Ukens Budskap i 2018


Hver mandag legger jeg ut to (tre) budskap,
som kan være til hjelp og veiledning for deg ...
på din åndelige utviklingsvei.

Du tar til deg det som blir riktig for deg,
og som gir gjenklang i ditt hjerte.
Vær tilstede i nuet og nyt øyeblikket
!

Budskapene blir liggende på siden i 3 uker.


"Tilbring livet med de som gjør deg glad, ikke de du må imponere ..."

"Hemmeligheten til lykke, er å gjøre hva du liker. Hemmeligheten til suksess, er å like det du gjør."

Kollektive budskap i uke 17 (23-29. april)

Fjern frykt

Påkall erkeengelen Mikal og Rafael for å fjerne fryktbasert energi fra deg selv, dine omgivelser, denne situasjonen og fra alle involverte parter.

Du valgte dette kortet fordi du, eller en som står deg nær, har absorbert fryktenergier. De kan ha kommet av seg selv på grunn av din egen forutanelse, eller de kan skyldes samvær med engstelige personer.
Hver gang du føler deg trett eller har utsatt deg selv for misbruk (ved for eksempel å oppholde deg i en pub eller bar), ta deg tid til å rense ut gjenværende energier. Du kan gjøre dette når som helst og hvor som helst, også når det er andre folk i nærheten. Du kan også gjøre denne «støvsugingen» for andre mennesker, enten ansikt til ansikt eller på avstand (bare sørg for å be om deres tillatelse først, verbalt eller åndelig).

Øvelse
Du kan «støvsuge» deg selv eller en annen person ved bare å si:

«Erkeengel Mikael og Rafael, jeg påkaller dere og deres helbredende skare med barmhjertighetsengler. Kom med deres åndelige støvsuger, plasser støvsugerslangen i kronechakraet og sug ut giften, fryktbasert energi og entitetsenergi.»

Se og føl hvordan støvsugerslangen renser hele kroppens innside fra hode til tå (inkludert organer, muskler og ben). Skjelving og andre fysiske reaksjoner er vanlig og positive tegn på at prosessen fungerer. Fortsett inntil kroppen faller til ro, og si så:

«Takk, Mikael og Rafael for denne helbredelsen. Fyll nå din kropp med deres diamantskinnende, hvite lys for helbredelse og beskyttelse.»


Visualiser suksess

Se for deg at du gjør det bra i denne situasjonen, og ha tro på et positivt resultat.

Englene ønsker å styrke din selvtillit og befri deg fra bekymringene du har i denne situasjonen. En del av denne prosessen består i å holde fast ved positive visjoner for deg selv og andre som er innblandet i situasjonen. Når du forventer det beste, lokker du frem det beste i deg selv og andre.
Situasjonen du spør om, er avhengig av din tro på og din urokkelige visjon om et fremgangsrikt resultat. Heldigvis kan englene hjelpe deg med å holde en høy og klar visjon om suksess. Bare be dem om hjelp, og det vil skje.

Øvelse
Det er enklest å visualisere suksess hvis du har et «fokuspunkt». Med dette menes noe å feste blikket på, som kan fungere som et tomt lerret hvor du maler visualiseringen din. Flammen på et hvitt stearinlys kan fungere fantastisk som fokuspunkt.
Fest blikket på et tent hvitt stearinlys og slapp av. Forestill deg at du klarer deg utmerket i den konkrete situasjonen. Se og kjenn hvordan alle involverte smiler og er glade og tilfredse. Tillat deg selv å føle deg sikker og trygg, i magen så vel som i kropp og sinn. Overlat til Gud og englene det du måtte ha av bekymringer om hvordan det positive resultatet skal kunne inntreffe. «Hvordan» blir tatt hånd om av Guds uendelige visdom og kjærlighet.

Kollektive budskap i uke 16 (16-22. april)

Solar Plexus Chakra

Det er trygt for deg å være bestemt og ta styring over ditt eget liv på en positiv måte.

Dette kortet kommer til deg fordi englene ønsker å hjelpe deg med spørsmål som har med kraft og kontroll å gjøre. Aller først vil de forsikre deg om at du er kraftfull. Du bli skapt i Skaperens bilde, og har de samme kvalitetene, inkludert kraften. Det spiller ingen rolle om du føler at det er slik eller om du er redd for din indre styrke – sannheten er at du er kraftfull.
For det andre er det trygt for deg å bruke din kraft på kjærlige måter. Englene vil ikke tillate deg å misbruke den, og de menneskene som virkelig elsker deg vil respektere og applaudere dine inspirerende ord og handlinger. Husk at kraft er ikke det samme som aggresjon, det betyr helt enkelt å være fullstendig autentisk mot deg selv og andre.
Englene ønsker også å minne deg om at ingen andre kontrollerer deg, eller kan kontrollere deg uten din tillatelse. Du har alltid muligheter og valg, og englene kan hjelpe deg med å ta disse beslutningene hvis du ber om det. De vil også hjelpe deg med å føle at du i høyeste grad styrer ditt eget liv og dine åndelige gaver.

Øvelse
Finn et rolig sted og leg deg på ryggen mens du fokuserer på solar plexus, energisenteret bak navlen. Si høyt eller inne deg:

«Erkeengel Mikael, jeg påkaller deg nå. Hjelp meg å kutte ethvert fryktbasert bånd som går fra mitt solar plexus til andre jeg eventuelt har gitt bort kraften min til.»

