Spennende kanaliseringer fra Celia Fenn

Kanaliseringene er oversatt av vakre Solfrid SolEra.
Ønsker du å motta Nyhetsbrev, send en mail til: solera@online.no

Du finner den siste kanaliseringen øverst ...
Start nederst, hvis du ikke har lest en eller flere av de andre.

Etter hvert som kapasiteten på de forskjellige sidene fylles opp, vil de eldste kanaliseringene bli slettet. Ønsker du å ta vare på kanaliseringene,
så anbefaler jeg deg å lagre alle eller de du vil ha.

Veldig flott å kunne gå tilbake å lese, ved en senere anledning.

Sommersolverv i juni og Løvens Port 8/8

(Lagt ut av Celia Fenn den 17. juni 2018)

Det Hellige Året 2017/18 nærmer seg slutten, og Bølgen av Lyskoder og Energi som ble frigjort ved Løvens Port 2017 når et klimaks ved Juni Solverv i 2018. Mine Høyt Elskede, det har vært en kraftfull reise etter hvert som Bølgene av Lys og Vannkoder aktiverte flere og dypere nivåer av transformasjon på deres Planet.

De igangværende bølgene av transformasjon som dere har følt, spesielt siden Mars måned dette året, har alle vært en del av en enkelt Bølge av Lys som ble frigjort fra den Store Sentrale Sol/Galaktiske Sentrum ved tiden for Løvens 8/8 Port i august 2017.

Nå vil dere i alle fall vite at i Kvantefysikk, kan Lys bli opplevd som en partikkel og som en bølge. Det betyr at en enkeltstående "hendelse" som bli opplevd som "bølger" innenfra et Tid-Rom-Forhold ( Time/Space continuum: Tid/Rom Kontinuum).

Så, gjennom hele det Hellige Året, har dere opplevd bølger av forvandlende Lys og Vannkoder. Disse Kodene har forvandlet og utvidet din Lyskropp og renset og aktivert din Fysiske Kropp. Diamantlys Kodene inneholder informasjonen som aktiverer dine flerdimensjonale Lyskropp Gitre, mens Diamantvann Kodene renser "vannet" du er sammensatt av og bringer klarhet og luminescens til din Fysiske Kropp som en forutsetning for å aktivere ditt Nye Jord Diamantkropp Mønster (Template: mal; modell).  

Mine Høyt Elskede, i det siste året har dere dykket dypt inn i dere selv til stadig dypere bevissthetslag. Her har dere møtt de aller dypeste lagene av det Guddommelige Feminine, disse aspektene av Sjel og Ånd som veileder deres fysiske inkarnasjon på Jorden.

På din dype reise, har du møtt det Guddommelige Feminine som "Innsjøens Lady (the Lady of the Lake)", og hun har overlevert det Hellige Sverdet Excalibur til det Guddommelige Maskuline. Ved å gjøre dette bemyndiger hun det Guddommelige Maskuline til å stå fram og skape, uten kamp eller aggresjon, men simpelthen i Strømmen av Guddommelig Kjærlighet.

Vi vet at så mange av dere føler dere utmattet av kampen for å overleve på Jorden. Vi sier at dette nå er over. Når du forbinder deg med ditt dype indre Guddommelige Feminine og tillater det Maskuline å ta Sverdet av Sannhet som skjærer gjennom all illusjon, så vil du bli bemyndiget til å skape din vei uten kamp. Din Virkelighet vil simpelthen manifestere seg rundt deg i henhold til dine ønsker og behov, slik det er spesifisert i det Nye Jord Diamantkropp Mønsteret.

På mange måter lærer den Eldgamle Sirianske/Egyptiske historien om Isis og Osiris ut den samme sannheten. Det er Isis, det Guddommelige Feminine, som må bemyndige Osiris, det Guddommelige Maskuline, til en handling av magisk skapelse for at det Nye skal kunne bli født i form av det magiske barnet Horus. Det er Horus som forviser mørket og skaper Lysets Tidsalder.

Dere er nå klare, Mine Høyt Elskede, til å delta i denne dype og skinnende Forbindelsen av "Hellig Ekteskap". Inni deg, går Tvillingflamme energiene til det Guddommelige Maskuline og Feminine til avstemming og Harmoni og Bemyndigelse! I dette øyeblikket, kan det Nye blir født som et Hellig Testament til Guddommelig Kjærlighet og Harmoni på Jorden.

Så, innenfor hver enkelt av dere, fremkaller den indre Tvillingflamme foreningen bemyndigelse, magi og opplevelse av den vakre Nye Jorden.

Ved Solvervet vil dere føle kraften fra innstrømmingen av Diamantlys og Vannkoder etter hvert som deres Sjel, Kropp og Ånd skaper denne vidunderlige foreningen eller den Hellige Foreningen kjent som "Hellig Ekteskap", hvor alle aspekter forenes for å uttrykke Guddommelig Kjærlighet, Kreativitet og Medfølelse.

Når du legemliggjør og omfavner disse kraftfulle energiene, sørg for å ta godt vare på din fysiske kropp etter hvert som den tilpasser seg disse kraftfulle nye frekvensene og vibrasjonene.

Den Neste Bølgen: Det Planetariske Nyttåret og Løvens Port 2018
Og så, Mine Høyt Elskede, ankommer dere ved Portene til en Ny Syklus og et Nytt Hellig År. Det Planetariske Nyttåret påbegynnes den 26. Juli, etter "dagen ute av tiden (the day out of Time: dagen uten Tid)" den 25. Juli.

Dette er øyeblikket når Løve Portalene åpnes og en ny og mer utviklet Tidsspiral blir muliggjort og kan bli skapt for det neste Hellige Året. På dette tidspunkt er det av vesentlig betydning å holde din personlige vibrasjon høy og klar, skjære gjennom alle illusjoner og bare fokusere på Kjærlighet og Harmoni. Ikke tillat noen eller noen hendelse på dette tidspunkt å trekke deg inn i frykt og sinne, for disse følelsene vil holde deg på en lav frekvens og hindre deg i å nå inn i et høyere bevissthetsnivå. Husk å være Lys og la ditt hjerte være lett som en fjær når du flyter opp til høyere nivåer av å være i den nye Syklusen.

Etter Atlantis fall og tapet av integritet i Oldtidens Egypt, gikk forbindelsen til de Hellige Løveportalene og den Hellige Løveenergien tapt. Mennesker ble avskåret fra denne kunnskapen og tidsspiraler ble "tidslinjer", og de ble låst inne i illusjon, usannheter, falskhet og manipulasjon av de med mørke hjerter.

Nå, ved den Nye Jorden begynnelse, blir dere gitt muligheten til å gjenopprette forbindelsen med de Kongelige Løvevokterne og å skape innenfor de Hellige Spiralene av Tid og Manifestasjon i fullstendig Klarhet og Integritet.

Når du nærmer deg 8/8 Stjerneporten, eller Løvens Port, venter Lysvokterne på å føre deg gjennom Portalen til høyere nivåer av bevissthet og skapelse.

Når du ærer Fortiden og Fremtiden, representert av de Kongelige Løvene ved Porten, er du intenst fokusert på NUET som stedet for Skapelse og Manifestasjon.

På dette tidspunkt vil også en ny Bølge av lys bli frigjort fra den Store Sentrale Sol for å gi kraft og energi til denne nye Tidsspiralen av Ny Jord Skapelsen. Det vil være den klareste, mest strålende og mest kraftfulle Bølgen av Lys som enda har omfavnet Jorden, og den vil også bli opplevd som Bølger av Transformasjon og Skapelse i det Hellige Året 2018/19.

Denne Nye Tidsspiralen vil gi dere muligheten til å skape og manifestere deres drømmer. Mange av dere har følt store forandringer det siste året i deres arbeid, forhold og hjemlige energier. Alt dette har vært en "gi slipp" for å kunne anbringe dere på et nytt sted hvorfra dere kan skape deres Ny Jord drøm.

Vi ønsker dere Lys, Glede og Kraft etter hvert som dere skaper deres nye Kjærlighetsvei i den Flerdimensjonale Ny Jord Virkeligheten.  

