Spennende kanaliseringer fra Ronna Herman

Kanaliseringene er oversatt av vakre Solfrid SolEra.
Ønsker du å motta Nyhetsbrev, send en mail til: solera@online.no

Du finner den siste kanaliseringen øverst ...
Start nederst, hvis du ikke har lest en eller flere av de andre.

Etter hvert som kapasiteten på de forskjellige sidene fylles opp, vil de eldste kanaliseringene bli slettet. Ønsker du å ta vare på kanaliseringene,
så anbefaler jeg deg å lagre alle eller de du vil ha.

Veldig flott å kunne gå tilbake å lese, ved en senere anledning.


Du er en Stjerne av Kosmisk Hellig Ild

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 30. juni 2018)

Høyt Elskede Mestere, i selve begynnelsen var hver og en av dere en av de Hellige Uskyldige, en strålende Gnist av den Høyeste Skaper. Da det ble din tur til å få ytre form og våkne opp, ble du plutselig klar over din guddommelighet (godliness: gudfryktighet; fromhet) som et fragment av ALT SOM ER. Deretter kom en oppsiktsvekkende bevissthet om ditt eget bevisste JEG ER Nærvær som en individualisert Fasett av Skaperen. Denne oppvåkningen av Sjeler har fortsatt på hvert eneste nivå, i hver eneste Skapelsesdimensjon, og fortsetter i dag etter hvert som Mektige Lysvesener frembringes (fødes) for å skape nye galakser, solsystemer, planeter og verdener uten ende.

I denne ekstraordinære tiden, i en eller annen grad, er det en stor, indre, transformasjonsprosess som inntreffer i hver eneste Sjel på Jorden. Individuelt opplever dere en opprydnings- og renselsesprosess, så vel som modifisering og ekspansjon på ulike områder i deres fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske kropper; forandringer som er nødvendige hvis dere skal holde ut under og integrere de stadig økende vibrasjonsfrekvensene som bombarderer deres Jord i denne tiden.

Det er et stadig økende antall energifelter av bevissthet tilgjengelig for dere, de oppvåknende StjerneFrøene. Akkurat slik Skaperlyset strømmer ut fra det kosmiske skattkammeret av Lys for å bli brukt av Elohim-englene (Elohim) og Byggerne av Form, er dette opphøyde Lyset tilgjengelig for de av dere som nå i det minste er avstemt med de høyere Fjerde- og lavere Femtedimensjonale frekvensmønstrene.

Hver stjerne i galaksen er et knutepunkt (en node) av vibrasjonsfrekvensenergier (vibrational energy = svingningsenergi). Hver person fungerer som en levende stjerne som er i stand til å motta og overføre harmoniske frekvensmønstre i henhold til hans/hennes bevissthetsnivå. Disse frekvensene blir kalt din Sjelesang. Universet består av en gigantisk Himmelsk Sjelesang.

Dine sju hovedchakra-sentre kunne sammenlignes med sju elektriske batterier eller sju dynamiske kraftsentre i den fysiske beholderen. Du fremkaller i disse sju kraftsentrene de spesielle kvalitetene, egenskapene og dydene til de sju Strålene av Guds-bevissthet via UTSTRÅLINGEN til de Sju Mektige Erkeenglene som OverLyser menneskeheten. Måten du kvalifiserer deg og bruker disse energiene på bestemmer din Energisignatur og din Sjelesang. Dine supersensitive, oppvåknede Medmennesker føler din resonans og kan skjelne hvorvidt den er velvillig og menneskekjærlig eller disharmonisk.

De vidunderlige og utrettelige Englene fra Deva-riket fokuserer på skapelsen av form under ledelse av Elohim og deres enorme gruppe med Byggere av Form. Hver eneste en av dere måtte gjennomgå det som kunne kalles en læretid under disse Mesterbyggerne, slik at dere kunne bli dyktige til å forme og skape et stort mangfold av ting av en materiell natur. Mens du var i de høyere nivåene av universelt Lys, så det ut til å være en ganske enkel prosess å forme og skape det som du ønsket å manifestere. Det er fordi du fungerte i riket for ren tanke hvor det ikke var noen forvrengninger eller negativitet til å forurense Frøtankene sendt ut innenfra ditt Hellige Sinn. Og også fordi du fremkalte den maksimale mengden med Skaperlys som var tilgjengelig for deg på den tiden i denne universelle opplevelsen. Det blir tiltagende mer vanskelig å holde de rene Frøtankene av manifestasjon i hvert nedtrappede nivå eller dimensjon etter hvert som du avbøyer deg selv til (splitter deg opp i) flere og flere Gnister / Fragmenter av Guds-bevissthet. Derfor, er det noe rart at menneskeheten har vært nødt til å kjempe så lenge for å manifestere det som er nødvendig og ønsket mens den eksisterer i den innskrenkende, forvrengte Tredje- / Fjerdedimensjonale virkelighetsverdenen?

Devarikets engler er bærere av Kosmisk Hellig Ild og kunne bli kalt Hellige Ildvesener. De fungerer innenfra de Eteriske Eksistensplan, og de, sammen med andre mektige Ildvesener dere har kalt "Drager", er overførerne av den Metatroniske Lyssubstansen i dette universet, som hele tiden blir utstrålt fra hjertekjernen til vår Fader/Moder Gud inn i store lagringsenheter — Pyramider av Lys — som er strategisk plassert gjennom alle de umåtelige Dimensjonale og Underdimensjonale Skapelsesrikene. Fra de mektigste Deva-englene, som fører tilsyn med fjellene, oseanene, mektige skoger og innsjøer, til de bittesmå Elementalene, som ustråler livsoppehold til trærne, blomstene og hvert eneste gresstrå, leverer disse vidunderlige Vesenene av Guds-Essens, under ledelse av Elohim, de kosmiske strømmene av Livskraftenergi til hver eneste fasett av skapelse som ikke er velsignet med et individuelt Guds-Frø Atom (en Sjel) og JEG ER bevisstheten av Væren. En Gnist av den Høyeste Skaperens Essens er i Alle ting, fra de største til de minste.

Du må frigjøre gamle innskrenkende, foreldede, fryktbaserte frekvenser og erstatte dem med det formålstjenlige nivået av Guds-bevissthet og universelle lover, som vil hjelpe deg på din nåværende opplysningsvei. Det er en trinn-for-trinn prosess og den kan ikke påskyndes. Det er egoet som hele tiden ønsker mer informasjon, spesielt dramatiske og oppsiktsvekkende nyheter eller avsløringer, selv om det oftest ikke er noe ønske om å integrere eller gjøre bruk av informasjonen. Under denne kritiske tiden med akselerert forandring og utvikling, er imidlertid en Guddommelig ordning blitt gitt for i noen grad å løsne på kravene, og for å fremskynde prosessen med å åpenbare de mer avanserte og høyere Universelle Lovene og Kosmisk visdom for å kunne hjelpe menneskeheten på oppstigningsveien.

Det har alltid vært en langsom prosess med å lære reglene, retningslinjene og kravene for hvert skritt på veien. Kvaliteter, evner og kunnskap må integreres og perfeksjoneres slik at de høyere sannhetene blir en del av den som du er. Når du lever ut dine nye sannheter som en naturlig del av din Eksistenstilstand, blir visdommen som er innsamlet fra denne kunnskapen lagret for fremtidig bruk innenfor Fasetten av ditt Høyere Selv som residerer i eksistensens Kausalplan. Denne visdommen blir en permanent del av din JEG ER bevissthet. Du må forstå at ditt JEG ER Nærvær er en umåtelig kilde av Lys og Skapervisdom; du og alle Fragmentene av ditt Høyere Selv i dette universet holder imidlertid visdommen og opplevelsene som er blitt samlet under de mange oppholdene og de umåtelige opplevelsene gjennom all tid og rom. Alle de positive opplevelsene, suksessene og visdommen vunnet under alle dine liv innenfor denne universelle opplevelsen er lagret i ditt Kausale Sinn.

Når din Energisignatur når et bestemt frekvensnivå, begynner du automatisk å kople deg på gavene, informasjonen og visdommen som er lagret i ditt Hellige Sinn, og også i sinnet til ditt Høyere Selv som residerer på det Mentale Kausalplanet. Husk, det er av aller største viktighet at du filtrerer all ny informasjon og kunnskap gjennom din egen samvittighet og bevissthet.

Det har tatt mange tidsaldre for deg å innlemme den forvrengte energien du nå bærer. Dette er imidlertid en tid for mirakler, og det var en annen spesiell Guddommelig ordning gitt av din Fader/Moder Gud, hvorved hvert eneste forsøk du gjør på å vende tilbake til Selvbeherskelse vil bli forsterket og akselerert under denne vidunderlige utviklingstiden med oppstigning. Selvbeherskelse vinnes alltid gjennom prosessen med å oppgradere din bevissthet og øke din kapasitet til å integrere og utstråle mer Guddommelig Lyssubstans. I prosessen vil du bli en stifinner (pioner; foregangsmann), en veiviser og en Verdenstjener fylt med velvilje og sympati for alle Vesener etter hvert som du utstråler betingelsesløs Kjærlighet/Lys ut i verden.

Bevisstheten din vil gradvis utvides til å inkludere hele menneskeheten, Jorden, så vel som solsystemet, galaksen og universet. Ditt største fokus kan ikke lenger være på det lille selvet alene. Ditt endelige mål er å bli en galaktisk statsborger og med tiden et universelt Lysvesen. Utvidelse av bevissthet resulterer i ressursene til å kople seg på høyere, mer kompleks informasjon. Dette vil resultere i evnen til å integrere mer og mer av dydene, kvalitetene og talentene til vår Fader/Moder Gud. I det Tredje- / Fjerdedimensjonale miljøet, hersker de menneskelige følelsene. I de høyere nivåene til den Fjerde- / lavere nivåene i den Femte Dimensjon, er den mentale naturen og mer foredlede evner fremherskende, og de blir OverLyst av renheten og opplysningen til det Hellige Sinnet, Hellige Hjertet og Høyere Selvet.

Kjære hjerter, les ikke bare de dype budskapene vi gir dere, slik som de under. Studer dem i stedet og overgi dem til minnet, for innenfor disse visdomsordene er kritiske faktorer du vil ønske å trekke på når du perfeksjonerer din beherskelse av Selvet, og når du blir kallet på for å dele din dyrekjøpte visdom med andre.

**  En mester søker hans/hennes høyeste sannhet, og lever den så ut etter beste evne. En mester lærer å betrakte verden og dens store drama fra et høyere utsiktspunkt, nedover.

**  En mester er dyktig til å manipulere energi, alltid for det største og høyeste gode. Han/hun eksisterer i en virvel av harmoniske åndelige krefter.

** Oppstigning er sinn- og Sjeleekspansjon, går alltid fra en tilstand av forhøyet bevissthet til en annen. Tiden blir fleksibel (malleable: bøyelig; som kan strekkes) når du beveger deg ut av lineær tidslinje inn i de spiralformede (spiraling), bølgeformede vibrasjonsbølgene i de høyere dimensjoner.

**  Dere har gått inn i en Tidsalder av bevisst oppmerksomhet. En bevisst oppmerksomhet om og oppvåkning til tilskyndingene fra ditt Sjeleselv er skritt for å oppnå Selvbeherskelse.

**  En mester vet når han/hun skal snakke og når han/hun skal være stille. En mester er bevisst og behersket i sin tale. Konstant plapring i tankene og meningsløs sladder forstyrrer roen i ditt aurafelt. Du skal søke de harmoniske, høyere bølgefrekvensene av Lys i alle ting.

