Spennende kanaliseringer fra Kryon via Lee Carroll

Kanaliseringene er oversatt av vakre Solfrid SolEra.
Ønsker du å motta Nyhetsbrev, send en mail til: solera@online.no

Du finner den siste kanaliseringen øverst ...
Start nederst, hvis du ikke har lest de.

Etter hvert som kapasiteten på de forskjellige sidene fylles opp, vil de eldste kanaliseringene bli slettet. Ønsker du å ta vare på kanaliseringene,
så anbefaler jeg deg å lagre alle eller de du vil ha.

Veldig flott å kunne gå tilbake å lese, ved en senere anledning.


Dette er "live" Kryon kanaliseringer.

For å hjelpe leseren, er kanaliseringene gjennomgått på nytt [av Lee og Kryon] for å gi en enda klarere forståelse. Iblant blir det også tilføyd informasjon. Det som skjer live har ofte en underforstått energi i seg, som bærer en form for kommunikasjon som de trykte sidene ikke har. Så nyt de forsterkede budskapene.

Falske Nyheter

(Kryon gjennom Lee Carroll, 25. mars 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Sacramento, California

Vi vet, vi vet, denne tittelen er allerede blitt brukt av politikere, men tilfeldigvis passer den nettopp det som Kryon ønsker å gjøre rede for. Er det ting du er blitt fortalt, eller regelmessige nyheter du mottar, som kan være absolutt og fullstendig feil? Svaret er ja. Det hele er også ganske vanlig. La oss se hva Kryon sier du skulle være klar over ...

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Skiftet skjer på denne planeten og endrer paradigmer som dere ikke vil forvente. Alle aspekter av deres kultur vil etter hvert bli berørt. Spørsmålene som noen av dere har stilt er, "Hva kan jeg gjøre som det neste? Hva er det som ville få de fleste resultatene?" Svarer er det vi alle har fortalt dere: Forvent forandring. Forvent velvillig forandring og utvikle intuisjonen for å arbeide med den. 

Så la oss snakke om et gammelt paradigme som er rådende og må forandres, og vil forandres. Jeg vil kalle det - er du klar? - falske nyheter. [Latter blant publikum] Denne er litt annerledes og den har mange nivåer. La oss snakke om en i 3D, og la oss så gå ut over dette og snakke om de esoteriske. Vi snakker om nyhetene som dere blir gitt, som dere tror på og stoler på, som er fullstendig og totalt falske. Her sitter du i dag, den 25. mars. Hva er de store nyhetene? "Dere kommer til å bli truffet av en forbløffende geomagnetisk storm fra solen. Det er en forbløffende koronal (coronal: viser til solens korona) hendelse og hullet som blir produsert er forbausende, og det vil komme smellende inn på denne planeten med all sin kraft, avbryte alle kommunikasjoner og potensielt slå ut satellitter. Det kan til og med påvirke helsen din!" Så, hvordan liker du det så langt? [Ingenting hadde skjedd denne dagen.] Det var overalt i nyhetene!

Ved slutten av denne kanaliseringen, hvorfor prøver du ikke å finne ut hva som skjedde? Hvorfor alt oppstyret? Det er så interessant at nyhetene er så dramatiske at de spres så raskt (goes viral: spres raskt på Internett, Facebook, e-post, sosiale medier osv), og så, når den prosjekterte (planlagte) hendelsen ikke skjer, er det overhodet ingen nyheter som sier noe om hvorfor det ikke skjedde. Hva skjedde?

En ny hendelse vil utvikle seg og bli presentert med alt sitt drama på den samme måten, og den vil heller ikke utfolde seg på noen dramatisk måte. Hvor mange ganger er du blitt fortalt at jordens undergang kommer? Når det ikke skjer, er det ingen som er ansvarlige for de falske nyhetene som bevirket til at alle ble fylt av frykt, er det vel? 

La meg fortelle dere hva som skjedde i dag, for det er et eksempel på resten av det som jeg ønsker å gjøre rede for. Det som skjedde i dag er i sannhet en sol anomali (en uregelmessighet; et avvik), men noe som er blitt sett før. Det er svært stort faktisk, dette korona hullet, med strømmer som går forbi Jorden på iøynefallende måter som er blitt sett før. Hvis du gikk til astronomens kontor og du sa til ham eller henne, "Hva skjedde i dag?", ville de si, "Det er det samme som har skjedd før. Denne planetens magnetiske gitter absorberte det og det var egentlig ikke så veldig farlig basert på det vi har sett før". Men hvorfor, ville du kanskje spørre, ble dette rapportert som en fryktelig hendelse? De ville si, "Vi gjorde en feil. Vi fortalte nyhetene om stormen og de er ikke astronomer eller fysikere. De er reportere av drama". Så det er hva denne planeten mottok, kjære dere - falske nyheter. Hvis du ønsker å foreta undersøkelser om hva som skjedde denne helgen, vil du oppdage at det var svært normalt og at det har skjedd før. Det fikk ikke engang instrumentene som astronomene bruker til å måle disse hendelsene til å bevege seg så mye.

Så dette er eksempelet vi ønsker å se på akkurat nå om falske nyheter. Mange ting er blitt fullstendig og totalt forvrengt eller tatt ut av sin sammenheng eller faktisk blitt utformet til å være falske for å kunne få en reaksjon - fra dere. Kanskje det er gjort for å selge produkter eller kanskje for å få dere til å krype sammen i frykt? Men det er en del av det nåværende paradigmet i deres kultur. Så la oss ta en titt på noen av de andre.

Hva står dere overfor akkurat nå på denne planeten? Denne lille stemmen i det indre kommer til å fortelle deg: "Ting kommer ikke til å gå bra. Her er det igjen. Se hva som skjedde i fortiden. Vi er gått over tiden for en krig". Dette er totalt og fullstendig falskt. De gamle energi utløserne fra din bevissthet sitter fremdeles fast i gamle kassettbånd som spiller på grunn av gamle situasjonsmessige energier, ikke den energien du er i i dag.  Ditt eget sinn spiller de samme kassettbåndene om og om igjen på grunn av ting som kan ha skjedd på visse måter i fortiden. Så dette blir falske nyheter som du gir til deg selv! Dypt er det, hvis du tenker på det. Denne tilbøyeligheten til selvbedrag er selve årsaken til studiet av sammenheng i Mennesket, for å kunne rette på disse kassettbåndene. Når du kan fjerne "dommedagsplapringen" vil du bli i stand til å gripe og holde fast ved en sannhet som er ren og vakker. Sannheten som er ren og vakker er at ingenting som skjedde i fortiden trenger å skje i fremtiden. Virkeligheten er ikke beregnet til å være slik i denne nye energien. Denne fremtiden har et fullstendig og totalt annerledes paradigme.

Flere Falske Nyheter: Dine Evner og Din Helse
Her er enda en, en stor en: Denne kommer ikke fra din egen bevissthet, men fra andres som gir deg informasjon som blir rotfestet i deg og kontrollerer hvordan du tenker. Jeg snakker om de som fortalte deg at du ikke kan være noe eller at du ikke vil bli til noe. Kanskje har de sagt at du ikke kan gjøre dette eller du kan ikke gjøre det, eller dette vil aldri fungere for deg eller dette vil aldri fungere. Kanskje de hadde en eller annen slags myndighetsposisjon? Det er "implanterte falske nyheter" - og du trodde på det.

En tiltrodd lege vil fortelle deg hva som kommer til å skje med din aldrende kropp, basert på forskning og dagens vitenskapelige målemetoder. I en gammel energi, kan det til og med ha vært en dødsdom! Så etter en rekke tester, sier de, "Her er hva som skjer med deg". De ser på hjernen din, hjertet ditt, systemet ditt og alle tingene som er viktige med din biologi. Da synker holdningen din til et nytt lavnivå og du lurer på hvordan du skal overleve! Hva kommer til å skje som det neste? Kjære deg, dette er de eldste falske nyhetene i deres kultur. Dere forstår, det har ikke vært noen test eller troverdighet gitt til Menneskelig bevissthet - den virkelige lederen av cellene! Disse falske nyhetene vil at du skal tro at du ikke har noen som helst kontroll i det hele tatt over din kjemi eller dine prosesser. Du er et fullstendig offer for selve livet. Likevel har vi i årevis fortalt dere at hele deres cellestruktur får sin helse fra "sjefen" - deg! 

Kjære dere, det eneste som stopper din cellestruktur fra å ta instruksjonene du kan gi den er (klar?) falske nyheter! Hvis kroppen din allerede har erkjent de falske nyhetene til deres kultur, er det svært vanskelig å gi kroppen din noen instruksjoner. Hvorfor? Fordi du tror på de falske nyhetene.

Dette er kontroversielt fordi folk vil si, "Vel, er diagnosen riktig eller ikke? Er vitenskapen korrekt eller ikke?" Svaret er at det er korrekt for legen, men ikke for deg. Målingen er korrekt, men det som deretter kommer er ofte falske nyheter. Du tror på de kulturelle falske nyhetene og det synker inn og tar deg deretter til et nytt lavt nivå - et sted som vil forsterke din allerede dårlig fungerende kjemi. Med andre ord, de falske nyhetene gjør deg verre.

Den nye bevisstheten på denne planeten er en bevissthet som kan se rett inn i ansiktet på den slags ting og si, "Dette er bare en del av historien". Tenk deg at du ser en sykdom i øynene og sier, "Du har ikke en sjanse, fordi jeg elsker deg". Noen vil kanskje si, "Hvordan kan du si det til en sykdom?" Svaret er fordi den er levende og har energiregler om sin egen eksistens. Hvis du gjør dette, kan du pulverisere (disseminate: spre) den og den vil forsvinne - faktisk oppheve den (dissolve: oppløse). Det er en upassende energi i det nye Lyset. Det du faktisk gjør er å instruere kroppen din: "Jeg elsker meg selv altfor høyt til å la dette herske over meg eller drepe meg eller til og med gjøre meg syk". Kjære dere, dette er en utstrekning av fantasien for enkelte. Men de falske nyhetene i deres kultur sier at dere ikke kan gjøre noe i det hele tatt. I mellomtiden skjer det spontanhelbredelse og ingen ser ut til å vite hvorfor.

De eneste nyhetene som er sanne, kjære dere, kommer rett fra den kreative kilden som noen kaller Gud, Ånden, alle tings sentrum. Nyhetene er at du er forbundet med denne kilden på en måte som du kan fornemme og bli ett med. Det er din virkelige grunnlinje. Det er din viktigste sannhet, og den er ikke ny. De eldgamle visste det, og de fleste av deres forfedre praktiserte den. Det er den grunnleggende sannheten, ikke hva du hører om de medisinske nyhetene, heller ikke diagnosen du hører fra legen, eller hva dine foreldre har fortalt deg, eller selv dine dypeste lærere - menneskene som du stolte aller mest på.

Den Store: Din Sjel er Dømt til Undergang
Så la oss gå til det høyeste nivået av falske nyheter som finnes i dag. Er du klar for denne? De høyeste falske nyhetene som finnes i dag er at du ble født skitten (dirty: tarvelig) eller at du ikke fortjener å være her. Det er en historie som på en eller annen måte, gjennom en eller annen innviklet åndelig mytologi, sier at den største Kjærlighetskilden i Universet hadde en krig. Et eller annet englevesen forsøkte å ta over og ble kastet ut fra "himmelen". Jeg vil igjen fortelle dere, kjære dere, at Gud ikke tenker som et Menneske, har ikke en virkelighet som et Menneske, har ikke Menneskelig natur og har ikke noen av egenskapene som en gang ville begynne å tillate en slik lav-energi Menneskelignende hendelse. Dette er den verste formen for å "gi Gud menneskelig skikkelse", som vi har redegjort for før. Likt en barnehistorie, har menneskeheten tilskrevet de verste egenskapene om seg selv til Skaperen, og ved å gjøre dette gjør de den mest kjærlige kilden i hele skapelsen dysfunksjonell for dere.

På grunn av disse falske nyhetene, blir dere fortalt at selve den Menneskelige Sjelen er blitt ødelagt, selv før fødselen!  Igjen har de mørkeste energiene på denne planeten gjennom hele historien ført seg selv inn i det mest Guddommelige og iøynefallende forholdet dere noensinne kunne ha, og har gitt dere en dårlig fungerende Gud som elsker dere nok til å sende dere og deres barn for å lide for alltid, med mindre dere på en eller annen måte oppdager en skjult sannhet som er isolert blant en andel av troende på planeten. For å gjøre det verre, er det grupper med andre isolerte troende som har annen mytologi, som skaper åndelige kriger over hvem som har den mest dysfunksjonelle Guden!

Så den største falske nyheten av alle begynner ved fødselen og forteller dere at dere ikke kan få fremgang. Etter hvert som dere vokser, vil deres kultur, deres foreldre, deres virkelighet, fortelle dere om denne dysfunksjonelle Guden og advarer dere om å oppføre dere på bestemte måter slik at dere ikke vil bli torturert hver eneste dag når dere dør av denne kjærlige eksistensen som skapte Himmelen og Jorden. Dessverre fortsetter historien og det er ikke mulig å gjøre noe selv angående dette. Du forstår, du ble født skitten og du er dømt til undergang. Derfor er du ikke verdig dette forholdet som jeg lærer dere om. Du har ikke en gang tillatelse til å se. Hvis du gjør det, blir du merket som en "merkelig tenker" og kastet ut, som så mange av dere som leser dette.

La meg spørre deg om dette: Da barnet ditt var gammelt nok til å forstå språket ditt og kunne se deg i øynene og spørre, "Mamma, Pappa, hvem er jeg egentlig?", hva ville du fortelle det? Kanskje fra dypet av den største Kjærligheten du har som en mor eller en far, ville du se på dem og si, "Jeg er lei meg for å måtte fortelle deg dette, men du har ikke en sjanse. Du er dømt til undergang".? [Latter fra publikum] Dere ler fordi det er absurd! Likevel har menneskeheten anbrakt denne egenskapen på den største Kjærligheten i Universet. Selv den mest grunnleggende åndelige logikken til et barn ville fortelle deg at dette er falske nyheter. Så igjen, jeg sier dere at  dere er født praktfulle og at alt fungerer i deres fullkomne Sjel, og med fritt valg kan dere se etter denne biten av Gud i det indre. 

Fritt valg er faktisk det som utviklet falske nyheter på denne planeten. Planetens lave bevissthet fungerer bare på omtrent 35 prosent av hva som er mulig. Med andre ord, selv om alt er der inni deg, har fortidens lave energi trukket det ned og slått det ned slik at ditt fantastiske bevissthetspotensiale ikke fungerer godt. Dette er grunnen til absurditeten til en rase som fortsetter å krige i tusenvis av år, over hundrevis av kulturer, selv om dette aldri har løst selv et eneste problem.

Nå er dere i skiftet, og plutselig er dere i en nyere, lettere bevissthet, et nytt område, hvor dere til slutt vil skape fred på Jorden. Dere fungerer bedre enn dere noensinne har gjort før. Det er i nyhetene deres nå og kan ikke dekkes til og skjules.

Mor, far, psykolog: I dagens kultur, ser dere inn i et barns øyne og forteller dem at de er verdige til å være her og at de kan gå til toppen av hva som helst de kan forestille seg. De er vakre, æret og det de kan oppnå er ubegrenset. Det er dette du forteller et barn, for nå forstår du hva falske nyheter kan gjøre mot et ungt sinn.

Hvor er dere i scenarioet med falske nyheter i dag? Hva er du blitt fortalt at du ikke kan gjøre? Hva sier "moderne" medisin kommer til å skje med deg i deres samfunn og i din alder? Disse nyhetene er falske. Instrumentene måler biologien din, men de kan ikke måle din bevissthets praktfullhet eller healingkraften i den. Hvor lenge er det meningen at du skal leve? Falske nyheter vil gi deg tall basert på en kropp uten noen guddommelig drivkraft. De vil fortelle deg at det er meningen du skal "bruke masse medisiner" fordi du er over en viss alder. Det er falske nyheter. Vi har fortalt dere dette. Hvis deres media gir dere disse tingene, slå av media. Finn media som er mer selektive i stedet for media som gjør gruppen din til målskive. Gå til et sted hvor du kan få et mer overensstemmende bevis som inkluderer alternative helbredelsesmetoder og vitnesbyrd fra de som er som deg. Kjære dere, det er steder som blir utviklet i deres media som en vakker dag vil inkludere langt mer integritet og sannhet om hva dere kan gjøre for dere selv og deres helse, uten ytre kjemi, og de inkluderer å "instruere kroppen din med din egen bevissthet".

En vakker dag vil det komme en generasjon som aldri, aldri ville tolerere det dere ser i dag som falske nyheter. Det vil komme en generasjon hvor de i lederskap kommer til å bli målt etter hvor mye de får gjort i deres regjering. I dag er ikke dette en gang i ens bevisste oppmerksomhet som en mulighet. Det vil komme en dag når ledende forretningsmenn vil oppleve at deres aktuelle utlikning (current compensation: aktuell kompensasjon) er fullstendig avhengig av hvor godt deres selskap gjør det i deres marked og hvor godt de behandler sine arbeidstakere. Med andre ord vil man be om en høyere bevissthetsstandard i alt lederskap. I dag er dette bare i horisonten. Publikum vil etter hvert se det og kreve det.

På den politiske arenaen i dag er det en svært lav bevissthet som forventer at du skal slakte dine motstandere i offentligheten med rå, brutal og usann informasjon, og bringe dem ned på knærne. Disse falske nyhetene skulle da muliggjøre en gevinst for noen for enhver pris. Dette systemet holder faktisk de som er i integritet fra å stille til valg til ethvert embete. Resultatet er at dere får lav-energi ledere, om og om igjen. 

Det vil komme en dag hvor dette blir sett og øyeblikkelig gjenkjent som barbarisk. Barbarisk! Fremtiden vil le av hvor meningsløs og latterlig atferden var i politiske kampanjer i fortiden, akkurat slik som at dere i dag ser på hvor meningsløs og latterlig noen av deres annonser var for 50 år siden med leger som anbefalte dagens dårlige vane, for kompensasjon. Jeg vil at dere skal se etter de falske nyhetene og bare le av de nå. Se de for hva de er.

Dette er Kryons budskap og budskapet fra mange andre i denne nye energien. Dere kommer til å høre denne informasjonen fra så mange andre kilder snart. Dette vil med tiden forbedres og gi dere de beste nyhetene dere noen gang har hørt om potensialet til Mennesker på denne vakre Jorden. Gamle Sjel, du tar fremdeles de tunge løftene, men det vil ikke vare for evig. Dette er grunnen til at vil elsker Menneskeheten slik vi gjør. Fantastisk!

Og Slik Er Det!

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_Sacramento.html

Lydfil: http://audio.kryon.com/en/Sacramento-18-SUN.mp3

Akasha Utvikling

(Kryon gjennom Lee Carroll, 10. mars 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Wilmington, North Carolina

Dette er en forlengelse fra den forrige kanaliseringen under (henviser til nettsiden ... kanaliseringen det henvises til ble oversatt og sendt ut forrige måned: Instructing the Akash /Instruerer Akashaen). Den er mer fullstendig, og gir utviklingen av Akashaen til hva Menneskeheten har skapt for seg selv. Hva med synd og skyld! Visste du at disse er menneskeskapte begreper? Universets kjærlige skaper var aldri et Menneske, og tenker ikke som et Menneske. Likevel tenker mesteparten av Mennneskeheten at Gud bare er en super-Menneskelig hjerne, med alle dysfunksjonene inkludert og forstørret. Det er mer, inkludert hvordan Akashaen endrer seg tilbake til det som den var ment å være!


Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Det er blitt nevnt at det er energier her som er usynlige, men som vet hvem du er. Hvis du er en besøkende som lytter til dette senere, betyr her det samme for deg også. For dette er et hellig rom som du har bestemt deg for å lytte til i det indre, og hvis du fortsetter å lytte, er alle energiene som er i dette rommet for øyeblikket også dine.

Dere er Mennesker alle sammen - respektert og æret, hver eneste en. Det er et følge som ikke bare følger meg; snarere er det et følge som er utviklet fra de forskjellige Sjeleenergiene i dette rommet. Det er et følge som kommer for å betrakte, ære, tilsynelatende for å sitte på fanget ditt, og å banke på nesen din bare for å si; "Vi er her, vi er her, vi er her".