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/solstice-june-2018-and-the-lions-gate-88-2018

Jorden i Overgang til Den Nye Jorden

(Lagt ut av Celia Fenn den 10. mai 2018)

Jorden i Overgang til Den Nye Jorden: Fremtiden er Nå
Vår vakre  Planet er i prosessen med å gjøre overgangen til den Nye Jorden. Dette er et stort skifte som er kulminasjonen av skiftene og energiarbeidet som er blitt gjort på Jorden siden 2011/2012 da Jorden først beveget seg inn i hennes nye 5D krystallinske diamantgitter. De siste sju årene er blitt brukt til å forberede Planeten og Menneskeheten på skiftet til Flerdimensjonale og Kvantetilstander av Virkelighetsbevissthet.

Vi løsriver oss fra den gamle 3D Virkelighetsfortellingen som fastslo en "gjengs oppfatning" eller kollektiv virkelighet, mot en flernivå Virkelighetstilstand som er skapt av individer eller grupper med bemyndigede "Skaper" vesener som bruker deres evner til å fokusere energi og forme plasmaenergi til åpenbar materiell opplevelse. Ja, det betyr at vi ikke lenger vil være begrenset av kollektiv forventning, men vil være frie til å skape våre egne fortellinger og historier som uttrykker det vi ønsker å oppleve i våre fysiske og materielle liv. 

Energi- og Lyskropp skiftene som vi har opplevd de siste 10 årene eller lengre, er beregnet til å fri oss fra den gamle kollektive matrisen og omforme vårt DNA slik at vi kan fungere innenfor denne flerdimensjonale virkeligheten som er forbeholdt 5D Jorden.

Ved dette magiske øyeblikket i Jordens historie, eksisterer vi faktisk på to steder samtidig, kanskje uten en gang å være klar over det. Vi eksisterer på den "gamle" Jorden på en daglig basis, men vi eksisterer også på den Nye Jorden hvis vi bevisst høyner frekvensen vår for å tillate oss å komme inn på den Nye Jorden (og hvis du leser dette, så betyr det deg, ellers ville du ikke ha funnet denne artikkelen!). Disse to versjonene av Jorden eksisterer på samme tid i det samme verdensrommet (space: rom; plass), men i forskjellige dimensjoner.

Dimensjonal Kvanteteori (Quantum dimensional theory) forteller oss at det er mulig for objekter å eksistere i det samme verdensrommet, men i forskjellige dimensjoner. Du kan bare være oppmerksom på disse to "nivåene" hvis du er i stand til å "innstille deg" på disse atskilte frekvensene. Hvis du er et Ny Jord Vesen med en Diamant Lyskropp, så kan du selvfølgelig innstille deg på begge frekvensene akkurat nå med en gang.

Til å begynne med kan det være litt sprøtt og skremmende å skifte mellom disse to virkelighetene flere ganger i løpet av en dag, men vi blir gradvis vant til skiftene og finner føttene våre fast plantet i de nye (verdens)rommene.

Det er viktig å gjenkjenne når du er i 3D-type verdensrom og når du er i 5D verdensrom og høyere. Du vil selvfølgelig bli i stand til å føle svært klart og tydelig hva slags verdensrom og dimensjoner du okkuperer ved hjelp av dine reaksjoner. Hvis du føler deg stresset og engstelig og sint eller engstelig, så er du i et 3D verdensrom. Hvis du føler deg avslappet og tilfreds, kreativ og lykkelig og fredfylt, så er du i et 5D verdensrom.

Og du får lov til å velge! Du kan identifisere ditt verdensrom og skifte ved simpelthen å ta kontakt med dine indre kreative energier og ta valg. Du sitter ikke lenger "fast" i noen virkelighet. Alt er flytende! Du kan ta valget å gå ut av virkelighetsnivået som du er i og velge et annet, eller du kan forandre formen på virkeligheten som du er i ved å forestille deg den på nytt. Dette vil kanskje ikke alltid være mulig på 3D nivået, men i 5D vil det helt opplagt være mulig.

I løpet av de neste få månedene mellom nå og Løvens Port i august måned, vil vi bli vant til "følelsen" av dimensjonalskifte og å ta valg og forme virkeligheten som forberedelse på begynnelsene av dimensjonal atskillelse som vil begynne på den tiden. Dette betyr simpelthen at etter 8/8 vil de som er tilstrekkelig utviklet bli i stand til å tre inn i dette høyere dimensjonale verdensrommet som et valg og bli der, men de som er i 3D verdensrom vil ikke bli i stand til å få tilgang til det høyere verdensrommet. De som er flerdimensjonale vil fremdeles være i stand til å få tilgang til 3D verdenen, i henhold til valg og hvis du fremdeles har arbeid å gjøre der, men du kan også velge å begynne å migrere inn i de høyere dimensjonale virkelighetene.

Dere har cirka 3 måneder på å begynne å ta disse valgene,   medreisende. For den Nye Jorden manifesteres i sannhet og vi er invitert til å krysse denne magiske broen som ble aktivert ved 5/5 Stjerneporten den 5. Mai. Denne "Regnbuebroen" er inni deg, og den vil aktivere for deg så snart du tar valget om å flytte ditt liv inn på den flerdimensjonale Nye Jorden.

Det er ditt valg. 

Forberedelsene på Skifte og de "Rullende Bølgene" av Fotonisk Diamantlys og Vannkoder
Forberedelsen for dette skiftet begynte kort tid etter Vannmann Porten den 2. februar. I mars måned hadde de rullende bølgene av Kosmisk Energi blitt forsterket i en slik stor utstrekning at den kreative fødselen av den Nye Jorden var umiskjennelig!

Disse bølgene av Kosmisk energi "løfter" materie inn i de høyere formene av pulserende Lys som er nødvendig for at den skal eksistere i de høyere dimensjonene av Jordvirkelighet på den Nye Jorden. De ankommer samtidig med Diamantlyset og Vannkodene som blir mottatt akkurat nå.

Det er ikke rart at våre fysiske kropper blir så påvirket av denne energiprosessen, slik Jorden også blir.

Jorden går inn i en periode med å "utså" den Nye Jorden og det "Nye Lemuria", en versjon av Ny Jord Virkelighet som vil kjennetegne en Paradis Jord som vil være fokuset til ForNyelsesprosessen (ReGenesis: fornyelsesprosess eller gjenfødselsprosess) som Erkeengel Michael snakket om.

Denne "utsåings-" prosessen har begynt på Hawaii, hvor energien til Pele Ildgudinnen, hjelper til med å igangsette det Nye Lemuria prosjektet. Det som kan se ut som ødeleggelse på 3D nivået er manifestasjonen av fødselen av den Nye Jorden/Nye Lemuria Blåkopien for de Høyere Dimensjoner. De Galaktiske Eldste som arbeider med den Nye Lemuria energien og hvis misjon er å lede andre over broen er allerede på plass på Hawaii. De vil i seg selv føle behovet for å åpne tilgangen til det Nye Lemuria både for seg selv og andre som vil slutte seg til dem.

Denne prosessen foregår også i kroppene til de som utvikler seg til Diamantlys og gjør seg selv klare til å migrere til den Nye Jordens Virkelighet. 

Det første trinnet var Galaktisk Gjenoppretting av Forbindelsen, hvor den Venstre og Høyre Hjernehalvdelen ble balansert og den kreative energien fikk lov til å strømme. Dette muliggjorde Forbindelse med det Galaktiske Rådet og for at det ble utstedt oppdrag til de som vil være veiviserne og "Bro Aktivatorene" for denne prosessen. 

De som forbereder seg på Ny Jord migrasjonen får også deres Sentralnervesystem "omkoplet" for den nye livsstilen og tilværelsen. Dette kan være besværlig for kroppen, men det er nødvendig. På den flerdimensjonale Nye Jorden, vil vi gjøre bruk av "magi", som er den beste måten å beskrive det på. Vi vil bruke vår kraftfulle og nylig aktiverte Høyre Hjernehalvdel for å kanalisere Galaktisk kraft og Diamantlys og for å aktivt forme energiplasma til form gjennom intensjon og visualisering.