**  Kunnskap alene atskiller. Visdom og Sjelebevissthet forener.

**  Som en innvidd på Veien, øker du stadig din kapasitet til Skaperlys. Når du fornekter hvilken som helst Fasett av din Guddommelighet, fornekter du din Guddommelige helhet. 

**  Universet gjenskaper og redefinerer stadig Seg Selv via impulsene / ønskene til den Høyeste Skaper og vår Moder/Fader Gud. Den Høyeste Skapers ønske er å oppleve individualitet ved å bryte Seg selv ned til et utenkelig antall av Bevissthetsgnister i mangfoldige størrelser.

**  Omniverset er fylt med dansende, flytende, sammensmeltede og atskillende Fragmenter / Guds-Gnister. Skaperen er levende og bevisst i hver eneste en av disse Fragmentene, uansett hvor store eller små de er.

**  Verdensrommet (Space: rommet) er en eksistens i seg selv, venter på å bli programmert eller formet til uendelige muligheter.

SPØRSMÅL: Hvordan vet vi om vi har noen eteriske tårer? Hvis det er slik, hvordan vet vi hvor de befinner seg, og hvordan helbreder vi dem?

Å helbrede tårer i aurafeltet er en prosess som blir innledet så snart du begynner prosessen med å integrere mer av ditt Sjeleselv. Når du begynner å integrere mer og mer høyere frekvensenergi i din fysiske beholder, og begynner på prosessen med å balansere og harmonisere ditt Chakra- system, er en av de store fordelene at enhver eterisk tåre du måtte ha langsomt vil begynne å helbredes. Du vil ofte ha fysisk ubehag i områder hvor det er tårer eller eterisk arrvev i ditt aurafelt. De mest utbredte eteriske tårene er i områdene til de tre lavere Chakraene, over hjerteområdet / solar plexus, eller på baksiden av kroppen mellom skulderbladene.

Du kan fremskynde prosessen ved å gå inn i din personlige pyramide. Ligg på krystallbordet og be dine Englehjelpere om å skanne kroppen din, og om å la deg få vite hvor (eller om) det er noen eteriske tårer i ditt aurafelt. Hvis du får en indikasjon på at det er noen tårer, be om at jeg forsegler disse tårene med mitt flammende sverd av Lys og det vil bli gjort. Denne prosedyren kan ta en stund; men helbredelsesprosessen vil imidlertid begynne. Den vil akselerere når du får tilgang til de høyere vibrasjonsmønstrene av Lys. Å bringe inn flere Adamantine Partikler av Lys via Uendelighetspusten og synge (toning: Toning er definert som "å lage lyd med en forlenget vokal i en lengre periode". Å tone vokallyder er en ferdighet som er lett å lære. Toning tilfører surstoff til kroppen, gjør pusting dypere, avslapper musklene og stimulerer hele kroppen. Regelmessig toning bidrar til å gjenopprette helse til sinn, kropp og ånd.) vokallydene er også en stor fordel, og vil hjelpe til med helbredelsen/ harmoniseringen av ditt aurafelt, så vel som dine fire lavere legemssystemer.

Mine tapre venner, uansett hvor du bor eller betingelsene du for tiden lever i, er det en stor mulighet for deg til å begynne prosessen med å oppnå Selvbeherskelse. Det er et presserende behov for deg som en Bærer av Lys og en Verdenstjener. Dette gjelder alle dere som leser dette budskapet. Jeg omgir og innhyller dere i et aurafelt av beskyttelse. Jeg er for evig din beskytter og trofaste følgesvenn. JEG ER Erkeengel Michael.

Overført gjennom RONNA VEZANE **
Web Site: www.StarQuestMastery.com E-mail: RonnaStar@earthlink.net

Kilde: https://www.starquestmastery.com/single-post/2018/06/30/YOU-ARE-A-STAR-OF-COSMIC-SACRED-FIRE

Dere er midt i en åndelig revolusjon

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 1. juni 2018)

Høyt Elskede Mestere, for et øyeblikk, se for deg at du er fullt ut oppmerksom på din opprinnelse og at du kan kople deg på dine personlige kosmiske historiske filer når som helst du ønsker. Forestill deg at du har evnen til å kommunisere med de rundt deg uten ord, sinn til sinn. Se for deg at du har den naturlige evnen til å se alles aurafelt, og derfor kan du lese eller forstå en persons Værentilstand på ethvert gitt tidspunkt. Forestill deg at du kan danne deg et klart bilde av det som du ønsker å manifestere, og at det bare krever litt tid og anstrengelse for at dine visjoner skal bli til virkelighet. Se for deg at du har evnen til å kommunisere og samhandle med Erkeenglene og det umåtelige Engleriket, så vel som de oppstegne Mestrene og de mektige Lysvesenene. Alle disse egenskapene og evnene er en del av din naturlige Værentilstand i de høyere riker, og du er nå i prosessen med å gjenvinne disse Gudegitte talentene, så vel som evnen til å hjelpe til med menneskehetens og Jordens utviklingsprosess.

Vi har forklart mange ganger og på mange måter hvordan dere atskilte deres Guddommelige Selv til en maskulin Gnist av Essens med egenskapene og kvalitetene til vår Fader Gud, og en feminin Gnist av Essens med dydene og egenskapene til vår Moder Gud. Siden denne første atskillelsen, har hver Fasett av ditt Selv brutt ned til et mangfold av mindre Gnister av Guddommelighet, og du har påtatt deg en myriade av former og utallige oppdrag gjennom hele denne universelle opplevelsen. Det neste store skrittet for universell ekspansjon og utviklingen av alle bevisste følende Vesener er godt i gang, og hver av dere har en integrert rolle å spille som et StjerneFrø og en bærer av Guddommelig Lys.

Oppstigningsprosessen krever at man gir slipp på de tingene som har holdt dere i den kvelende, undertrykkende og innskrenkende virkeligheten i den Tredje og Fjerde Dimensjon. Det medfører å vende tilbake til balanse og harmoni i alle fasetter av ditt jordiske Vesen, noe som vil resultere i at dine minnebanker blir tømt og rensket ut for alle disharmoniske energier/hendelser fra din rike og varierte fortid. Alt som vil være igjen er underet, gleden og de suksessrike bestrebelsene du har oppnådd som en medskaper i de materielle riker. Når du reiser gjennom oppstigningsveien, gjenvinner du visdommen lagret i ditt Hellige Sinn, og du har koplet deg på det rike skattkammeret av Skaperlys kalt Adamantine Partikler. Du begynner å demonstrere og bruke mange latente evner som er blitt holdt i reserve inntil du var klar til å gjenvinne dem.

Du var beregnet til å være en sender og overfører av Lys i en verden av illusjon og skygger. Du er på Jorden for å bli en mesteroverfører av energi. Pusten din er mekanismen som du ved hjelp av fremkaller Skapelsens Opprinnelige Livskraftsubstans mens du fungerer i et tredje- / fjerdedimensjonalt miljø. Når du imidlertid åpner og aktiverer ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn, har du evnen til å få tilgang til det Fullstendige Spekteret av Lys i dette universet, og også de Guddommelige alkymistiske egenskapene til den Fiolette Flamme vil være tilgjengelig for deg i størst mulige grad.

Sirkelens Lov sikrer at vibrasjonsmønstrene du sender ut vil bli returnert til deg, sammen med et oppsamlet mål av liknende kvalifisert energi (eller vibrasjoner av de samme frekvensmønstrene). Du er sentrumet for en energivirvel som er bestående av en sirkel/loop av vibrasjonsmønstre som du har projisert fra deg via ditt Solar Kraftsenter. Ditt Solar Plexus har fått et treffende navn; for akkurat på samme måte som Jorden mottar kosmisk energi fra Solen i deres solsystem, slik utstråler hver av dere også livskraftenergi fra deres eget Solar Kraftsenter. For et øyeblikk, dann deg et bilde av deg selv som det sentrale fokuset i din verden. Du er kraftkilden og dine tanker, handlinger og intensjoner stråler ut fra deg i en loop av energi som forbinder seg med lik energi. Denne energien forstørres og manifesterer seg i verden av årsak og virkning og vender deretter tilbake til deg, forsterker ditt bilde av virkeligheten. Kroppen din absorberer en del av denne energien, skaper smerte og lidelse eller glede og velsignelser, avhengig av frekvensene. Restene strømmer ut bak deg og skaper den andre loopen (sløyfen) av ditt Uendelighetsmønster, mens det gjenværende gradvis strømmer inn i ditt personlige skapelseshjul. Du tilføyer og forøker hele tiden ditt personlige fengsel av energi eller ditt redskap av Lys og din personlige virkelighet på Jorden. Har vi ikke fortalt dere, at dere kom til Jorden som med skapere med Guds-Kraften?

Å vende tilbake til balanse og harmoni er en forutsetning for å forbli sentrert i det Hellige Hjertet. For å kunne gjøre dette, må du hele tiden evaluere og oppgradere din bevissthet og Selvet. Dine følelser blir påvirket av dine overbevisninger, og dine intensjoner blir påvirket av dine følelser. Å lytte til tilskyndingene fra din Sjel, visdommen til ditt Hellige Sinn, og følelsene til ditt Hellige Hjerte vil hjelpe deg til å fininnstille dine skjelneevner slik at du kan ta de rette beslutningene og alltid velge den høyeste veien. Ærbødighet for alle ting og Guds-inspirerte valg leder til Selvbeherskelse.

En av de aller viktigste tingene du kan gjøre for å innlede prosessen med å vende tilbake til balanse og harmoni innenfor virkeligheten du har skapt, er å anvende Loven om Tilgivelse på alle dine vanskapelser og samhandlinger med andre. Å gjøre dette vil øyeblikkelig akselerere prosessen med å vende tilbake til sentrum, for det bryter energitrådene du har festet til andre menneskers Solar Plexus, og det vil også stenge av utstrålingene til og fra alle negative kollektive bevissthetsoverbevisningssystemer som du har tatt som dine egne. Du tar tilbake vibrasjonsmønstrene du har utvekslet eller byttet, tilføyd eller tatt del i, og tillater deg derved å gå inn i nådeprosesstilstanden. Vær klar over at når du gjør dette, vil du oppleve den forvandlende renselsesprosessen og alt den medfører; det vil imidlertid ikke bli like traumatisk eller trekkes ut i langdrag slik det ville skjedd hvis du ikke villig og helhjertet hadde gått med på å ta initiativet. 

Loven om Tilgivelse inkluderer å stille din vilje på side med den større VILJEN til vår Fader/Moder Gud for det høyeste og beste resultatet for Alle. Den Guddommelige Planen for dette universet er ved et kritisk stadium i utviklingsprosessen, og det haster. Å bli et aktivt medlem av Lysbrigaden og en ny Verdenstjener vil åpne en portal av nye muligheter. De av dere som flittig og arbeidsomt har holdt kursen vil høste belønningene av Selvbeherskelse og disippelstillinger. Når du beveger deg inn i riket for Selvbeherskelse, begynner du automatisk å betrakte livet ditt og verden fra et høyere utsiktspunkt og med mye klokere innsikt. Du begynner å omfavne din virkelighet gjennom et filter av Kjærlighet/Lys, og ikke-bedømmelse og dømmekraft blir en naturlig del av din Værenstilstand.

En god affirmasjon å huske og bruke er: JEG OMFAVNER HELHETEN I MIN GUDDOMMELIGE VIRKELIGHET. Det er kraft i ydmykhet. Det er kraft i tilgivelse. Det er kraft i takknemlighet. Kjærlighet er kraften som inneholder alle dydene og kvalitetene til Gudsbevissthet.

