Bach Blomsterremedier

Når vi føler velvære, er glade og positive, er også helsen bedre. Vi får mer ut av livet, og har mer å gi til venner og familie. Mye kan skje i livet, og noen ganger trenger vi litt ekstra hjelp til å holde oss i balanse, og til å bevege oss fremover. Det er da Bach Blomsterremedier kan være til stor hjelp for oss. Edward Bach fant ut at disse spesielle blomstene hadde en healende virkning på både mennesker og dyr, og at man kan bruke dem til å forebygge problemer: Manglende selvtillit, frykt, sjalusi, sinne, bitterhet osv.


Mellom 1928 og 1935 oppdaget den engelske legen Edward Bach en serie på 38 blomster hvis essens/energi kunne brukes mot følelsesmessige ubalanser. Dette klarte han ved å smake på duggen på bladene om morgenen, noe som vitner om mannens enorme følsomhet. Før han gikk ut i skogen for å smake, satte han seg selv i den negative tilstanden han ønsket å finne et botemiddel for. Teorien er at solen trekker plantenes høyere energier/vibrasjoner ut i vannet.

12 av blomstene kalte Bach "The 12 healers". Disse er konstitusjonsremediene til de 12 følelsesmessige grunntypene. Resten av blomstene er til mer generelle ubalanser som de fleste havner i av og til. «Nødhjelpsremediet» består av en kombinasjon av 5 av blomstene som kan brukes i akutte krisesituasjoner.

Fremstillingen av remediene gjøres på 2 ulike måter, ved sol-metoden (legge bladene i vann i sol) og kokemetoden. Den ferdige essensen lagres på essensflasker med alkohol.

Bach remediene ble en suksess, og brukes i dag over hele den vestlige verden. Etter Bach ble det utviklet flere andre serier blomstermedisiner, og stadig flere kommer til. I dag ser dette ut til å utvikle seg mot noe som kalles «frekvensmedisin», der man også bruker andre ting enn blomster som kilde til gunstige vibrasjoner. Det finnes mange forskjellige serier blomstermedisin, og de har litt forskjellige virkningsområder. Bach er det eldste og fremdeles det mest anvendte systemet. Felles for dem alle er at de virker på et nivå over det fysiske, i motsetning til urtemedisin.


Gruppe 1: Frykt

Aspen

Har du vage uforklarlige angstfornemmelser?
Har du mareritt, eller følelse av ‘at noe vil hende?

Blomsteressensen balanserer en indre ro, sikkerhet og trygghet. Tidligere spenninger kan erstattes av ønsket om eventyr og nye opplevelser, uansett vanskeligheter og farer.

Cherry Plum
Føler du at noe presser på; er du redd for å bli gal?
Føler du at du står på grensen til et nervesammenbrudd?
Er du redd for å miste kontrollen og gjøre noe forferdelig?

Remediet gir sinnsro og åpenhet, slik at en avslappet holdning kan gjenopprettes.
En mental styrke erstattes av tidligere ufruktbare tanker.
Remediet gir evnen til å ha et realistisk selvbilde og det å ha større tillit til livet.

Mimulus
Har du fobier eller frykt for noe konkret?
Er du sjenert; rødmer du lett? Er du redd for å bli syk?
Er du overfølsom til tider, rødmer du lett eller har du frykt for døden, seksualitet, fysisk eller psykisk sykdom?

Også egnet for de som stammer, har nervøs latter eller for følsomme barn.

Red Chestnut
Har du katastrofeforventninger?
Er du redd noe skal skje med dem du bryr deg om?
Har du liten kontakt med dine egne følelser og behov?

Remediet gir evne til tillit til livet og andre mennesker, samt evnen til å gå utover sin egen horisont og engasjere seg i andres skjebne med ønske om å hjelpe fra hjertet.

Rock Rose
Har du ofte mareritt?
Plages du av sterk frykt?
Får du iblant panikk eller en følelse av at alt går i stå?

Remediet bringer frem den delen som er åpen til livet, lever fra øyeblikk til øyeblikk,
åpner seg for virkeligheten akkurat slik den er, og formidler selve det levende livet.

Gruppe 2: Usikkerhet

Cerato

Tviler du lett på dine egne evner?
Er du stadig på jakt etter noe mer eller det siste nye?
Følger du ofte andres råd fordi du ikke har nok tillit til din egen dømmekraft?

Tro på egen indre visdom gjenopprettes.
Rolig, sikkert og besluttsomt kan en følge sitt sanne kald i livet.

Gentian
Lider du av depresjoner og melankoli?
Tviler du ofte på at dine prosjekter vil lykkes?
Blir du skuffet, og trekker du deg tilbake når du møter motgang?

Gentian kan gi økt trivsel i hverdagen.
Ingen oppgave synes for stor eller umulig å begi seg ut på.