For mange år siden sa jeg det: Dere er aldri alene. Vi mener dette. Det er umulig å være alene på grunn av et system som er kjærlig og åndelig. Så mange av dere er kommet til en forståelse og innser at nummer en, dere er en del av et Guddommelig system, og nummer to, dere er her midlertidig. Denne Sjelereisingen som dere gjør skaper en midlertidig reise til den neste reisen og det neste livet. Det er den samme Sjelen hver gang. Så, kjære dere, vi betrakter de eldgamle blant dere, og det er så mye ære at dere har vært en del av Jorden i så veldig lang tid.  

Vi ønsker å forlenge undervisningen fra forrige uke. Hvis du ikke hadde noen anelse hva den handlet om, er det helt i orden. Vi begynner alltid som om dere ikke vet, slik at vi kan gjøre den fullstendig. I forrige uke introduserte vi dere for begrepet å rydde opp i det som vi kaller din Akasha. La meg nå enda en gang definere Akasha. I prosessen legger vi denne redegjørelsen for dagen med stor ære og respekt for hva det betyr for dere alle. Inni deg, Menneske, akkurat nå, er det en aktiv opptegnelse av alt du noen gang har gjort på denne planeten. Det er virkelig alt. Denne opptegnelsen lander til slutt i ditt DNA. Når du da reinkarnerer, blir det siste livet ditt inkludert og du kommer med denne energien, frisk og ny. Alt du noen gang har opplevd mens du er på denne planeten er imidlertid der.

Akashaen er Ikke en "Opptegnelse av eller en Liste Over" Ting
Dette er viktig, og vi har undervist om dette før. Din Akasha er ikke en lineær representasjon av historie, slik du ville få i en bok. Akasha opptegnelsene handler ikke om et Menneskes aktiviteter. De handler om energiene og følelsene til et Menneske, og de blir ikke husket på en lineær måte som sider i en bok. I stedet, er alt gruppert sammen.

(NB! The Akashic Records blir av enkelte også kalt Akasha Arkivet eller Akasha Biblioteket)

Hvordan var det for deg? Hadde du korte liv eller lange liv? Hvor var du på planeten? Hvordan var de forskjellige kulturene, de forskjellige ansiktene, forskjellige språkene eller forskjellige matvarer? Hvordan var det å være med i krigene, å være en kriger og drepe andre? Hvordan var det å være på slagmarken og bli drept? Alle dere var der - alle sammen. Disse er energier, ikke bare opplevelser eller aktiviteter. 

Hvordan er det å drukne? Så mange av dere druknet.  Hvordan er det å miste barna dine gang på gang ved fødselen? "Det må være helt forferdelig!" ville noen si.I sannhet, det er det! Når du imidlertid kommer inn på en planet under en tid hvor bare hvert annet barn ikke lever lenger enn til det blir 1 år gammelt, gir du dem ikke en gang navn før de er 90 dager gamle! Det var deg. Hvordan er det? Hvordan er det å våkne opp og innse at du har informasjon, som en gammel Sjel, som går imot det som er lært om Gud? Holder du kjeft og sier ingenting, eller gjør du ikke? Hvordan er det å bli utstøtt og forvist fra alle andre i landsbyen, for å leve alene og bare bli holdt i live fordi du har den magiske healingen som en stamme trenger nå og da? Kanskje du har en eller annen healing informasjon fra Gaia for hjelpe til med å helbrede viktige mennesker rundt deg? Dette er ditt liv. Dette er den som jeg snakker til i dag, gamle Sjel. Hvordan er det for meg å fortelle dere at det er sivilisasjoner dere levde i som ikke har noen opptegnelser av å eksistere i deres opptegnede historie?

Deres Akasha bærer opptegnelsene av alt - av det hele. Informasjonen som er i denne flerdimensjonale lagringsplassen i hvert eneste Menneske som lytter nå, er dyp med energi fra fortiden. Det som er dypt i dag er at denne energien endrer seg. Vi snakket om dette tidligere og vi indikerte at forskjellen mellom Akasha opptegnelsenes levering av energi til deg i dag, er enormt annerledes enn for 10 år siden. Det er dette som endrer seg. I en eldre energi ville Akasha opptegnelsene ofte gi dere informasjon om vanskelige og tunge minner. Noen ganger er dette vanskelig. Hva kan det ha seg? "Kryon, hvorfor er Akashaen så forstyrrende for noen at vi må ha tidligere liv lesere til å hjelpe oss med å bli av med visse ting i hukommelsen vår? Disse tidligere minnene holder oss våkne om natten og er vanskelige å arbeide med. Hva kan det ha seg? Hva slags form for et balansert system gjør det?"

Svaret er at det er et system av fritt valg. Slik bevisstheten til et Menneske går, slik går også bevisstheten eller minnene til Akashaen. Med Menneskelig bevissthet som er slik den har vært i århundrer, husker dere dramatiske ting - ting som kanskje er ukjente og kan være skremmende ("Things that go bump in the night": Noe skrekkelig, fryktelig, dødbringende, og vanligvis overnaturlige ting eller hendelser som man forestiller seg i nattens mulm og mørke; skremmende innbilte skapninger; spøkelser eller andre overnaturlige vesener) og ting som dere ikke ønsker å huske. Det gir dere følelser dere ikke kan forklare. Slik har det vært inntil nå.

Energien i Det Akashaen Gir Deg Endrer Seg
I forrige uke ga vi dere informasjon og øvelser som påminnet dere om kraften dere har over deres egen kropp. Vi fortalte dere om hensiktsmessigheten ved å omforme og omskrive Akashaen. Vi fikk dere til å forlange, med deres egne ord, at Akashaen slutter å huske negativiteten og dramaene, og i stedet begynner å huske tidligere skjønnhet, tidligere gode tider og løsninger som dere fikk. For noen ville det være minnene om å føde - stoltheten, gleden og overveldende skjønnhet, velviljen og sjenerøsiteten til mange ting. Det er der, siden dere alle hadde disse tingene! Alt er der. Vi ba dere om å befale deres Akasha å slutte å avspille de gamle energiprogrammene - disse "båndene" som hele tiden avspilles - og i stedet gi dere noe dere ikke forventet - vakre minner. Det endrer denne gjenværende, negative summingen (buzzing: hviskingen) i bakgrunnen. Vi fortalte dere dette.  

Så, hvor går det herfra? Det kan synes som om vi kommer til å hoppe omkring og tumle rundt. Men jeg vil fortelle dere hva som har skjedd med Akashaen og hva den ble. Akashaen har aldri endret seg, men Mennesker så det og omskrev reglene. Jeg vil fortelle dere om dette, slik at dere har en liten smule forståelse om summingen som noen av dere har, men ikke før en oppdatering.  

Det er de som lytter til dette nå som var der i forrige uke. Noen som ikke bare deltok i øvelsene, men som vil lytte til kanaliseringen og delta igjen. De som aldri har hørt om dette vil høre det for første gang og delta, og tusener vil deretter delta. Det vil være noen som føler noe. Som jeg sa, vil det også være noen som ikke føler noe, fordi timing er alt for dere. Dere er unike på denne planeten, så det er aldri en tid hvor vi gir dere informasjon om en "esoterisk pille" som gjør en ting for alle. Noen av dere må arbeide med det, gjenta informasjonen slik at kroppen fortsetter  å høre det samme. Selv om jeg vil fortelle dere at kroppen hører det klart og tydelig den første gangen. Åh, den hører det - hører det og begynner å arbeide med det, selv om du tror den ikke gjør det. Så hemmeligheten er tro.  

En Plutselig Tilsynekomst av Vonde Drømmer
Her er en oppdatering: Det er noen av dere som plutselig har hatt noen interessante drømmer. Det kan være en drøm som ville bringe deg tilbake til omstendigheter som var ubehagelige. Disse ville være omstendigheter som gjorde deg "mindre enn", brakte deg tilbake til en tid hvor det var svik. Kanskje det ville være å bringe deg tilbake til ubehagelige jobbsituasjoner eller ting som skjedde i fortiden. I drømmen er du i fortiden, men energiene ser virkelig ut som om det skjer igjen. Så våkner du opp om morgenen og sier, "Dette er egentlig ikke det jeg hadde håpet på i en drøm. Nå har jeg gjenværende negativ energi for hele dagen fordi denne drømmen var så virkelig. Jeg hadde ikke noe behov for å gå tilbake og føle alt dette på nytt igjen".

Åh ja, det hadde du! Her er grunnen: Denne drømmen var din avslutning på det du hadde bedt om. Du måtte gå tilbake. Du måtte se energien i ansiktet. Iblant er det ting du aldri ønsket å se på. Noen av dere er ikke ferdige enda heller, ettersom problemet er større enn en energi. Dette er Akasha opptegnelsene på sitt beste. Det er Akasha opptegnelsene for dette livet, på sitt beste.

I Akashaen, blir ofte en drukning eller et vanskelig dødsfall gjenbesøkt for endelig å kunne legge det fra seg og bli ferdig med det. Kanskje drømmen tok deg til en slagmark hvor du tok et liv, og dette minnet har hengt ved deg og bebyrdet deg i evigheter. Plutselig, her kommer drømmen og du føler deg bare helt forferdelig! "Jeg drepte nettopp noen, og jeg føler det i hele meg. Det er det verste som noen gang har hendt meg. Jeg kunne ikke gjøre dette, men jeg gjorde det. Jeg kan føle det". Deretter spør du, "Hvor er hensiktsmessigheten i dette?" Nå vil jeg fortelle deg det: Det er avslutning. Det betyr at det er borte. Det er hva det betyr. Så hvis du er en som hadde en av disse drømmene, gratulerer! Det virker. Bekreftelsene dine blir hørt.

Ser du hvordan dette systemet fungerer? Du må gå dit fordi du ikke ønsket å møte det og stå ansikt til ansikt med det. Selv i en drøm hvor du må gå dit og være ukomfortabel for et øyeblikk, skader det deg ikke. Men i disse øyeblikkene arbeider Akashaen med deg for å si, "For å kunne vise bort dette og avslutte dette, må du se på det". Mange av dere gjør akkurat det. Ved å betrakte dette, er det fullstendig og fullt ut avsluttet opprydding. Det kommer ikke tilbake, kjære dere. Dette er kraften dere har i dag, og vi snakket om det i forrige uke. Den er langt mer kraftfull enn før.

Jeg ønsker å snakke mer om Akashaen. Den er vakker. Hvilken system! Det er et system av minner som er kraftfullt! Kan du forestille deg å åpne en Akasha bok med en side? En side! Den ene siden er alt du noensinne har gjort. Det er bare en side fordi den er flerdimensjonal. Den ene siden er tusenvis av volum med energi som ikke er lineært. Minnene kommer flygende ut, de går over alle veggene og taket, og de er ikke i en bestemt orden og rekkefølge. Det trenger de ikke å være.

Kan du forestille deg å gå tilbake og se hvem du var og hva du har oppnådd? Tror du at det er en måling i Akasha opptegnelsene, ikke av grufullheter og drama, men av skjønnhet? Tror du at det er en måling av visdom? Hvor  mye lærte du gjennom levetidene? Hvordan ville du like å få dette presentert for deg i dag? Det ville være ditt, ettersom du gjorde deg fortjent til det, og det ville tillate deg å vandre fra sted til sted og ikke gjøre de samme feiltagelsene. Du ville øyeblikkelig vite når noen forteller deg sannheten. Når du står opp om morgenen, kan du føle en velvilje som sier, "Dette er en god dag. Det er en god dag fordi jeg er her. Det er en god dag fordi helligheten i meg ser helligheten i Gaia. Det er en god dag fordi jeg kjenner mine forfedre. Det er en god dag fordi de som konfronterer meg i dag også vil føle det".

Historien om Akashaen og Hvordan den Utviklet seg
Jeg vil fortelle dere hva som skjedde i historien. Akasha opptegnelsene har vært med dere siden Pleiadianernes utsåing, da dere begynte å motta den hellige informasjonen. Den har vært der helt fra begynnelsen. Dere begynte å våkne opp med åndelig kunnskap svært tidlig. De gamle Sjelene på denne planeten har alltid hatt den. Dere er de som holder denne informsjonen. Den er vakker og den er enkel, og den kom fra stjernene. Dere kom fra det som er Gud. Dere blir sett som vakre av Gud. Skapelsesenergien som dere ble introdusert for - Gud, Ånden eller den Kreative Kilden - var så høyt over enhver bevissthet som dere noen gang hadde sett på denne planeten at dere ikke kan beskrive den. Den er ren Kjærlighet, en ren Kjærlighet som skinner klarere og mer strålende enn noe du noen gang kunne forestille deg. Den er en medfølelse for dere, en medfølelse så vakker at når du vender tilbake til den andre siden av sløret, vil du huske det klart og tydelig. Du plasker, vasker og bader i skjønnheten til sangen som hele tiden spiller, som får ditt hjerte til å synge med den. Det er Gud. Jeg kan ikke gi dere noe større. Dere ville ikke se det. Dere ville ikke forstå det. Det er Gud.

Mennesker begynte å utvikle seg over tid og finne hellige systemer slik at de kunne knytte bånd sammen med troen. Ett av de første systemene i denne sivilisasjonen som utviklet seg, kaller dere Hinduisme. Vi har til og med snakket om dette i India, hvor vi avslørte ting for første gang. Dette var den opprinnelige systemtilnærmingen. Den feiret enheten med alt. Men det var unikt i forhold til hva dere har i dag i deres land, fordi Hindu-systemet var uten profetier. Det gikk direkte til kilden, uten å involvere et hierarkisk Menneskelig system hvor dere måtte gå "gjennom" noen andre for å finne Gud. Ingen måtte gjøre noe annet enn selv å føle Guds skjønnhet. Det var en erkjennelse av enhet med alt, som det fremdeles er i dag.

Men Akasha opptegnelsene utviklet seg til noe annet - går inn i karma. Karma er en direkte avledning av Akasha energi. Ting skjer med deg som deretter skaper energi på bestemte måter som inviterer deg til å rydde opp i dem eller arbeide med dem. Hvis du ikke gjør det, kan de bygge seg opp og innvirke på hvordan du tenker. Det karmiske systemet ville invitere deg til å rydde opp i det som du ikke ønsket og arbeide med andre eksistenser (hjelpere) i Hinduismen som ville hjelpe deg med å renske opp i og rydde ut negativitet. Du kunne gjøre dette til det punkt hvor du ikke hadde karmaen lenger. Du kunne rydde den fullstendig ut og fjerne den. Du kunne gå til et sted hvor du er i fullstendig opplysning fordi du ikke hadde noe mer karma. Denne troen på å rydde ut og fjerne negativitet i deg selv eksisterer fremdeles i dag. 

Nå, kjære dere, synes dere at det er interessant at dette er nøyaktig det vi gjorde i forrige uke? Det var et system med å rydde opp i Akashaen. Karma manglet imidlertid i denne øvelsen. Da jeg ankom for 29 år siden, var en av de første tingene jeg lærte dere at karma arbeidet i en gammel energi, men i denne nye energien, er den ikke lenger nødvendig. Dere trenger ikke lenger en energi som piner og presser dere slik karma gjør. Dagens energi kjennetegnes av automatisk karmisk opprydding, og derfor er den ikke lenger en som spiller med (player: en aktiv deltaker), med mindre du ønsker at den skal være det. Vi fortalte dere at dere ikke trenger å bli herset med av noen energier ved dette punktet i deres liv. I deres åndelige system, er karma ikke lenger nødvendig. Det er selvfølgelig kontroversielt. Men det er også omtrent alt vi forteller dere som pleide å være innslag i en svært gammel energi og et tykt slør. 

Se på hvem du er i dag. Du kommer inn på denne planeten med fullstendig kunnskap. Du trenger ikke ting til å herse og trekke rundt med deg for at du skal kunne lære leksene. Du er forbi det. Du kommer også inn ren, klar til å gå til arbeid. Du har andre ting å gjøre bortsett fra å arbeide med karma. Selv i dag finnes det de som sier, "Hva gjør jeg med karmaen?" Selv etter at jeg har gitt dere de gode nyhetene som dere ikke trenger å bekymre dere om. Det finnes selvfølgelig de som vil gjøre innvendinger mot dette, uten å bruke god åndelig logikk. Kanskje det er tid for å undersøke hva du tror? Jeg vil at du bare skal se på deg selv og si, "Trenger jeg den egentlig? Ved dette punktet i min åndelighet, som en gammel Sjel i denne nye energien, skader den meg eller hjelper den meg? Hindrer den veien min? Forsterker og forbedrer den meg?" Deretter kan du selv bestemme deg for hva du tror og mener.

Menneskeliggjøringen av Gud

(The Humanizing of God:  
Humaniseringen av Gud: å gjøre Gud menneskelig)
Det som deretter skjedde er riktig, riktig interessant. Gjennom tusenvis av år begynte visse systemer å forvrenge og vri på hele forestillingen om Akasha og karma. Jeg ønsker å introdusere dere for det Menneskelige begrepet om synd. Jeg vil at dere skal forstå denne Kryon betegnelsen, som jeg ofte bruker: Menneskeliggjør (Humanizing: humaniserer) systemet. Menneskeliggjøring er ordet vi bruker når dere reduserer alle delene i ethvert åndelig system for at det skal passe inn med det som er Menneskelig natur. Når du menneskeliggjør Gud, gjør du Gud til et Menneske med alle egenskapene og karaktertrekkene til et Menneske. Det begynte med en gang. Selv før synd, gjorde grekerne Gudene sine så Menneskelige at de fungerte dårlig. De presenterte mytologien om straff som en begynnelse, slik en far ville straffe et barn. Dette utviklet seg deretter videre og videre. I dag i deres moderne kultur, har dere en Gud som ser på dere og dømmer dere for deres atferd. Synd er formodet å bli definert som noe som vekker mishag hos Gud.

Jeg har noe å fortelle dere som dere kanskje eller kanskje ikke begriper på dette tidspunkt: Gud er ikke et Menneske. Det finnes ikke et konsept slik som å vekke mishag hos Universets Kreative Kilde. Den er ren Kjærlighet. Gud tenker ikke slik dere gjør. Gud tenker ikke i det hele tatt.  Gud ER. Gud har ikke bevissthetsforestillinger slik dere har. Hva ville bevisstheten til ren medfølelse og Kjærlighet være? Dere kan ikke forestille dere det.

Det er ikke en gang begynnelsen på en bevissthet som ikke engang ville være nær det dere har - ikke engang i nærheten. Likevel har dere utviklet et mostridende system - en vakker Kjærlighet til Gud, og samtidig, Gud som en ond, dårlig dysfunksjonell far. La meg spørre dere igjen, igjen og enda en gang: Ville noen av dere ta et barn, uansett hva det har gjort, og kaste det inn på et sted hvor det kommer til å bli brent levende i all evighet? Hvem av dine foreldre ville rekke opp hånden din og si, "Vel, javisst, de har gjort noen slemme og dårlige saker og ting. Det er hva de fortjener"? Det er ikke en av dere som ville gjøre det - ikke en av dere! Likevel er dette Guden dere lærer barna deres om - en Gud med straff og regler. Det er en Menneskelig egenskap, kjære dere. Tenk over det.

Hele begrepet om synd og straff utviklet seg helt og fullstendig fra det Menneskelige sinnet. Det er et Menneskes konstruksjon tilskrevet den Allmektige. Universets Skaper arbeider ikke på den måten. Ekstra Nyhetsoversikt: Det var ingen kriger i himmelen! Det var ingen fallen engel. Dette er utelukkende arbeidet til et Menneskelig sinn, som arbeider i en Menneskelig psyke, og har absolutt ingenting å gjøre med skapelsens medfølelse, som elsker dere over alle grenser.  

Men det som nå har skjedd på grunn av dette er en Akasha opptegnelse som husker alt, inkludert denne menneskeskapte Gude-læren, og nå har dere en ny energispiller som utelukkende er skapt av Mennesker: SKYLD. Så Akasha opptegnelsene, som husker alt, begynner å forvandle (morph: endre form) disse systemene og vil skape skyld. Nå er du lei deg for hva du gjorde og hva du føler i din Akasha opptegnelse. Nå våkner du opp om natten, og husker noe du gjorde i et tidligere liv, men nå kommer du til helvete for det. Det blir verre, gjør det ikke?