Mange av dere er klar over at i begynnerstadiene av innvielsesprosessen er det en krise når kampen om overlegenhet begynner mellom egoet og Sjelen. Hver person må bestrebe seg på å rydde opp i sin illusoriske, forvrengte virkelighet om astralplanene. Ego-ønske kroppen blir kontrollert av energiene og impulsene til de tre lavere Chakraene, og disse ubalanserte tilbøyelighetene må enda en gang bringes under Sjeleselvets kontroll. Denne perioden blir ofte kalt Sjelens Mørke Natt eller å reise gjennom skyggenes dal. Når du er midt i prosessen, er det viktig at du forstår at du ikke blir straffet. Etter at du med et godt resultat har reist gjennom skyggelandene og kommet til syne triumferende, vil du i ettertid se tilbake og du vil innse at du ble gitt en stor mulighet. En åndelig aspirant er et bevisst oppmerksomt Menneske som søker Opplysning og Selvbeherskelse. I begynnerstadiene, er han/hun fremdeles i noen grad "selvfokusert" – ofte med tendens til temperament og irritabilitet, og kan oppleve anfall av tvil på seg selv og depresjon. En åndelig aspirant skulle bestrebe seg på å utvikle følsomhet og en kjærlig, forståelsesfull natur. Aspirantens livsformål vil gradvis bevege seg bort ifra personlige ambisjoner og kjærlighet til makt, til et ønske om å stå til tjeneste for menneskeheten.  Et ønske om å tjene andre er et Sjeleinstinkt.

En aspirant begynner gradvis å gi slipp på "Alt handler om meg", og "jeg, meg, mitt" begrepet, etter hvert som det ytre fokuset langsomt begynner å svinne hen. Det er en gradvis vende seg innover oppgave, og hovedfokuset blir Solar Kraftsenteret, som innbefatter Solar Plexus, Hjertet, Thymus og Halsen. Når dette området er badet i høyere frekvenser av Lys, begynner den Trefoldige Flammen i brystområdet å stråle ut mer som forberedelse på åpningen av portalen til det Hellige Hjertet.

Tillat oss å gi dere noen flere viktige nøkkelpunkter for å hjelpe dere med å integrere visdommen som er nødvendig for å bli en fullt utviklet (full-fledged: ferdigutdannet; flygeferdig) åndelig aspirant på veien av Opplysning:

** Den Følelsesmessige Kroppen er en reflektor. Den reagerer på ytre stimulering, slik som andre mennesker, hendelser, følelsesmessig tilknytning og avhengigheter.

** Vandre på livets vei varsomt og ærbødig. Snakk mildt med forstand og forståelse. Se at dine handlinger gjenspeiler renheten i ditt Gude-Selv og etterlater fotspor av Lys som andre kan følge.

** Det er en flo og fjære ved Sjelens sykluser, akkurat slik det er gjennom hele Kosmos.

** Sjelen lokker frem Livets Essens fra sitt JEG ER Nærvær som forberedelse på en ny livssyklus av erfaring og opplevelse. Ved slutten av denne syklusen blir Livsessensen langsomt trukket tilbake og den fysiske dødsprosessen blir resultatet; det virkelige Du i Åndelig form forblir imidlertid, for du er udødelig.

** Sjelens impulser og innflytelse er mye sterkere i et Vesen som har tredd inn på bevissthetsveien, enn i en ikke-oppvåknet person som fremdeles er fanget opp i illusjonen om en Tredje- / Fjerdedimensjonal eksistens.

** Du må bestrebe deg på å opprettholde en stadig voksende tilstand av Sjelebevissthet for å kunne skride frem på oppstigningens oppadgående spiral. Det er tid for de som vil være blant de nye Verdenstjenerne å bli oppmerksomme på hverandre.

** Kritikk er et fakultet som hører til egoet og det lavere sinnet. Å kritisere eller finne feil hos deg selv eller andre er ugunstig og skadelig til det ekstreme. Du tilføyer energi til det som du fokuserer din oppmerksomhet på; derfor er det av den største betydning og ytterste viktighet at du ser etter det gode i alt og alle.

** Konstruktiv kritikk er noen ganger nødvendig. Det bør imidlertid bare brukes for å hjelpe noen til å rette opp skadelig adferd, foreta den riktige handlingen, eller finne den hensiktsmessige retningen.

** DU KAN BARE MISLYKKES HVIS DU SLUTTER Å PRØVE.  Du kan miste tid; men du bør imidlertid kunne vinne litt kunnskap med hvert mislykka forsøk. Vekst og visdom kommer fra å lære hva du ikke skal gjøre, og ved å perfeksjonere ferdighetene som vil hjelpe deg med å bli dyktig i ditt valgte bestrebelsesfelt.

** Lavere vibrasjonsenergi skaper disharmoniske frekvenser i din Sjelesang. Vibrasjonene av disharmoni forårsaker ubehag i området hvor det oppsto eller hvor det er fokusert i den fysiske beholderen. Hvis de negative energimønstrene er sterke nok, kan de skape sykdom og vil til slutt forurense hele kroppen.

** Du må temme og få kontroll over din følelsesmessige kropp via ditt Høyere Selv, guider og Englehjelpere for å kunne bli mottakelig for de foredlede frekvensene av Kosmisk sannhet. Du må rense sinnet for forvrengte, negative, fremherskende ødeleggende tanker. Bare en klar beholder kan motta og overføre visdomslæren fra de kosmiske bibliotekene av Guds-bevissthet.

** En åndelig søker nekter å høre på folkemeningen, bedømmelse eller fiasko og mislykkethet. Aspiranter blir gjenkjent ved deres vibrasjonsfrekvenser eller Lyskvotient, ikke etter deres kunnskap eller deres gjerninger. 

Husk, Mine Høyt Elskede, FANFAREN FRA DITT SJELESELV VIL FORTSETTE Å GJENLYDE INNTIL DU GIR AKT PÅ KALLET. Mange av dere har begynt eller er klare til å begynne deres sanne misjon, hva den enn måtte være, men glem aldri at det endelige målet er å være en overbringer og overfører av Skaper Kjærlighet/Lys. Vi er klar over at fremtiden er usikker og alle opplever smerte og ubehag i varierende grad. Vi ber dere om å fokusere på miraklene og fremgangen dere gjør, og ikke tillate frykten til massene å infisere sinnet ditt etter hvert som du beveger deg gjennom og hinsides alle de massive forandringene som skjer i deres verden. Vit at vi sammen vil overvinne all motgang. Vår misjon er å åpne veien for enhver kjær Sjel som uttrykker et ønske om å vende tilbake til harmoni og avstemning med deres Gude-Selv. 

Kjære dere, når dere føler dere alene eller er i tvil eller fortvilet, kom inn i din Pyramide av Lys og vi vil gi deg mot, oppløfte og inspirere deg. Når du føler deg ensom eller uelsket, beveg deg inn i ditt Hjertesenter og vi vil være der, venter på å fylle deg med den strålende Kjærligheten til vår Moder/Fader Gud. JEG ER din trofaste følgesvenn. JEG ER Erkeengel Michael.

Overført gjennom RONNA VEZANE **
Web Site: www.StarQuestMastery.com E-mail: RonnaStar@earthlink.net

Kilde: https://www.starquestmastery.com/single-post/2018/05/30/YOU-ARE-IN-THE-MIDST-OF-A-SPIRITUAL-REVOLUTION

Oppstigningens Spiralformede Vei

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 30. april 2018)

Høyt Elskede Mestere, først og fremst ønsker vi å avklare HVA OPPSTIGNING IKKE ER. I deres nåværende utviklingstilstand, vil oppstigning av den fysiske kroppen sammen med ditt Sjeleselv bare være mulig for noen få svært høyt utviklede Avatarer som har åpnet veien for menneskehetens oppstigning inn i det neste nivået av høyere bevissthet. Den Høyt Elskede Jeshua, sammen med mange store Avaterer og Engleriket, klargjorde veien og plantet de kosmiske Frøene av Skaperlys som forberedelse for denne ekstraordinære prosessen.

For å kunne oppstige i den fysiske beholderen i denne tiden, ville dere nesten bli nødt til å fullføre transformasjonen av deres fysiske kropp til frekvenser av Guddommelig Lys, og opphøye harmonien i deres Sjelesang til harmoniene i de høyeste planene i den Femte Dimensjon og over. Det er ønsketenkning å anta at det er mulig å omdanne tettheten i en Tredje- / Fjerdedimensjonal fysisk kropp til en Femtedimensjonalt beholder av Lys i løpet av en levetid.

Dere, fortroppen, Stjernefrøene, tilfører drivstoffet, Adamantine Partikler av Lys, for å aktivere Oppstigningsfrøene som ble plantet på Jorden for over 2000 år siden. Menneskeheten befinner seg i et renselsesstadium, som forberedelse på en mye større bevissthetsutvidelse, som innvirker på flere og flere Sjeler etter hvert som den feier over Jorden og akselererer eksponentielt som et resultat.

På det nåværende stadiet av evolusjonær forandring, er de fysiske kroppene til aspirantene / disiplene på Veien i prosessen med å bli fylt med den transformerende kraften av Skaperlys. De høyere bevissthetscellene våkner opp og springer ut med den alkymistiske formelen for transformasjon. Dere er i prosessen med å rense deres Aurafelt for en stor andel av de negative / forvrengte vibrasjonsfrekvensmønstrene som har dempet deres Auralys og som har resultert i manifestasjonen av alle vanskapelsene i den fysiske beholderen.

Lukket inne i denne cellekroppen er toksiner, som må bli frigjort eller foredlet slik at dere kan integrere de harmoniske frekvensene i deres flernivå legemsstruktur enda en gang. Lyskropp cellene er blitt dempet, akkurat slik som Aurafeltet er blitt uklart og tåkete, og overfylt med negativ energi. Guds-cellene er fremdeles tilstede og fungerer i dere; de er imidlertid bare blitt forminsket og dempet over tid fra en mangel på næring. Det er som om dere konstant er blitt foret med forurenset mat, som over en lang tidsperiode vil ødelegge legemsbeholderen. Ego-ønske kroppen er listig og utholdende, og vil hele tiden skubbe deg mot å søke flere og flere kroppslige fornemmelser og nytelsessyke, ofte med katastrofale resultater.

Du må forstå at de forskjellige delene av kroppen din gir gjenklang med et stort mangfold av frekvensmønstre, avhengig av spinnet og renheten i ditt Chakrasystem. Du skulle alltid streve etter maksimum harmoni i hvert nivå av ditt Høyere Selv som du integrerer. Ikke glem at oppstigning er en endeløs prosess, for alle nivåer i Skapelsen har et medfødt ønske om å søke og oppnå det neste høyere bevissthetsnivået.

Ta i betraktning forestillingen om at menneskeheten opplever fire virkeligheter samtidig: fysisk, mental, følelsesmessig og astral. I den fysiske / materielle verden, hvor kroppen din og dine fysiske sanser er hovedfokuset, bestemmer din helsetilstand hvor interaktiv du er i den fysiske verden, og hvor mye du vil nyte opplevelsen. Din fremgang og utvikling inn i de høyere bevissthetsriker er en gradvis oppvåkningsprosess, hvorved du våkner opp til tilskyndingen / visdommen til din Sjel og umiddelbare Høyere Selv / OverSjel. Når du går ut på Opplysningsveien, påbegynner du prosessen med å utvikle en bevisst / oppmerksom bevissthet. Du må først fokusere på de fysiske aspektene av ditt Vesen: din fysiske beholder, Chakrasystemet, din følelsesmessige natur og dine mentale evner. Gradvis, over tid, etter hvert som du balanserer, harmoniserer og integrerer en viss grad av enhetsbevissthet innenfor din fysiske Værentilstand, er du klar til å få tilgang til vibrasjonsmønstrene, visdommen, egenskapene og evnene i de høyere Fjerde- og lavere Femtedimensjonale virkelighetene. Dette er den grunnleggende prosessen som vi iblant kaller "Oppstigning i Bevissthet".