Gorse
Føler du deg dømt til et liv i lidelse?
Kjenner du ofte håpløshet og stum fortvilelse?
Har du en langvarig sykdom som ikke blir bedre?

Blomsteressensen balanserer følelsen av fortvilelse, og at alt er håpløshet. Samt den gir god støtte ved langvarig sykdom da den positive kvaliteten gir tro og håp.

Hormbeam
Utsetter du praktiske gjøremål?
Føler du deg fysisk og mentalt utmattet?
Føler du deg mer trett når du står opp om morgenen, enn når du legger deg om kvelden?

Remediet åpner opp for tillit til egne evner og styrke, samt gir en vital livsholdning. Tidligere tretthet, slapphet og mangel av energi endres til en følelse av å mestre livets krav.

Scleranthus
Er du ofte ubesluttsom og vaklende?
Svinger du mellom ekstrem glede og sorg?
Holder du disse bekymringene for deg selv?

Wild Oat
Føler du at livet går fra deg?
Føler du deg utilfreds med ditt arbeid eller din karriere?
Har du forsøkt mange ting, uten at noe gjør deg lykkelig?

Gruppe 3: Manglende interesse i nuet

Chestnut Bud
Har du tendens til å gjenta samme feil gang på gang?
Er du ivrig og lærevillig, men ukonsentrert og lite utholdende?
Har du tendens til å handle forhastet, uten å ha tenkt deg om?

Blomsteressensen kan hjelpe en til å se nytten av de daglige opplevelser, og å se sine egne feiltagelser med andres øyne.

Clematis
Er du ofte «åndsfraværende»?
Mangler du interesse for omverdenen, og for det som skjer her og nå?
Når du står foran en ubehagelig oppgave, trekker du deg da tilbake inn i din egen verden?

En levende interesse til verden omkring deg kan vekkes.

Honeysuckle
Angrer du på noe som har skjedd?
Ville du gjerne ha levd ditt liv på nytt?
Tenker du ofte på behagelige minner fra tidligere?

Remediet er egnet for de som henger fast i fortiden, eller har frykt for fremtiden.

Mustard
Har du en pessimistisk og en litt fatalistisk livsholdning?
Kommer depresjoner over deg som en mørk sky uten ytre grunn?
Føler du deg av og til nedfor og deprimert i noen dager, og så blir plutselig alt bra?

Mustard er for plutselig depresjon uten kjent årsak.

Olive
Lider du av utmattelse, tretthet og energimangel?
Har du hatt lang tid med personlige vanskeligheter?
Er batteriet flatt, føler du at det ikke er mer å hente?
Har du hatt en lang sykdom som har tappet deg for vitalitet?
Eller kjenner du deg på gråtens rand av hva du kan tåle?

White Chestnut
Har du ofte mange tanker som går i ring?
Grubler du ofte eller argumenterer du med deg selv?
Har du vansker med å sove eller slappe av på grunn av tanker?

Wild Rose
Er du trett av ditt ensformige liv og savner vitalitet?
Kjennes det nytteløst å forsøke å forandre på livet ditt?
Føler du at du må holde ut med ting som er utilfredsstillende, men som synes å være din skjebne?

Gruppe 4: Ensomhet

Heather

Snakker du mye?
Trives du dårlig med å være alene?
Tenker du mye på dine plager, og vil du gjerne snakke om dem?

Remediet gir evnen til å lytte til andre, samt ensomhet kan erstattes av egen kjærlighet.
Remediet er også egnet når en strever med å sette grenser i eget liv.

Impatiens
Foretrekker du å arbeide alene?
Blir du lett irritert på langsomme mennesker?
Utfører du dine handlinger hurtig og litt utålmodig?

Remediet er egnet om du har lett for å bli irritert, da det gir en fast mildhet og tålmodighet. Tidligere indre spenning eller nervøsitet kan erstattes med å løse irriterende problemer på rolig og diplomatisk vis.

Water Violet
Foretrekker du å være alene og i fred når du er syk?
Føler du ofte stille sorg eller ensomhet, og lider i stillhet?
Føler du deg litt ‘hevet over verdens dårskap’ når du er sammen med andre?

Gruppe 5: Overfølsom for påvirkninger og ideer

Agrimony
Skjuler du dine plager?
Er du jovial ute blant andre, med bekymringer og søvnvansker når du er alene?
Blir du nedslått og urolig av krangel og disharmoni?

Blomsteressensen balanserer kvaliteten ved å være ekte i sine uttalelser. Humor uttrykkes, og de innerste følelser formidles åpent.

Centaury
Ønsker du å hjelpe andre, ofte uten tanke for egne behov?
Har du vansker med å si nei?
Føler du deg tømt for krefter når andre stiller krav til deg?

Evnen til å uttrykke seg og forsvare egne meninger balanseres, både privat og i forsamlinger.

Holly
Er du mistenksom overfor andres motiver?
Blir du lett sjalu? Blir du lett sint på andre mennesker?