Nå sitter du der og du vet ikke hva du skal tenke og tro. "Hvis Gud er virkelig, er Gud misfornøyd med hvem jeg er? Jeg hadde en drøm forleden natt. Jeg er ikke sikker på hva den betyr, men jeg er ganske sikker på at jeg gjorde noe galt. Det er selvfølgelig derfor jeg hadde drømmen. Jeg blir straffet. Jeg er redd. Jeg er redd for at jeg ikke gjør ting rett og at jeg kommer til å betale for det".

Hele denne ideen kommer fra din Akasha opptegnelse. Energiene i opptegnelsene dine ble da bokstavelig talt forandret av deres kultur til karma, deretter omgjort til synd og straff. Alle disse samme reaksjonene og følelsene begynner da å bli lavere og lavere i en bevissthetstilstand for å bringe deg på knærne i frustrasjon. Menneske, du er redd for Gud. Redd.

Stopp. Høres dette ut som noe som likner på hva "den høyeste medfølelsen som er kjent for å eksistere" ville bringe til deg? Nei. Det høres akkurat ut som det som Mennesker ville bringe til deg og fortsette å bringe deg.  Det er en selvmotsigelse her. Det gir ikke en gang mening at dere ville bringe dere selv til et sted hvor dere ville frykte det som var inni dere, som er den mest menneskekjærlige, velvillig innstilte, strålende, prektige, kjærlige tingen som noensinne kunne være der. Dere er blitt snakket inn i dette begrepet og blitt overtalt til å godta det - opplært fra fødselen av til det. Hvis du tenker som et Menneske, er det gjennomførbart.

Dette vil kanskje fornærme noen, men det er ikke min hensikt. Kryons hensikt er å avsløre og opplyse, åpne boksen, og ta seglet av fra en større sannhet. Her er redegjørelsen: Det er ingen bedømmelse hos Gud. Den Gud som skapte deg ut av Kjærlighet plasserte en del av seg selv i deg kalt en Sjel, og elsker denne Sjelen som Seg Selv. Du er en del av den Kreative Kilden til alle ting. Din Sjel er et mysterium for deg, men ikke for Gud.

Hvor Fører Dette Hen? Hva er det Neste?
Hvor går denne utviklingen av Akashaen som neste skritt? Hva kommer til å skje? Her er min forutsigelse: Det kommer avsløring på planeten. Medfølelse kommer, omforming og omskriving av noen av disse tingene jeg nettopp fortalte dere om. Det er hva som kommer til å skje. Jeg vet dette fordi jeg har sett det før. Jeg bringer dere denne historien for å vise dere hvor noen av deres nåværende ideer er kommet fra, hva det er blitt av systemet, og hva som kommer som det neste. Hør etter: Disse vidunderlige hemmelighetene som dere hadde, bokstavelig talt, ettersom noen av dere var Lemurianere fra det opprinnelige undervisningshjulet måtte gå under jorden og ikke bli undervist i, bare bli tatt vare på.

Her er enda en selvmotsigelse for dere: Hemmelige selskap som dere i dag tror er sammensvergelser startet opp som de som hadde tatt vare på hemmelighetene om det dere hadde lært i Lemuria! Og i denne nye energien begynner de å sprette fram. Dere kommer til å se organisasjoner begynne å avsløre hva de vet og tror, og informasjonen vil være "metafysikk 101" [begynnende metafysikk]. Dere kommer til å begynne å skape organisasjoner selv for å lære ut disse tingene, åpent, ikke i hemmelighet. Hør etter: Jeg påminner dere, det er en av de første gangene i historien at dere har vært i stand til å gjøre dette uten at noen kommer etter dere eller dere blir lukket munnen på eller verre. Det er fremdeles lover i kulturers bøker om å være påpasselige med ikke å lytte til en kanal eller besøke en leser (reader: energileser; synsk osv). På grunn av dette er det noen som fremdeles er redde for å komme ut av skapet med sannheten om Kjærlighet.  Skap Lysarbeidere! De vil ikke komme ut av skapet fordi forrige gang de gjorde det, var det helt forferdelig. Nå vil det ikke blir forferdelig.

Enda Et Nytt Begrep
La meg nå gi dere enda et begrep, bare for å gjøre det virkelig forvirrende. Hvis dere skal bli litt mer flerdimensjonale, kjære dere, blir dere nå nødt til å ha befatning med en annerledes slags form for egenskap i deres Akasha. Hold deg klar for disse nyhetene mens jeg tar et overblikk. La meg igjen avsløre oppsummeringen, at i denne nye energien, så ille det enn har blitt, vil overbevisningssystemene som ga dere disse tingene begynne å bli mer opplyste i deres tilnærming. Disse religiøse systemene vil begynne å se at det ikke er i samsvar med den Kjærligheten de underviser om. Noen av doktrinene vil bli endret slik at de gir mening med mestrenes opprinnelige lære. Lasten vil bli lettere. Regler vil endre seg en smule slik de har gjort gjennom evighetene og tiårene. Det vil begynne å skje igjen - en tilbakevending til en av de opprinnelige ideene om at Gud er inne i hvert eneste Menneske. Og i dette, vil respekt for denne forutsetningen bli sett som opphavelig, uansett hvem du er, hvilken tro du har eller hva du tror. Det er hva Mennesker virkelig vil ha til felles. Dette starter en verden som vil trekke seg selv ut av hvor den er, til et sted hvor det ikke er mer krig. Det er oppsummeringen.

La meg nå fortelle dere noe dere trenger å håndtere. Det finnes en forestilling om at dette tidssporet dere er på kommer til å skape et nytt tog som er fullstendig opplyst, vakkert, rent og klart til å bevege seg fremover i Lyset med helt ny informasjon. Nå vil jeg fortelle dere noe, fordi det vil være de som vil spørre om dette senere når dette ikke skjer for dem. Dette er akselerert, avansert informasjon om deres Akasha opptegnelse som dere blir nødt til å håndtere på måter som dere vil få presentert for dere gjennom intuisjonen deres, og vi vil også snakke om fremtiden. Det er forvirrende for et lineært sinn.

Den Nye Tiden på Jorden - En Ny Akasha
Tiden er i en sirkel og det har den alltid været. Kompleksiteten med tiden er for fysikerne, men for dere er den helt og holdent lineær. Sannheten er at selve kjernebegrepet tid er flerdimensjonalt, kvantemessig (quantumly) basert i sentrum av atomstruktur, og dere er bare uvitende om sirkelen.Dere må nå imidlertid ha befatning med denne vitenskapen, for den vil tjene til at dere forstår det bedre.

Se for deg et jernbanespor. Du er på dette sporet som et tog, som et Menneske - et Menneskelig tog. Du tøffer av gårde på dette toget. Du kan bare bevege deg fremover på dette sporet, siden toget ikke kan rygge tilbake eller gå baklengs. Det går alltid inn i fremtiden. Dette sporet er alltid utstrakt foran deg som din fremtid, og det som er bak deg er fortiden, det du har gjort. Nå er det slik du ser den.

Nå vil jeg at du skal tilføye en liten rynke til dette. La oss si at dette tidssporet går over alt på planeten. Glem for et øyeblikk at du ikke kan legge et spor på havet. Bare late som om. Så forbinder toget seg med seg selv og er ett spor. Du kan selvfølgelig bare se at det strekkes ut som en rett linje foran deg og bak deg, siden du ikke kan se bortenfor horisonten. Men vent: Hvis sporet er et spor rundt Jorden, så betyr det at fremtiden din til slutt løper inn i fortiden din! Er du med meg så langt? Jeg mister folk her.

Du kommer til å begynne å kjøre over det samme sporet foran deg som du reiste på før etter hvert som du kjører i sirkel rundt Jorden. Det er fortiden din du kjører over på sporet! Og hva er det egentlig i fortiden din? Den er uforanderlig som din Akasha opptegnelse! Konseptet er dette: Du kommer til å møte Akashaen din i fremtiden.  Noen av dere vil ikke forstå hva det er og vil mene at alt du har gjort har mislyktes, fordi her er det igjen. Andre av dere vil gjenkjenne det. "Aha, dette er en fraktal i tiden. Den ligger på sporet, fordi sporet husker hva som skjedde. Så i stedet for at jeg absorberer den og tar den inn og blir nødt til å gjøre alt dette igjen, kommer jeg til å rydde opp i det etter hvert som jeg går. Faktisk kommer jeg til å forvente at det skal være der! Faktisk kommer jeg til å se det og til og med rydde det ut før det overhodet dukker opp. Du forstår, jeg forventer det jeg husker".

Er dette altfor innviklet? Disse er spørsmålene som bare fremtiden vil besvare. Jeg har nettopp gitt dere noe som er verdifullt slik at dere ikke vil tro at dere har mislyktes, kjære dere. Hva er et nytt Menneske? Det er en som nå hører dette og sier, "Akashaen min er ikke lenger der for å irritere meg, og bare velvillighet er der. Jeg kan gjenkjenne hva jeg har gjort og rette på det etter hvert som jeg går. Jeg trenger aldri å gjøre de samme feiltakelsene igjen, siden jeg kan se dem komme!"

Jeg forteller deg at det er ting på sporet foran deg som vil dukke opp og du vil tro at det er en tilbakevending til fortiden - men det er det ikke. Det er noe som det klokere deg vil se på og si, "Jeg gjenkjenner dette. Dette er en gammel energi. Kom deg bort fra meg. Vi går ikke gjennom dette igjen".

"Kryon, vil det komme en tid hvor vi kan rydde opp i hele Akashaen, inkludert det som er på forsiden av toget? Det er en Akasha opprydding som ville være fortid, nåtid og fremtid". Det er mer komplisert, og det er i sannhet neste trinn. Jeg forteller dere om dette slik at dere ikke vil bli overrasket. Det vil komme prosesser for å hjelpe dere. Men når dere forstår det når det kommer til dere, vil dere ikke bli forvirret. Dere vil ikke tro at dere gjorde noe galt. Dere vil ikke gå tilbake til skyld. I stedet vil dere se på det og si , "Kryon sa at det var her og her er det. Mørket ønsker alltid å la dere tro at det har overtaket. Det hadde overtaket en gang, men ikke nå lenger". Da kan du le og det vil forsvinne så snart du gjenkjenner hva det er. Det er en tidligere gammel karmisk energi som er foran toget ditt som du allerede har ryddet ut. Derfor er den et fantom. vi vil til og med gi den et navn. Vokt dere for fantom karma! Vokt dere for fantom Akasha! Husk bare dette budskapet og kall det for hva det er.

Dette har vært en komplisert kanalisering. Den er noe du kanskje ønsker å lytte til (eller lese om igjen). Den er noe som du kanskje ønsker besøke igjen bare for å høre disse ordene. Jeg er omtrent klar til å avslutte. De usynlige er fremdeles her. Jeg vil at du skal føle dem bare for et øyeblikk, de har slike lykkeønskninger og gratulasjoner til dere. Hvis de kunne legge armene sine rundt deg, kunne du føle det. Du ville føle så utrolig mye Kjærlighet. Deretter ville de gi deg et budskap og si, "Frykt ikke fremtiden! Kast den gamle frykten bort. Fortiden kommer ikke tilbake. Det er en helt ny vei, en vei du aldri har vandret på før, en vei uten forutsigelser. Du kommer til å legge sporet som aldri er blitt lagt før. Det er slik den virkelige fremtiden blir for deg".

Disse er tingene jeg har for denne dagen.

Og Slik Er Det

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_wilmington.html

Lydfil: http://audio.kryon.com/en/Wililamsburg-SAT-2-18.mp3

Lydfil fra forrige måneds kanalisering 4. mars 2018 - KRYON "Instructing the Akash": http://audio.kryon.com/en/Phoenix-18-Dual-SUN.mp3

Instruerer Akashaen

(Kryon gjennom Lee Carroll, 4. mars 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Phoenix, Arizona.

Vær hilset, kjære dere! Jeg Er Kryon i Magnetisk Tjeneste.

Den siste dagen av dette to-dagers seminaret nærmer seg slutten. For noen er det en tid hvor dere innser at dere ikke vil treffe hverandre igjen, siden dette kan være den eneste gangen denne gruppen kommer sammen. Ganske ofte ville da spørsmålet melde seg, "Vel, hva er budskapet i avslutningen?" Det kan ikke sies bedre enn det som allerede er blitt fastslått, fra det som Adironnda og Jeshua har presentert, og det er dette: Dere er i NUET, men dere lar alltid fortiden forutsi fremtiden. Så, derfor, selv om dere lever nå, er det så mange av dere som fremdeles er i fortiden. På mange måter trekker dere disse tidligere energiene inn i deres liv akkurat nå. Kjære dere, det er en vane.

Kanaliseringene som vi gir den siste dagen av en møteserie er ofte mer personlige enn den undervisningen som er gitt andre ganger. Iblant ber vi dere bare om å sitte for et øyeblikk og tenke nøye over denne energien, akkurat nå. Hva er det som er i "nuet" for deg? Jeg ønsker imidlertid å gå lenger enn det. Jeg vil gjøre en øvelse eller to. I denne nye energien har vi å gjøre med ny bevissthet. I går fortalte vi dere i spørsmål seks (en tidligere kanalisering), at det dere ikke forventer og i sannhet virkelig ikke tror, er hvor kraftfulle dere er. Bevissthet er noe som vil være rådende over alt. Mer enn noen fysisk øvelse som dere har lært om, kan bevissthet gjøre mer for å hjelpe enn noe dere har i dette øyeblikket. Og en av tingene som dere ikke forventer er at bevissthet faktisk kan endre fortiden.

Jeg vil at du for et øyeblikk skal tenke, kjære gamle Sjel, på hva som kan være i dine Akasha opptegnelser. Jeg vet faktisk hva som er i dine Akasha opptegnelser, og det er forbløffende. Forstår du og innser du at i denne gruppen på mer enn 100 mennesker, som har levd over tusen levetider, nøyaktig hvor mange liv som totalt faktisk er representert i dette rommet? Tenk over dette. Det er nesten et fullstappet stadion! I tillegg har dere alle en ting felles: Dere har alle eksistert gjennom en gammel energi-jord.

Dere har slike unike opplevelser å tilby, med så utrolig mange av dem som er dypt dramatiske. Det er etset inn der, og du vet at det er slik. Kjære dere, vi har sagt dette før: En del av å være et Menneske med fritt valg er å ha å gjøre med Akashaen. Vi fortalte dere også at fortidens Akasha energi begynner å endre seg. Nå, hvordan kunne fortiden endres simpelthen fordi nåtiden beveger seg inn i en annen energi? Svaret er dette: Det er fordi Akashaen tilhører en eldre energi og melder seg for deg fra fortiden.  Derfor, hvis du endrer nåtiden, vil Akashaen endre det den retter oppmerksomheten mot (brings forward: legger fram). Liv etter liv etter liv med opplevelser melder seg kanskje ikke på samme måte i en nyere energi. Tenk for et øyeblikk på hva du kanskje har opplevd. Tenk på denne dybden i hvem du kanskje virkelig er med så mye som foregår inni deg, det som du kaller fortiden.

Jeg vil gjøre en øvelse. Det er noen som har sagt, “Jeg vil ikke vente en generasjon på at noen av disse høyt utviklede ideene skal begynne å arbeide i bevisstheten min. Jeg vil ikke vente til jeg blir gjenfødt, kanskje i en annen kropp, for å begynne å sanke visdommen fra fortiden. Jeg ønsker ikke å vente!” Så, hvis du er en av disse her nå, er du langt foran kurven. Du trenger ikke å vente. Du trenger virkelig ikke å vente i det hele tatt. Du er nødt til å erkjenne (tro) at du kan gjøre dette nå. Hva er det som kommer som det neste fra meg nå spør du, “Kan du gjøre dette?” Spørsmål: "Er det mulig for et Menneske å omskrive energien de husker fra tusen liv? Har Menneskeheten denne kraften og evnen?" Svaret er ja, åh ja. Mer nå enn noen gang før.

Åh, kjære dere, i oldtiden har dere sittet ved guruenes føtter som kunne gjøre dette og mer. De hadde kontroll over det som er både esoterisk og fysisk. Nå, hver eneste en av dere lærer at beherskelse og det å endre Akashaen er en del av dette. Tror du at du kunne ta det som står på lur i Akashaen din, som pirker i deg og tirrer deg på så mange forskjellige måter fordi en gammel energi har gitt den lov til å gjøre det, og endre dette? Det inkluderer energien til måtene du døde på, barna som du mistet, krigene som du døde i, de andre du har drept, og de som drepte deg. Du har vært i alle disse omstendighetene som var så dramatiske og mer til. Det var liv som var så forferdelige at der opplevde du aldri glede. Det var liv som var korte og fryktsomme og forferdelige. Hver eneste en av dere! Mange levde under pestherjingene i sivilisasjoner deres  arkeologi ikke en gang erkjenner eksisterte! Det er din Akasha. Den inkluderer til og med sivilisasjoner som utdøde. Det er i din Akasha.

“Hva med de gode tingene, Kryon?” Vel, de er der inne de også, kjære deg! Det var feiring, glede, skjønnhet og Kjærlighet. DETTE er emnet i dette budskapet. Du kan endre hva din Akasha energi gir deg i denne nye tiden! Det er å "endre fortiden".

La oss gjøre en øvelse som kommer til å snu om på hva du husker og hvilke energier som har lov til å berøre deg i dag. Åh, mester som du blir, hvorfor ikke instruere Akasha opptegnelsene, som tilhører deg, til å formskifte til en som er positiv og begynner å gi deg visdommen du har samlet i tusen liv, i stedet for dramaet? Så mange som lytter til dette nå nikker med hodene sine og sier; “Jeg vet hva du mener!”

Forrige uke snakket vi om "summingen" (the "buzz": hviskingen). Summingen er en rest som du alltid har, fordi på et eller annet nivå, ligger alle disse tidligere livene der på en eller annen måte. Selv i din stillhet, dine mest stille øyeblikk, er det vanskelig å bli kvitt summingen. Summingen er det som sier, "Du er ikke verdig til å være her. Morgendagen kommer til å bli vanskelig akkurat slik den alltid har vært". Selv hvis du har levd et vakkert, ung liv så langt, er summingen fremdeles der fordi summingen er en gammel Akasha opptegnelse som husker negative ting. Nesten utelukkende.

Hvorfor ville dette være tilfellet? Det er fordi det er en refleksjon av energien Menneskeheten har skapt i århundrer med lav bevissthet, krig og mer krig. I en ny energi med mindre mørke, og et løfte om mer Lys, vil Akashaen reagere på instruksjoner om forandring.

Hvis du er seriøs, la oss gjøre det sammen. Jeg vil ha partneren min involvert. Nå trer han til side, men han er her. Han vet hva som foregår. Han er også i stand til å motta informasjon fra meg samtidig med det jeg også gir til dere. Han snakker ikke ofte om dette, men han kan også motta informasjon som er annerledes enn det som blir gitt til dere. Det er en del av hans flerdimensjonale oppvåkning, så jeg kommer til å gi ham annerledes informasjon enn den jeg gir til dere, fordi han trenger også å gjøre dette. Han trenger å gjøre det for noen ting som fremdeles ligger på lur i hans egen Akasha, akkurat slik dere gjør.

Igjen, hvis du er seriøs med hensyn til dette, vil jeg at du skal sette deg til rette nå med en gang for å gjøre deg klar for en øvelse som kan endre resten av ditt liv. Jeg vil at du skal huske dette fordi du kanskje vil gjøre det igjen - ikke at den første gangen ikke fungerte, men fordi Mennesker er i en lineær tidslinje og dere er blitt opplært til at hvis dere gjør ting to eller tre ganger, vil det være mer meningsfylt. Vi skal ikke gjøre noe som er annerledes enn det som er normalt i øvelsen din. Vi kommer bare til å fortelle dere at det ikke ville skade å gjøre det igjen. Men, kjære dere, hvis dere gjør dette og mener det, og erkjenner det 100 prosent, kommer dere til å føle forskjellen i dagene og ukene som kommer. 