Du har en Eterisk Kropp som inneholder en fullstendig, autentisk kopi av din fysiske, mentale og følelsesmessige kropp. Når du transcenderer (stiger til et oversanselig plan) eller forlater kroppen din, blir Sølvtråden (som den av og til blir kalt) kuttet. På det tidspunkt fratrer du din fysiske beholder fullstendig, som øyeblikkelig begynner å nedbrytes. Det som vil forbli er skallet til den subtile kroppen, som er bestående av astral følelsesmessig og mental substans som må bli oppløst før Sjelen kan fortsette til det neste nivået av bevisst oppmerksomhet. Vi har tidligere forklart hvordan ikke-oppvåknede Sjeler blir tatt med til spesielle steder, som kunne bli kalt Intensivavdelinger ved Sykehus, hvorved, via de vakre Barmhjertighetsenglene, Kjærligheten/Lyset til Skaperen hele tiden utstråles til og gjennom hver Sjels Aurafelt inntil det negative skallet av  feilkvalifisert energi er fullstendig omdannet.

Det er imidlertid viktig at du forstår at døden/overgangen, livet etter døden prosessen har endret seg radikalt. Ingen Sjeler går lenger inn i de tette astralplanene for å vente på deres tur til å reinkarnere på Jorden. Hvis du er en Selvbevisst person hvis Sjelesang gir gjenklang med den høyere Fjerde / lavere Femtedimensjon eller høyere, blir du automatisk tatt med til det egnede planet hvor alt ligner veldig på den virkeligheten du etterlot deg — bare mye mer storslagent, vakrere og mer gledesfylt, kjærlig og fredelig. Du vil gå gjennom Portene i de himmelske riker fullstendig bevisst. Du vil se tilbake på ditt tidligere liv som en observatør, og du kan si farvel til dine nære og kjære; de vil imidlertid langsomt gli inn i bakgrunnen med mindre de er medlemmer av din nærmeste Sjelefamilie.

Igjen, frekvensene du projiserer eller gir gjenklang med vil bestemme hvilken dimensjon eller underplan dimensjonsnivå du vil bli tatt med til, og også hvilke nivåer av kosmisk informasjon du vil være i stand til å få tilgang til. Aurafeltet ditt er som en kappe som omgir dine Eteriske / Astrale kropper, og det er enten en kappe av Lys eller et svøp av negativ, uharmonisk energi som du har oppsamlet gjennom dine mange tidligere levetiders opplevelser. Du er bestående av energienheter: mentale, følelsesmessige, fysiske, astrale og åndelige. Du må lære og akseptere det faktum at du er en skapelse av kraftfull og mektig energi, en opprinnelig Gnist av Guddommelig Bevissthet. Som en Selvbevisst medskaper, er du også en leder av energi via dine egne sterke, kraftfulle og mektige tanker, handlinger og intensjoner.

Du eksisterer i en virvelvind av energi: energikrefter omfatter enten Opphavlig Livskraftsubstans, halvspekteret av Lys i de lavere dimensjoner, eller de vidunderlige, altomfattende Adamantine Partiklene av Skaperlys fra de høyere bevissthetsriker. Din mentale sinnstilstand og resonanskvaliteten i din følelsesmessige natur bestemmer utfallet av dine kreative bestrebelser. Som en medskaper vil du forme og manifestere dine kreative ideer / tanker, og så må du oppleve det endelige manifesterte uttrykket av dine tanker og handlinger — det sier de Universelle Lover.

Du skal bli en effektiv og dyktig leder av Kosmiske Energikrefter. Så bli en bevisst observatør når du praktiserer løsrivelse innenfra ditt Hellige Hjertesenter. Tillat ikke deg selv å bli trukket inn i en virvel av negativ energi skapt av andre. Lær å stå fast og urokkelig og ha kontrollen, etter hvert som du gradvis blir lederen av all din Hellige energi. Tillat ikke noen å forstyrre din sinnsro og harmoniske natur. Vær imidlertid så snill å huske på, hvis du nå og da har et menneskelig øyeblikk, stopp og ta et dypt åndedrag og vend tilbake til sentrum, idet du sender ut en oppflamming av Fiolett Flamme for å omdanne og oppløse enhver uharmonisk energi. Du er iblant altfor streng i din bedømmelse av Selvet. Fullkommenhet er ikke forventet, kjære hjerter.

Ustrålingen fra ditt Høyere, OverSjel Selv trenger gradvis gjennom og gjennomsyrer din fysiske og emosjonelle kropp, og frigir derved gradvis eventuelle oppsamlede negative, astrale rester. Det kombinerte Lyset fra OverSjelene til hele menneskeheten oppløser gradvis astralplanenes forurensede, forvrengte vibrasjonsmønstre.   I fortiden er menneskehetens negative tankemønstre blitt kalt den "kollektive bevisstheten". Kjærlighet, sinnsro og glede er OverSjelens opphavlige kvaliteter.

De fleste menneskers tanker er vanligvis tilfeldige og uten fokus. Å senke frekvensene i hjernebølgene dine eller å lære å opprettholde en Alfa bevissthetstilstand gir et skarpt fokus i dine igangværende tankeprosesser og gir klar retning til det underbevisste sinnet. Alfa Beherskelsesteknikkene er et dyptgående og kraftfullt verktøy. Ditt bevisste tenkende sinn forstår, men det er ditt underbevisste sinn som bearbeider den innkommende informasjonen og handler etter dette. Å bli en Alfa Mester og opprettholde et riktig Alfa bevissthetsnivå, vil tillate deg å snakke til og samhandle med ditt underbevisste sinn. Det overskrider viljestyrke når du utvikler evnen til å kommunisere direkte med ditt dype, instinktmessige indre sinn og ditt Hellige Sinn. Du vil oppdage at du på naturlig vis tar de beste beslutningene og foretar de rette handlingene for å oppnå dine mål.

Oppstigningsprosessen begynner når ditt Sjeleselv har gjenopptatt sin riktige posisjon som leder av det fysiske, mentale og følelsesmessige. selv. Det er som om en tenningsbryter er blitt slått på i ditt DNA, som inneholder blåkopien for din fullkomne Adam/Eva Kadmon Lyskropp. En rekke latente koder blir aktivert via de høyere frekvensene av Lys som du har begynt å integrere. Disse Lysvibrasjonsmønstrene inneholder spesielle koder av farger og harmonier som vil innvirke på alle cellene og organene i legemsskikkelsen. Gradvis vil cellene begynne å absorbere og omdanne Lyset, og disse Lysbærende cellene vil begynne å gjennomtrenge og innvirke på hele den fysiske beholderen.

Forvandlingsprosessen blir dermed påbegynt hvorved toksiner, emosjonelle traumer, smertefulle minner og opplevelser lagret i hele kroppen vil begynne å komme til overflaten, og derved skape et mangfold av ubehagelige fysiske symptomer: verk og smerte i ulike deler av kroppen, influensalignende symptomer, hodepiner, forvirring og midlertidig hukommelsestap, bare for å nevne noen få.

Det neste nivået av Aurafelt rekonstruksjon involverer den følelsesmessige kroppen og de astrale bevissthetsplanene. Etter hvert som din fysiske kropp utvikler seg, blir den i stand til å integrere flere og flere foredlede frekvensceller av Lys. Deres Fjerdedimensjonale virkelighet blir mer flytende etter hvert som den skifter og endrer frekvenser; derfor blir deres illusjonsverden forvrengt og forvirrende. Deres religiøse livssyn kan begynne å falle fra hverandre, og etterlater dere hvor dere føler dere sårbare og uten veiledning eller retning. Det er en Høyere Selv sammensmelting på dette tidspunkt, hvorved OverSjel Fasetten til ditt Høyere Selv, som har oppholdt seg i din Sjelestjerne (det Åttende Chakra), begynner å sende impulser/stråler av høyere Frekvens Lyspakker inn i ditt Hellige Sinn, Hellige Hjerte og hele Chakrasystemet. Disse strålene aktiverer dine intuitive evner. De inneholder også viktig informasjon for din større forståelse av hvem du virkelig er, og de kan også aktivere en Guddommelig Misnøye i det indre.

Din Diamantkjerne Gudscelle integrerer nå mer og mer Gudslys, som aktiverer og øker kraften til Strålene av Gudsbevissthet i din Hellige Hjertekjerne. Denne prosessen er programmert i din Guddommelige Blåkopi, og er også kodet i ditt DNA. Ved dette tidspunkt har cellene dine begynt å reagere på Lyset i egenskap av at det blir hovedkilden av livgivende energi. Dette er hovedårsaken til at aspiranter på Veien ofte radikalt endrer deres kosthold til mindre tett mat, for deres fysiske og følelsesmessige kropper blir mettet med Adamantine Partikler av Lys — Gudenes mat.

Etter hvert som dere beveger dere dypere og dypere inn i rikene av foredlet Lys, kan de fysiske sansene bli forsterket, og deres bevissthet om farger og lyd vil øke. Forstørrelsen av de fysiske sansene betyr at cellene i ditt Aurafelt begynner på oppgaven med å rense og rydde ut den tette, innskrenkende energien som har bygget seg opp gjennom mange tusener av år. Det tåkete fengselet som har sløvet sansene, og har holdt menneskeheten i trelldom, blir gradvis badet i Lysceller. Dette vil resultere i at Aurafeltet blir mer strålende etter hvert som flere og flere Sjeler våkner opp til det Guddommelige potensialet i det indre. Den fysiske kroppen må gradvis bli introdusert på nytt for den forvandlende effekten til det Levende Lyset for å kunne gjenvinne den opprinnelige Lyskropp formen som ble designet for hele menneskeheten.

Mine Høyt Elskede, kast ikke øynene deres på kaoset og ødeleggelsene som er utbredt på Jorden i denne tiden. Lev hver dag sentrert i deres Hellige Hjerte slik at dere kan integrere i deres fysiske beholder den maksimale mengden av Skaperlys — og dere sender da med glede ut denne dyrebare gaven ned i Jordens kjerne, og inn i verden av form. Vit at de felles bestrebelsene til Verdenstjenerne rundt omkring på planeten utgjør en forskjell. Vi er en kraft og styrke for det større gode som ikke kan fornektes. Jeg er for evig og alltid deres trofaste vokter og beskytter. JEG ER Erkengel MICHAEL.

OVERFØRT GJENNOM RONNA VEZANE *STAR*QUEST*
Web Site: www.StarQuestMastery.com  * Email: RonnaStar@earthlink.net

Kilde: https://www.starquestmastery.com/single-post/2018/04/30/THE-SPIRALING-PATH-OF-ASCENSION

Er Du Klar?

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 31. mars 2018)

Høyt Elskede Mestere, det har gått en stund siden vi snakket om Lysbyene i de høyere riker og de vidunderlige gavene som er blitt gjort tilgjengelige for menneskeheten. Vi har observert at mange av dere, som en del av deres jordiske misjon, aktivt er involvert i å forankre Skaperlyset (Adamantine Partikler) i dere selv, inn i Jordens krystallinske gitter, og deretter lar restene stråle ut i hele verden.