Denne "magien" må bevege seg gjennom kroppen via Sentralnervesystemet. Dette betyr at kroppen din nå føler en sterk kraft og styrke som ikke er blitt følt av mennesker på tusenvis av år. Det er en elektrisk kraft som "farer" langs nervesynapsene og skaper en følelse liknende med "vibrasjon" i kroppen. Det kan også skape følelser av intens utmattelse, svimmelhet, engstelse og søvnløshet inntil kroppen blir vant til de økende nivåene av kreativ elektrisitet som gjennomløper nervesystemet.

Dette er også grunnen til at vi trenger å integrere Diamantlyset og Vannkodene. Diamantlyskodene vil hjelpe oss med å lede den Kosmiske Ilden gjennom våre kropper og via Sentralnervesystemet som opprinnelig var beregnet til nettopp dette formålet i "Adam Kadmon" blåkopien. Ja, Mennesker er beregnet til å være i stand til å lede elektrisk strøm med svært høy "spenning" gjennom kroppen og å bruke denne evnen til å forme energi/plasma til form. Diamant Vannkodene tillater vannet i kroppen som er omtrent 80 prosent, å være en klar og transparent kilde for overføringen og projeksjonen av denne elektriske Lysenergien, som Lys gjennom et prisme. Når Lyset beveger seg gjennom dette Diamantprismet som er kroppen din, bærer det "kodene" eller instruksjonen om hvordan å forme energi til materie slik at du kan skape det som du ser eller ønsker til manifestert form.

Så, selv om denne prosessen kan være ubehagelig for nåtiden, forbereder den deg på migrasjon inn i den Nye Jordens Virkelighet hvor du vil trenge disse gavene og talentene når du etablerer et nytt forhold til Jorden og med Naturen. 

Den Nye Jorden og Naturens verden og en ny måte å Samhandle og Sameksistere på
Når vi ankommer på den Nye Jorden, vil vi gå inn i et nytt forhold med Naturen.  

Vi vil allerede ha kommet til å se Naturen som et "levende" Vesen eller Virkelighet, og vi vil få en opplevelse av å forbindes med denne virkeligheten og vil helt opplagt ha stor respekt og ærbødighet for den virkeligheten som vi kaller "natur".

Urbefolkningen på den Gamle Jorden og de som har røtter i Lemurias verden visste at måten for å leve vellykket på Jorden var å ære Naturens liv og å leve i en kommunikasjonstilstand med Naturens "Ånd".

Formålet til "Sjamanen" i samfunnet var å tjene som "broen" mellom mennesker og den Åndelige Verden som funnet i Naturen og i Drømmetiden eller Høyere Dimensjoner.

Når vi går inn på den Nye Jorden vil vi alle bli Sjamaner, for vi må forstå hvordan å forbinde seg med og samhandle med Naturen med Ære og Respekt. Vi kan ikke bringe med oss de gamle 3D energiene med å betrakte naturen som "ressurser" som vi bruker som vi føler for. Vi kan ikke lenger oppsamle gjennom grådighet og holde fast ved "ressurser". I hovedsak vil vi lære å ære det som er der og å dele det som blir gitt bare etter å ha bedt om tillatelse fra Naturåndene og Elementalene, eller skape det vi trenger selv.

Den Nye Jordens  samfunnsmønster vil være basert på respekt for Jorden og arbeide sammen i samfunn som ærer disse ideene. Det sentrale temaet i hvert samfunn vil være Kjærlighet, og det vil være Kjærlighet for selvet, for hverandre, og for alt liv på Jorden. Samfunnene vil lære barna hvordan å vokse opp i denne Ny Jord Virkeligheten og hvordan å bruke magien som strømmer gjennom kroppene deres for å skape det de trenger.  

Mens vi forbereder oss på den Nye Jordens migrasjon, ville det være en god ide å begynne å lære noen grunnleggende Sjamanistiske teknikker for å forbinde seg med Jorden og med Elemental energiene. Lær hvordan å forbinde deg med de magiske energiene som strømmer gjennom kroppen din og hvordan å lede dem til manifestert skapelse, rett og slett gjennom Kjærlighet og Intensjon. 

Dette kommer til å bli det største eventyret så langt!

Ser deg på den andre siden, som de sier!

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-earth-in-transition-to-new-earth-the-future-is-now/

Krystall til Diamantovergangen

(Lagt ut av Celia Fenn den 4. april 2018) 

Krystall til Diamantovergangen: Når Ny Jord Frekvens
I 2003 skrev jeg en artikkel kalt "Indigo til Krystall Overgangskrise" som handlet om opplevelsen av å våkne opp og aktivere Lyskroppen for å kunne legemliggjøre Kristusbevissthetens Gylne Lys. For mange mennesker var dette en svært dyp opplevelse som bevirket en kraftfull "healingkrise" på mange nivåer etter hvert som de brøt gjennom mange lag med tilvenninger og programmering for å nå deres autentiske selv, og for å forbinde seg med og legemliggjøre deres Sjelekraft. Nå, i 2018, handler denne artikkelen om fullstendiggjøringen av denne Oppstigningsprosessen når vi gjør overgangen fra Krystall- til Diamantbevisstheten.

På dette nivået legemliggjør vi fullstendig Galaktisk Bevissthet og er fullt ut flerdimensjonale. Vi er jordet i den 5D Nye Jorden, men har også tilgang til de Høyere Dimensjoner så langt som til 9D som tillater oss å fungere som Legemliggjorte Sjeler på Jorden, mens vi også er forbundet med vår Galaktiske arv.

På en likende måte kaster denne overgangen på oss noen fysiske symptomer som kan forårsake engstelse mens vi opplever dem, men hvis du forstår hva som skjer vil du takle dem bedre. (Vår snill å merke deg at hvis symptomer er alvorlige eller vedvarende, vær snill å ta kontakt med din lege eller annet helsepersonell).

Prosessen er som følger: vi er nå i Solar Minimum, noe som betyr at vi opplever svært lite Solstorm aktivitet. Dette muliggjør Galaktisk og Kosmisk Utstråling fra svært "dypt verdensrom" å nå Jorden, og til å innvirke på våre fysiske kropper på dype måter. Normalt beskytter Solstråling Jorden fra disse overføringene, men i Solar Minimum kan de komme gjennom, og bringer mektige forvandlende Diamantlyskoder og aktiverer Diamantbevisstheten som tillater Menneskeheten å bygge bro til og forbinde seg med Galaktisk 9D bevissthet.

Forandringene og Tilkoblingen som skjer på Nytt
Det som nå skjer, er at den Høyre Hjernehalvdelen blir fullstendig aktivert for å kunne skape en "Hellig Forening (Forbindelse)" med den Venstre Hjernehalvdelen. Dette betyr at etter tusenvis av år med å være avhengig av den Venstre Hjernehalvdelen, reaktiverer Menneskeheten  kraften til den Høyre Hjernehalvdelen med dens forbindelse til det Intuitive, det Magiske og Mirakuløse, og de Galaktiske/Kosmiske nivåene. Ikke bare skjer denne kraftfulle reaktiveringen, men det er en balansering av disse to halvdelene til kvantedatamaskinen som er hjernen, slik at de kan fungere i harmoni og ikke imot hverandre.

Samtidig er Hals Chakraet i prosessen med å bli "tilkoblet (rewired)" slik at det fungerer som en "mottaker" av Lysenergier så vel som en "sender", og det blir forbundet med det *Høyere Hjertet og Hjertet. Dette er for å lette aktiveringen av evnen til å høre Galaktiske overføringer og for å tyde dem, og for å bli i stand til å sende lignende Galaktiske overføringer uten noen kunstig teknologi.