Pust deretter dypt inn og ut, mens Mikael vikler deg løs fra dem du har fryktet kontrollerte deg. Si deretter:

«Erkeengel Mikael, gi meg mot til å ta det fulle ansvaret for alle aspekter av mitt liv.»


Du er en kraftfull lysarbeider

Det er trygt for deg å være kraftfull. Din åndelige kraft bringer store velsignelser i kjærlig tjeneste for det guddommelige.

Dette kortet kommer til deg fordi englene vil hjelpe deg til å føle deg komfortabel med din åndelige kraft. Du er ekstremt kraftfull fordi du (i likhet med alle andre) ble skapt i den kraftfulle Skaperens bilde. Når du har en intensjon om å gjøre en healing eller en lesning, strømmer guddommelig kraft gjennom deg.
Ettersom denne kraften ikke er personlig eller drevet av eget av egoet, er det trygt for deg å kanalisere den. Når din intensjon er å bruke guddommelig kraft i kjærlighetens tjeneste, vil du oppleve harmoni i alle dine aktiviteter. Jo mer komfortabel du er med din åndelige kraft, desto mer jevnt og stabilt vil den strømme igjennom.

Øvelse:
Spenninger i magemusklene betyr at du opplever en maktkamp. Enten føler du at noen forsøker å kontrollere deg, eller så er du usikker på hvordan du skal bruke kraften din. Neste gang du legger merke til disse spenningene, sier du:

«Erkeengel Mikael, hjelp meg å tre inn i min guddommelige kraft med verdighet og takknemlighet.»

Legg merke il hvordan dine magemuskler slapper av som en reaksjon på denne påkallelsen, og at situasjonen roer seg ned og endres til en vinn-vinn-situasjon.

Kollektive budskap i uke 15 (9-15. april)

Fjern frykt

Påkall erkeengelen Mikal og Rafael for å fjerne fryktbasert energi fra deg selv, dine omgivelser, denne situasjonen og fra alle involverte parter.

Du valgte dette kortet fordi du, eller en som står deg nær, har absorbert fryktenergier. De kan ha kommet av seg selv på grunn av din egen forutanelse, eller de kan skyldes samvær med engstelige personer.
Hver gang du føler deg trett eller har utsatt deg selv for misbruk (ved for eksempel å oppholde deg i en pub eller bar), ta deg tid til å rense ut gjenværende energier. Du kan gjøre dette når som helst og hvor som helst, også når det er andre folk i nærheten. Du kan også gjøre denne «støvsugingen» for andre mennesker, enten ansikt til ansikt eller på avstand (bare sørg for å be om deres tillatelse først, verbalt eller åndelig).

Øvelse
Du kan «støvsuge» deg selv eller en annen person ved bare å si:

«Erkeengel Mikael og Rafael, jeg påkaller dere og deres helbredende skare med barmhjertighetsengler. Kom med deres åndelige støvsuger, plasser støvsugerslangen i kronechakraet og sug ut giften, fryktbasert energi og entitetsenergi.»

Se og føl hvordan støvsugerslangen renser hele kroppens innside fra hode til tå (inkludert organer, muskler og ben). Skjelving og andre fysiske reaksjoner er vanlig og positive tegn på at prosessen fungerer. Fortsett inntil kroppen faller til ro, og si så:

«Takk, Mikael og Rafael for denne helbredelsen. Fyll nå din kropp med deres diamantskinnende, hvite lys for helbredelse og beskyttelse.»


Vær villig til å tilgi

Be englene om å rense ditt sinn og sin kropp for å bytte ut fortidens smerte og fred.

Englene forsøker å hjelpe deg med det du spør om ved å oppfordre deg til å helbrede sinne knyttet til tidligere opplevelser og relasjoner. Det gamle sinnet har blitt en barriere som hindrer deg i å tiltrekke deg det du ønsker. Samtidig fungerer det som en magnet som tiltrekker seg lignende situasjoner. Dette er et veldig viktig budskap, og det eneste som kreves er at du har et lite ønske om å tilgi.
Du trenger ikke å tilgi handlingen som skjedde i din fortid. Du trenger bare å være villig til å la englene hjelpe deg med å fjerne giften som forgifter ditt hjerte og sinn når du ikke kan tilgi. På denne måten bytter du ut smerte med fred. Fordelene med tilgivelse er økt trygghet, fornyet energi og evne til å fokusere.

Øvelse
Når du befinner deg på et stille sted eller er i ferd med å sovne, si følgende høyt eller inni deg (englene hører dine tanker):

«Erkeengel Rafael, jeg påkaller deg nå. Jeg er villig til å tilgi (navn på person, organisasjon eller situasjon) og frigjøre all oppsamlet sinne fra min fysiske, mentale og emosjonelle kropp. Jeg er villig til å gi slipp på all smerte i bytte for fred.»

Ta deretter noen dype inn- og utåndinger. Dette gjør det mulig for deg å åpne opp for Rafaels kjærlige og kraftfulle renselsesprosess. Gjenta denne øvelsen hvis du oppdager at du dveler ved sinne eller bitterhet.