Selv om misnøye og utilfredshet, frykt og sinne er i overflod, er imidlertid det menneskelige flertallet fremdeles ikke klare til å akseptere det faktum at store forandringer på alle områder av livet på Jorden er under utvikling og at tiden er avgjørende, det haster. Massene lever fremdeles i fornektelse og gjør motstand mot forandring, og de fleste er ikke i stand til å absorbere hva de føler er fjerne, usannsynlige radikale læresetninger om den kommende tidsalderen av Opplysning. Vi har fortalt dere om og om igjen at dere er transformatorene, beholderne, de menneskelige beholderne inn i og gjennom, som de opphøyde frekvensene til fremtiden må strømme inn i for å kunne forankres på Jorden og bli gjort tilgjengelige for alle jordiske skapelser. Det er derfor det er så viktig at dere balanserer og harmoniserer deres personlige frekvensmønstre og at dere "vender tilbake til sentrum", for å kunne imøtekomme, huse og tilpasse dere den største mengden av den krystallinske Skaper-Ilden av Liv/Kjærlighet.

Om du vil huske, forklarte vi hvordan for en tid siden, at da Jorden ble dannet og gjort klar for menneskelig beboelse, var det gigantiske krystallinske spir (spires: spiraler) av Levende Lys som ble innplantet dypt inne i Jorden, som også strakte seg ut høyt opp i himmelen over marken. Disse sansende spirene, som omga verden, var mottakerne og senderne av de hellige geometriske kodene av Lys fra den Store Sentrale Sol, og Jordens energikoder / energifrekvenser ble deretter strålt tilbake inn i de høyere riker slik at de mektige Lysvesenene kunne overvåke fremskrittet og utviklingen av Jorden og menneskeheten.

Disse praktfulle søylene av Lys ble også benyttet til å modifisere og foredle den Guddommelige blåkopien og frekvensene av Lys som ble sendt ut på Jorden og gjennom hele gittersystemet. Da Jorden falt inn i tettheten til den Tredje og den Fjerde Dimensjon, ble det en dramatisk økning av katastrofehendelser, hvorved de fleste av disse spirene ble splintret, knust og begravd dypt inne i Jorden.  Kun noen få av disse storartede vaktpostene ble igjen; de er imidlertid skjult av et dekke med plantematerialer eller lag med jord og stein. Nesten alle av de vidunderlige krystallene som vender tilbake til dere under denne mirakuløse tidsalderen av transformasjon, er fragmenter av disse mektige spirene. Det er ikke rart at de er blitt så dyrebare for dere, ettersom de hjelper dere til å gjenvinne noen av de vidunderlige minnene fra deres eldgamle fortid og skaper visjoner av deres hjem blant stjernene.

Mange av dere har flittig forankret oppstigningssteinene slik vi ga dere beskjed om å gjøre i forbindelse med informasjon om hvordan å besøke Lysbyen nærmest til dere, og hvordan å koble dere på vibrasjonsfrekvensene i den Femte og den Sjette Dimensjon for å kunne sette i gang strømmen av Adamantine Partikler i deres eteriske beholder i deres Femtedimensjonale Pyramide og ned i deres jordiske fysiske beholder. Vi har forklart hvordan dere også kan overføre en tidels andel av de Adamantine Partiklene av Lys som dere nedlaster og integrere de i Verdenspyramiden i de Høyere Dimensjoner for det største og høyeste gode for alle. Dere kan også tilegne en andel til hvilken som helst annen Pyramide som dere har skapt eller bidratt til å skape. En fullstendig forklaring og prosedyre om hvordan du kan gjøre dette er tidligere blitt gitt.

Det er tid for å gi dere en mer detaljert forklaring med hensyn til oppstigningsforankringssteinene og hvorfor de er så viktige. De to klare krystallsteinene representerer Skaperen krystallinske Ildlys, eller de Adamantine Partiklene som vi har kalt dem for denne kommende tidsalderen. Siden det ikke er gjennomførbart å erstatte de mektige sansende krystallspirene som befinner seg rundt omkring på Jorden, vil disse steinene utføre den samme funksjonen som mottakere og sendere i forbindelse med hver av dere som foredlede, bevisste Lysbeholdere. De to små ametyststeinene vil fremkalle den Fiolette Flamme av transformasjon fra den Sjuende Stråle, og vil la den stråle ned i de mange lagene til Jorden, og derved aktivere de mektige ametystklyngene, og de eteriske innkapslede Fiolette Flamme kamrene som ble strategisk plassert rundt omkring på Jorden, som venter på den hensiktsmessige tiden for å komme til liv og begynne den oppløftende, forvandlende prosessen innenfra Jordens struktur. Dette vil også fremskynde prosessen med å aktivere det krystallinske gittersystemet som omgir Jorden, som i sin tur ytterligere vil akselererer oppstigningsprosessen for Jorden og menneskeheten.

Om du ønsker det kan du danne deg et bilde av en fokusert sjakt av Lys som stråler ned fra Lysbyen i ditt område, og direkte inn i din personlige oppstigningsstein, diamantmønster formasjon, og deretter ned i Jordens kjerne. Dette vil også akselerere prosessen med å forankre det krystallinske gitteret i dine personlige omgivelser. Dette vil i sin tur til slutt resultere i å skape et hellig rom av skjønnhet og harmoni hvor fred, stillhet og sinnsro hersker.  Det vil komme en tid etter at du har aktivert din egen oppstigningssøyle av Lys, via din personlige Pyramide i den Femte Dimensjon, når kraften i din magnetiske resonans vil fremkalle og forankre en oppstigningssøyle av Lys til det krystallinske gittersystemet gjennom ditt nedgravde oppstigningsstein diamantmønster. Ved å gjøre dette vil du begynne prosessen med å utstråle mer og mer av dette forvandlende Lyset ned i Jorden og ut i ditt omliggende område.

For å oppfriske hukommelsen din og for å minne deg om den ekstreme viktigheten av å bli en bærer av Skaperlys, vil vi gjenta et kort utdrag fra et tidligere budskap:

Portalene er nå åpne, men du må reise deg og gå inn, for denne store gaven av strålende Lys er bare tilgjengelig for de som er fast og bestemt på oppstigningsveien og er mottakelige for å bli døpt i det Levende Lyset av ny Skapelse. Nøkkelen til hver Høyere Dimensjonale indre helligdom er vibrasjon, hver enkelt mer foredlet og utsøkt enn den forrige. Hvis du har lest våre budskap de siste årene, og du har anstrengt deg for å integrere selv bare en liten del av vår lære, er du klar til å være en del av denne store misjonen og til å gå inn i en Lysby.

Hvis du fremdeles er i tvil, gå inn i din Pyramide av Lys og legg deg på krystallbordet der inne. Be dine englevenner om å hjelpe deg med å harmonisere dine frekvensmønstre, både i det indre og det ytre, og deretter mens du er i en meditativ tilstand, med ren intensjon, se for deg den doble heliksspiralen av Lys. Se deg selv bli løftet opp i spiralen til høyre og tillat ditt Høyere Selv å kontrollere reisen din inn i Lysbyen. Sett ingen betingelser på reisen din eller forvent et bestemt resultat. Tillat Ånden å være din guide og du vil ikke bli ført på villspor. Du vil bli fylt med passende mengde Skaperlys, så mye som du kan integrere, foredle og projisere ut i verden.
Intet mer, intet mindre.

Gradvis vil du, det oppstigende StjerneFrøet av ny Skapelse, bevege deg lenger og lenger inn i den indre helligdommen av Lys etter hvert som du bringer mer og mer av Skaperens opphøyde Ildlys, og den Guddommelige Fremtidsplanen med deg tilbake til Jorden. Husk, Mine Høyt Elskede, på mange måter planter dere oppstigningfrøene for menneskeheten og Jorden. Som det er blitt sagt, “Når dere blir løftet opp, så blir Jorden også løftet opp og alle dens innbyggere”.

Kjære dere, vi er klar over at dette er en tid med stort stress og belastning, og svært viktig forandring. Det er viktigere enn noensinne at dere ikke lar dere selv bli trukket nedover på spiralen av frykt og negativitet som bygges opp i den kollektive bevisstheten til menneskeheten. Du må være grundig og omhyggelig i din bestemthet om å holde deg sentrert og fokusert på din personlige visjon for fremtiden. Ikke tillat andre å hindre deg på din vei ut ifra en falsk pliktfølelse, og gamle bånd som binder deg til illusjonen om den Tredje og den Fjerde Dimensjon. Lov deg selv at fra dette øyeblikk av og fremover, vil du bare gjøre det som begeistrer deg og bringer en følelse av tilfredshet, for deri ligger din misjon og hvordan du best kan tjene. Når du bringer mer glede inn i ditt liv, vil andre legge merke til det og begynne å følge ditt eksempel, og når du aktiverer denne indre kraftkilden mer og mer, vil den utløse det som er nødvendig for at andre skal åpne deres hjertesenter og begynne oppvåkningsprosessen. Du kan være katalysatoren som vil hjelpe de som er i din innflytelsessfære til å bevege seg raskere gjennom prosessen med å helbrede følelsesmessige sår, og gjennom dine visdomsord kan du inspirere dem til å vende seg innover og begynne å lytte til Åndens tilskyndninger.

Vær oppmerksom på at det vil være mennesker som kommer inn i ditt liv som kan forsøke å holde deg borte fra din vei etter hvert som du beveger deg videre langs oppstigningsspiralen, og det kan være noen som du vil etterlate deg når du dykker dypere inn i opplysningens kompleksitet. Etter hvert som du lærer leksene som blir presentert for deg, og du er klar til å rykke frem mot Lyset, vil mange av de rundt deg forbli sittende fast i illusjonen til de uharmoniske lavere dimensjoner. Døm dem ikke. Velsign dem og tillat dem å følge deres egen vei, men la dem ikke hindre deg på din vei. De som er som deg i fortroppen, de som er tapre nok til å gå ut og bort fra folkemeningen og den begrensede massebevisstheten i det Tredje- og Fjerdedimensjonale miljøet. Tillat de visjonene som noen ganger fyller din bevissthet å komme frem, og tillat deg selv å uttale visdomsordene som ofte flyter gjennom sinnet ditt. Du er i prosessen med å få tilgang til mer og mer av ditt Hellige Sinn — ditt eget kosmiske bibliotek hvor en stor rikdom av informasjon, kunnskap og eldgamle minner er lagret.

Dere må huske at i alle disse tidligere tidsaldrene har nesten hver eneste Sjel født på det fysiske plan vært fanget opp i massebevissthetens trossystem i den Tredje/Fjerde Dimensjon. Som et resultat har kjerneproblemene fra fortiden og ufullkommenhetene i det nedarvede DNAet forårsaket mange symptomer som manifesteres når som helst noen tillater seg å føle seg uelsket eller uverdige, eller følte skyld, skam eller krenkelse i enhver form. I denne betydningsfulle transformasjonstiden, vil det Evige Livets Lys ikke bli nektet. Det graver og søker i de dypeste lommene av negativitet i deres mangfoldige legemssystemer. Når disse  feilkvalifiserte tankeformene stiger til overflaten, kan de skape stort ubehag på ulike måter, for de har vært en del av din fysiske sammensetning i svært lang tid. De vil kanskje ikke slippe taket lett, Mine Høyt Elskede, men dere må seire. Når de motstridende kreftene av Lys og skygge møtes, er Lyset alltid til syvende og sist seirende. Så bli ikke mismodig, for når du beveger deg dypere og dypere inn i din indre kjerne, blir du gitt en mulighet til en gang for alle å frigi til Lyset alle frekvenser av en disharmonisk natur som ikke tjener ditt største og høyeste gode. Transformasjonsprosessen fremskyndes eksponentielt; den vil imidlertid bli mye lettere for de av dere som aktivt tar del i deres egen oppstigningsprosess. Husk, be alltid og letthet (frihet fra problemer og vanskeligheter) og nåde.