*(The High Heart Chakra (også kalt Thymus Chakra): Det kalles det Høyere Hjerte Chakraet, siden det handler om uselvisk, åndelig Kjærlighet til den Store Guddommelige Ånd. Dette Chakraets betydning handler helt og fullt om begrepet "Guddommelig Kjærlighet", i en oversanselig, opphøyt mening. Thymus eller Thymus Chakra betydningene relaterer til følelsene av Guddommelig Kjærlighet, medfølelse, tilgivelse og frigjøring av frykt. Dette Chakraet relaterer til Kristusbevissthet, og broen mellom dine følelser og ditt intellekt. Dette Chakraets beliggenhet skaper en sterk lydhelbredende effekt i den eteriske kroppen og hjelper kommunikasjon. Det talte ord gir gjenklang her, og bruken av lyd resonerer herfra i den eteriske kroppen og skaper en kraftfull healingeffekt. Dette Chakraet er hvor du finner Thymuskjertelen og er hovedkjertelen som hjelper immunsystemet og skaper et sterkere healingresultat. Å arbeide med det høyere Hjerte Chakraet hjelper deg til å skape en forbindelse mellom din Sjelekropp og fysiske kropp. Hvis du gnir på dette punktet, vil du merke at det føles en smule sårt. Det er punktet brukt av EFT utøvere når de foretar meridian banking, og de vil kanskje kalle det for det 'såre punkt', siden hvis du gnir hardt på det, kan det gjøre litt vondt.

(Slik jeg forstår det er Thymus Chakraet og det Høyere Hjerte Chakraet det samme Chakraet. Solfrid)

High Heart Chakra April 8, 2013 av Diana Howes:
Det Høyere Hjerte Chakraet er beliggende mellom Hals- og Hjerte Chakraet & er en katalysator for å Vekke Opp Høyere Bevissthet. Dets element er Ild og fargene forbundet med dette Chakraet er Rosa | Magenta, klar og sterk Hvit og Turkis. Når dette Chakraet blir åpent og balansert, får man tilgang til høyere, Åndelige bevissthetsnivåer. Det er en sterk link til det Guddommelige, så vel som en inderlig og andektig Kjærlighet og lengsel etter Gud [Kjærlighet, Guddommelig, Skaperenergi, Liv]. Uselvisk, betingelsesløs Kjærlighet er også en egenskap ved et sunt & balansert Høyere Hjerte Chakra.

Drømmefunksjon er høyt utviklet med et åpent og balansert Høyere Hjerte. Evnen til å forbinde deg med dine drømmer i din våkne virkelighet er et nøkkelkomponent.

Når vi blir så åpne for høyere bevissthetsnivåer at vi ikke er til noe jordisk nyttig og bra, mister vi våre jordingsevner og forbindelse med vår egen Autentiske natur [som har et universelt formål på de praktiske nivåene i Livet]. Dette er et tegn på at vårt 8. Chakra er overaktivt og trenger å dempes og redusere hastigheten.
Når det 8. Chakra er mangelfullt, kan det være en tendens til å ignorere andres behov. Når Chakraet blir fullstendig blokkert eller lukket, blir effekten avvisning av Ånden og åndelige kvaliteter. Pessimisme og negativitet er synspunktene på livet og det blir ekstremt vanskelig å uttrykke følelser, selv om du kan føle dem. Det er mulig å skape en forbindelse mellom det 8. Chakra [over hjertet], den lavere Tan Tien til Sakral (Hara Chakra) & Rot Chakraet [i enden av bekkenet] og Krone Chakraet [på toppen av hodet]. Dette er en slags energetisk “forskyvning” som tillater forening av energisentrene i hodet, hjertet, og kroppen og vesenets følelsesmessige senter. Det 8. Chakra er hvor INTENSJON har sin opprinnelse. Det forbinder hjertets følelser og fornuften i språket. Det fungerer som en bro melllom følelser og fornuft. Dette Chakraet er også kjent for å ha en viss sårbarhet for å bli manipulert av ytre krefter mens man er våken eller drømmer.)

Disse skiftene er forbundet i Krone og Sjelestjerne Chakraene, og dette i sin tur aktiverer de lavere Chakraene for å jorde energiene. Samtidig, på det dype cellenivået, blir DNAet omkodet for å akseptere disse nye evnene og frigjør eventuelle overbevisninger og begrensninger som kan blokkere disse skiftene.

Formålet med disse skiftene er å gjøre det mulig for det Nye Strålende og Lysende Diamant Mennesket å bli et Galaktisk vesen, i stand til å motta og høre ikke-verbale overføringer, så vel som å sende disse overføringene gjennom tid, rom og dimensjoner. Det er den fullstendige aktiveringen av din egen "personlige portal" og oppkobling til (uplink) Kosmos.

Hvordan det Kan Føles: Symptomer
Enkelte mennesker har kanskje ingen virkelige symptomer i det hele tatt, og vil kanskje simpelthen bevege seg inn i en lykkelig og glad forbindelse med den Nye Jorden og disse nye evnene.

Med en slik stor overgang, er det imidlertid også mulig at du kan føle noen av de midlertidige følgende symptomene:

Hodepine og Svimmelhet. Utmattelse og ønsker å ta en blund hele tiden. Det krever veldig mye energi for å balansere og harmonisere den venstre og høyre hjernehalvdelen.

Smerter i bihulene og blokkeringer. Smerter i Kjeven og Tennene.

Halsbrann (Burning in the Throat). Sår hals og infeksjoner i halsen.

Influensa som blir alvorlig eller tar lang tid for å helbredes.

Tetthet i brystet. Muskelkramper i nakken og ryggen.

Brutte og Forstyrrede Søvnmønstre, siden energiene er sterkere om natten. 

Forstyrrede Spisemønstre og ønsket om å spise mindre og å spise "høyere frekvens" mat.

Nervesystem stress: uro og engstelse, pustestress, depresjon, gråtkvalthet, irritasjon og føler at du bare ikke kan klare det mer. En brennende fornemmelse i nervene.

Ønsker å flytte, omplassere, være et annet sted (ja ... på den Nye Jorden!)

Et ønske om rent vann og naturlig økologisk mat og ren luft å puste inn.

Et ønske om å stille opp for denne drømmen om den Nye Jorden!

Hamle opp med Symptomene
Det aller viktigste er å hvile når du trenger å hvile, og nære deg selv og kroppen din.

Kroppen din går gjennom en svært stor forandring og overgang. Den vil renses og avgiftes på mange nivåer, i mange dimensjoner og gjennom mange tidligere og fremtidige liv, slik at den kan gå inn i frekvensene til den Nye Jorden.

Vær forberedt på å ta det langsomt og nære hvert skritt på reisen.

Du vil kanskje ha behov for å "spise lett" og kutte ut tung og bearbeidet mat. Drikk masse vann, så klart og rent som du kan få.

Sov når du trenger det, selv om det er midt på dagen.

Hold deg jordet ved å være i naturen når du kan, få masse sollys og gå på gresset og på marken.

Dra til stranden og pust inn den friske luften og lek i vannet hvis du kan.

Bruk den kraftfulle Høyre Hjernehalvdelen. Bli kreativ på hvilken som helst måte som tiltaler deg. Skriv en dagbok, mal, dans, spill musikk og tillat deg å begynne å lære om den ikke-verbale høyre hjernehalvdelens måter å kommunisere på. Bruk fantasien din og gå inn i det Magiske.

Mediter og vær stille og rolig. Bli oppmerksom på den kraftfulle Strømmen av Guddommelig Lys inni deg og begynn å skape og leke med denne energien.

Stol på prosessen ... den tar deg til et eller annet vidunderlig sted!

Sammen med Planeten går du inn på den Nye Jorden!

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-crystal-to-diamond-transition-reaching-new-earth-frequency/

Jevndøgn Mars 2018

(Lagt ut av Celia Fenn den 17. mars 2018)

Diamantlys, den Nye Jorden, Hellig Klarhet og Åpningen av Bevisst Fornyelse
Mine Høyt Elskede, Jevndøgnet i Mars måned 2018 er et kraftfullt øyeblikk i Spiralen til det Hellige Året. Jevndøgn-Stjerneporten er en 8. Dimensjonal Solar Port og den overfører bølger av Diamantlys til Jorden sammen med kraftfulle magnetiske bølger av Lyskoder og Vannkoder.

Hva betyr dette for deg og for Jorden?