“Kryon, hvorfor skulle jeg gjøre dette? Jeg er egentlig ikke sikker på om Akashaen min har plaget meg". Så du er ungdommelig (youthing: reverserer aldringsprosessen), er det riktig, og du er fullstendig sunn og frisk? Ingen problemer i det hele tatt? Du vil kanskje svare, "Vel, hva har det å gjøre med din Akasha?" Svaret: Absolutt alt! Du har arvet så mye fra det du har vært igjennom, at du ikke innser at det  presenterer nesten alt av hvem du er. Din Akasha presenterer måten du tenker på, din personlighet, måten kroppen din aksepterer en invasjon av sykdom, og hvordan du betrakter deg selv og til og med din åndelighet. Alt dette er en arvelig egenskap fra din Akasha. Ja, dine foreldre ga deg noe av det, men kjære dere, jeg vet at dere er klar over at dere kan ha to barn fra de samme identiske foreldrene, og de kan være veldig forskjellige, nesten som om de kom fra andre planeter! En er alltid sunn, en er alltid syk. En er selvsikker og en er forsagt og redd av seg. Dere vet at det er mer ved eksistensen enn bare kjemien i biologisk arv. Det er hva dere ser på akkurat nå. Akashaen gjør deg til den du er i dag.

Nå, før vi gjør dette, forstå at du ikke bare slipper tingene som har uroet og forstyrret deg i dine drømmer. Du er i ferd med å runde hjørnet, om du ønsker, angående hvordan kroppen din ser Jorden i dag. 

Akkurat nå vil jeg at du skal gå inn i dette så dypt som du ønsker, fordi du er nesten klar til å henvende deg til dine Akasha opptegnelser slik du aldri har gjort før. Du kan gjenta i stillhet hvis du ikke har dine egne ord. Slik går det:

Kjære vakre Akasha, som representerer meg selv og min Sjel i så mange uttrykk, i denne nye energien, har jeg kommandoen. 

Kjære Akasha som er min essens, og representerer uttrykkene til tusener av liv på denne planeten, se på dagens energi, fordi jeg har ledelsen og er ansvarlig. Kjære Akasha, vakker som du er fordi du er meg, og representerer den ene Sjelen som jeg har vært i tusenvis av levetider på denne Jorden, vit dette: Det er forandring og jeg kommer til å diktere den fordi jeg har ledelsen og ansvaret.  

Når det kommer til stykket har jeg ansvaret for og kontrollen over mitt eget liv, og for første gang vil jeg at du skal høre etter. Jeg befaler velvilje i minnene! Jeg befaler at denne Akashaen begynner å endre det som er blitt husket liv etter liv. Herved legger jeg en begrensning på dramaet. Det er ikke tillatt å invadere Lyset i mitt liv. Jeg legger en begrensning på alle de negative tingene, alt sinnet og sviket og grufullhetene. Jeg legger en begrensning på alle upassende og uheldige ting. Åh, disse tingene vil kanskje fremdeles være der, men de kommer nå til å gå inn i mørket og bli der. Jeg befaler negativiteten som er i min Akasha og har vært der: Sett dere i baksetet, fordi jeg kjører i dag! Det er ikke lenger noen grunn til at det skal vise seg, forstår du, jeg har kontrollen og ansvaret for alt. Det er jeg som snakker.

Ser du hva du gjør? Det finnes ofte den følelsen, og den har alltid vært der, at du kanskje ikke har kontrollen over og ansvaret for ditt liv. Dere snakker om Akasha opptegnelsene, men den bare sitter der, som et bibliotek av irritasjon, gjør den ikke? Det er som om du ikke hadde noen kontroll på noe som helst. Plutselig forteller jeg dere imidlertid at dere har kontroll på alt, alt. La oss gjøre det ferdig.

Kjære Akasha, vakker og velvillig innstilt, du er meg og jeg er deg. La all skjønnheten, gleden og visdommen, som har vært i tusener av mine levetider, modenheten til min Sjel, begynne å presentere seg på måter som vil overraske meg med velvilje. I gode ting, i menneskekjærlige og velvillige ting, i positive forventninger, la mine Akasha opptegnelser være den beste tingen som noen gang har skjedd meg, og la mitt liv gjenspeile denne dagen og denne beslutningen. Jeg har talt. Jeg har kontrollen og ansvaret og bestemmer.

Vi er ikke ferdige, fordi vi arbeider i "nuet", husker du? Det er mer ved dette fordi det er ting som også forstyrrer dere akkurat nå som er svært vanlig, og enda ikke i Akashaen. Dere vet hvor jeg vil med dette? Ønsker dere å avslutte jobben?

Kjære cellevesen som jeg er, jeg har kontrollen og ansvaret. La alle ting som har skjedd i mitt liv fra min fødsel frem til selve dette øyeblikket bli lagt merke til (be on notice). La minnene i hjernen min, selve synapsen som holder dem, bli lagt merke til. Stans og avstå fra de tingene som ville være under min prakt og herlighet som en skapelse fra Gud på denne planeten. Du har ikke tillatelse til å la "kassettbåndene" fortsette å spille. "Kassettbåndene" er disse: Sviket jeg har opplevd, sorgen, de dårlige følelsene, sinnet, min lave Menneskelige energinatur, selve summingen. Stopp og avstå fra dette. Jeg har kontrollen over hukommelsen og minnene mine, og hver eneste celle gir gjenlyd med mitt Høyere Selv. Jeg er en del av dette på en måte som jeg aldri visste før. Jeg har kontrollen over og ansvaret for alle ting som er meg. Jeg befaler dette så jeg kan gå fra dette stedet og ikke være nødt til å bære disse negative tingene fra min egen fortid som har skjedd siden min nåværende fødsel på denne planeten.

Jeg er ikke ferdig enda. Tror du at du kan endre din egen bevissthet gjennom din egen vilje? I går fortalte jeg dere at dere ikke ville tro dette verktøyet dere har. Jeg viser dere hvordan det fungerer. Jeg er ikke ferdig enda. Det er enda mer. Jeg tenker bare på hvor mye jeg kan avsløre som dere kanskje er i stand til å gjøre. Kan du endre det som er deg? Kan du ta det som du tror er din egen personlige natur og begynne å arbeide med det? Kan du løse dette puslespillet for å kunne forme tingene til det du ønsker i stedet for ting du ikke ønsker? Kan du endre den graden du eldes i? Ja.

Kjære cellestruktur, jeg har kontrollen og kommandoen.  Sjefen taler. Hør etter: Jeg befaler deg å se skjønnheten og velviljen og Gud inne i hver eneste celle i kroppen min. Jeg befaler deg å være mer motstandsdyktig mot sykdom enn jeg noensinne har vært før. Du forstår, sykdom kan ikke knytte seg til Lyset, og jeg rommer mer Lys enn noen gang før. Jeg befaler det som var i meg, som er upassende å dra sin vei og forandre seg. La kjemien i kroppen min ytre seg de neste dagene slik at jeg vet at dette er virkelig. Jeg tar kommandoen over ting som jeg aldri ble fortalt jeg kunne ta kommandoen over. Det er avgjort.

Det er øvelsen. Åh, det er mer, men det vil være alt for nå fordi vi begynner å komme inn på fullstendig utrolige ting med hensyn til hva dere kanskje vil bli i stand til å gjøre i fremtiden. Akkurat nå, kjære dere, bli på denne planeten veldig lenge, og i prosessen være lykkelige i stedet for redde. La "knappene" utkobles som ville dytte dere inn i sinne, sorg og frykt.

Så nå kommer vi til dette tomme rommet, et vakkert tomt rom. Det er et rom skapt av en stor renselse. Alle disse tingene og mer er nå mulige for alle, uansett hvor unik du er, eller hvor mange liv du har levd. Denne fullstendige Akasha omadresseringen har ikke engang en navn enda. Det er ikke en prosess som er blitt utviklet enda i sin helhet. Tenk deg hvor kraftfull bevisstheten din ville bli til å gripe tak i den hemmelige lærdommen (det esoteriske) i hjernen din, selve minnene fra dine levetider, og manipulere dem til velvilje, glede og Lys.

Det er budskapet. Det er storartet, er det ikke? Etter hvert som tiden går vil flere ting ble åpenbart og det vil være de som lytter til dette, som himler med øynene og sier, "Ikke for meg. Ikke i dag".

Kjære dere, dere er like høyt elsket som alle på planeten.  Fritt valg gjennom Kjærlighet har alltid vært muligheten tilgjengelig for hvert eneste Menneske. Det er ingen bedømmelse i det hele tatt. Jeg vil at dere skal dra fra dette stedet uten skyld og uten frykt. I løpet av de neste dagene vil du kanskje føle at "noe er litt annerledes". Kanskje det er en vekt som er blitt løftet. Det er en esoterisk vekt. Du sier kanskje, "Jeg kan ikke forklare det, men jeg vet bare at jeg føler meg friere enn jeg noensinne har følt før". Folk kan fortelle deg at du tenker og handler annerledes. Sannheten er at du forente deg med en dyp gammel Sjelegruppe som lærer å forsterke skiftet for Menneskeheten, fordi du nettopp endret deg selv. De andre rundt deg vil øyeblikkelig dra nytte av det, fordi de vil se deg som lysere og lettere. De vil kanskje til og med begynne å se skjønnheten i din Sjel hvor de ikke så den før.

Dette er sannheten. Dette er måten ting som dette kommer til å fungere, og jeg ga dere nettopp høyere informasjon for svært gamle Sjeler. Ikke forveksle "gammel" Sjel med tidsregningen om hvor gammel du er regnet i år, for noen ganger er de yngste de mest vise. Mange ganger er de yngste her sammen med de eldste (seniorene) fordi de forstår at det ikke er noen generasjonskløft når det gjelder Akashaen. Gå fra dette stedet forandret. Tenk over disse tingene som du har gjort denne dagen.

Og Slik Er Det!

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_phoenix.html

Den Praktiske Gamle Sjelen

(Kryon gjennom Lee Carroll, 27. januar 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Anchorage, Alaska.

For noen, er denne "Dagen i livet til en fremtidig Gammel Sjel" simpelthen ikke til å tro. Kryon forteller oss imidlertid at vår bevissthet langsomt utvikler seg til nettopp dette nivået. Denne kanaliseringen er en titt på hva dette kan se ut som i fremtidige generasjoner. I mellomtiden er det den Gamle Sjelen som leser dette som har invitasjonen til å få disse forandringene til å begynne nå.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste.  

Dere står overfor en vakker, vakker energi og likevel er det ikke sikkert at dere er klar over det. For å kunne komme fra mørke til Lys, er det dype overganger. Det dere vet fra å leve på planeten er at overgang kan være vanskelig, spesielt når dere går fra en mørkere energi til en Lysere energi. Det finnes dem i mørket som vil slåss til døden for å kunne holde seg borte fra forandring. Det er en livsstil og en måte å holde kontroll på for dem. Men, kjære dere, denne jordovergangen skjer i sannhet. Hastigheten på overgangen vil bare ta så lang tid som dere bestemmer at den vil ta. Fritt valg på planeten vil bestemme timingen. Dere er i forandringen nå, og dere har akkurat begynt å se den.

Det vil bokstavelig talt komme en tid hvor dere kan si, “Solen er kommet ut; Lyset har vunnet”. Dette vil ikke bety at hele planeten er blitt opplyst. I stedet, det som dere kommer til å få, er en planet som tenker annerledes. Det vil bli et eksistensparadigme som er mer basert på den grunnleggende sannheten om hva en gammel Sjel vet, i motsetning til hva en nybegynner på planeten ville vite. Det er et nytt paradigme basert på konseptene om en forandret Menneskelig natur — en modning og rebalansering av bevissthet — og det kommer til å se veldig annerledes ut.

Hvordan tror du det fremtidige praktiske livet til en gammel Sjel skulle kunne komme til å se ut som for en dag? Hvordan ville det være annerledes enn hva dere gjør nå, bare for en dag? Jeg vil gi dere et kort eksempel.

En Dag i Livet til det Nye Mennesket
Vi bruker ofte rollefiguren Wo i lignelser og historier, og nå vil vi bruke det igjen. Wo er ikke en mann eller en kvinne. I denne historien, kan Wo være begge, selv om vi kommer til å kalle Wo en han, men faktisk er han en wo-man (woman: kvinne; wo-mann). Dette vil være historien om en dag i det praktiske livet til en gammel Sjel i en fremtidig tid som enda ikke er her. Den vil vise et nytt paradigme fra det øyeblikket han står opp til han går til sengs.

Troverdighet
Denne historien må begynne, kjære dere, med deres forståelse om at dette individet, dette Mennesket, denne gamle Sjelen i fremtiden, har et fullstendig annerledes eksistensparadigme enn dere har i dag. Det er et paradigme hvor Mennesket bokstavelig talt har endret forholdet han har til alt rundt seg. Han har endret sitt forhold til Gud, til de rundt ham og til Jorden. Så det kan være vanskelig for dere å tro alt jeg kommer til å vise dere nå, men jeg vil at dere skal lytte til historien bare for et øyeblikk. Etter hvert som jeg forteller dere historien, vil jeg en gang i blant si, "Stopp". Deretter vil jeg åpenbare en gammel energisammenligning til hva dere blir vist. Det vil være en dag-og-natt åpenbaring av forskjellene i måten Wo behandler ting i den kommende fremtiden i forhold til hva som skjer i dag.

I dette nye paradigmet, ble Wo, denne gamle Sjelen, født inn i en sivilisasjon som er langt forbi å tenke at all deres hjelp kommer fra utsiden. De er ikke en sivilisasjon som tror at de er uverdige i Guds øyne. De føler ikke at de må kalle på en større kilde for å kunne oppnå løsninger i det daglige livet. Så akkurat der i den åpenbaringen, ser dere en stor forskjell fra sivilisasjonen dere lever i. Deres eksistensparadigme har endret seg, og Wo tror alle åndelige og vakre ting bæres inne i Mennesket. "Gud i det indre" er et kjent budskap fra mestrene og er den nye Menneskelige natur. Det blir nå praktisk talt anvendt i det daglige livet. Så det er ingen "flukt for å finne hjelp" slik dere ser i dag, eller en eldre energi hvor mye av en hel sivilisasjon tror at de er uverdige og at alle gode ting kommer ovenfra. Så jeg vil at dere skal tenke på dette et øyeblikk, fordi det er slik Wo tilnærmer seg dagen sin.

Stopp.

Det vil bokstavelig talt komme en tid hvor dere kan si, “Solen er kommet ut; Lyset har vunnet”. Dette vil ikke bety at hele planeten er blitt opplyst. I stedet, det som dere kommer til å få, er en planet som tenker annerledes. Det vil bli et eksistensparadigme som er mer basert på den grunnleggende sannheten om hva en gammel Sjel vet, i motsetning til hva en nybegynner på planeten ville vite. Det er et nytt paradigme basert på konseptene om en forandret Menneskelig natur — en modning og rebalansering av bevissthet — og det kommer til å se veldig annerledes ut.

Hvordan tror du det fremtidige praktiske livet til en gammel Sjel skulle kunne komme til å se ut som for en dag? Hvordan ville det være annerledes enn hva dere gjør nå, bare for en dag? Jeg vil gi dere et kort eksempel.

En Dag i Livet til det Nye Mennesket
Vi bruker ofte rollefiguren Wo i lignelser og historier, og nå vil vi bruke det igjen. Wo er ikke en mann eller en kvinne. I denne historien, kan Wo være begge, selv om vi kommer til å kalle Wo en han, men faktisk er han en wo-man (woman: kvinne; wo-mann). Dette vil være historien om en dag i det praktiske livet til en gammel Sjel i en fremtidig tid som enda ikke er her. Den vil vise et nytt paradigme fra det øyeblikket han står opp til han går til sengs.

Troverdighet
Denne historien må begynne, kjære dere, med deres forståelse om at dette individet, dette Mennesket, denne gamle Sjelen i fremtiden, har et fullstendig annerledes eksistensparadigme enn dere har i dag. Det er et paradigme hvor Mennesket bokstavelig talt har endret forholdet han har til alt rundt seg. Han har endret sitt forhold til Gud, til de rundt ham og til Jorden. Så det kan være vanskelig for dere å tro alt jeg kommer til å vise dere nå, men jeg vil at dere skal lytte til historien bare for et øyeblikk. Etter hvert som jeg forteller dere historien, vil jeg en gang i blant si, "Stopp". Deretter vil jeg åpenbare en gammel energisammenligning til hva dere blir vist. Det vil være en dag-og-natt åpenbaring av forskjellene i måten Wo behandler ting i den kommende fremtiden i forhold til hva som skjer i dag.

I dette nye paradigmet, ble Wo, denne gamle Sjelen, født inn i en sivilisasjon som er langt forbi å tenke at all deres hjelp kommer fra utsiden. De er ikke en sivilisasjon som tror at de er uverdige i Guds øyne. De føler ikke at de må kalle på en større kilde for å kunne oppnå løsninger i det daglige livet. Så akkurat der i den åpenbaringen, ser dere en stor forskjell fra sivilisasjonen dere lever i. Deres eksistensparadigme har endret seg, og Wo tror alle åndelige og vakre ting bæres inne i Mennesket. "Gud i det indre" er et kjent budskap fra mestrene og er den nye Menneskelige natur. Det blir nå praktisk talt anvendt i det daglige livet. Så det er ingen "flukt for å finne hjelp" slik dere ser i dag, eller en eldre energi hvor mye av en hel sivilisasjon tror at de er uverdige og at alle gode ting kommer ovenfra. Så jeg vil at dere skal tenke på dette et øyeblikk, fordi det er slik Wo tilnærmer seg dagen sin.

Stopp.

Tror dere virkelig at dette noen gang vil skje? Tror dere at menneskeheten noen gang ville komme til et sted hvor de følte de ikke måtte få hjelp fra en ytre kilde? Tror dere at det noensinne vil komme en dag hvor Gudshus (steder for tilbedelse) simpelthen bare er antikke bygninger? Det ser ut til å være en fantasiutstrekning inntil dere tenker på dette. Hva betyr bevissthetsutvikling for dere? Det kommer ikke til å være noe som blir påtvunget menneskeheten. Det er heller noe som menneskeheten kommer til å se for seg selv over tid. Det kommer til å være logisk og gi mening gjennom en langsomt utviklende bevissthet. Over tid vil menneskeheten begynne å forstå hva mestrene virkelig mente og begynne å praktisere hva de sa. I mange evigheter er Mennesker blitt fortalt at de mest hellige tingene som eksisterer er inne i hvert eneste Menneske. "Skapt i Hans bilde" betyr skapt i Kjærlighetens bilde, og ved dette, ville menneskeheten begynne å innse at bildet, Gud skaperen, alltid har vært i det indre. Derfor kan Mennesker få tilgang til Gud, Ånden, forfedre øyeblikkelig, gjennom prosesser som er innebygd. Så det er her vi starter historien.

--------------

Wo våkner slik han gjør hver morgen, og er i ferd med å dra på jobb. Han setter begge føttene på gulvet og han utfører en affirmasjonsøvelse, og forventer gode ting. Dette er det første han gjør. Han skyver bevisstheten av velvilje gjennom dagen sin helt fra begynnelsen av. Affirmasjonen han ville bruke er denne: "Dette er en god dag, og jeg vil  ha en bevissthet som vil overgå enhver utfordring jeg får i dag. Gode ting ligger foran meg".

Stopp.

Hvorfor ville han gjøre dette? Hvor mange Mennesker gjør dette i en gammel energi? La meg gi dere den populære måten: Du setter føttene på gulvet og du er i ferd med å stå opp og si, “Åh, her er den igjen, enda en utfordrende dag. Jeg håper ting går bedre enn de gikk i går. Gårsdagens problemer er fremdeles i tankene mine, og jeg fikk ikke noen særlig god søvn. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje med meg i dag. Jeg håper jeg overlever!” Ser du en forskjell? Den største forskjellen er forventningen om velvilje, men det er virkelig mer. Wo sier egentlig, "Denne dagen er kontrollerbar av meg!" Dette er en praktisk betraktning, så det første han gjør, med føttene på gulvet, er å feire det faktum at han kommer til å komme igjennom ethvert problem som kommer. Det han gjør er å SKAPE sin virkelighet denne dagen.

Husk dette: Menneskeheten vil alltid ha dualitet å arbeide med. Det vil alltid være valg mellom mørke og Lys, drama og Kjærlighet. Ideen om at dere en vakker dag vil få en perfekt planet hvor ingenting noensinne går galt er en kunstig ide som mange Mennesker har på grunn av deres lineære tenkning — sort eller hvitt — eller ideen om at alle vil tenke likt og være engleaktige. Dere vil alltid ha fritt valg, og dere vil alltid ha unike fortider og Akasha opptegnelser som arbeider med dere på positive måter. Dette skaper forskjellige ideer og meninger. Dere vil fremdeles ha en form for politikk, men den vil se langt annerledes ut og være langt mer elegant.