Mine trofaste krigere, er dere klare til å tre frem og akseptere den endelige fasen av deres jordiske misjon? For i denne kritiske tiden er det behov for dere som transformatorer og overførere av denne foredlede energien, for å hjelpe til med å bevege menneskeheten og Jorden gjennom denne viktige overgangstiden. Det er grunnen til at jeg har kalt sammen legionene mine enda en gang, og hvorfor jeg gjør mitt nærvær kjent for de av dere som har gått med på å spille en viktig rolle i det store dramaet som nå utfoldes på Jorden. Når du fyller deg selv til overflod med eliksiren av Kjærlighet/Lys fra Skaperen, vil din innflytelsessirkel utvides. Først vil du bli forvandlet, og gradvis vil de i ditt nærmeste miljø bli forvandlet — deretter vil det utstråles lenger og lenger inn i verden. Når du tillater ditt Høyere Selv å veilede deg og til å bli mer fullstendig integrert i det indre, vil flere og flere inspirerte tanker komme til deg. Det er mange måter å tillate Ånden å manifestere seg på gjennom deg; bare tillat det å skje naturlig, kjære dere. Vår Moder/Fader Gud og det fullstendige kompaniet i de høyere riker er her for å støtte, oppmuntre og elske deg betingelsesløst. JER ER Erkeengel Michael.

OVERFØRT GJENNOM RONNA VEZANE *STAR*QUEST*
Web Site: www.StarQuestMastery.com  * Email: RonnaStar@earthlink.net

Kilde: https://www.starquestmastery.com/single-post/2018/03/31/ARE-YOU-READY

Omfavner alle fassetter av Gudsbevissthet

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 31. januar 2018)

Hver gang du besøker din Femtedimensjonale Pyramide av Kraft/Lys, blir du dyktigere til å kople deg på og bruke Skapelsens gaver. Gradvis bringer du tilbake mer og mer av de opphøyde, umanifesterte Adamantine Partiklene av Skaperlys for å fylle opp, integrere og dele. Se disse strømmene av Lys gå i spiralform ned i de fysiske riker av uttrykk, etter hvert som de blir håndgripelige og tar form under din ledelse via dine visjoner, drømmer og klar intensjon. Mange av dere har lært den nødvendige disiplin for å holde deres visjoner uten å vakle, og dere lærer at manifestasjonsmiraklene skjer ved en klar tanke, et skritt eller handling, og en dag om gangen. Det finnes ingen snarveier, Mine Høyt Elskede; dere må følge de Universelle Manifestasjonslovene for å kunne utnytte Skapelsens kraft.

Uansett hvor du er på Veien for Opplysning, hvis du leser våre budskap, og du gjør ditt beste for å gjøre din Selvbeherskelse gjeldende, er det en plass for deg blant de nye Legionene av Lys som blir dannet rundt omkring i verden. Når du blir dyktig til å få tilgang til kraften og majesteten i de høyere Dimensjoner, og du begynner å få et glimt av hvor vidunderlig de materiale eksistensplan kan være, begynner spenningen og begeistringen å bygge seg opp. Det er det som skjer over hele verden. Det er en svært personlig opplevelse, for selv om du kanskje har mye forvirring, uro og kaos rundt deg, lærer du å holde deg sentrert innenfor et hologram av harmonisk sameksistens og glede. Etter hvert som tiden går vil du oppdage at ditt sentrum av sinnsro vil strekke seg videre lenger og lenger utover. Og etter hvert som flere av dere begynner å kople dere på den evige kraften i de høyere bevissthetsplan, vil den spre seg raskere og raskere. Tvil aldri, kjære dere, den vil til slutt omslutte verden, for den er en integrert del av menneskehetens og Jordens fremtid.

Ett av de viktigste områdene av fysisk samhandling som må bli forklart slik at dere kan komme til en større forståelse, er balansen til de mannlige/kvinnelige energiene i hver av dere. Kampen mellom kjønnene begynte for mange evigheter siden, da noen av de unike energiene til Lemuria-rasen og Atlantis-rasen begynte å smelte sammen. Lemuria-rasen ble OverLyst av energien til den Høyt Elskede Modergudinnen. Hun fokuserte på integreringen av Kjærlighetsnaturen og den Følelsesmessige naturen i den fysiske beholderen − sammen med ønsket om å skape på det fysiske plan, og å nære og hjelpe de nye Åndene som ankom på Jorden. Sist, men ikke minst, var å etablere hver Sjels intuitive tankeforbindelse med Ånden via den Kreative Strengen av Liv/Lys. Dette var det dominerende fokuset til den Guddommelige Blåkopien for menneskeheten på den tiden. Dere var som glade, livsglade, nysgjerrige barn, for dette var en stor ny opplevelse for dere alle.

Midtveis gjennom Lemurias Tidsalder, begynte Atlantis Gylne Tidsalder å komme tilsyne, og for denne syklusen var de dynamiske energiene til Fader Gud den dominerende kraften på Jorden. Mektige maskuline energier kom i forgrunnen, da menneskeheten lærte å bruke deres sinn til å kontrollere energiene til den Første Stråle og å bli mestere av samskapelse på det jordiske planet. Dere la til de mentale kroppskomponentene etter hvert som dere ble dyktigere til å utvikle og bruke deres fysiske sanser, så vel som deres åndelige sanser, eller det som dere nå kaller oversanselig persepsjon. Da energiene av polaritet og dualitet begynte å komme til syne, gjorde en deling av bevissthet seg også gjeldende. Noen oppfattet de maskuline karaktertrekkene og egenskapene for å være   overlegne, og andre favoriserte de mildere feminine dydene. Gradvis begynte kampen mellom kjønnene, og dere begynte å mistro det motsatte kjønn mer og mer på grunn av de mange smertefulle minnene dere opplevde gjennom deres mange levetider.

Kjære hjerter, dere er en sammensetning av alle deres vidstrakte tidligere opplevelser og minner. Dere har hatt mange liv som en kvinne hvor dere ble misbrukt eller behandlet dårlig av menn. Det har også vært mange liv i den mannlige kroppen hvor dere led tapet av deres høyt elskede make, dere ble forrådd, eller at dere ikke holdt mål på en eller annen måte. Alle disse motstridende energiene − innkodet i Minnefrø Atomer i deres aurafelt, deres hjernestruktur og deres DNA − vil farge deres livssyn på det motsatte kjønn – det vil si, inntil dere oppløser og omvandler dem.

Etter hvert ble dere atskilt til to Under-Stråler, en representerte vår Fader Gud og den andre en representasjon av vår Moder Gud. Dere har atskilt og delt i mange Fasetter / Fragmenter av bevissthet siden, men dere har alltid lengtet og søkt deres helhet eller "Hellighet". I kjernen av ditt Vesen, er det du virkelig søker gjenforeningen med den andre halvdelen av din fullkomne Skapelses Guds Gnist som ble sendt ut i bevisst oppmerksomhet.

Hvordan kan du oppnå helbredelsen og gjenforeningen av disse to primære Fasettene av deg selv? Først, ved å utvikle en balansert følelse av Egenverd og Egenkjærlighet. Du vil begynne å utstråle den høyere vibrasjonsenergien utgående fra ditt aurakraftfelt, og de som du kommer i kontakt med vil reagere med vennlighet. Lær å stole på deg selv og din intuisjon slik at du kan stole på andre. Du vil aldri føle deg alene når du lærer at du har en mektig englestyrke som alltid er nær deg: klar til å beskytte, oppmuntre, elske og støtte deg hvert eneste øyeblikk av dagen eller natten. Frigi smerten fra fortiden ved å tilgi deg selv og alle andre.

Gå inn i din Hellige Pyramide, og dann deg et bilde av alle spillerne i dine mange livsdramaer der sammen med deg. Be om at alle de ubalanserte energiene, de smertefulle forvrengte minnene, og de skadelige samhandlingene blir oppløst i fontenen til den vidunderlige nøytraliserende Fiolette Flammen av Transformasjon. Se på når de elektrifiserende bølgene av Skaperlys gjennomtrenger ditt Vesen til dets dyp, og gradvis returnerer deg til en fullkommen balanse av Guddommelige dyder, både maskuline og feminine av natur. Se deretter også alle disse store spillerne fra din fortid helbredet og brakt i harmoni. Se på når de smelter sammen og forenes med deg idet dere alle blir et forent, balansert hele. Hvis du gjør dette, vil leksene du skulle lære fra disse samhandlingene ansett som suksessrike. Du vil endre alle de sannsynlige fremtidene du har skapt med disse tidligere Sjeleledsagerne, og du vil ikke bli nødt til å utspille scenarioene på den gamle karmiske måten med årsak og virkning samhandling.

Er du klar til å påta deg de mange kappene av bemyndigelse og gudfryktighet — det å være en nærende moder og/eller en sterk faderfigur, det lekne barnet, en trøstende Sjelevenn, eller en trofast venn? Deres forhold endrer seg; deres Sjelefamilier vokser, og inneslutter hundrevis, selv tusenvis, i stedet for bare å fokusere på din fysiske familie, og dermed begrense din Kjærlighet til de få.

Dere beveger dere mot en høyere Kjærlighetsvibrasjon, den som innlemmer "Ånd/Sjel Kjærlighet", så vel som menneskelig "Hjertekjærlighet". Du vil bli nødt til å konfrontere din frykt for intimitet, og åpne ditt hjerte for å gi og motta den dypeste, mest inderlige og dypsindige menneskelige Kjærligheten som er mulig. Du må åpne hele ditt Vesen for Kjærligheten — Kjærlighet fra Skaperkilden ned til den minste av Guds skapelser. Hvordan kan du begynne prosessen med gjenforening uten Kjærlighet, en Kjærlighet til en annen?

Det vil fortsatt finnes de som kommer inn i ditt liv som du ikke gir gjenklang med, og det vil være slik så lenge du er i den fysiske beholderen. Hvis du kan opprettholde en holdning av ikke-bedømmelse og utstråle Kjærlighet til hver persons Essens, vil du ikke bli nødt til å oppleve en karmisk dans eller samhandling med dem. Velsign dem og tillat dem å følge deres Vei, mens du følger din egen vei.

Det er på tide for menneskeheten å fjerne de eteriske skjoldene av beskyttelse som de har plassert over deres hjerte/solar plexus sentre, slik at de ikke kan bli såret eller urettferdig påvirket. Å fjerne den beskyttende hinnen av Lys som vokter ditt Hellige Hjerte, vil tillate Kjærligheten / Lyset til vår Fader/Moder å strømme fritt både inn i og deretter utgående fra ditt Hellige Hjertesenter.

Kjære hjerter, det er et annet viktig begrep som vi ønsker å presentere for dere. Ved å gjøre dette, vet vi at det vil utløse frykt og tvil for mange av dere. Hvis dette er tilfellet, ber vi dere om å legge informasjonen til side, og be om at den vil bli bekreftet hvis den skal være deres sannhet, eller hvis den er for ubehagelig, å bare se bort fra den. Det er mye informasjon som kommer ut som vil utfordre de gamle begrepene og tankeformene fra fortiden. Akkurat slik som barn lærer de enkle grunnleggende konseptene i deres unge år, og leksene og teoriene blir mer komplekse og tankevekkende etter hvert som de modnes — har dette også gyldighet for din åndelige utdanning og vekst. 