Disse kraftfulle bølgene av Lys som blir mottatt ved tiden for Jevndøgnovergangen (skifte av årstid) hjelper dere med å frigi og fjerne rester av gamle Tidslinjer og å fokusere på den Nye Jordens Tidsspiraler som blir aktivert i denne syklusen. Alt som forlater ditt liv på dette tidspunkt, er ikke nødvendig for dine Ny Jord skapelser og reise.

Når de gamle Tidslinjene kollapser og forenes (forsvinner), kan gamle følelser og minner komme opp. Fragmenter av det som var eller hva som kan ha vært vil komme til overflaten for å bli opplevd og deretter frigjort. Hold ikke fast ved gamle drømmer eller gamle sår, gi simpelthen slipp på dem og velsign dem for hva de har gitt deg eller hva du har lært.

Når du gir slipp, skaper du rom for Drømmer og Skapelser som har mer klarhet og gir gjenklang med de Høyere Frekvensene til den Nye Jorden.

Diamantlys og Vannkoder: Overføringer av Guddommelig Kjærlighet til Ny Jord
De kraftfulle bølgene av Lys som blir mottatt fra den 8. Dimensjon og høyere overfører de Galaktiske Diamantkodene for Lys og Vann.

I begge tilfeller bærer Kodene informasjon fra Kilden for å skape Klarhet og Gjennomsiktighet på alle nivåer av livet. Når Lyset er Klart og Farvannene er gjennomsiktige, så kan alt liv eksistere i en tilstand av Diamantlignende klarhet og renhet som reflekterer Åndens rene essens gjennom Sjelen og inn i Materie.

Når du oppstiger og utvikles til høyere bevissthetsnivåer, vil du legemliggjøre disse Diamantkodene for Lys og Vann, og du vil bli mer "ren" og gjennomskinnelig, mer krystallinsk og mer i stand til å være en overfører av den klare utstrålingen til Medfølende Guddommelig Kjærlighet.

For å motta disse kodene, Mine Høyt Elskede, må dere fokusere på Hjertet og puste fra Hjertet. For disse kodene, som mottas via Sjelestjernen og sendes til Hjertet, spinnes da ut fra Hjertet inn i manifestasjonene av Tid og Rom som dere kaller Virkelighet. I Diamantbevisstheten vil Skapelsene til deres Hjerter bli Klare og Lyse og Vakre.

Og kraften til Diamantkodene vil rense og rydde opp og fornye livet på Planeten Jorden, slik at Jorden kan bli en flerdimensjonal Paradishage.

Bevisst Fornyelse (ReGenesis: gjenfødsel): Det Neste Steget i den Nye Jordens Manifestasjon
Siden 2012, har Diamantbarna inkarnert på Jorden.

Disse er barn med en svært Høy Frekvens og som er født fullstendig klar over og forbundet med deres Galaktiske arv. 

De har en svært klar misjon, som er å løfte Jorden inn i Diamantfrekvensene i den 9. Dimensjon, slik at disse energiene kan bli følt og forankret i den Femtedimensjonale Nye Jorden.

I denne tiden hjelper disse vakre barna mange av dere til hurtig å oppgradere deres personlige frekvens til den 9. Dimensjon (Galaktisk forbindelse), slik at dere også kan begynne å overføre Frekvensene av Klarhet og Lys til Jorden.

Snart vil det bli mange av dere, inkludert Lyskrigere og Lysarbeidere og Diamantbarn, som vil forankre og holde disse frekvensene av klarhet på en bevisst måte for å hjelpe Jorden med å gjenvinne hennes Lysstyrke og hennes Hellige Klarhet.

Mine Høyt Elskede, prosessen begynner med dere. Når dere erkjenner at dere har mistet deres hellige og klare forbindelse med Jorden og med naturen, vil dere søke å helbrede dette i dere selv. Dere vil på ny tenne den Hellige Jord Ilden i deres Hjerte, og dere vil klargjøre det Hellige Jord Vannet i deres kropp slik at Ånden kan bevege seg gjennom dere i dens rene og klare essens som Guddommelig Kjærlighet. 

Og da vil du begynne å se miraklene til den Nye Jorden som vil skje rundt deg.

Diamantvesenene vil melde seg som krigere av den Nye Åndeligheten for å forvandle Jorden til en hage og for å klargjøre farvannene på Planeten.

En etter en vil de melde seg når deres Hjerter motiverer dem, for å være en del av den bevisste Fornyelsesprosessen. Det vil si, den nye begynnelsen hvor Diamantlyset og Vannkodene vil antenne bølger av Kreativitet og Overflod i Hjertene og Livene til de som holder disse frekvensene.

Fornyelsesprosessen begynner med dere Mine Høyt Elskede. Når dere vender dere innover og ser på ørkenene og de golde og ufruktbare stedene i det indre, vil dere søke å helbrede disse og enda en gang skape en indre Tempelhage i Hjertet og Sjelen på Jorden.

Og straks dere har skapt deres indre Helligdomshage, vil dere begynne å skape dette på Jorden.

Jorden er klar. Hun venter bare på at Skaperne av Diamantfrekvensene skal synge en Ny Sang og snakke Lysspråkene som vil aktivere Nye Skapelsesspiraler. Bølger av Magisk Lyd og mønstre av Lys som Danser vil veve den Nye Jordens Virkelighet gjennom Dimensjonene av Lys og Magi på Jorden.

Fornyelse er Nå.

Den venter på at du skal åpne ditt Hjerte og motta Lyset og Vannkodene til disse kraftfulle bølgene av Jevndøgnenergi. Den venter på at du skal sende ut dine drømmer og skapelser på en ny Tidsspiral i disse Nye Frekvensene av Lys og Klarhet.

Det som var før er over.

Det som venter på deg er en Ny Skapelse.

Mine Høyt Elskede, åpne deres Hjerter og syng med deres Sjeler. Bli Bevisste Skapere av den Planetariske og Personlige Fornyelsen.

Kilde: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/equinox-march-2018-diamond-light-sacred-clarity-and-the-opening-of-conscious-regenesis/

Vannets sang: Et Kosmisk Sjamanistisk Perspektiv

(Lagt ut av Celia Fenn den 4. Mars 2018)

Vann er en Flerdimensjonal natursubstans som er Flytende Lys i de Høyere Dimensjoner.

Når vi går inn i den Nye Jordens Bevissthet må vi komme til bevissthet om Vann som Flytende Lys og å forstå og respektere dets formål i våre liv på Planeten Jorden. 

Vann er et Rent og Vakkert Vesen og dets Sang er Skjønnheten og Klarheten i Alt Liv. 

I begynnelsen ... et Kosmisk Åndelig og Sjamanistisk Perspektiv på Vann.
Mange av de eldgamle og urbefolkningen forsto at vann var en del av den opphavelige skapelsen. Før det var liv slik vi kjenner det, fantes de opphavelige elementene, hvorav Ild og Vann var de to viktigste kosmiske elementene.

I de eldgamle egyptiske fortellingene, var Ild feminin og ble representert av løven (løvinnen) som ble kalt Tefnut. Vann var maskulint og ble representert av vesenet kjent som Shu. I dets flytende og kosmiske form, ble vann opplevd som vanndamp, og derfor var Shu et luftig og flytende vannvesen.

I deres opprinnelige kosmiske former, forente disse to elementalvesenene seg for å føde alle andre former for liv i Kosmos. I deres Galaktiske Form, var Nut den Galaktiske "elven" av stjerner og den Mektige Moder, og Geb var den Mektige Fader som også var Jord og Materie.

I de forskjellige dimensjonsnivåene, var Vann både maskulint og feminint som et nøkkelelement i Livets Hellige Kjede.

De Eldgamle Egypterne, som mottok deres undervisning fra Løvinne Mestrene på Sirius, respekterte derfor Strømmen av Vann i dets Kosmiske aspekt som Elven av Stjerner i Melkeveien, og som Elven av Vann på Jorden som de kalte Nilen Elven. De forsto at Vannelementets strøm var bringeren av Liv og Overflod til alt liv i Galaksen.

