Meditasjon 7 - Ditt indre barn (27:25)

Mange har spurt meg om jeg ville lage en slik meditasjon, som kunne være til hjelp i forløsningsprosessen på deres åndelige utviklingsvei.