Vi har fortalt dere at den Høyeste Skaper har begynt å utstråle ny opphøyd Kjærlighet/Lys Essens fra kjernen av Sitt Vesen. Den inneholder alle Skapelsens Fasetter, som inkluderer Hvite Ildfrø Atomer (energibestanddeler) av nye skapelser som aldri før er blitt opplevd. I de vidunderlige mangfoldige strålene av Skaperlys er en sort Stråle av rent umanifestert potensiale. Skaperen sender denne Strålen som en gave til dere alle — den inneholder det Mektige Tomrommets stillhet. Den er tilgjengelig for alle som er tapre nok til å kople seg på den, og til å bruke noe av deres reserve av Adamantine Partikler av Lys for å bidra til å forme og gjenskape skjønnheten og majesteten til Gaia — deres vertsplanet. Først kom Tomrommet, og deretter kom Lyset, og i Lyset er alle gode og vidunderlige ting; men Lyset ville imidlertid ikke skinne så klart uten mørket.

Mange av dere frykter mørket og deres skyggeside, oppfatter dem som onde. Alt og alle er en del av den ENE, Skaperen. Det er intet å frykte. Dere, som Mennesker, har skapt mange ting å frykte, men det er ikke Skaperens verk. Frykter du det store tomrommet som er bakteppe til stjernene og konstellasjonene? Noen av dere frykter natten, likevel er det ikke mørket som dere kan legge skylden på, men de skadelige tingene som mennesker gjør under dekke av mørket. Vi ønsker å hjelpe dere med å begynne å undersøke og omdanne disse gamle selvbegrensende begrepene slik at dere kan utvide deres horisont og påta dere deres Lyskappe. Med Lysets gave kommer et stort ansvar — lederskapsrollen som vi nevnte tidligere.

Vi ber dere om å LEVE deres liv med en forhøyet bevissthetsfølelse; å FØLE gleden over å være forbundet med Alt Som Er, og deretter å dele gleden med andre; å bruke din VILJEstyrke for å bevege deg hurtig langs Oppstigningsveien, slik at når du får et høyere utsiktspunkt, kan du lettere hjelpe andre over de vanskelige stedene: å ELSKE andre av hele ditt hjerte og Sjel, slik Skaperen elsker deg; å SI din høyeste sannhet med Kjærlighet, medfølelse og dømmekraft; å SE det beste i alle; og å vite at vi alle er en del av den samme mektige JEG ER.

Dyrebare venner, vi begynte og vi vil avslutte denne spesielle Guddommelige Misjonen sammen slik at dere kan slutte dere til oss i det neste store "Kosmiske Eventyret" som vår Fader/Moder Gud har planlagt. Vi vil oppmuntre dere, strekke ut sinnene deres, og vil varsomt dulte borti dere når det er formålstjenlig, men mest av alt vil vi evig og alltid elske dere. JEG ER Erkeengel Michael.

Transmitted through Ronna Vezane * STAR*QUEST *
Web Site: www.StarQuestMastery.com * Email: RonnaStar@Earthlink

Kilde: https://www.starquestmastery.cpm/single-post/2018/01/31/EMBRACING-ALL-FACETS-OF-GOD-CONSCIOUSNESS 

Er du klar til å forplikte deg?

(Erkeengel Mikael via Ronna Herman, 1. januar 2018)

Høyt Elskede Mestere, er dere klare til å lukke døren til fortiden og gå ut på veien som vil lede dere inn i en magisk verden av alle muligheter? Veien er blitt forberedt. Alt du trenger å gjøre er å akseptere og prosessen vil bli avslørt for deg ett skritt om gangen. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig, for du har lidd nok og det er tid for letthet og nåde.  En stor allianse blir dannet — en gjenforening av storslåtte proporsjoner, når vi styrker prosessen med å forenes enda en gang i et felles formål — både vi i de høyere riker og dere, dagens Jordiske representanter for Skaperen. Tiden for atskillelse kommer raskt til en avslutning, og paradoksalt nok kommer de som fremdeles er fordypet i illusjonen om det Tredje- / Fjerdedimensjonale riket også sammen. De har knyttet seg tettere og tettere sammen i deres kamp for å opprettholde atskillelse gjennom deres kamp for dominans og makt, drevet av hat, frykt og grådighet.

For mange evigheter siden ga vi hver av dere et løfte da dere gikk hver deres vei for å oppfylle deres del av den universelle Guddommelige Planen. Vi lovet at vi ville komme sammen igjen i en stor gjenforening når eksperimentet på planeten Jorden nærmet seg slutten. Vi lovet at selv om dere ville glemme deres herkomst (opprinnelse) som en del av eksperimentet, ville vi på det passende tidspunktet hjelpe dere med å huske. Minnefrø Atomene i ditt DNA, ditt Hellige Hjerte, og Hellige Sinn ville bli aktivert; og ved hjelp av dette ville prosessen med å huske din opprinnelse og gjenvinne din Guddommelige arv begynne. Når disse hendelsene filtreres inn i deres bevissthet, StjerneFrø Sjelene, hvis dere holder dere stødig på veien, vil dere bli i stand til å gjenvinne og fortsette for å legemliggjøre deres nye Guddommelige Blåkopi, og vi vil sammen bevege oss videre framover: side ved side, og hjerte til hjerte. DENNE TIDEN ER NÅ, MINE HØYT ELSKEDE. 

Tapre hjerter, ikke fokuser på de negative hendelsene som forgår rundt omkring i verden. La dere ikke bli fanget opp i medienes vanvidd når forutsigelser om dypt pessimistiske hendelser, katastrofer, naturkatastrofer, rykter om krig og fortvilelse gjennomtrenger luftveiene og sinnene til massene. Nå er ikke tiden for å vakle eller tillate bombardementet av negativ energi å trenge gjennom deres beskyttende skjold av Lys. Det er tid for å tre dristig inn i rampelyset og bekjentgjøre at du er en Kriger av Fred, en forpliktet og engasjert Bærer og overbringer av den foredlede Kjærligheten/Lyset — den nye Guddommelige Blåkopien for den tilsynekommende galaktiske bevisstheten til menneskeheten og Jorden.

Flere og flere av dere blir tilskyndet på forskjellige måter — sterke tilskyndinger som ikke kan benektes. Vi har vært svært travelt opptatt i våre forsøk på å få deres oppmerksomhet. Vi bruker alle tilgjengelige middel for hånden for å hjelpe dere til å huske. Våre bestrebelser, sammen med de kodede Minnefrø Atomene som ble lagret gjennom hele deres fysiske beholder, og som ble programmert til å bli aktivert under denne utviklingstiden, gjør det utrolig vanskelig for dere å ignorere dette enestående oppvåkningskallet.

Vi ber dere om å FORPLIKTE (ENGASJERE) dere. Ved å søke og gå med på å gjenforenes med medlemmene av deres Sjelefamilie som dere blir veiledet til, vil deres individuelle bevisste oppmerksomhet og deres gruppebevissthet bli utvidet med stormskritt. Gjennom dynamikken i Gruppemeditasjon i din gruppe FEMTEDIMENSJONALE KRAFTPYRAMIDE, vil du få en mulighet til raskt å bli en medkreativ mester på de materielle eksistensplan, så vel som et eksempel for de rundt deg. Den raskeste måten for å få andres oppmerksomhet er ved å innlede, bevise og personifisere et gunstig konsept.

De fleste av dere som gir gjenklang med disse budskapene er godt på deres vei til å fullføre passasjen gjennom den Fjerde Dimensjon som åpner innfallsporten til det magiske riket i den Femte Dimensjon. Husk, Mine Høyt Elskede, det er ingen faste avgrensninger mellom Dimensjonene — de er flytende frekvensmønstre i Minnefrø Atomene av forskjellige størrelser som oppfører seg som flo og fjære, og som iblant blander den ene med den andre. Det er viktig at dere lærer å bruke de positive kvalitetene til ALLE Dimensjonene, selv den Første, Andre og Tredje, som gradvis vender tilbake til det opprinnelig utformede spekteret av Lys og Skygge for denne Underuniverselle opplevelsen. De er alle en viktig del av vår Fader/Moder Guds skapelser, og alle har positive egenskaper, energier og informasjon å dele.

Se deg selv skape et solid fundament, etter hvert som du søker å etablere en enhetsbevissthet med det mektige Deva/Elementale Engleriket og Jorden. På denne måten vil du få en større forståelse for rikdommen og skjønnheten i den Første, Andre og Tredje Dimensjonen som din vertsplanet har å tilby. Få tilgang til overfloden av positive, berikede frekvensmønstre lagret i rikene til de tre høyere planene i den Fjerde Dimensjon når du begynner å skape og manifestere dine visjoner og gjøre dine drømmer sterke og solide. Å meditere og skape dine Frøtanker (danne deg et bilde av) i din Pyramide av Lys/Kraft i den Femte Dimensjon vil gjøre deg i stand til å få tilgang til de høyere Dimensjonale nivåene av Livskraftenergi, som vil fylle dine skapelser med Kosmisk Ildessens.

Det har vært et Guddommelig Mandat som er blitt videregitt som sier at gjenforeningsprosessen vil bli aktivert i den fulleste utstrekning for å kunne akselerere prosessen med kosmisk utvikling. Dette betyr at de rigide, dogmatiske (trangsynte), bedømmende og fryktbaserte konseptene i sinnene og hjertene til menneskeheten, så vel som alle religioner, nasjoner, kulturer og raser vil bli gitt en fri vilje mulighet, eller de vil bli tvunget til å møte utfordringen med å gi slipp på alt som ikke er i harmoni med blandingen av all Åndelig Natur (Spirit-kind) og ALLE de jordiske Guddommelige Blåkopi skapelsene til vår Fader/Moder Gud. Vi står sammen i rikene av Lys, og vi strekker ut våre hjerter og hender til deg for å trekke deg inn i sirkelen av Kosmisk Enhet. Vil du tre fram? Vi omgir og inneslutter deg i et aurafelt av Kjærlighet og beskyttelse. JEG ER Erkeengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Høye Elskede venner: Erkeengel Michaels undervisning har vokst seg mer avansert og kompleks gjennom årene. Så mange kjære Sjeler søker svar og veiledning under denne turbulente overgangstiden. Mange av de nåværende budskapene er hinsides forståelsen til de som bare så vidt begynner å søke åndelig bevissthet. I løpet av det siste året eller så, har Erkeengel Michael veiledet meg til budskaper/konsepter som bærer gjentagelser etter hvert som han oppdaterer og utvider sin overflod av visdomslære. I våre nåværende budskap vil vi fortsette å gjennomgå noen av de tusenvis av de viktige læresetningene som Erkeengel Michael har gitt oss i gave, og til tider vil han tilføye en del av et spesielt budskap som er av vesentlig betydning for alles forståelse. Etter hvert som vi leser og studerer vår Høyt Elskede Michaels lære, blir flere og flere "Visdomsperler" åpenbart. Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna


ERKEENGEL MICHAEL ** RONNA / HELLIG SKRIVER
FORSKJELLEN MELLOM “ÅNDEN” OG “SJELEN”

Mine Høyt Elskede, har du noensinne undret deg over: Hva er forskjellen mellom din "Sjel" og din "Ånd"? Hva er Sjelen? Hva er den bestående av? Hvor oppsto den? Hva vil skje med din Sjel når du dør eller overgår? Hvor oppholder den seg i kroppen din? Kan du bli en "tapt Sjel"? (lost Soul: bortkommet Sjel, en Sjel som har gått seg vill og ikke funnet veien til Lyset) Må din Sjel bli "frelst" på grunn av tidligere synder?  