Uten strømmen av rent og klart vann, kan det ikke være noen overflod og intet liv. I dets rene tilstand som Flytende Diamantlys, bærer vann de opprinnelige Lyskodene for Overflod og Liv. Disse opprinnelige kodene strømmer hele tiden ned på Jorden gjennom de Solare og Galaktiske Stjerneportene, det gjør også de nyere Lyskodene med oppdatert kosmisk informasjon og koder. Men når de når vår Planet, blir de "utvannet" og blokkert av den svært lave frekvensen til det meste av vannet på Planeten.

De innfødte folkene på vår Planet forstår Vannets Hellige Natur, og deres tradisjoner inkluderer seremonier og bønner for å ære vannet og for å sikre at det holdes rent og renset slik at det kan fortsette å være et beger for de Guddommelige Flytende Lys Vannkodene. På denne måten bidrar de til å sørge for klarhet i livet og i formål, og den vedvarende forbindelsen med Livets Elv og Overfloden som strømmer "fra Guds Trone" slik det blir beskrevet i Kristne Hellige Tekster.

Vann og det 21. Århundre ...
I vår tid har vi mistet den Hellige Forbindelsen med Vann og vi har mistet vår evne til å leve i Klarhet, Flyt og Overflod.

Vannkilder på vår Planet er blitt forurenset og giftige.  Klimaforandringer har skapt golde og uttørkede områder hvor det ikke lenger er nok vann eller nedbør til å opprettholde liv.

Vann er blitt intet mindre enn en "ressurs" for å bli kontrollert og brukt i menneskelig aktivitet uten noen omtanke og bekymring for den dypere og mer hellige naturen til substansen.

I stedet for å ære vann som en Kilde til Liv, er vann blitt den giftige og forurensede beholderen av det giftige og skyggesiden til vår sivilisasjon og kultur.

Der det en gang var klare bekker og elver, er det nå bare forurensede og giftige vannveier. Denne forurensingen av Jordens "Kropp" og dens "Blodstrøm" betyr at en stor del av Jorden selv er usunn og ute av balanse, og at vi som hennes barn står i fare for å bli det samme.

På de følelsesmessige og mentale nivåene, ser vi ikke lenger vårt forhold til vår Sjel og Jorden gjennom det Flytende Lysspeilet av Klarhet og Kjærlighet, men gjennom et mørkt og gjørmete speil som viser oss giftigheten og forurensningen av våre vannkilder på Jorden. Eller den fullstendig golde og fullstendige uttørkingen av disse kildene. Og så står vi i fare for å tro at denne giftige refleksjonen er hvem vi er.

Det er et lite under at mye av Jorden i det 21. århundre er i en tilstand av mangel og tap og sinne, siden strømmen av overflod ser ut til å være i tilbakegang og ikke blir sterkere.

Men nei ... dette er ikke hvem vi er og vi kan arbeide med den kraftfulle Kosmiske Intelligensen i Vann for å helbrede farvannene og gjenopprette Klarheten og Kraften i våre Farvann ved å tilpasse oss de opprinnelige Lyskodene av Flytende Diamantlys og tillate strømmen av Diamantklarhet i vårt arbeide og vårt forhold til vann. 

Galaktisk Sjamanisme og Vannsjamanene ... Forvandler våre Vannkilder
I denne tiden i vår Transformasjonsprosess, er vi Lyskrigerne og Lysarbeiderne som er kommet for å være veiviserne i Transformasjonen av Jorden fra en tredjedimensjonal verden til en flerdimensjonal planet med tilgang til Høyere Bevissthet og evnen til å manifestere og skape fra Hellig Indre Rom.

Nå blir vi kallet til å være Vannkrigere og Vannsjamaner, og til å bruke vår kraft som Mestere av Lys og Energi for å arbeide med å returnere Klarhet og Renhet til Vannkildene på vår Høyt Elskede og flerdimensjonale Jord.

Det er mange måter å gjøre dette på. Det første og aller viktigste vi kan arbeide med er oss selv for å rense og avklare og bringe renhet til våre egne indre vannkilder. Dette vil involvere å rense og rydde ut følelsesmessige og mentale forurensninger som hindrer oss i å se vår egen klarhet og skjønnhet som Sjeler i Menneskelig Form. Når vi ser oss selv gjennom det dunkle glasset (speilet), ser vi bare det giftige og forurensede, men når vi ser oss selv i klarhet ser vi vår skjønnhet og fullkommenhet. Og da kan vi arbeide for å bringe inn mer klarhet, mer gjennomsiktighet og mer flyt gjennom skjønnhet og harmoni i våre daglige liv. Vi kan bli Vannsjamaner og praktisere en daglig velsignelse av farvannene på Jorden, slik at denne klarheten og renheten kan spre seg til alle farvannene (alt vann) på planeten.

Vi kan også arbeide i våre daglige liv for å minimalisere vårt bidrag til forurensningen av farvannene, og for å ære det Hellige livet til vannet til enhver tid. Hver gang vi bruker vann i våre daglige liv skulle vi forbinde oss med det og ære det med takknemlighet og velsignelser. Det er Livets Vann.

Hvis vi ønsker å bli Vannsjamener og Vannkrigere kan vi gå ut og forsvare Jordens Farvann når som helst vi ser mangel på respekt og forurensning av hellige vannkilder.

Vi kan utføre Vannseremonier, alene og sammen med grupper, for å rense og klargjøre, og for å returnere vannet til renhet og sørge for å tillate strømmen av det Flytende Lyset av Overflod til vår vakre flerdimensjonale Jord enda en gang.

Personlig Vannseremoni for Daglige Velsignelser av Farvannene (alt vann)
For denne Seremonien vil du trenge en liten glasskål fylt med rent kildevann hvis mulig. Vann fra kranen er ikke så bra siden det allerede er fylt med kjemikalier. Du kan legge blomster eller kronblader i skålen din for Seremonien. Det er også bra å tenne et stearinlys til å representere Ild og Lys, og Salvie (Den Hellige Urt) eller en røkelsespinne til å rense luften og området for seremonien. 

Begynn med å tenne stearinlyset ditt og be Ånden og Lysvesenene om å være der sammen med deg.

Tenn på Salvien din eller Røkelsen og be om en dyp renselse av ditt personlige rom og Jordens Rom. Du kan påkalle den Fiolette Flamme her om du ønsker.

Hvis du er kjent med Sjamanistisk Praksis kan du åpne en Hellig Sirkel og påkalle de Fire Jord Elementene.

Sentrer din bevissthet i ditt Hjerte og forbind deg med den Guddommelige Gnisten av Diamantlys som er din Høyere Bevissthet. Tillat deg å føle Kjærlighet og Takknemlighet på et dypt nivå for alt som er gitt til oss på Jorden gjennom Skapelsen. Løft opp glasskålen din med vann og overfør disse følelsene av Kjærlighet og Takknemlighet inn i Vannet. Du kan fortsett å gjøre dette i omtrent 10 minutter eller lenger.

Visualiser også strømmen av Lyskoder i det Flytende Lyset idet Vann nedstiger fra det Kosmiske Hjertet og inn i Jordens Rike. Se Jordens Vannkilder som Rene og Klare og at de mottar Lyskodene av Overflod og Liv idet de nedstiger fra Opphavelig Skaper gjennom Strømmen av Flytende Lys/Vann. 

Og ... se hvordan Planetens vann blir transformert fra mørkt og forurenset til klart og funklende etter hvert som Lyskodene blir absorbert og aktivert. 

Hold på denne visjonen noen få minutter.

Du kan fullstendiggjøre seremonien din nå ved å uttrykke takknemlighet og Kjærlighet og avslutte. Hvis du har åpnet en Hellig Sirkel kan du lukke den. Det er bra å ta vannet du har brukt i seremonien din og gi det i gave til en elv eller en bekk nær deg, hvor intensjonene av Kjærlighet og Takknemlighet innkodet i vannet av deg vil bli overført gjennom vannkilden. Du kan også gi vannet i gave til Jorden hvis du ikke har en elv i nærheten.

I denne daglige praksisen vil du høyne din Personlige Frekvens og også frekvensen til Jordens Farvann.

Hvis du er interessert i å lære mer om Galactic Shamanism og Shamanic practice er du invitert til å melde deg på våre online Galactic Shamanism Training modules for Mars. 
Du kan slutte deg til Level One Introductory eller Level Two: Sound Journeys.

