Meditasjon 5 - Møt ditt Kraftdyr (18:46)

I denne meditasjonen tar jeg deg med på en reise, så du kan få møte dine kraftdyr. Denne meditasjonen innholder en introduksjon og en oppbyggende guiding, for å møte kraftdyrene. Meditasjon 10 er en forenklet variant, med fornyet musikk.