Så, hva gjør Wo egentlig i det øyeblikket? Han skaper, gjennom sin bevissthet, noe fysisk — en boble kunne du si, som da går foran ham overalt hvor han drar. Det blir like praktisk som å ta på seg sko for å la deg gå på harde overflater. Er det for mye å tenke at et Menneske i dag kunne begynne dagen på denne måten?

Wo pusser tennene sine og gjør alle tingene som dere gjør i dag for å gjøre seg klar til å forlate huset. Wo drar fremdeles på jobb i et kjøretøy, selv om ikke alle naboene hans gjør det. Ting har endret seg i stor grad over tid. Wo's kjøretøy ser kanskje litt annerledes ut, men han går inn i det for å kunne reise til arbeid langs veiene.  

På sin vei til jobb, ser Wo noe som faktisk kan endre hans liv for alltid, hvis han tillater det. Det har vært en slags ulykke med et annet kjøretøy. I hans tid skjer dette ikke så veldig ofte, men Menneskelige reaksjoner, feilbedømmelser og distraksjoner er fremdeles tilstedværende og det har skjedd en fryktelig hendelse, og den er rett foran øynene på ham. Ved fortauskanten er det en gråtende kvinne, en mor. Det er noen der som omgir henne, forsøker å berolige henne. På kort avstand fra henne kan Wo se ambulansen laste inn de svært stille, tildekkede kroppene til hennes to små, døde barn.  

For denne kvinnen har livet tatt en forferdelig vending. Det kommer til å skape potensialet for en livslang sorg som overgår alt som tenkes kan. For henne begynte dagen bra, men på et øyeblikk er barna hennes borte. Hun ville bære denne dagen med seg til sin grav. Kan det finnes noen større skrekkhistorie for noen mor?

Wo overveldes av sørgmodighet og begynner å gråte. Du forstår, på denne nye Jorden, på en svært praktisk måte, er medfølelse kongen over følelsene. Wo ser det hele og plutselig er det mer enn bare empati fra ham. I stedet føler han alt som hun føler. Han stanser bilen sin og fortsetter å gråte i kontrollsetet sitt. Deretter gjør han noe helt spesielt, kjære dere. Han tar seg sammen og begynner på en prosess som han kjenner godt og har gjort mange ganger før. Han begynner å visualisere denne kvinnen i hennes fremtid når hun helbredes, forstår, overlever, og får litt fred over denne hendelsen på måter som kanskje er uholdbare i dagens psykologiske forståelse.

Han ser henne helbredes på en så stor måte at han kan visualisere at hun ler igjen. Dette er visualiseringen som han da sender direkte til fortauskanten hvor hun er i det øyeblikket med hennes redsel og sorg, vitende om at han nettopp har plantet et svært virkelig frø. Det er virkelig, og Wo har nettopp praktisert noe som kalles medfølende handling.

Stopp.

I dag, hvis dette skjedde, ville det også finnes de som var svært medfølende. Det kunne imidlertid skade dem for alltid. De ville aldri glemme synet. Det ville innvirke på barnet i det indre (det indre barnet) og deres gledesfaktor. I dagens sivilisasjon er det så mange ting som dette, så mange grufullheter som dette som fortsetter daglig, at mange sensitive Mennesker sympatiserer i den grad at det ødelegger deres liv. Alt de kan tenke på er hvor urettferdig ting er og hvordan de ønsker å endre dem. De vil gråte daglig over det som skjer et annet sted, og i prosessen, kjære dere, har de ikke hjulpet noen! I stedet har de i prosessen trukket seg selv ned i en lavere energi av empati, bekymringer og frykt. De vil dø yngre enn normalt på grunn av dette. Alt skjer fordi deres medfølelse tok knekken på dem.

Men Wo ville ikke la dette skje, fordi han vet at det er den gamle måten og er farlig. Så en av egenskapene i denne nye energien som vi avslører, innenfor den praktiske naturen til en normal person, er å se situasjoner som dette og øyeblikkelig gå inn i medfølende handling. Det Wo gjorde var å øyeblikkelig tenke på en løsning og sende handlinger av medfølelse, fordi bevissthet kan endre ting.  Mye på samme måte som i dag når du kanskje ber for en person, gjør Wo mer enn det. Han projiserer glede inn i fremtiden for henne. Han skaper forståelse og helbredelse for denne kvinnen, og lar det begynne denne dagen.

Han starter bilen sin og fortsetter. Han slutter å gråte, og i stedet begynner å han å smile fordi han kan se at det faktisk skjer i sinnet sitt. Det vil komme en dag hvor hun vil le igjen. Det vil komme en dag hvor hun vil helbredes. Ikke i dag, ikke i morgen, ikke neste måned, ikke neste år, men en tid hvor alle disse tingene vil bli lagt til ro i henne på en måte som hun kan forstå. Wo tar del i denne menneskeligheten av hennes helbredelse, selv om hun forblir på fortauskanten idet han kjører bort.   

Wo drar på jobb og snart får han en fin dag. Han gjør jobben sin, og deretter blir han kalt inn på kontoret til den som utfører kontrollen. Nå, det som deretter skjer er ikke spesifikt. Jeg vil generalisere det. Det kommer i ett av mange scenarier, og du vil gjenkjenne alle. Han står overfor sin kontrollør. Det kan være hvilken av helst av disse scenariene: "Wo, du er sen igjen. Wo, det har vært et problem her borte med en av dine klienter. Wo, du må arbeide i helgen fordi dette ikke gikk så bra. Wo, vi kommer ikke til å forfremme deg denne gangen, akkurat som forrige gang". Wo, ditt. Wo, datt. "Wo, vi overveier å fjerne stillingen din, eller erstatte deg".

Wo forlater kontoret og for et øyeblikk — bare for et øyeblikk — blir han overfylt av en gammel energi kalt "bekymring" og "frykt". Hva skulle han gjøre uten denne jobben? Hvordan skulle han fortelle sin kone hva som nettopp hadde skjedd? Hva betyr det for ham? Er det like enkelt som å være nødt til å jobbe litt overtid som han ikke planla eller er det mer enn det? Så blir Wo stille, og tar et dypt åndedrag. På et øyeblikk, tenker han på alt som skjedde på en ny måte og han innser at dette er begynnelsen på et skifte, på en forandring. Det vil være en velvillig forandring, selv om han ikke forstår hvordan. Wo vet ikke timingen til noe av det, men han begynner å smile, fordi det er begynnelsen på et skifte som han vet vil være bra for ham og velvillig for alt han er.  

Stopp.

Hvis dette skjedde i dag, hva ville den typiske reaksjonen være? Den ville være slik som dette: Bekymring hele dagen; bekymring hele natten; bekymring hele den neste måneden; fortell det til alle vennene dine slik at de også kan bekymre seg sammen med deg. Dette kalles "drama". Det som skjer det skjer, men dramaet fortsetter og fortsetter. Det ville også bygge en bro av mørke mellom arbeidsgiveren og arbeideren. Deretter mer bekymring: "Hva vil det neste bli? Hva kan skje? De setter ikke pris på meg. Jeg er ikke verdig."

Ingen av disse tingene var i Wo’s tanker, men han måtte forvandle potensialet på omtrent tre sekunder fra en gammel energifrykt reaksjon til en tanke som ligger langt over dagens bevissthet. Automatisk vendte han energien om til et scenario som sa, "Kanskje jeg ikke hører til her. Kanskje dette er et tegn. Kanskje noe kommer til å skje som er vakkert. Jeg kan nesten ikke vente. Jeg vil gjøre som jeg blir bedt om. Jeg vil jobbe overtid. Jeg vil til og med akseptere meldingen om oppsigelse (oppsigelsesvarselet) fordi det er noe bedre som kommer".

Så fortsatte det. Det var ikke mer enn en halv time senere at han hørte hurraropene som lød. En av hans venner i et av de andre avlukkene på kontoret hans var blitt forfremmet til en av stillingene han ønsket. Han vandret over for å være en del av feiringen og delta fullstendig — og han mente det. Han var så glad for at en venn av ham lyktes, og så glad for at denne vennen fikk et lønnspålegg — så utrolig glad! Han så det ikke som en gjenspeiling som hadde noe med ham å gjøre. Han lot ikke de tidligere nyhetene innvirke på hans lykke for sin venn.

Stopp.

Er jeg nødt til å si det? I en eldre energi, er det så mye av selvet og så mye ego projisering. "Hvorfor ikke meg? Hva hadde han som jeg ikke har? Han tok jobben min. Jeg liker ham ikke lenger. Jeg kommer ikke til å snakke med ham mer. Jeg vil gå hjem og spise ormer". Det er som om noen ville gjøre hva som helst på dette tidspunktet for å forbli deprimert. Han fortsetter, "Dette er forferdelig! Først får jeg en tanke om at jeg kanskje ikke vil  være ansatt lenger, så finner jeg ut at noen andre fikk forfremmelse i stedet for meg".

Men det var ikke reaksjonen i det hele tatt, for du forstår at Wo visste allerede "dette eller noe bedre" og han hadde en tro på at "velvilje kommer". Han visste ikke når eller hvordan, men her foran ham var en venn som opplevde at noe vidunderlig skjedde — noe som var bra og ville forandre personens livsstil. Han visste at vennen snart ville fortelle det til familien sin, og de ville spise en vidunderlig middag og synge lovprisningssanger. Hvilken god tid dette er for å feire en venns glede!

Stopp.

Er dette egentlig mulig? Kan et Menneske virkelig legge bort følelser av smerte eller bekymringer i den grad hvor den første tanken er å feire den som står ved deres side som kanskje overtar jobben deres? Dette, kjære dere, er utviklingen av bevissthet. Du forstår, akkurat slik Wo følte empati for kvinnen, følte han også glede for sin venn. Det var blitt innebygd gjennom generasjoner med utvikling. For dere kan de se ut som om at det er hinsides hva et Menneske normalt kunne gjøre, men det er den veien det går.

Det er nå tid for Wo til å dra hjem. Wo, som så mange Mennesker overalt, hadde mye i tankene sine, men han mottok en intuitiv tanke som sa, "Du glemmer noe". Wo kunne ikke helt sette fingeren sin på det, som dere sier, og det var fremdeles en flyktig tanke uten substans. Han kjørte hjem.  

Wo’s hjem var lite, men vakkert. Han hadde en vakker familie som tenkte mye på samme måte som han tenkte. Men det var noen få ting som Wo visste som måtte være på en bestemt måte. Hans kone var en vidunderlig kokk, og middag ble servert på et bestemt tidspunkt hver kveld. Han måtte være der for dette og ikke være sen. Tidlig i ekteskapet hans hadde han gjort feilen med å være sen og han gjorde det bare denne ene gangen. Reaksjonen var at hun ikke følte seg verdsatt. Wo's partner fortjente i sannhet at han kom hjem i tide for å nyte det hun hadde forberedt og hadde arbeidet med i minst en og en halv time før han kom hjem. Familien ville vente på ham. Wo kom i sannhet hjem i tide, akkurat som alltid, og var i ferd med å gå inn i huset — og da ga intuisjonen ham dette budskapet, "Wo, dette er din bryllupsdag". Gisp.

Han måtte øyeblikkelig ta en beslutning. Løper jeg til blomsterbutikken, får tak i blomstene og kortet, og kommer tilbake og blir for sen til middagen? Hva er best, komme for sent til middag eller ikke ha blomstene (en fryktelig ting)? Intuisjonen hans tjente ham godt. Wo gjorde en rask stopp, ikke til blomsterbutikken, men til utsalgsboden han husket var på hjørnet, ikke altfor langt unna. Det var masse blomster, gode fine blomster, høyere priser, men massevis av gode, fine blomster som hun fortjente. Wo kjøpte raskt blomstene og kom tilbake så raskt han kunne, men det tok 15 minutter. Nå var han 15 minutter for sen.

Han visste ikke hva som kunne skje, men han hadde i det minste blomstene. Nå kunne han gå inn og si, "Gratulerer med Bryllupsdagen! Elskling, jeg er lei for at jeg er sen". Så det var det han gjorde.

Men noe annet skjedde også. Du forstår, da han gikk gjennom døren, var alle vennene hans der! Det var en Gratulerer med Bryllupsdagen overraskelsesfest, og han hadde blomstene der i hånden sin. (Takk intuisjon!) Han kom ikke for sent til middag, fordi det ikke var noen middag! I stedet var det en fest. Wo hadde ikke skuffet henne, og HAN HADDE BLOMSTER! Tar du poenget? Hva hadde nettopp skjedd?

Stopp.

Wo hadde stoppet opp for et øyeblikk og hadde lyttet til intuisjonen sin, en høyere del av ham som visste utover det han visste som foregikk i huset. Intuisjonen hans visste hva han skulle gjøre, og han lyttet og stolte på den, og han gikk øyeblikkelig for å få tak i blomstene.

I en eldre energi, kjære dere, ville dere hatt et intetanende Menneske som hadde en 50% sjanse for en rett eller gal avgjørelse, og ikke forstår at det er en høyere, indre del av deg selv som vet så mye mer enn du gjør. Det er et Høyere Selv over deg, og for Wo, visste det at det var en fest i huset. Å lytte til sin intuisjon var noe som var vanlig for Wo, og han brukte den hver dag som basisvare, ikke noe som gled forbi uten substans. Den fortalte ham hvem han skulle ringe og hvordan si ting han hadde å si til klientene han trengte å snakke med. Det var hans livsstil og Wo visste at den fungerte. Han hadde øvelse, og den fungerte enda en gang.

Da festen var over sa hans kone, “Tusen takk for disse vakre, naturlige, nyplukkede blomstene! Wo, vi hadde en kjempefin stund!” Wo var enig og han hadde ikke den fjerneste tanke om å fortelle henne hva som hadde skjedd på jobben. Wo tenkte og smilte, "Jeg vil gi henne de gode nyhetene senere".

Wo var i ferd med å gå til sengs. Føttene hans var på gulvet, og før han løftet dem opp i sengen sa han, “Takk Ånd. Takk, Skaper. Takk for at du lot meg være der for den kvinnen. Takk for at du lar meg hjelpe min venn med å feire. Takk alle cellene i kroppen min for ungdommelighet i dag. Takk for sykdommen som ble jaget bort i dag fordi jeg ikke gikk inn i bekymringer eller frykt eller drama. Takk indre barn og iboende for at jeg kan smile nå. Jeg er ikke bekymret for jobben min. Du forstår, dette eller noe bedre". Wo snudde seg og så på sin livspartner. "God natt, skatt.

-------------

Denne historien er sann. Alt av den. Dette er hva som har skjedd på planeter som dere ikke vet om. Dette er potensialet for dere til å tenke så langt over hva som helst som skjer i deres liv nå at det virker uvirkelig eller umulig. Dette paradigmet definerer opplysning. Medfølelsens tidsalder kommer. Den vil omskrive og omforme alt som Mennesker tenker på og reagerer på.

Jeg ga dere nettopp et øyeblikksfotografi, ikke noe ut av virkelighetens område i det hele tatt, men i stedet noe som tilhører dere og er i deres fortjente og fremtidige avstamning. Dette er fordi dere passerte markøren i 2012. Mange vil kanskje si, “Wow, jeg skulle gjerne vært der for å se det". [Kryon klukkler] Det vil dere. Alle sammen, alle sammen.

Og Slik Er Det!

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_anchorage.html

Skreller Virkelighetens Løk

(Kryon gjennom Lee Carroll, 13. januar 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Longmont, Colorado.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste.  Jeg ønsker å fortsette med et emne som vi begynte på denne morgenen. Iblant ser livet ut som et mysterium, og det jeg sa denne morgenen er at det vil fortsette å være ett mysterium med mindre Mennesker anerkjenner at det rundt dere finnes energier dere ikke er blitt lært om, som vil forklare mye av mysteriet. Det er en større kilde som bokstavelig talt er i ansiktet deres. Denne morgenen, fortalte vi dere at denne store kilden bokstavelig talt banker på nesen deres (indikerer at hvis du ville åpne øynene dine, ville du se den). Dette er selvfølgelig en metafor.

Det er en energi på planeten som er ny, og nyheten av det hele kommer fra det som dere som menneskehet har oppnådd da dere løftet dere selv ut av fortidens forutsigelser. Mange av dere vokste opp med forutsigelser som fortalte dere om slutten på en syklus for deres liv. Hele sivilisasjonen deres ville ikke vare lenge ut over 2000. Deres krigerske skikker ville skape det endelige slaget, og ødeleggelsen av menneskeheten ville skje med en verdensomspennende atomkrig. Men det skjedde ikke.

Det som i stedet skjedde var fullstendig uforutsigbart. Det ville være begynnelsen på en klatretur inn i et nytt paradigme av tenkning — en forandring som mange av dere ikke er klare for. På grunn av dette, vil det nå være en god tid for å se hva som virkelig er rundt dere, slik at det ville bli mer forståelse.

Denne morgenen kalte jeg det "skreller virkelighetens løk". En del av det som dere skreller bort og undersøker er det som dere ble fortalt fra fødselen av om mange ting. Et stort lag dere skreller bort er det som dere ble lært om Gud. Et annet lag er det som dere ble lært om deres forhold til delene av livet rundt dere — andre Mennesker, samfunnet som dere er i og selve paradigmet som dere tror er livet.

Hva hvis du skreller løken til din eksisterende virkelighet og i stedet for tilfeldig skjebne i ditt liv, ser du synkronitet? Hva hvis du ser en sannhet du aldri ble lært, en som du kanskje bidro til å designe? Hva hvis den viste en del av hvorfor du er her? Ville det endre din holdning til selve livet? I stedet for å bli slengt og kastet rundt av tilfeldige omstendigheter, har du faktisk kontroll over det du bidro til å designe! Wow! Alt dette kom fra å skrelle bort gammel informasjon.

Vi har sagt dette før. Dere sitter i en energi i dag som forandrer samfunnet deres rett foran øynene på dere. Selv nå, ser dere det i nyhetene deres hver eneste dag. Plutselig blir integritet i visse situasjoner sett forskjellig. Det er nesten som om det ble trukket i en gardin og situasjoner som har vært ute av integritet i århundrer blir først nå åpenbart! La dere merke til det?  

Vår lære har vært denne: Ting som har eksistert i en gammel, mørkere energi i evigheter kan ikke fortsette å eksistere i Lyset. Så hvordan ville du beskrive det paradigmet? Hva er navnet på det? Navnet mange har brukt er utviklingen av opplysning. Metaforen er at et Lys blir påslått på et mørkt sted, og det er ikke bare for åndelige ting. Det er for mange egenskaper innenfor deres kultur, og det skaper energier og reaksjoner dere ikke forventet.

Vi har fortalt dere at denne nye energien kommer til å innvirke på alt. Etter hvert kommer dere til å se det jeg snakker om skje overalt på et eller annet nivå. Dere kommer til å se det i selskaper; dere kommer til å se det i bankvesenet; dere kommer til å se det i regjeringsprogrammer; dere kommer til å se det i politikken; og dere kommer til å se en befolkning reagere fullstendig annerledes på ny integritet og medfølende energier.

"Kryon, hvor lang tid vil det ta?" Igjen, svaret er "ja". Jeg har gitt dere det fremtidige potensialet, og det blir fullstendig kontrollert av dere. Hastigheten på hvor raskt menneskeheten vil begynne å gi slipp på de gamle paradigmene er opp til dere. Grunnen til at det går tregt? Det føles bare så bra for dere å ta del i det som har fungert så godt i fortiden. Deres følelse er denne: "Dette er måten det fungerer på! Du kan ikke endre måten ting fungerer på, uansett hva du forteller meg". Svaret på denne innvendingen er som følger: Det er et nytt paradigme som kommer som faktisk vil endre måten ting fungerer på. Så hva din utfordring blir, er å tro på denne sannheten og begynne å se etter den. Å se disse endringene vil da forsterke sannheten i det vi sier. For mange betyr det at det kanskje ikke blir like komfortabelt som før, siden det er et nytt paradigme, og ikke hva menneskeheten er vant med eller hva som er forventet.  