KILDE: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-song-of-water-a-cosmic-shamanic-perspective/ 

Vannmann Porten

(Lagt ut av Celia Fenn den 23. januar 2018)

Stjerneport til en Magisk Virkelighet og Løvehjertets Vei

Høyt Elskede Venner og Familie, dere nærmer dere tiden for det Hellige Året når dere møter Vannmann Stjerneporten, og dette året blir opplevd i forbindelse med den Totale Måneformørkelsen i Løven den 31. januar. Enda en kraftfull kvanteenergi på Løven/Vannmann aksen.

Du vil kanskje spørre, hva er egentlig Vannmannporten?

Vel, jeg er sikker på at dere alle er kjent med Løvens Port (8/8) som inntreffer tidlig i august måned i tegnet Løven.  Vannmann Porten er dette øyeblikket tidlig i Februar (2/2) når kretsløpet til Tidsspiralen bringer dere til et punkt som er nøyaktig midt imot Løvens Port på den mektige stjernesirkelen. Dette er øyeblikket når den andre spiralen til det Hellige Året åpnes opp til en manifestasjonssyklus. Hvis du tenker på flyten av Tid/Rom som et 8-tall, så vil du se den første sirkelen fra Juli/August og den andre sirkelen fra Januar/Februar.

Så nå er dere i ferd med å flyte inn i reisen til den andre sirkelen, fra nå inntil Nyttåret i juli 2018. Men, akkurat nå, i denne tiden med kreativ omstilling, opplever dere også en rekke med formørkelser som innvirker på Løven/Vannmann Aksen. Den aller viktigste av disse var den Totale Solformørkelsen den 18. august 2017, som brakte kaotisk forandring, spesielt for USA hvor formørkelsen var synlig. Deretter, den 31. januar, vil den nåværende Totale Måneformørkelsen bringe dype indre forandringer når den overfører Månekodene fra Hjertet til Regulus (Alfa Leonis: den mest lyssterke stjernen i stjernebildet Løven) via Månen. Disse nye kodene vil bli forankret under Måneformørkelsen, idet dere alle blir tilskyndet til å dykke dypt inn i deres hjerter og oppdage kraften til Hvem Du Er.

Mine Høyt Elskede, la oss snakke mer om hvem dere er på denne Jordreisen og hvem dere blir. Dere er Galaktiske Vesener og Stjernevesener, og deres røtter er i Stjernene sammen med deres Sjel og Stjernestammer. Når du våkner opp, vil du huske og du vil gjenopprette forbindelsen med Stjernevesenene og de Stjerneeldste som er dine guider og lærere i de Høyere Dimensjoner av Kjærlighet og Bevissthet.

I denne nåværende overgangen, er den klare og kongelige stjernen Regulus, også kjent som Alfa Leonis eller Løvens Hjerte, en stor kilde til inspirasjon og visdom for deg.

Solar Lærerne på Alfa Leonis og deres Gylne Lys åpner opp den Kongelige Veien til Løvehjertet på Jorden. Disse er de første skrittene ut av den verdslige Tredjedimensjonale verden og inn i den Magiske Virkeligheten til den Nye Jorden.

Disse Stjerneløve Lærerne arbeider selv nå for å overføre "Løvekodene" til dere fra Alfa Leonis. Ved tiden for Formørkelsen, kan dere forvente å motta disse kodene svært sterkt og intenst.

"Løvekodene" er svært høyfrekvente energier som vil aktivere en følelse av spenning, begeistring og eventyr i deg. Du kan føle deg som om du er Alice i Eventyrland og at du bebor en merkelig og surrealistisk verden.

Men så kan du også føle deg fullstendig utmattet og som om du ikke har noe energi, etter hvert som din fysiske kropp lærer hvordan den skal balansere disse nye frekvensene av Lys.

Essensen til Løvehjertets Vei er eventyr og opplevelse på Jorden. Livet er ikke ment å være et trygt og sikkert arbeid fra fødsel til død. Det er ment å være et eventyr som begeistrer deg og fører deg fremover fra lidenskap til lidenskap etter hvert som du skaper nye eventyr av Kjærlighet og medfølelse som blir ditt liv.

Mine Høyt Elskede, her er ordene til Leia Stjerneløvinnen fra Alfa Leonis:

Mine Høyt Elskede, jeg er Leia av Alfa Leonis. Jeg er en Stjerneløvinne og Lærer av vår Gylne Visdom.

Husk Mine Høyt Elskede, lev livet til det fulle og opplev alt som kan oppleves. Livet er en dyrebar gave som er gitt til deg. Det er et eventyr som skal utforskes og nytes. Vær alltid modig når du beveger deg videre framover. Ta ansvarlige risikoer etter hvert som du drar ut på eventyr i Tid og Rom, med tillit til at Ånden vil finne de rette kreative rom og steder for at du skal være trygg. I denne nye Kvantevirkeligheten vil du snart lære at små risikoer kan ta deg til store sprang av tro, tillit og kreativitet, men å "forbli trygg" vil føre til stagnasjon. Og etter hvert som du blir vant med milde risikoer, vil du kanskje bli dristigere og mer kreativ, og tillater livets rike vev å utfoldes foran deg når du stoler på din kreative vei mer og mer, som en løvinne som lurer seg innpå sitt bytte og alltid holder sitt fokus og sin intensjon på det som er ønsket. 

Men Mine Høyt Elskede, når dere gjør dette, vær selvbevisste. Vær i "Nå" øyeblikket. Når du betrakter Løvene på Afrikas sletter, vil du se at de alltid er klar over hva som skjer rundt dem, for å kunne ta del i livets flyt og skapelse. Så du må også være oppmerksom og våken. Din evne til å blomstre i Tid/Rom energien avhenger av ditt fokus på "nå" øyeblikket hvor Kreativ Energi oppstår.

Mine Høyt Elskede, ha respekt for ALLE Livsformer. De har alle deres plass og misjon i den Mektige Elven av Liv og Død. Ingen Vesen er større eller mindre, for de vever Livets store veggteppe sammen som En!

Søk ikke etter makt (power: kraft) i Verden. Den sanne kraften er i det indre og finnes i ditt Hjerte. Dette er Løvehjertes Sanne Visdom.

Beskytt din Jord, og din "Løveflokk" (Sjelefamilie) ettersom de er dyrebare Kjærlighetsgaver fra Skaperen, som er gitt til deg. Du har Ett Hjem kalt Jorden og en Familie av Liv på Jorden, hvor dere alle er Beslektet. Ære dette, og Ære Hvem Du Er og din Sjelemanifestasjon på Jorden. Ære din "Stamme" og din forbindelse med Alt Som Er.

Tillat ikke noen å frakoble deg fra det som rettmessig er ditt i Livets Mektige Tre, for fra dette treet strømmer visdom og kreativitet og livet selv. Ingenting kan nære din Sjel bedre enn Livets Mektige Tre.

Du ble gitt liv av en grunn.

Deres tid her er dyrebar, Høyt Elskede Med-Skapere.

Foren deg med Alt Liv for å skape Jordens Mektige Sang.

For når du er ferdig vil du vende tilbake til Stjernene enda en gang.

Jeg er Leia Stjerneløvinnen fra Alfa Leonis.

Hvis du ønsker å lære mer om Vannmannens Port og Løvehjertets Vei, så vel som å slutte deg til en global gruppe av medreisende som forbereder seg på Formørkelsen den 31. januar, vær snill å overveie å melde deg på vårt online webinar serie "The Aquarius Gate 2018". Du kan lære mer her

KILDE: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-aquarius-gate-star-gate-to-a-magical-reality-and-the-path-of-the-lion-heart/  

Den tre doble Port Innvielse

(Lagt ut av Celia Fenn den 27. oktober 2017)

Høyt Elskede Familie av Lys, skiftene og transformasjonene på deres Jord fortsetter å akselerere. Det er mye forvirring og usikkerhet i egenskap av at de gamle systemene begynner å svikte, feile og bryte sammen, og det nye begynner å komme tilsyne og manifesteres. På dette stadiet kan kollapsen av det gamle virke mer tydelig enn oppstandelsen av det nye, men vær trygg på at den Nye Jorden forøkes i sin kraft når den blir manifestert.

