliggjør fylden i det nåværende øyeblikket.

Det nåværende øyeblikket inneholder fortiden og fremtiden som forbindes gjennom kjernen som du er. Legemliggjør ditt nåværende øyeblikk fullstendig. Det er slik du får tilgang til din fred, stillhet og evnen til å observere med den uengasjerte holdningen som sier at Alt er Vel.

INDRE KLARHET
Begynn å fornemme skjønnheten i Livet, selv utfordringene. Ved å begynne å fornemme og oppfatte skjønnheten som du er, ser du at din kjernestyrke opprettholder en kraftfull justering. Livet reagerer kraftfullt på denne flyten.

Vær betingelsesløst kjærlig med deg selv.
Vær betingelsesløst kjærlig med din fortid.
Vær betingelsesløst kjærlig med din fremtid.
Vær betingelsesløst kjærlig med ditt nåværende øyeblikk,
selv når autentiske tanker og følelser strømmer.

De positive følelsene støtter deg. De negative følelsene styrker deg.

Når du fornemmer at alt er vel, observer skjønnheten i livet, og elsk deg selv betingelsesløst; du transformerer det negative til en forbindelse med Kjærlighet som ikke lenger atskiller de to.

Det negative blir da bare en motpart, ikke en motstand. Dualitet hersker ikke lenger over deg. Du er blitt stormens øye — styrken som opprettholder sin balanse, selv når livet spinner rundt den.

Når du skaper din indre klarhet, tillater du harmonien til Livets spiral å strømme sterkt til deg, gjennom deg, og å skape sammen med deg.

Vi elsker deg. Vi mottar skjønnheten som du er. Du er magnetisk og fantastisk. Denne samhandlingen med deg endrer hele Livet. Eeshah, Ehmah, Ehtah. 

Kilde: https://jamyeprice.com/clarity/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=70de18d125-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_07&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-70de18d125-414463677&mc_cid=70de18d125&mc_eid=8a528fc806

Januar Oppstigningsenergier - Året For Forsterkning

(Av Jamye Price den 29. desember 2017)

Gledelig 2018!
Jeg håper helligdagene dine var vidunderlige. Mine fortsatte å vise meg detaljer av 2017 og 2018 energiene. Grenser vrimler det av.

Etter hvert som året nærmer seg en avslutning, sender jeg dere en spesiell takk for alt dere har gjort for å forbedre dere selv innenfra og forandre den menneskelige opplevelsen. Det er ikke det lette arbeidet, men det er det verdifulle arbeidet.

Jeg ønsker dere et fantastisk Nytt År!

Mye Kjærlighet, Jamye

2017 Gjennomgang

Når vi ser mot en ny årlig syklus, er det nyttig å sette pris på det vi gjør en overgang fra. 2017 var et år som kalte oss til å gå dypere inn i vår Bemyndigede Suverenitet som et individ, slik at vår forbindelse med livet blir sterkere og klarere, i stedet for å mangle sunne samhandlinger. 

2017 var et år for transformasjon etter hvert som forandring nådde enmaksimum flyt. De 3 første kvartalene av året var intense og innebar konstante forandringer, men dette jevnet seg ut for de som fløt med strømmen. Indre forandringer beveget seg til et nytt nivå eller presset på til et nytt nivå.

Dere er alltid verdt anstrengelsene.

2018 - ÅRET FOR FORSTERKNING
Ifølge Areon, det Lyranske Tidsrådet — bringer 2018 mer forsterkning. Dere vil se hvor dere er på et indre nivå. Dere vil bli kallet mot mer klarhet og Kjærlighet, med dette fokuset på at det nye operativsystemet blir sterkt i 2018.

Når vi reagerer annerledes på utfordringer eller kreativitet, blir virkelige forandringer skapt.

Observer din indre reaksjon, din ytre reaksjon og finn nye løsninger som er basert på Kjærlighet.

Noen ganger betyr det å holde en grense, si nei, eller å ta en kreativ risiko. Noen ganger er ikke veien klar når ting formes i det subtile riket. Noen ganger skal du ta vare på deg selv før du tar vare på andre, iblant en annen før deg selv.

Se alltid etter nye løsninger basert på Kjærlighet, etter hvert som energien forsterkes.

HVA VI KAN FORVENTE I 2018
Hva betyr året for forsterkning? Det betyr at vi kommer til å fortsette å se mange forandringer, og til og med polarisering. Likevel vil vi også sannsynligvis se nye forbindelser etter hvert som Livet driver folk til klarere identitet.

Ting vil i alminnelighet føles som om de beveger seg hurtig, likevel vil stillheten i det indre bli mer tilspisset, for kontrast er hvordan vi klargjør for å skape. Stillheten er den aller viktigste forbindelsen. Den er din indre og evige forbindelse. Ære den dypt.

Kjærlighet og Sannhet vil være valutaen til skapelse i 2018. Du vil ikke finne den overalt. Du vil bli kallet til å definere den i det indre og leve den ut. Grenser og dømmekraft vil bli ytterst viktig.

Å leve som en Bemyndiget Suveren er viktig. 

JANUAR ENERGIER
Januar bringer et typisk fokus, ettersom Areon fokuserer flyten mot begynnelsen. Hjertet. Det handler alltid om forbindelse og kraft. Januar minner oss om først å fokusere i vår smeltedigel av Kjærlighet, destillere Livet med vår kraftfulle vibrasjonsidentitet, og deretter tillate skapelsen å følge naturlig formgiving.

Januar vil be deg om å fokusere på det som er under din kontroll og hva som ikke er det.

Den virkelig kraftfulle tillater de to energiene en kjærlig dans. Individualitet og forbindelse flyter inn og ut, harmoniserer og transformerer, eleverer til en ny høyde på grunn av samhandlingen.

Etter hvert som hjerteforsterkningen spinner stadig raskere, klargjør vi vår indre vibrasjonsinformasjon. Alt og alle som vi samhandler med blir feid gjennom dette Kjærlighetstidevannet. Det forvandler flyten.

Oppsummering
Idet vi begynner på et nytt år, se hen til hvordan og hvor Kjærligheten leder deg. Er du den mest kraftfulle flyten i ditt eget liv? Hvis ikke, hvordan kan du forsterke din Kjærlighet for å ære den hellige gaven som du er til Livet og la dette gå i spiralform ut i verden?

Se hen til din hjerteflyt i januar måned, etter hvert som vi Lyser opp veien til en ny Jord opplevelse.

Kilde: https://jamyeprice.com/january-ascension-energies-the-year-of-amplification/?utm_source=Crystalline+Soul+Healing&utm_campaign=da57ef7630-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_b2a2fec1bc-da57ef7630-414463677&mc_cid=da57ef7630&mc_eid=8a528fc806