Remediet bringer frem en indre storsinnethet, en gir uten å vente noe til gjengjeld. Indre harmoni holder en så oppe, og øker evnen til å vise medfølelse og ekte glede for andres suksess.

Walnut
Ønsker du å begynne et nytt liv?
Har du bestemt deg for å forsøke å endre dine vaner eller endre dem fullstendig?
Er du inne i en overgangsperiode når det gjelder jobb, familieforhold, flyttning, mye reising,
personlighetsutvikling og lignende?

Gruppe 6: Motløshet og fortvilelse

Crab Apple
Har du lett for å blåse opp bagateller?
Har du lett for å miste fatningen ved rot eller uforutsigbare hendelser?

Tidligere tvangsmessige fiksering kan erstattes med et «riktig» perspektiv på livet.

Elm
Føler du deg overveldet av ansvar og tynget av plikter?
Føler du at om du mislykkes, skaper det problemer for andre?
Synes du at du har en livssituasjon som krever stor oppofrelse?

Remediet gir evnen til å mestre, og til å virkeliggjøre de evnene en har.

Larch
Utsetter du å ta ansvar?
Mangler du selvtillit og føler du deg underlegen?
Er du redd for å forsøke nye ting fordi du tror du vil mislykkes?

Remediet er egnet for de som har lett for å vike tilbake på utfordringer. Innerst inne vet de at de har gode evner, uten å vedkjenne de. Resultatet er at en da lett blir deprimert.

Oak
Har du vanskelig for å utrykke dine emosjoner?
Er du typen som aldri gir opp, uansett situasjon?
Er du velansett, ansvarsfull og nøyaktig i ditt arbeid?
Blir du fortvilet fordi du ikke klarer å si stopp eller uttrykke dine behov?
Har din indre styrke avtatt, har du et selvvalgt press eller bærer du på andres byrder.

Pine
Føler du deg skyldig når noe går galt?
Anklager du deg selv når du ikke får det til?
Er du aldri helt fornøyd med dine prestasjoner?

Har du lett for å gi deg selv skylden for andres feiltagelser, eller føler du at du ikke har fortjent noe? Eller har du en overdreven pliktfølelse, eller et redusert selvbilde?

Star of Bethlehem
Har du uvirkelighetsfølelse, som om alt står stille?
Har du blitt skuffett, fått dårlige nyheter eller sjokk?
Har du hatt et alvorlig sjokk tidligere i livet, som ved en nærståendes død?

Bringer frem den delen i oss som positivt sett klarer å reorientere seg, å reise seg igjen der man har blitt stanset, som etter skade og nederlag.

Sweet Chestnut
Lider du av sterk uro og håpløshet?
Føler du at du har nådd bristepunktet?
Gir uttrykket ’sjelens mørke natt’ mening for deg?

Willow
Føler du deg ofte bitter?
Synes du at livet har behandlet deg urettferdig?
Er du misunnelig på andre og opplever at de ikke har arbeidet like hardt som du?

Gruppe 7: Overdreven omsorg for andre

Beech
Blir du irritert over andres uvaner og kroppsspråk?
Er nøyaktighet, orden og disiplin viktig for deg?
Sliter du med kroniske ergrelser og spenninger?

Den positive kvaliteten Blomsterremediet bringer frem er toleranse, samt følelsen av samhørighet og medlidenhet med andre. Det gode i andre kan sees, samt aksepteres.

Chicory
Føler du at ingen setter pris på deg?
Er du missfornøyd med andre mennesker?
Vil du gjerne ha dine nærmeste nær deg, og kunne påvirke deres liv?

Den ekte ‘moder’ kjærlighet kan bringes frem og balansen mellom omsorg og seg selv kan bli tydeligere.

Rock Water
Stiller du store krav til deg selv?
Har du bestemte meninger, holdninger og idealer?
Ønsker du å stå fram som et eksempel til etterfølgelse for andre?

Vervain
Tvinger du deg selv til å gjøre ting som du ikke orker?
Er du entusiastisk med høye idealer og bestemte meninger?
Liker du å diskutere, er du modig og forsvarer dine meninger i alle situasjoner?

Vine
Liker du å ha makt og å bestemme?
Har du stor selvtillit og sterke overbevisninger?
Føler du at du er sterkere enn de fleste du møter, og at det finnes mye inkompetanse?


Rescue Remedy
Emosjonelle akuttsituasjoner til fysiske skader, forbrenninger og ulykker. Ved allergianfall og sirkulatorisk kollaps kan det tas ved siden av medisinske akuttiltak for å motvirke frykt, sjokk, stress, desperasjon og dempet bevissthet. Rescue Remedy er egnet både når situasjonen er truende, og når du føler deg truet.

Rescue Remedy inneholder fem blomsterremedier:
Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose og Star of Bethlehem.