Alle disse spørsmålene er blitt stilt og grunnet på i alle Tidsaldrene menneskeheten har vært på Jorden. Tillat oss å gi dere noen kortfattede, overforenklete svar å legge til deres nye og fullere forståelse av universets måte å arbeide på og deres Guddommelige opprinnelse. Det vil være opp til dere om dere aksepterer disse forklaringene eller ikke som deres sannhet. Som alltid ber vi dere om å bruke deres dømmekraft og bare akseptere de tingene som gir dyp gjenklang i deres Hjerter og Sjel som deres sannhet. 

På et kosmisk eller Omniversalt nivå, er du "Ånd", en Fasett eller Stråle av Guddommelig Essens sendt ut fra hjertekjernen til den Høyeste Skaper. På det nivået er du fullstendig bevisst på hvem du er og din forbindelse med den Høyeste Skaper; du er også klar over og kjenner din mektige "JEG ER" identitet. På den universelle nivået var du en Guddommelig medskaper, enda en gang sendt ut på en mektig brutt Stråle av Lys for å manifestere verdener uten ende i navnet til vår Fader/Moder Gud. Du var klar over den fullstendige Guddommelige Planen for dette universet og rollen du skulle spille i den; men du har imidlertid kanskje eller kanskje ikke husket din herkomst (opprinnelse) eller identitet på et kosmisk nivå. Dette temaet er blitt utspilt om og om igjen gjennom Tidsaldrene etter hvert som dere antok et enormt antall med former og identiteter.

Som Ånd, som vi vil kalle ditt Gudsfrø Atom eller din Gudsstråle, er du et mektig Lysvesen som også sendte ut mange Fasetter eller understråler av deg selv, og etterlater OverSjeler eller deler av din Essens i mange forskjellige dimensjoner, galakser, stjernesystemer, Underdimensjoner og verdener gjennom hele dette universet. I sin tur, sendte også hver av disse mektige OverSjelene også ut Gnister eller Sjelefragmenter av deres Essens. Det du som nå er inkarnert i en fysisk kropp på planeten Jorden er en av disse Sjelegnistene, som besluttet å reise ut og inn i det store ukjente tomrommet med en kodet Guddommelig Misjon for å hjelpe til i skapelsen av mange forskjellige verdener — for å bebo dem, og deretter for å oppleve hva du bidro til å skape slik at dine unike opplevelser kan bli innlemmet i den universelle bevisstheten og til syvende og sist i det Kosmiske Sinnet.

Din fysiske kropp er en midlertidig beholder som du velger å huse din Sjel i for en kort tidsperiode i rikene av materielt uttrykk. Ånden, eller Guddommelig Bevissthet, dveler i ditt Hellige Hjerte og Sjel. Den er Essensen av liv, og du vil alltid ha en ubrutt livslinje til Skaperen (uansett hvor liten eller svak den forbindelsen kan ha blitt da du sank inn i tettheten i de Tredje- / Fjerdedimensjonale rikene). Din Sjel er en udødelig Fasett av din større Gudsgnist som har reist vidt og bredt gjennom alt tid og rom for å kunne få erfaring og større bevissthet om Seg Selv. Inne i din Sjel er en opptegnelse av alle de positive opplevelsene du har hatt gjennom alle de mange tidsaldrene og dine mange liv. Din Sjel og DNA inneholder Minnefrø Atomer, som er kodet med en sammentrengt historie (positiv og negativ) av hvert liv, og også opptegnet i en Minnefrø Atom Sjelehovedbok som er alt som er nødvendig for å bli balansert og bli returnert til ren Guddommelig Lyssubstans.

Det kommer en tid når hver Sjel har nådd det fjerneste punktet på Sin reise av atskillelse, og et Minnefrø Atom blir antent. Dette signaliserer at det er tid for å begynne på reisen av gjenforening og Integrering enda en gang. Sjelen blir gradvis fylt med en Guddommelig misnøye, som langsomt filtreres inn i bevisstheten til det menneskelige sinn. Forhåpentligvis er dette når du, som en menneskelig eksistens, begynner å vende deg innover, for å temme ego-ønskekroppen, slik at du kan gjenopprette forbindelsen med Sjelen, det Høyere Selvet/OverSjelen, og de mangfoldige Fasettene av ditt Gudeselv som residerer i de mangfoldige underplanene i de første fire Dimensjonene i dette Underuniverset.

I tidligere liv og tidligere Tidsaldre, var denne gradvise gjenforeningen av Sjelen og Dens mange OverSjeler en svært individualisert og personlig hendelse — ikke en opplevelse som ble opplevd av massene — bare av de få. Dette er ikke lenger sant. Det er nå en tid med masseoppvåking — en tid for global, galaktisk og Underuniversell gjenforening og oppstigning inn i en forhøyet tilstand av Skaper/Ånd-fylt bevissthet. Dere har nå potensialet til å gjenopprette forbindelsen med de mange Fasettene av deres Sjelefamilie, deres Høyere Selv, deres mange OverSjeler, og deres Hellige Triade innenfor det første Undernivået i den Femte Dimensjon. På et kosmisk nivå, sender nå den Høyeste Skaper ned stråleglansen av Seg Selv via de Store Sentralsolene, som blir filtrert ned på Jorden i mektige utbrudd av Levende Flamme av Liv via Solen i deres solsystem.

Sjelen kunne bli beskrevet som et Frøatom av pulserende Livskraftenergi, som residerer i din Diamantkjerne Gudscelle. Sjelen er kanskje bare en liten Gnist av Liv i hjerteområdet til de som fremdeles er fanget i illusjonen til de lavere Dimensjoner; etter hvert som den imidlertid blomstrer og utblomstrer til dens fullstendige dynamiske kraft, utvides den og blir "Solar Kraftsenteret", som omgir Solar Plexus, hjertet, thymus og halsområdet. Dette blir ofte kalt "Den Trefoldige Flamme", og hjertet er blitt kalt "Sjelens Sete". Sjelen kommuniserer til deg både via din følelsesmessige og mentale kropp: følelsene gjennom hjertesenteret, og med sinnet via pinealkjertelen; ved å antenne pakkene med Lys/visdom som er lagret i de høyere vibrasjonsdelene av hjernen kalt det Hellige Sinn. Når forbindelsen er fullstendig, begynner den fysiske beholderen å høste belønningene via bedre helse og vitalitet, så vel som en dypere forbindelse med din Kroppselemental (en viktig Fasett av ditt dype underbevisste sinn og DNA).

Vi forteller deg ettertrykkelig at du ikke kan bli en tapt eller bortkommet Sjel, hvis du mener å miste din forbindelse med Skaperen. Du kan kanskje gå deg vill, og du kan kanskje miste eller bli forminsket i Skaperlys, men din Sjel er udødelig og kan aldri gå tapt eller bli ødelagt. Du redder deg selv fra smerte, lidelse og illusjonen om å bli frakoblet fra Skaperen gjennom integreringen av din Sjel, dine mangfoldige Høyere Selv og din egen Guddommelige Gudsgnist. De Mektige Lysvesenene kom til Jorden for å være eksempler, og for å vise dere de mange veiene som fører til opplysning. Kjære hjerter, velg den veien som gir gjenklang i ditt indre. Den må imidlertid inkludere reintegreringen av din Sjel/Åndeselv med Skaperen gjennom de mangfoldige Fasettene av ditt Vesen som residerer i Skapelsens mangfoldige dimensjoner. 

Spørsmålet er blitt stilt: Hva skjer etter at vi har gjenopptatt forbindelsen med de mangfoldige Fasettene av vår Sjel og OverSjeler? Under denne tiden med store forandringer, trenger du ikke å forlate din fysiske beholder midt i denne prosessen, og mange av dere beveger dere raskt langs veien av integrering i denne tiden. For mange år siden ga vi dere betydningen av Det Gylne Løftet, og dette løftet er at dere har evnen til å lokke til dere all Essensen til deres Gudsstråle (JEG ER Nærvær) som dere kan romme. Dere må imidlertid integrere og bruke energien som dere lokker til dere, til det høyeste og beste gode for alle. Du har potensialet til å bli en levende, pustende, fullt ut fungerende, jordnivå oppsteget mester i kjødet. Det er et av miraklene i denne tiden. 

Vi ville få dere til å forstå at det er mange nivåer på oppstigningsspiralen. Den er endeløs etter hvert som Skapelsen ebber og stiger og utvikles. Vi ville også at dere skal vite at det er et stort antall kjære Sjeler som vandrer på Jorden som er veldig nære til galaktisk oppstigning. De har gått med på å gi avkall på (forego) deres egen oppstigning for å kunne være til tjeneste og for å hjelpe andre på veien av OPPLYSNING. Det var en avtale de gjorde før de inkarnerte i dette livet, og de går inn for deres oppgave og er bestemt på å fullføre deres misjon. Vi vet hvem dere er, og vi ærer dere for deres store engasjement og tjeneste.

Vi har fortalt dere at Dere er Skaperens Innpust. Dette er en enestående tid, hvorved dere har potensialet til å oppløse alle tidligere karmiske saker, å bevege dere inn i harmoni med deres større Vesen, og å bli en integrert del av vår Fader/Moder Guds plan for utviklingen av dette Underuniverset. Er du ikke klar til å gi slipp på de gjenværende gamle restriksjonene, overbevisningene og begrensningene som hindrer deg i fullstendig å bevege deg ut av sumpen av smerte, mangel og lidelse? Vil du tillate ditt sinn og hjerte å åpne seg for den høyere visdommen til din Sjel og Ånd? Eteren, eller de høyere vibrasjonsfeltene av bevissthet, er fylt med potensiale som bare venter på å bli støpt inn i dine største drømmer og ønsker.

Husk, jo mer Skaperlys du fremkaller og programmerer til det beste og høyeste gode for alle, jo mer vil bli magnetisert til deg — noe som vil resultere i tilsynelatende magiske, positive forandringer i deg og din personlige virkelighet. Hver eneste gang du besøker din personlige Pyramide av Lys i den Femte Dimensjon, vil du bringe mer av den foredlede kosmiske energien tilbake med deg inn i det fysiske riket. Hvis du bevisst vil skape en  oppstigningssøyle** hvor du residerer (som mange kjære Sjeler rundt omkring i verden allerede har gjort), gjennom dine bestrebelser, vil vibrasjonene av Kjærlighet/Lys utstråle gjennom deg og utgående, langt og lenger enn langt overalt rundt deg. Hver av dere kan være medvirkende med hensyn til å hjelpe deres nabolag, deres by, og deres land til å oppnå de foredlede frekvensene av Lys som er nødvendige for å skape et miljø av fred og velstand. Du er langt mer kraftfull enn du er klar over. Stopp nå og føl din "Sjelesang" gjenlyde og summe gjennom hele kroppen din. Du avstemmer deg med Symfonien til Sfærene av Lys. Velkommen til vår verden, Mine Høyt Elskede.
Kom, la oss sammen gå videre framover. Du er høyt elsket over alle grenser. JEG ER Erkeengel Michael.

Transmitted through Ronna Vezane * STAR*QUEST *
Web Site: www.StarQuestMastery.com * Email: RonnaStar@Earthlink

Kilde: https://www.starquestmastery.com/single-post/2018/01/01/ARE-YOU-READY-TO-MAKE-A-COMMITMENT