Dette paradigmeskiftet fra en eldre måte til en annerledes måte vil kanskje kreve et repetisjonsscenario av to skritt framover og et skritt tilbake. Det vil være ting som vil få deg til å gråte, og andre ting som vil se ut til å være en tilbakekomst til de mørkere måtene. Det er fordi dette skiftet ikke skjer i en Polyanna-verden (*Polyanna: en ukuelig overoptimist person). Det representerer et faktisk kamp mellom energier, men nå er Lyset sterkere enn noen gang før.  Menneskeheten går fra et svart gammelt mørke til et nytt Lys. Jeg vil gi dere en metafor som vi aldri har gitt dere før, for å vise dere hva som virkelig har skjedd.

(*"Pollyanna-prinsippet (også kalt Pollyannaisme eller positivitetsskjevhet) er tendensen mennesker har til å huske de behagelige elementene mer nøyaktig enn ubehagelige ting. Forskning indikerer at det underbevisste nivået, sinnet, har en tendens til å fokusere på det optimistiske; mens på det bevisste nivået, har det en tendens til å fokusere på det negative. Denne underbevisste påvirkningen mot det positive blir ofte beskrevet som Pollyana-prinsippet og er lignende med Forer-effekten.

Polyanna Syndromet: Dette stemmer veldig bra med dem som ikke vil se verden som den virkelig er i konspirasjons sammenheng. De lever i en egen virtuelle virkelighet. Som strutsen. Som Polyanna. De nekter konsekvent å se i øynene at mennesker av og til, faktisk ganske ofte i det høyeste echolon av samfunnseliten, navigerer og konspirer for å berike seg selv og sine. Det er ren og pur kunnskapsløshet som gjør at folk ikke vet dette. Polyanna var en liten jente som har fått et helt syndrom oppkalt etter seg; Polyanna syndromet – positiv tenkning – i en overdreven grad, som er i utakt med virkeligheten. Polyanna syndromet beskriver noen som ser ut til å alltid være glad for noe, å være positiv, uansett hva slags omstendigheter de møter. Men verden i dag har blitt et rottehull og en pøl av elendighet, å ikke erkjenne dette er å unndra seg virkeligheten.")

Det Metaforiske Sjakkspillet
I århundrer har dere spilt spillet som kalles sjakk. Så dette vil være metaforen til et sjakkspill av mørke og Lys. Nå, jeg liker denne metaforen fordi det allerede er sorte og hvite rollefigurer på et virkelig sjakkbrett. Så dere har faktisk noe i 3D å sammenligne det med.

I denne metaforen, la oss si at det bokstavelig talt er mørke energispillere og Lyse energispillere. Hver eneste Sjel i rommet og som lytter til dette har vært i et Lys/mørke puslespill — en dualitetskamp i svært lang tid. Tenk på dette som sjakkspillet i deres historie. Dere representerer de hvite brikkene på brettet, og gjennom historien var dere alltid på Lysets side. I dette spillet med svært fastsatte regler, hadde dere forsøkt å arbeide med integritet, ærlighet, medfølelse og Lyset. Det hadde imidlertid ikke gått bra i det hele tatt. Dere tapte alltid. Dere ville bevege dere hit og dit, men i dette sjakkspillet, hadde de mørke rollefigurene alltid fordelen. Faktisk så reglene ut til å være i mørkets favør. Den mørke bevisstheten ville fange en spiller og deretter fremrykke, og til slutt avslutte spillet. Dere vant svært få spill.

Metaforisk har dere sett slutten på dette spillet fire ganger i deres Menneskelige historie. Dette er metaforen om fire tidligere sivilisasjoner på Jorden som endte dårlig, og faktisk må starte på nytt. Det sluttspillet var alltid stikk i strid med hva intuisjonen og sunn fornuft ville indikere hva dere ønsket. Lyset skulle ha vunnet, i sinnet og tankene deres. Da mørket vant, var det "vinneren tar alt", og vinneren var ødeleggelse, død, krig og lav bevissthet. Grunnen til at mørk overlegenhet var stikk i strid med hva intuisjonen og sunn fornuft ville indikere, var på grunn av hva vi har sagt før: Lav bevissthet kan ikke se det som er foran dem. De kan ikke beregne hva som er foran fordi det ikke er noe Lys for det. Vi fortalte dere, "en idiot vet ikke at han/hun er en idiot". De har ingen anelse om det. De tror at de har funnet ut av verden, men de ser bare det som den mørke bevisstheten vil tillate dem å se. De kan heller ikke se at hvis de vinner, er det menneskehetens død.

På den annen side, visste alltid de hvite spillerne at det var Lys som skjulte seg og at det ville vise seg med seier. De visste alltid at krig var dysfunksjonell og aldri kunne være en løsning. Likevel vant krig, om og om igjen. Det har aldri vært en krig som oppnådde det den ønsket å oppnå, aldri. Det har alltid vært et dysfunksjonelt svar som førte til en ny kamp. Beviset? Hvis krig var en løsning, så ville det bare ha vært en. I stedet sår hver krig den neste episoden med mer krig. Så hvorfor vant ikke Lyset? Tross alt kunne det se, og mørket kunne ikke se.

De hvite spillerne flyttet alltid brikkene sine på spillebrettet med Kjærlighet og medfølelse, integritet og ærlighet. Det var sjamaner og vise mennesker som hjalp. De som vet bedre var der. De som sier, "La Kjærlighet gjøre dette, la medfølelse gjøre dette" var der. Likevel vant Lyset aldri. I mange århundrer vant Lyset aldri.

Så skjedde det noe. I dette metaforiske eldre sjakkspillet, ble alltid reglene om hvem som kunne flytte hvor og når begunstiget de mørke spillerne. Menneskelig natur favoriserte de mørke spillerne, og frykt var verktøyet som alltid fungerte. Så selv om de mørke spillerne ikke kunne se så mye, hadde de fordelen fordi de kunne bevege seg framover ved å bruke regler som lurte eller tvang og presset Lysspillere på brettet. Spillets regler favoriserte mørket, og reglene ble beskyttet for enhver pris.

Sjakkpartiene du spiller med andre i det virkelige liv har de eksakt samme reglene for svarte og hvite brikker. Men i denne metaforen ville reglene bevege seg rundt, avhengig av menneskehetens bevissthet. Med lav bevissthet, var reglene alltid partiske. De mørke brikkene kunne bevege seg til steder hvor de hvite brikkene ikke kunne bevege seg. De hvite brikkene visste det aldri og forventet at reglene skulle være like. Men det var de ikke, og mørket regjerte.  

Det Store Skiftet
Ved slutten på det femte og siste spillet, vant mørket igjen. Masseødeleggelsesvåpen hadde igjen blitt oppfunnet og anvendt, og det så ut som om enda en dårlig slutt kom. Dette var den faktiske profetien til deres kultur for 50 år siden. De urettferdige og partiske reglene til mørket hadde igjen gjort seg gjeldende, bare at det denne gangen ikke ville bli noen ny start av menneskeheten. Da det ble avsluttet, ville Jorden selv være ødelagt for alt liv. Eldgamle kalendre nedtelte den 5200 år gamle sivilisasjonsklokken enda en gang, nesten til slutten. Alle de mørke brikkene rykket igjen frem over spillebrettet, dyttet vekk de hvite brikkene, akkurat som før. Men så skjedde det noe, noe esoterisk, men det skjedde likevel energimessig tydelig for alle.

Like før Kryon kom inn på denne planeten, falt Sovjetunionen og sluttet å eksistere. En av hovedspillerne i den forutsagte endetiden var borte. Dette ble aldri forutsagt i deres hellige bøker. Visste dere det? Hvor er forutsigelsen om dette i skriftene? Finn den. Den er ikke der. Dette var så dypt annerledes enn det som var forventet at esoteriske intellektuelle har stilt spørsmålet, "Kunne det finnes mange virkeligheter og menneskeheten beveger seg mellom dem? Finnes det et eller annet sted hvor en verden faktisk ble ødelagt med dere fremdeles der? Hevet menneskeheten seg på en eller annen måte over dette potensialet i et annet Univers eller dimensjon, kanskje, som gikk i en annen retning?" Vi har faktisk gjort rede for dette potensialet i en annen kanalisering, og svaret var at virkeligheten er i oppfattelsen av spørsmålet, som er basert på en lineær ide om hvordan ting kan fungere. Så er en annen virkelighet en annen dimensjon?  

Det finnes multiverser. Vi har kanalisert det. Det finnes flerdimensjonale virkeligheter. Vi har kanalisert det. Dere er faktisk i en ny virkelighet som dere skapte sent på 80-tallet, og dere har beveget dere ut av en bevissthet som hører til de eldre forutsigelsene. Dere er nå (klar?) i en ny virkelighet som ikke har noen forutsigelser! Stopp. Hva sier dette dere? Kanskje dere i sannhet har beveget dere inn i en dimensjon hvor Jorden ikke lenger er hva den var? Se, det er ingen skrifter som snakker om hvor dere er i dag. La dere merke til det? Hvordan føles dette for dere?

Så forskjellige virkeligheter bærer dimensjonalt skifte. Det betyr imidlertid ikke at dere fortsatte å eksistere i en gammel virkelighet, bare fordi dere skiftet dramatisk. I stedet flyttet (moved: beveget) deres simpelthen virkeligheter — noe dere aldri hadde gjort før.

For noen av dere føles det ikke riktig. Du ønsker et kart, gjør du ikke? Du ønsker et slags kart som sier, "Du er her; her er hvor du er på vei og her er hva du gjør nå". I denne virkeligheten får du imidlertid ikke et kart og kan ikke.  Å bevege seg selv ubetydelig inn i en flerdimensjonal tilstand skaper merkelige oppfatninger av hva som virkelig har skjedd. Noen er skremt av skiftet.

Men det er mer. Hva med sjakkspillet? Med skiftet i 2012 skjedde det noe annet. Du forstår, med det enorme energiskiftet kom en regelendring i sjakkspillet. I stedet for mørke brikker som hadde fordelen, har nå de hvite brikkene fordelen, og i stedet for bare Lys og mørke, er det en bevissthet som anvendes til de hvite brikkene som ikke var der før. Så, hvem kontrollerer sjakkspillet? Dere kontrollerer det!

De Nye Reglene
I prosessen med å gå gjennom skiftet med mer Lys som kommer, og med en høyere bevissthet av medfølelse, endret spillets regler seg. Nå kan plutselig hver hvite brikke på sjakkbrettet kopiere (mangfoldiggjøre) seg selv! I stedet for å miste spillere fra å bli presset ut av brettet av mørket, vil de med en høyere bevissthet skape flere spillere og vil til slutt overvelde den andre siden. De mørke brikkene kunne gjøre det samme, men fordi de ikke kan se i mørket, har de ingen anelse om det. Nye regler er her og de favoriserer de som kan fornemme evnen til å skape et nytt selv.  

La meg fortelle dere noe: De som skaper de nye spillerne og paradigmene akkurat nå, er faktisk i nyhetene deres! Kan du se det? Kan du se hva som skjer når integritet begynner å vise seg og når mørke ideer og handlinger ikke lenger er i stand til å krype rundt i mørket uten å bli sett? I stedet skinner nytt Lys på dem og alle ser det! Kjære deg, dere må vite at dette er annerledes! Vi ba dere om å se etter det, og her er det.

Disse er sjakkspillerne av Lys som skaper mer av dem selv, overvelder mørket på sjakkbrettet. Dette er deg i dag, etter 2012. En vakker dag vil dere kanskje til og med endre Jord-kalenderen slik dere gjorde 600 år etter fødselen av "Kjærlighetens Guddommelige Ordning (dispensation: tildeling)", når dere faktisk tilbakestiller kalenderen på grunn av skiftet av energi fra fortiden. [beveger dere inn i Før Kristi Fødsel—Etter Kristi Fødsel angivelse (moving into BC-AD designation)]

Slutten på krig er ikke slutten på puslespillet. Det er begynnelsen. Det vil komme en tid når tanken på å drepe andre Mennesker som en løsning på noe vil bli sett på som den mest dysfunksjonelle, barbariske tingen som noe Menneske noensinne kunne gjøre. Det er et potensiale for en fremtidig Jord som bare vil lese om disse tingene og bare vil se dem i gamle nyhetsrapporter.

Kjære dere, når dere våkner opp og skreller løken til gamle regler og gammel virkelighet, vil dere se den fantastiske kraften dere har i deres indre. Den kraften kom bokstavelig talt fra stjernene. Kraften? Hør på dette: Når du forstår hva bevisstheten din kan gjøre, vil du innse at sykdom ikke kan overleve i en opplyst kropp. Hva? Du mener at bevissthet kan endre kjemien i kroppen din? Ja, og dette har vært vår lære i nesten 30 år. Mange av planetens urbefolkning har gjort dette og det vil dere også gjøre. Så, derfor, hva vil en "healer" gjøre? En healer vil være en bevisst rådgiver! I stedet for å hjelpe til med å fjerne en sykdom, vil undervisningen være å lære hvordan å skape en kroppskjemi som aldri vil slippe den inn!  

Det skjer ikke i morgen, kjære dere. Dere har bare såvidt rundet hjørnet innenfor årene som dere har gått gjennom siden 2012. Så det er fortsatt vanskelig, og ingen liker forandring. Lysarbeidere, når jeg sier at dere opplever et nytt paradigme, er det svært virkelig for mange. Det er så utrolig annerleders for mange av dere, at noen av dere til og med har sagt, "Jeg klarer det ikke; dette er altfor vanskelig, selv om det er hva vi har bedt om og ønsket i mange liv". Er du overrasket over at dette skiftet er vanskelig?

Jeg vil fortelle dere noe idet vi avslutter. Hovedårsaken til at dere opplever dette skiftet så vanskelig er fordi det er en omarbeiding av alt dere vet. Hver gang du endrer et paradigme, et system, måten ting fungerer på eller slik tingene er, så er det vanskelig. Det vil være den delen av deg som spør, "Hvorfor? Hvorfor må vi forandres?" Svaret er et som er annerledes enn noe du har hørt før. Det er i orden å gå til stedet som du alltid har ønsket å gå til i mange liv — et sted hvor dere har kontroll over deres liv og har kontroll over deres egen kultur og sivilisasjon. Det vil være en tid hvor dere kan elske hverandre tvers over på den andre siden av havet og vil ha noe som er en "forent menneskehet". Det er en tid hvor dere alle vil kjenne deres naboer. Dette er potensialet vi ser, ikke en bortgang av planeten, ikke en slutt, men en fornyelse.

Denne væremåten, som Pleiadianerne viste dere da de ankom, var noe dere kunne skape over tid med fritt valg. Velkommen til denne nye festen, kjære dere. Dere er på vei til å forstå hva som kommer som det neste.

Det kommer mer. Det er ting dere ikke forventer skal komme og de er nødvendigvis ikke negative eller positive. De er bare annerledes enn det dere forventet.

Hvordan vil dere reagere på å se noe dere har sett fram til i mange liv? Vil du krype sammen i frykt og si, "Jeg kan ikke gjøre det! Jeg er redd!" Eller vil du i stedet si, "All denne usikkerheten og veksten er akkurat det jeg har ventet på". La oss spille et parti sjakk i dette nye Lyset.  

Det er det frie valget vi snakker om.

Og Slik Er Det!

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_longmont2.html

Hvem Er Du

(Kryon gjennom Lee Carroll, 14. januar 2018)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Longmont, Colorado.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Igjen trer min partner til side og det som følger er ny informasjon. Budskapet kommer til å være kombinert med informasjon jeg har gitt dere i mer enn to tiår, men det er nå en fullstendiggjøring av den neste kunnskapsfasen.

Året 2018 i tibetansk numerologi er et mestertall. Det beløper seg til elleve, og betydningen av dette tallet er opplysning. Så det er som en invitasjon for å tillate dette året å bli det året hvor Lyset blir slått på i så mange sinn med hensyn til hva som virkelig skjer for planeten. I dag gir jeg dere svært esoterisk, men dyp informasjon som snakker om dere og hvem dere er. Den snakker om et nytt paradigme for Mennesket.

Studiet denne helgen har vært både vitenskapelig og esoterisk. De som har vært i dette publikummet har mottatt noe som de fleste ikke mottar — en kombinasjon av energier. Det er en kombinasjon av vitenskap og det som dere kaller åndelighet, som da lar hele dette studiet flyte sammen på en måte hvor noen må spørre, "Hva er egentlig forskjellen mellom dem?" Så jeg vil si det igjen: Hvis du tror at Gud eller en kreativ kilde skapte planeten, så må denne kreative kilden logisk sett være mesterfysikeren. Alt dere ser på og studerer er skapelsen fra en intelligent ekstern kilde, og derfor er deres vitenskap studiet av hva denne kreative kilden gjorde.

Dere må begynne å forstå at det er mer enn bare en overlapping mellom vitenskap og åndelighet. Det er faktisk det samme studiet. Det er et tegn i tiden at innenfor deres virkelighet, sier de mest vitenskapelige Mennesker ofte, "Vi ser en eller annen form for en intelligens i Universet som har berørt og innvirket på oss alle. Vi forstår ikke hvordan det fungerer og vi vet ikke hvorfor, men den må være der på grunn av logikken i det vi faktisk observerer". Denne uttrykksmåten refererer til den eldre ideen om at tilfeldigheter og skjebnen skapte alt, likevel blir dette nå sett på som umulig. Det gir også nytt hastverk til spørsmålet, "Hvem er du, egentlig?"

Til slutt vil selv de mest lukkede sinnene til de som studerer vitenskap bli nødt til å komme til en konklusjon om at ting ikke er som de trodde eller ble fortalt at de var. Selve studiet av Menneskelig utvikling vil komme på tale og vil komme i tvil. De rådende ideene om hvordan dere kom hit, og hvor lang tid det tok, er feil. Det er nå, etter 2012, at det vil begynne å bli svært klarte indikasjoner på en helt annen historie.  

Selv med dette fortsetter deres utdanningslærebøker å gi dere mytologi om utviklingen av Menneskelig avstamning. Dette må forandre seg, og jeg vil fortelle dere hvorfor kjære dere. Det er fordi at hvis den ikke gjør det, vil det bli et opprør i de unge menneskene som ser seg rundt og ser en annen sannhet. Dette vil til slutt fremtvinge en omskriving av en historie som for tiden gir et skjevt bilde og er forutinntatt i gammel tenkning og gamle ideer. Men det er ikke dette jeg ønsker å snakke om.

Skapelseshistorien Besøkt Igjen
Jeg ønsker å snakke om resten av historien. Det som følger er fullstendig og totalt esoterisk, med bare sporadiske vitenskap tegnsettinger. Men det er logisk. Jeg ønsker å fortelle en historie jeg har fortalt før, men som nå vil bli forsterket. Det er en historie om skapelse. Den er en av de mest storartede Kjærlighetshistoriene som dere kunne ha på planeten, og den snakker om de i en annen del av galaksen som har en åndelig utvikling millioner av år mer storartet enn deres — millioner. Hvordan tror du det kan se ut som? Hvis bevissthet utvikler seg i Mennesker, og siden bevissthet har vist seg å innvirke på fysiske ting, er det for mye av en utstrekning å forestille seg at deres bevissthet etter hvert kanskje er i stand til å kontrollere litt fysikk?  

De som "utsådde" dere kan kontrollere mange deler av fysikk med deres bevissthet. Det er ikke teknologi, men en åndelig utviklet, kjærlig bevissthet. De kom til denne planeten for 200 000 år siden og forandret dere. Vi kaller dem frøplanterne, og dere kaller dem Pleiadianere. For mange blir de til og med kalt engler, ettersom når de blir sett, er de "ikke av denne verden" for dere. Er dette latterlig for deg? La meg spørre deg: Hadde dere noen gang mestere på denne planeten som syntes å kontrollere fysikk og virkelighet? Svaret er "de fleste av dem". Tenk på det. Hva hvis beherskelse av ditt åndelige selv skaper evnen til å endre systemer dere ikke har oppdaget enda? Dere har sett det og fortalt om det i deres eldgamle skrifter!

Det disse frøplanterne gjorde var å endre deres bevissthet gjennom biologiske fremskritt og utvikling. De endret bokstavelig talt de magnetiske mønstrene som eksisterer inne i selve DNAet til det moderne mennesket. Fra et åndelig aspekt mottok dere evnen til å oppdage Gud i det indre, og til å fornemme eller skjelne potensialet til en velvillig og menneskekjærlig skaper. Dere mottok evnen og fritt valg for å vite forskjellen mellom mørke og Lys, rett og galt, og føle Guds Kjærlighet. Dette var med hensikt, i egenskap av at det var designet av den kreative kilden, og var ikke en tilfeldighet eller en ulykkeshendelse eller et eksperiment. Dere er her med vilje, kjære dere. Dette er en test av energi for deres sivilisasjon.

Men det stopper ikke der fordi det er en tidsramme involvert. Det er en tidsramme som vi ikke fullt ut har gjort rede for før, men den angår fremdeles oppfatningen av stjernene som dere observerer. Stjernene beveger seg langsomt i et svært konsekvent mønster som samsvarer med deres planets langsomme slingring når den går rundt deres Sol. Slingringen til deres planet, slik dere har målt den, er 26 000 år lang fra start til slutt. Tidsrammen [varigheten] til denne testen av menneskehetens frie valg av Lys og mørk bevissthet er to sykluser av den 26 000 år gamle slingringen. Hør! Mange har trodd det var en syklus. Det var imidlertid to.  

Mennesker Har Vært Her i Svært Lang Tid
For de som allerede er gått seg vill i denne redegjørelsen, ser vi tilbake på oppdagelsene og ideene fra de eldgamle, som sier at det er en hel del historie før deres historie. Dere har deres egne oppfatninger om hvor lenge dere har vært her, og det går ikke mye lenger tilbake enn til 9000 år. Det er imidlertid nå beviser på at det var noen sivilisasjoner før deres som til og med kjente til astronomi! Vi ga dere til og med en kanalisering mens vi var i Tyrkia om akkurat dette emnet. De rådende ideene om denne teorien hadde dere med fem sivilisasjoner på Jorden — alle innenfor en syklus av den 26 000 år gamle slingringen.  Mange tror at det å bevege seg inn i 2012 gjør at dere begynner den sjette syklusen [21. Desember, 2012, var slingringens sentrering]. I tillegg er Mayakalenderens "langtidstelling" nesten nøyaktig en femtedel av den 26 000 år gamle syklusen — noe som indikerer at det var kalenderen for DERES sivilisasjon.

Vi forteller dere imidlertid nå at den virkelige tidsrammen til hele denne Menneskelige testen av energi (Lys og mørke) var to sykluser — 52 000 år, ikke en syklus på 26 000 år. Det betyr at Mennesker som dere, som tenker som dere, og utviklet seg nøyaktig som dere, har vært her i 52 000 år. Så, tror dere virkelig Mennesker har hatt historie på deres planet i mer enn 50 000 år? Hva blir dere lært på skolen? Vær klar for en avsløring.

Hvilket sammentreff! [Kryon er morsom] Den eldste bekreftede sivilisasjonen som dere har målt gjennom DNA og arkeologiske bevis er i sannhet cirka 52 000 år gammel! Den er i Australia. Her er beviset på at Mennesker som dere faktisk har vært her så lenge. Hvorfor 52 000 år? Fordi det var cirka 10 sivilisasjoner av menneskeheten, ikke fem. Vi sier cirka fordi de ble sammenblandet med hverandre, men var fremdeles tydelig atskilt. Så, hvis dette er sant, hva tenker du nå om undervisningen dere fikk på skolen om lengden på utviklingen av sivilisasjonen. Vil du holde med bøkene eller de nye bevisene?

Disse første fem syklusene hadde ikke tallene (mengden Mennesker) som ville gi dere det som er målbart nå som en "sivilisasjon", men kjære dere, disse gruppene ødela fremdeles seg selv eller var på et sted som ødela dem. I mindre mengder, i stammer, var dette meget mulig. Du kan fremdeles krige inntil det bare er noen få igjen, uansett hvor få dere er. Du kan fremdeles ha mørk Menneskelig natur, om og om igjen. Ta en titt på deres egen kjente historie. Dette er nøyaktig det dere gjorde også.  

Værsyklusene bidrar også til dette, for når dere begynner å forstå at det faktisk er sykluser involvert i deres nåværende værskifte, vil dere også se at de vedkommer slingringen. Er det ikke interessant at dere har en akkurat nå og det er begynnelsen på en ny slingringssyklus?  

Hva er deres Akasha egentlig fylt med? Hvor mange år har dere arbeidet med puslespillet, gamle Sjel? Vel, jeg har nettopp fortalt dere det! Noen av dere går 52 000 år tilbake. Når dere da begynner å se på Lemurias tidslinje som vi har gitt dere, begynner det også å gi mening. [Lemurias historie ble gitt under konferansen.] Lemuria går 50 000 år tilbake. Vi ga denne informasjonen til dere for mer enn ett tiår siden.

Arkeologer kommer ikke til å finne mye fra de tidligere fem sivilisasjonene [26 000 år]. Faktisk er det til og med vanskelig å finne ting som er over 14 000 år [før Indusdal gruppen]. Naturen gjør en god jobb med å dekke nesten alt som Mennesker gjør.

Innenfor disse første mindre sivilisasjonene var det noen få strukturer, men de var ikke store. Noen av disse sivilisasjonene hadde ingen strukturer i det hele tatt, og akkurat som med historien til Australias urbefolkning, beveget de seg med årstidene og maten. De ble aldri lenge på et sted, og jordbruk var enda ikke utviklet. Selv med de få, var det imidlertid nok av dem til å være uenige om hvem som skulle dele ressurser. Høres det kjent ut? Det var nok av dem til å være redde for hverandre, siden de møtte andre de ikke kjente når de reiste. De kunne ikke "se" hverandre godt, siden de ikke delte mye utover deres egne grupper. Det var nok av dem til å gå til krig med hverandre. Det var nok av dem til å såre og skade hverandre og la infeksjoner, sykdom og pest utrydde de få som var igjen.

Dybden i DNA Skiftet
Nå, den neste avsløringen er dette noe vi har redegjort for før, men Twist Mesteren (the Twist Master) trenger å høre det igjen. Han er her i publikum og hans Lemurianske navn er Yaw'ee. [Dette henviser til Dr. Todd Ovokaitys, DNA forsker, som var tilstede blant publikum.].

Ja, deres Menneskelige DNA ble endret. Vi har kanalisert dette siden partneren min aksepterte meg [Kryon] for 28 år siden. Vi fortalte dere at da Pleiadianernes frø ble plantet på denne vakre Jorden [de som ga dere kunnskapen om Lys og mørke], ble det gjort ved å endre deres DNA. Det ga dere direkte en andel av DNAet som Pleiadianerne hadde i seg. Den største tingen de ga dere var et par kromosomer som har skjult seg i veldig lang tid.  

Jeg vil fortelle dere om dem om et øyeblikk. Men dette kromosomparet gir mulighet til et spesielt minne om visdom — intuisjon, og en utviklet evne til å trekke dere selv ut av det som dere kaller nåværende "Menneskelig natur". Det gir dere evnen til fullstendig å tenke langt bortenfor krig. Kjære dere, dette har alltid vært en test av fritt valg, uten innblanding fra noen utenforstående kilde, for å se om dere kunne oppdage det. Det har dere.

Nå sitter dere i en tid, helt på slutten av den 10. sivilisasjonen og begynnelsen på den 11., og dere har funnet ut av det. Energien endrer seg på Jorden for dere! Det er flere muligheter for dere til å avansere i Lyset akkurat nå, enn det noen gang har vært før. Det er nå en mulighet for dere til å (er du klar?) bli flerdimensjonale.

Det Neste Steget - Bli Multidimensjonalt Oppmerksom
I de siste årene har jeg kanalisert om dette. Faktisk er det emnet i den sist utgitte Kryon boken [Kryon Book 14]. Hvordan er det for et Menneske å gå ut av linearitet og bli flerdimensjonal? Hvordan ville det se ut? Det innvirker på din bevissthet. Bevisstheten vi snakker om er tenkningen som er i utvikling og bevisstheten til et flerdimensjonalt Mennesker. Det er en bevissthet som er høyere; en med empati, medfølelse, omsorg, mildhet, velvilje og større visdom. Det er en bevissthet hvor du "husker" hva som får ting til å fungere som dere aldri har visst i 10 sivilisasjoner!   Fra stjernene, det er en forståelse om at krig ikke fungerer! Takknemlighet og forståelse av livets skjønnhet og humanisme er kjernen. Det skaper et mektig hoveddirektiv i hvert eneste nye barn født på planeten — Ære livet! Og kjære dere, det kommer fra noe som skjedde i deres DNA.

I dag studerte dere noe bemerkelsesverdig, vitenskapelig, vakkert og kontroversielt. Dere studerte dyptgående hva som skjedde da et kromosompar [merket nummer to] plutselig endret seg for 200 000 år siden. På en eller annen måte mistet dere kromosompar 24, og på en eller annen måte var det også en morfing (transformasjon) av et annet par, og par nummer to mottok noen overraskende forandringer. Dere endte opp med 23 par, i motsetning til ethvert pattedyr som angivelig er under dere i evolusjonskjeden. Plutselig var det et enormt "manglende mellomledd" i det dere for nærværende blir fortalt om Menneskelig evolusjon, og dette har forblitt en puslespill siden den gang.  

Det som faktisk skjedde er at deres DNA endret seg radikalt. Det endret seg for å gjenspeile foreldre frøplanteren, Pleiadianeren.

De som lytter til dette som er veldig åndelige og har strenge doktriner (læresetninger) [skapt av Mennesker] vil himle med øynene og si, “Jeg visste det. Denne New Age kanalen sier at vi kom fra Utenomjordiske (ETs)!”

Kjære dere, det er ikke det jeg forteller dere. I stedet forteller jeg dere at disse såkalte ETs, disse Pleiadianerne, visste om og kjente Gud i det indre. De visste om den kreative kilden langt bedre enn dere gjør, og de vet alt som har å gjøre med den andre siden av sløret fordi de levde det. Dette er hva utviklingen av bevissthet handler om. Det bringer deg på linje med hva som er skjult på den andre siden av sløret. Det åpenbarer forbindelsen, til slutt, til utsiden — den kreative kilden. Gud i det indre har vært forutsetningen i Kryon budskapene i 28 år. Er det virkelig en altfor stor ustrekning for deg å tenke at andre i galaksen kjente den "ene Gud" som dere kjenner på Jorden?

DNA — Det Manglende 24. Kromosomparet
Tilbake til deres DNA — dere observerer at dere har 23 kromosompar, og dere begynner å studere utrolige, store, biologiske endringer fra fortiden — sammensmeltingen av noe av deres DNA og forbedringene som skjedde under dette. Vel, dere overså noe. Det er uklart, men det er noe annet.

Vitenskapen avslørte et potensiale for noen år siden. Eksperimenter viste at deres DNA faktisk kunne være litt flerdimensjonalt. Det de rapporterte er at tilstedeværelsen av DNA i et kvantefelt endrer elektronenes spinn i dette feltet. Da DNA så ble fjernet, forsatte endringene som oppsto på grunn av DNA å eksistere. Følg logikken. Hvis tilstedeværelsen av DNA endret atomstrukturen i et flerdimensjonalt felt, kunne det derfor ha en flerdimensjonal bestanddel.*

La meg introdusere deg for noe som vi har sagt en gang før: Dere har fremdeles 24 kromosompar. De ble flyttet rundt, kombinert, og det nye 24. paret er flerdimensjonalt. Dette usynlige paret (ikke i 3D) har vært ubrukt i 10 sivilisasjoner, og nå begynner det å våkne opp på grunn av skiftet. Det blir også påvirket av strålingen som er ny i deres magnetfelt, blir langsomt skapt av et nytt område i verdensrommet som deres solsystem begynner å gå gjennom.**

Forstår dere denne forutsetningen? Dere har fremdeles 24 par, men ett av dem er ikke synlig, akkurat på samme måte som at tyngdekraften ikke er synlig eller selve det magnetiske feltet. Dette meget spesielle 24. paret er fullstendig flerdimensjonalt og det er grunnen til at deres DNA faktisk kan innvirke på spinnet til et elektron i et kvantefelt.

Så, hva betyr det for dere? Det betyr at dere har evnen til å trekke dere selv ut av lineær tenkning, ut av det som alltid førte dere rett inn i krig og dysfunksjon! Får du med deg dette, forstår du? Dere var aldri vise nok til virkelig å forstå hvem dere var. Dette endrer seg nå.

De som forstår dette og begynner å våkne opp til denne nye ideen er de gamle Sjelene som har vært her i tusenvis av liv og som opplevde grufullhetene ved krig og har ventet på akkurat dette. Disse er de som forstår at sammenløpet av synkronitet ikke er tilfeldig. Det er planlagt. De lærer også at koherens av en mer positiv Menneskelig opplevelse begynner å skje over hele verden. Det er koherensen av en forbindelse til den andre siden av sløret. Det er en forbindelse som dere ikke forventet og den vil til slutt berøre alt som er en del av deres virkelighet, fra deres politikk til deres bedrifter. Det er en koherens som vil forårsake problemer, ettersom det er mange som ønsker å beholde den gamle energien slik den var.  

Kjære dere, enn så merkelig og tvilsomt som alt dette høres ut, vil dere få se at det faktisk skjer. Når dette 24. paret begynner å lyse opp (light up: opplyses), vil dere kanskje til og med en vakker dag møte de som plasserte det der. Igjen spør jeg: Er det simpelthen altfor merkelig for sinnet ditt å forestille seg at andre er her sammen med dere i deres enormt store galakse, som er langt eldre og høyere utviklet, og som fant Guds skjønnhet? Tenk på det.

Dette er Kjærlighetshistorien. Jorden er ikke en forestillelse som noen høyttenkende har definert den som, men heller kan den se slik ut ettersom det som skjedde på den er fullstendig kunstig. Med andre ord, liv ble skapt og utviklet seg altfor raskt på Jorden til å være tilfeldig. Det var med hensikt. Mennesket som ble endret her for 200 000 år siden ble endret med hensikt. Det var ingen tilfeldigheter i utviklingen av dette vakkert utformede systemet dere lever i kalt Gaia. Dere er i en dyp test av mørke og Lys, som vi har sagt i veldig lang tid.  

Dette er slutten på kanaliseringen, men det er begynnelsen på noe bemerkelsesverdig. Når denne informasjonen jeg har gitt begynner å manifestere seg, vil menneskeheten begynne å innse at de har fullstendig kontroll over hva som skjer som det neste. Det vil bli nytt håp for denne planeten som er basert på enkelte ting som vitenskapen bare så vidt begynner å se — ikke innrømmer enda, men begynner å se.

Dere befinner dere i en tid når ny informasjon kan fly rundt planeten i løpet av sekunder. Disse nye og uventede tingene som blir sett gjennom nye oppdagelser vil aldri få muligheten til å holdes hemmelige i dette nye paradigmet. Hør, uansett hva paradigmene eller protokollene til det gamle var, kan dere ikke ha noe som blir sett og presentert for titalls millioner som "smiler og sier hallo" og deretter la en liten gruppe med ledere og lærere fortelle dere at det ikke skjedde. Forstår du denne metaforen? Dere kan ikke skjule eller fornekte Lyset lenger. Altfor mange ser på.

Dette vil være frustrasjonen som kommer på så mange områder. Det vil være stor konflikt mellom hva dere ser og hva dere er blitt fortalt. Gamle Sjeler, alle dere som lytter her i dette rommet, dette er tidsalderens frie valg. Gjør deg klar for det. Læreren Gregg har i sannhet rett [forsker Gregg Braden, som presenterte på seminaret] — dette vil til slutt definere hvem du er og din plass i Universet, og spesielt deres galakse.  

Jeg vet hvem du er, kjære Englevesen med Gud i ditt indre. Jeg vet hvem du er. Det er tid for at du skal se det også.

Og Slik Er Det!

* www.kryon.com/81-5

** www.kryon.com/79-1


Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2018/k_channel18_longmont.html

Blir Flerdimensjonale

(Kryon gjennom Lee Carroll, 11. november 2017)

Denne live kanaliseringen ble gitt i Montreal, QC, Canada.

Dette er et av Kryon's favoritt emner - "blir flerdimensjonale". Nå gir han også ytterligere informasjon om DNA, vår skapelseshistorie, og tingene som endres i oss som vi egentlig ikke forventer skal forandres. Dette vil ikke bli det siste budskapet om våre Forfedre eller hva som skjedde for 200 000 år siden, for Kryon har bare så vidt begynt på dette emnet.

Vær hilste, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste.  Jeg sitter foran et esoterisk publikum akkurat nå og emnet har vært flerdimensjonalitet hele dagen. Dere oppdager ting akkurat nå som er utrolige for mange. På selve det grunnleggende nivået, og i kjernen av menneskehetens oppfatning, kommer det forandring. Det er vakker forandring som iblant er vanskelig å oppnå og forestille seg, men hvis du ser nøye på det, er det i sannhet en forandring som bringer dere ut av mørket.

Jeg ønsker å se tilbake på noen ting i dette budskapet som jeg har gitt i fortiden, så vil jeg introdusere noen nye ting for dere som jeg aldri har sagt før. Dette er tiden for det. Hvorfor skulle dette være tiden? Fordi, kjære dere, dere kom her og leser dette. Vi er her som flerdimensjonale energier og eksistenser for å lære dere så mye som dere kan forstå om dette skiftet. 

La oss først ta en titt på hva som har skjedd på scenen i dag siden dette møtet begynte [The Ariane Publishing Convention]. Kanaliseringen i dag har kommet fra forskjellige Menneskelige kilder, likevel ble det bare gitt et ekte budskap. Hvis du tar en titt på de forskjellige måtene de ble levert på, vil dere se at Mennesket er involvert, men kjerneinformasjonen er den samme. Hva er ordene som ville beskrive kjernen i det som ble sagt i dag på ethvert språk? Håp, velvilje, menneskekjærlighet, Kjærlighet, medfølelse, samhørighet, harmoni og oppvåkning. Dette er budskapet fra den kreative kilden i dag på denne planeten, som ble representert av mangfoldige kanaliseringer.

Hvordan vet du om den som kanaliserer er ekte? Det er lett. Se etter disse emnene i budskapet: Håp, oppvåkning, Kjærlighet, medfølelse og hjelp når du opplever vanskelighetene med å bevege deg inn i Lyset. Ingen kanal som er ekte og nøyaktig vil gi deg et dypt pessimistisk budskap i dag. Det er umulig, fordi Gudskilden vet hva som er skjedd her på planeten og det er "skiftets budskap".

Litt eller litt, gruppe etter gruppe, mottar gamle Sjeler og Lysarbeidere informasjon som begynner å lyde ekte. Dere kommer etter hvert til å identifisere dere med denne energien hvis dere forstår hva som virkelig skjer. Dere kan se på deres media og se hva de sier skjer rundt dere med verdens tilstand — og det kan virke langt annerledes enn det vi fortelle dere. Mørk bevissthet på denne planeten ønsker at dere skal være redde og vende tilbake til fortidens lavere bevissthet. Media er involvert i å gjøre den kommersielle kjernen til lags.

Se etter det. Det er overalt. De dramatiske omdreiningene til noen få forårsaker den formen for problemer som minner dere om hva som skjedde for mer enn 50 år siden — en tilbakevending av frykt. Dette er mørket til bevissthet som forsøker å bringe planeten tilbake til et sted som aldri vil eksistere igjen. Det er for mye Lys som begynner å bli åpenbart. Det skjer overalt, selv akkurat nå i dette rommet. Gamle Sjeler ser det og kommer til et møte slik som dette. Mennesker våkner opp til en større sannhet, og det er ikke bare i kanalisering. Den større sannhet er en visjon om en verden i fred for deres barn og deres barns barn, en vei gjennom mørket, en forenlighet med andre sivilisasjoner på planeten. Det er en visjon om fremtidige kulturer som vil si, “Våre overbevisninger er annerledes om Skaperen, men vi ærer deres overbevisninger også. Vi ærer hva dere gjør i deres system fordi det er forbundet med den ene kilden”.

Det er på tide for enheten å spres gjennom planeten. Enhet er en annen måte å si "bevissthet om tingenes helhet, et sammenløp av forbindelse mellom alt". Jeg ønsker å oppliste noen ting for dere, for å gi dere noen eksempler og informasjon om denne bevisstheten. Hvordan skjer enhet? Hva er noen av egenskapene å se frem til? Hva er de nye tingene dere ikke forventet? Alt jeg vil gi dere er velvillige, vakre og sannferdige nyheter. 

Den Kreative Historien
Det er en oppdagelse som finner sted. For en tid tilbake, kanskje så lenge siden som 200 000 år siden, en åndelig skapelseshistorie begynte langsomt å plassere seg på denne planeten. Kjære dere, skapelseshistorien som dere leser om i deres kulturers skrifter er interessant nok lignende med den vi nå snakker om. Den vi snakker om er imidlertid også den som holdes fast ved hos et flertall av urbefolkningen over hele planeten.

Urfolket på Jorden sier, "Vi kom fra stjernene". De vil fortelle deg de samme tingene som deres skrifter sier. Mennesket i dag er ikke et produkt av utviklingen av planeten Jorden, men ble endret. Skapelseshistorie mirakelet til denne endringen ga dere åndelig bevissthet om mørke og Lys. Vi sier dere også at selve deres DNA ble endret på den tiden.

Skapelseshistorien i skrifter er fylt med metaforer. Edens Hage er en metafor for Gaia og skjønnheten til Mennesker på Gaia. Hagen er hele naturen, ikke et spesielt sted. Menneskene som er involvert i historien, mannen og kvinnen, representer ALLE menn og kvinner på den tiden. Skapelsestransformasjonen begynte langsomt og vi har fortalt dere at det var en kreativ gnist — et punkt hvor dette skjedde. Det måtte begynne med noen få og forøkes over tid. "Kommer fra stjernene" er en sannhet som de innfødte tror nesten universelt, og for mange, er metaforen for Pleiadianerne (De Sju Søstre konstellasjonen).

Nå, kjære dere, dere vil ikke lese dette i skrifter. I stedet er historien at en engel kom ned fra himmelen. Resultatet av dette besøket er at dere ble gitt hellighet og bevissthet. Plutselig ble Mennesker som bare var biologiske, utviklingsvesener de med åndelig fritt valg. Dere fikk kunnskapen om godt og ondt, mørke og Lys, og evnen til å fornemme den kreative kilden (Gud), og velge mellom disse energiene. Det er historien i skrifter og det er historien som vi gir dere om Pleiadianerne. 

Pleiadianerne er en svært høyt utviklet åndelig rase, som har hatt en flerdimensjonal bevissthet i titusener av år. Deres formål for 200 000 år siden var å plante frø på denne planeten med kunnskapen om Skaperen. Selv i dag begynner noen vitenskapsfolk å stille spørsmål ved hvordan det har seg at det moderne Mennesket, som er omtrent 200 000 år gammelt, har 23 kromosompar i stedet for 24 som all evolusjon under den har. Timingen som vitenskapen oppdager er selve timingen vi har fortalt dere om her. Noe skjedde som endret deres DNA.

Dere er svært nye på denne planeten! Å ha 23 kromosompar, kjære dere, betyr at dere ikke kom fra noe her! Forstår du det? Vitenskapen begynner også å innse dette. De vil ikke gi dere skapelseshistorien som jeg har, men de vi si, "Et eller annet skjedde som skapte et Menneske utenfor den normale, aksepterte utviklingsprosessen". Så denne Kryon historien er kanskje mer *mainstream enn du ville forestille deg. (*hovedstrømning; det normale; den rådende tendensen innen tanker, innflytelse eller aktivitet; representerer de rådende holdningene, verdiene og praksisen i et samfunn eller gruppe).

Det 24. Paret
Nå vil jeg fortelle dere noe jeg har fortalt dere en gang før. Det ser faktisk ut til at dere har 23 kromosompar. Men dere studerer dem bare i den grad dere kan i 3D. Dere studerer dem på en linear måte med de kjemiinstrumentene dere har, fordi de er alt dere har akkurat nå. Så hvor ble det av det 24. paret? Hva om jeg fortalte dere at det fremdeles er der?

Aha! Det er definitivt fremdeles der. Kjære dere, det 24. paret ER kvanteparet. Dere har fremdeles 24 par, men 3D biologi ser bare 23. Så, hva handler det 24. paret om? Hvis du mister perspektivet på dette, kommer det ikke til å gi noen mening. Hva er numerologien fra de eldgamle tibetanerne for tallet 24? Det er et sekstall (6) og hvis du ser på betydningen av sekstallet i dette systemet, er det  "mennesket på dets høyeste nivå — harmoni og balanse". Visste du det? Hvilket sammentreff at det 24. paret, som er flerdimensjonalt, våkner opp etter 200 000 år! Dere har passert markøren (2012) og med dette kommer en forandring i deres DNA. Det begynner å vibrere annerledes, ikke som en frekvens, fordi en frekvens er en tredimensjonal beskrivelse. Det vibrerer annerledes innenfor en kvanteenergi (innvirker på rotasjonen av atomstrukturen innenfor et kvantefelt). Det er ekstremt annerledes, ekstremt høyt, og det begynner å endre Menneskelig natur. Det er det som skjer.

Det første skrittet for å forstå at denne prosessen kommer til å være for deg, gamle Sjel, er å bli klar over (Cognize: få kjennskap til; å vite; fornemme; erkjenne) den. Dette er et interessant ord i min partners språk. Cognize betyr ikke bare å tro på. Det betyr at et Menneskelig sinn må akseptere det i det indre slik at det blir en "eid" virkelighet. Dere har alle blitt klar over en fysisk egenskap kalt tyngdekraft. Dere tror ikke på tyngdekraft. I stedet har dere blitt klar over den og arbeider med den hver eneste dag. Det er ingen tvil om at hvis du slipper ned noe, så faller det nedover. Du ble klar over det i den grad at det er virkelig for deg på kjernenivået. Du eier begrepet.

Det er mange i dette rommet og som leser dette som har blitt klar over Guds Kjærlighet i den grad at det ikke er noen tvil om at Gud er virkelig og denne vakre kilden vet ditt navn. De som forstår dette vet at når de forlater dette stedet, vil de aldri være alene. Det er et mangfold av eksistenser sammen med dere alle som kjenner dere og som elsker dere. Dette er trøsten og virkeligheten for mange gamle Sjeler. Dere vet imidlertid at det finnes de som ikke tror på det i det hele tatt. Dette er fritt valg, kjernen i skapelseshistorie energien.

Kan du forestille deg et fullstendig Kvante-Menneske med endret DNA, klar til å gjøre store skifter, men som ikke tror på noe av det? De går hjem fra dette stedet alene og de føler seg alene, likevel er det uttallige kjærlige eksistenser rundt dem, som bare venter på å ta deres hånd — hvis de kunne fornemme (bli klar over) Gud i seg selv.

Kan du forestille deg at de sitter alene hele sitt liv, dør alene — og aldri har tatt hånden til noen av disse guidene som elsker dem evig, som kjenner deres Sjelenavn, og som var klare for helbredelse og livsendring? Det er fri vilje. Kanskje det er fordi de aldri ble fortalt om noe som dere lærer i dag?

Hvert Menneske på dette stadiet føler denne Kjærligheten når de er i kanalisering. Kanalisering er annerledes for hvert enkelt individ. Det finnes ingen riktig eller feil måte å kanalisere på. Det er to kanaler på scenen for øyeblikket.  Kan du identifisere dem? En kanaliserer Guds Kjærlighet gjennom fingrene sine akkurat nå [Robert Coxon - komponist/musiker]. Han vet at det han gjør er flerdimensjonalt fordi han hører musikken før han spiller den! Han hører informasjonen til mannen i stolen som kanaliserer før den blir kanalisert! Det er mangfoldet i mangedelt kanalisering. Det er flerdimensjonalitet. Hver eneste kanal på scenen har følt dette og vet det. Jeg forteller dere dette selv før jeg begynner å fortelle dere hva deres utvikling bringer dere som det neste.

Partneren min snakket tidligere om et Menneske i utvikling og ga dere noe å tenke på. Hva betyr egentlig utvikling (evolusjon)? Vår siste kanaliserte bok er fylt med eksempler på DNA endringer, egenskaper som endres og hva det å bli flerdimensjonal kunne bety i en Menneskelig bevissthet under endring. La oss oppliste noen egenskaper enda en gang, så du virkelig vil forstå den praktiske naturen til en Jord med individer som begynner å få en oppvåkning de ikke forventet. 

Tidligere Liv Minner
Den første, den enkleste, er tidligere liv bevissthet. Barn blir født i dag som vil våkne opp tidligere til disse begrepene. Når de lærer å snakke, kan de si ting til deres mødre slik som, "Du er den beste moren så langt!" Andre som er uenige og skuffet vil si, “Jeg likte min siste mor bedre”. Mødre vil se på dem i sjokk, “Hva snakker du om?” En gammel Sjel mor vil imidlertid vite nøyaktig hva som foregår. Barnet husker og vet kanskje ikke de eksakte navnene eller ansiktene, men i sitt indre vet barnet at det ikke er her for første gang.

Så det første vi sier at dere kanskje vil se er en indre kunnskap om det faktum at dere har levd før. Det begynner med barna og med mindre de blir tilsnakket og overbevist om at det ikke er riktig, vil de ha det hele sitt liv. De vet at livet er en sirkel. Uansett hva åndelige systemer vil fortelle dem, vet de bedre. Noen vil tie stille slik at de ikke fornærmer de rundt seg, men i deres indre vil de vite det.

Dere eldre Sjeler hadde ikke dette. Dere hadde en bevissthet som vokste og deretter ble dere klar over det. Med barna er det imidlertid en del av hvem de er når de kommer inn. Det er allerede erkjent. Å huske det faktum at du har levd før begynner å skje med gamle Sjeler. Dere begynner å huske energier som dere aldri husket før. Disse er nødvendigvis ikke dramatiske, dårlige eller mørke energier. Dere begynner å våkne opp til minner om gode ting, gledelige ting.

Iblant vil du våkne opp og si, "Wow! Det har ikke skjedd så veldig ofte. Jeg fløy og så vakre farger. Jeg hørte navnet mitt bli ropt og på en eller annen måte var det Lys overalt rundt meg. Jeg vil ha denne drømmen hver eneste natt!" Velkommen til en kvanteopplevelse av minner, ikke bare et tidligere liv, men også et mangfold av tidligere opplevelser pakket sammen på en måte som er ikke-lineær. Det er hva som begynner å skje. Det er nummer en.

Oppvåkning til Tidligere Visdom
Nummer to er oppvåkning til visdom fra fortiden. Hør nå: Du kan ikke ha Mennesker som begynner på nytt hver eneste gang de blir født. Det vil aldri gi dere en urgammel visdomsfaktor på planeten. I stedet må dere ha husket visdom fra fortiden. Det vil være en visdom som vil sette dere på plass for å vite hva som fungerer og hva som ikke fungerer — en selvinnlysende og svært naturlig visdom i en kultur som vil forstå at krig aldri vil fungere, en selvinnlysende visdom som kjenner veien ut av vanskeligheter, og en visdom som ikke vil tillate dere å gjøre de samme feiltakelsene om og om igjen. 

Dette vil være visdom fra fortiden fremlagt til det gamle Sjelebarnet som vokser seg til en voksen person og langsomt, over en generasjon, begynner den nye holdningen å bli sett i deres kultur. Den viser seg i lovene dere vedtar, i hvordan deres egne lovgivere blir valgt, og hva dere begynner å høre: Ikke mer krig. Hvor mange av menneskehetens generasjoner vil det ta før det ikke er mer krig? Det er opp til dere. Det kan bli kortere tid enn dere tror på grunn av det jeg forteller dere nå.

Hva om du ikke trenger å bli gjenfødt om og om igjen, men i stedet så våkner du simpelthen opp til fortidens visdom? Det ville være visdom du ikke utviklet i dette livet, men heller en visdom som er kommet fra mange levetider gang på gang. Partneren min sier til dere, kjære dere, at når dere vender tilbake vil dere komme inn i denne verden langt mer flerdimensjonale enn nå. Dere vil ha kromosompar 24 vibrerende på et høyere nivå, slik at dere ikke vil gjøre de samme feilene. Det er som da du brant hånden din på ovnen da du var et barn. Du vil bære dette med deg inn i ditt neste liv i stedet for å gjenta det. Du vil huske ovnen, og det er en metafor for å huske krig. Dere vil ikke gjøre deg igjen. Jeg vil si det om og om igjen: Det vil komme en tid hvor dere vil se på sivilisasjonen før 2012 som de barbariske årene. Høyere bevissthet vil være skikken for hverdagslige ting på Jorden. 

Tidløshet
Så la oss snakke om noen nye flerdimensjonale egenskaper. Dette gir kanskje ingen mening, fordi vi nå kommer til å avvike fra linearitet. Dere kommer til å huske fremtidige liv. Straks er du enig, "Kryon, det gir ingen mening". Riktignok gir det ingen mening på en linear måte, nei. Hver eneste Sjel i dette rommet og som lytter til denne kanaliseringen har vært en del av en større Sjelegruppe. Det har vært tider på den andre siden av sløret hvor dere har planlagt med de andre hvor dere ville dra neste gang, hva planen ville være som ville hjelpe menneskeheten mest, eller hva dere trengte å oppleve, erfare og lære. Det er også en plan om hvor dere ville være i denne nye energien og hva dere kunne gjøre. Disse planene for fremtiden vil konstant forandres på grunn av hva du gjør i nåtiden. Så ingenting av det er en kontrakt eller en fastsatt, ubevegelig plan. Hva om jeg imidlertid fortalte dere at du ville bli i stand til å huske planleggingen? Det blir flerdimensjonalt. Derfor vil noen av dere ha en svært god ide om hva som blir det neste og hvem du kanskje ville være og hvor.

Med hensyn til mannen i stolen, kommer han til et "nytt Afrika", men kommer ikke dit alene. En karmisk gruppe rundt ham vil være sammen med ham. Lytter du Marc? [henviser til Marc Vallée, konferansens vert] Denne karmiske gruppen er nødvendigvis ikke de som bor sammen med deg. Det kan være de som du var venner med som Sjeler, som har tatt reisen sammen med deg i mange liv så langt. Det er vakkert å tenke at dere alle kan være en del av et storartet, fremtidig løfte. Tenk deg å vite hvor du kommer til å være neste gang og erkjenne det! Mange har kalt Jorden "et eksperiment". Det er ikke det. Det er en storartet plan, modifisert av fritt valg.

Flerdimensjonal Biologi
Åh, der er enda en mektig en! Når kromosompar 24 blir mer aktive, kommer dere til å begynne å få kvantebiologi.  Flerdimensjonal biologi blir en slags super-iboende. Det dette betyr er at alt du tok for gitt med hensyn til den måten kroppen din fungerer på er feil, fordi en kvantebiologi er en biologi som er så smart at sykdom aldri kan invadere den. Den er smartere enn planetens gamle energisykdommer.

Hør etter: Det er noen sykdommer deres vitenskap har fjernet fullstendig fra planeten, ved å gi kroppen en tinktur eller ved å ta en prøve av hva man skal se etter slik at den ikke vil slippe den inn. Deres biologiske forsvar er nå sterkere enn sykdommen og den er forsvunnet fra deres verden. Denne nye informasjonen er svært lik. Så dere har faktisk et eksempel på hva jeg snakker om og kan visualisere det.

Nå, hva tror du dette kan gjøre mot forventningen om hvor lenge Mennesker er ment å leve? Tenk: Ikke mer kreft eller noen annen sykdom, ikke mer Alzheimers sykdom, nevn enhver sykdom som er så vanlig nå — den kan ikke komme inn. Den kan ikke komme inn fordi den er dysfunksjonell og dum for en Lyskropp hvor kromosompar 24 er superaktive.  Deres immunforsvar er et superforsvar. Det er biologiens flerdimensjonalitet. Den våkner opp til hvordan den ble designet og vet nøyaktig når sykdom forsøker å komme inn. Den er smartere enn noe dere enda har sett. 

Ingenting er Entall (Singular:Singularis; enkeltstående)
Åh, jeg har enda en før vi avslutter. Hvis du virkelig forstår flerdimensjonalitet, vil du også forstå at det ikke finnes noen singularitet i fysikk eller liv. Ingenting er alene. Det er ikke en enkelt Sjel inni deg. Det er ikke noe ett liv å huske.  Husk, alt har enhet (et sammenløp av forbindelse) med alt annet. Speid etter at dette skal vise seg. Mennesker begynner å huske og forene seg med mangfoldige Akashaer. "Hva betyr det Kryon?"

Hør etter: En stor politiker vil kanskje begynne å delta sammen med tidsaldrendes beste politikere. Han vil fornemme en multi-Akasha-opptegnelse — ikke bare sin egen, men de største lederne i historien. Hans lederskap kan da gi store forandringer og ideer til en svært forslitt og foreldet regjering. En dyktig musiker vil begynne å satse på alle de gamle mestrene straks! Denne musikeren fornemmer ikke bare de gamle mestrene, han/hun blir de gamle mestrene. Du kunne si at det vil bli supermennesker, superartister, superpolitikere, og superkunstnere. Noen er allerede her!

Ditt spørsmål er, “Hvordan kan de gjøre dette? Det fungerer ikke på den måten". Velkommen til flerdimensjonalitet. Det var slik det var beregnet til å fungere. Dere er for tiden i en enkeltstående (singular), lineær boks. Glem den lineære ideen om en Sjel. Sjeler på den andre siden av sløret er en "suppe" som vi har fortalt dere om før. Du kan få tilgang til din, pluss deres, og det er fullstendig normalt for en flerdimensjonal bevissthet. Det er kromosompar nummer 24 som begynner å vibrere og hekte deg på alt som er. Se etter det.

Anvend denne muligheten på mange "super-åndelige" ledere. De ville ha visdommen til mestrene som vandret på Jorden, men likevel ha vett nok til ikke å tillate seg selv å bli tilbedt og ville undervise "på avstand". Tror du dette ville få menneskehetens sivilisasjon inn på et hurtigspor og inn i noe storartet? Svaret er JA! En vakker dag vil det ikke være noe slikt som et egenverdproblem i gamle Sjeler. Dere vil alle vite hvor dere kom fra. Dere vil være overmenneskelige og flerdimensjonale. Dere vil ha verktøy som aldri eksisterte før og oppfinnelser vil drive dere fremover i flerdimensjonal bevissthet. Er dette for stort eller ubegripelig? Det er fullstendig ubegripelig hvis du tror at det som dere kaller Menneskelig natur vil forbli den samme. Etter hvert som det begynner å modifiseres, vil dette være det som dere kaller "en game-changer" (hendelse, tiltak som er årsak til dyptgripende forandring; en ide eller hendelse som i betydelig grad endrer måten noe er blitt gjort på eller tenkt om). [Kryon smiler]

Kampen raser, kjære dere. Kampen er mellom mørke og Lys og vil være hos dere en stund på denne planeten. Den hindrer dere ikke i å kjenne til den kommende utviklingen vi snakker om, men det vil komme en tid hvor hovedkampen vil være over. Ta ikke feil der: Mennesker vil alltid ha fritt valg og det vil være mørke flekker rundt omkring på Jorden og uenigheter fra de som velger lavere energi. Men det vil ikke lenger være hele land eller diktatorer eller hele kulturer slik det er i dag. I stedet vil det være isolert og representere fraksjonering av mindre grupper. Det er fritt valg og vil alltid være hos dere.

Se for deg at selve den Menneskelige naturen begynner å endre seg og faktisk forventer at velvillige ting alltid skal være svaret. Forestill deg kulturer som er kloke nok til å utarbeide problemer med hverandre basert på fellesskap og medfølelse, og skaper vinn-vinn scenarioer. Forestill deg en kultur som ikke lenger er tiltrukket av drama og død, men hvor alle de bestselgene filmene og bøkene gjenspeiler en ny historiefortellingsmodenhet hvor heltene alltid er de som tenker på måter som skaper løsninger. Det ville være "the game-changer".

Det vil komme en dag hvor Menneskelig natur er en overensstemmelse som vil ha "hjertekoherens" som sin kjerne og ikke drama eller tvang eller makt. En ny type Menneske vil oppstå, kjære dere, og dere vil være der for å se det hele og for å delta. Nå, det er de beste nyhetene dere noensinne kan høre.

Og Slik Er Det!

Kilde: http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_montreal.html

Lydfil: http://audio.kryon.com/en/KRYON-MONTREAL.mp3