I denne tiden går dere gjennom det vi kaller Den Tredoble Porten og Innvielsen inn til deres Forstørrede og Høyere Sjelemisjon ved 11/11 Porten den 11. november.

Den første av disse Stjerneportene eller Stellarportalene var 10/10 den 10. oktober. Den første porten var aktiveringen inn til nye begynnelser. Mange av dere følte det som om dere ikke lenger var komfortable i den gamle virkeligheten og lengtet etter at den Nye Virkeligheten skulle bli manifestert. Dette intense ubehaget og lengselen etter det nye var en indikasjon på at din Sjel var i prosessen med den Tredoble Port Innvielsen.

Den andre Porten den 11. november er 11/11 Porten, og den er Innvielsesporten hvori Sjelen din aksepterer og begynner å uttrykke sin nye eller forstørrede Sjelemisjon på Jorden. Dette er en viktig innvielse hvor dype nivåer av "gamle" avtrykk, overbevisninger og begrensninger blir endelig frigitt, og lar deg fullt ut omfavne din Nye Virkelighet og din nye oppfatning av deg selv og din Sjelemisjon i den Nye Virkeligheten.

Den Tredje Porten er den 12. desember ved 12/12, hvor du får kraften til å begynne å manifestere ditt liv i henhold til din nye misjon og innenfor de holografiske gitrene til den Nye Jorden. På dette tidspunkt er du fri fra alle gamle oppfatninger og forbindelser til fortiden, og klar til å omfavne gavene til den Nye Jordens Fremtidige Tidslinje slik de manifesteres i det nåværende øyeblikket. Du vil bli mer oppmerksom på hvordan disse gavene blir presentert for deg som muligheter og ideer, og du vil handle etter dem mens du skaper din nye virkelighet uten engstelse eller frykt.

Disse tre portene vil nå sitt høydepunkt og fullstendiggjøring ved tiden for desember Solverv (Vintersolverv) den 21. desember 2017. På dette tidspunkt, Mine Høyt Elskede, vil dere være i stand til å bringe disse tilsynekommende energiene i balanse med det Guddommelig Lyset og de kraftfulle Galaktiske Lyskodene som utstråles fra det Galaktiske Sentrum når de avstemmer seg med Jorden i denne tiden. 

Det vil i sannhet være en tid for feiring og glede når dere beveger dere fremover i skapelsesspiralen på et høyere og dypere og mer dypsindig nivå.

Tidskapsel Oppvåkningene
Høye Elskede Familie av Lys, det er en svært kraftfull og vakker energi som beveger seg over deres planet med Diamantlyset akkurat nå. Det er en gave som kommer til dere fra en fremtidig tid da Galaktisk Bevissthet er fullt ut forankret på Jorden og visdommen til Tidsreiser og Tidsskapelse er fullt ut forstått.

Visualiser om du vil, et møte med de Eldstes Planetariske Råd i denne fremtidige tiden. Når de betrakter kampen og lidelsen tidlig i det 21. århundres samfunn, bestemmer de seg for å sende et Team med høyt utviklede åndelige Krigere av Lys for å hjelpe til med å akselerere og letne Oppstignings- og Transformasjonsprosessen. Men de vet at den eneste måten en slik innblanding kan oppnås på, er ved å tillate disse høyt utviklede Sjelene å inkarnere i fysiske kropper på denne Tidslinjen for å være en del av dens manifestasjon og skapelse.

Så, Mine Høyt Elskede, siden 2012, blant Diamantbarna som har inkarnert på Jorden, er det et Team med Galaktiske Sjeler på et høyt plan hvis formål er å være "Oppvåkningstidskapsler". Disse Sjelene eksisterer begge steder samtidig, som barn i denne virkeligheten og som voksne i den fremtidige virkeligheten. De er i en kort "ventende søvn- eller drømmetilstand" i egenskap av at de kommer for å leve ut et liv i deres æra for å bidra til skiftet og den store oppvåkningen, ved simpelthen bare å være den de er og overføre deres høyt utviklede Energisignatur i den Kollektive Bevisstheten på Jorden. Deres opplevelse på deres Tidslinje er lengden på en drøm i deres (fremtidige) hjem, som tidstrollmenn av denne æraen kjenner de til teknikkene i tidssammenpressing og tidsutvidelse. De er ikke her for å gjøre noe annet enn å bidra med en høyfrekvent Galaktisk energi til den tilsynekommende tidslinjen. 

Etter hvert som flere av dem kommer inn i fysisk inkarnasjon, hever deres kraftfulle Galaktiske Sjelesignaturer frekvensene på Jorden. De er levende legemliggjøringer av en fremtidig energi som er blitt plassert på Jorden for å fungere som en aktivering i den pågående Oppvåknings- og Transformasjonsprosessen.

Deres tilstedeværelse, etter hvert som den vokser i kraft, akselererer Oppvåkningsprosessen på Jorden. I denne perioden etter Løvens Port og Solformørkelsen i august 2017, har det vært en uhyre stor oppvåkningsprosess som produserer en større oppvåkningsbølge enn noe som har vært opplevd på Jorden før. Og det er oss denne oppvåkningsbølgen som vil fortsette inn i 2018.

Denne økningen av nylig oppvåknede Sjeler vil også kreve en økning i de som er klare til å fungere som guider, lærere og veivisere for disse vise Sjelene. Dette betyr at mange av dere blir kallet til å frigi fortiden og gjøre dere klare for nye eller forstørrede Sjelemisjoner, for å veilede disse nylig oppvåknede Sjelene inn i den Nye Jordens Virkelighet.

Tre Inn i din Nye eller Forstørrede Sjelemisjon innenfor den Nye Jordens Virkelighet
For de av dere som har vært Lysarbeidere, Healere og Lærere i mange år, kan det ha vært en nylig periode med forvirring hvor dere følte dere usikre på hva dere gjorde. Eller dere kan ha opplevd helseproblemer som så ut til å holde dere tilbake og har fått dere til å stoppe og hvile, i stedet for å arbeide selv når det syntes å være mye å gjøre.

Dette er en indikasjon på at din Sjel ber deg innstendig om å stoppe og "legge ned arbeidet" mens du går gjennom det som kunne kalles en "nyorienterings-" periode som vil bringe deg på linje med denne nye retningen til din Sjelemisjon for denne nye tiden.

Disse nye misjonene krever nye oppfatninger av selvet, av hvordan å manifestere og skape og hvordan å helbrede og avstemmes med disse nye energiene. Du kan simpelthen ikke gjøre de samme tingene som du gjorde i den gamle energien.

I fortiden, Mine Høyt Elskede, var energiene deres fokusert på overgang og oppvåkning, og hvordan å arbeide med oppvåkning og hvordan håndtere traumer etter hvert som folk våknet opp. Men nå er det nok oppvåknede mennesker på planeten til å letne skapelsen av et Mønster (en Mal) for en akselerering av denne prosessen.

Nå, er behovet å skape et Mønster (en Mal) for å hjelpe de oppvåknede inn i den Nye Jordens bevissthet. For å kunne gjøre dette, må du selv være en del av skapelsen av dette Mønsteret (denne Malen). Du må leve innenfor den Nye Jordens bevissthet, og med bevisstheten om din rolle som en foregangsmann(kvinne) i det Nye. Du må ha beveget deg bortenfor dualitet og offerbevissthet, og må skape et bemyndiget liv som også bemyndiger andre.

Når du når dette rommet eller stedet av avstemming med Høyere Bevissthet og din Sjel, vil du ganske naturlig avstemme deg med din forstørrede eller nye Sjelemisjon. Du trenger ikke å påskynde eller søke etter det. Det som noen ganger er mest nødvendig er simpelthen fullstendig hvile, ro og stillhet slik at du kan høre Sjelens tilskyndinger gjennom innvielse og synkronitet.

Når denne forbindelsen er opprettet, vil du ha ett eller to valg: enten den Forstørrede Sjelemisjonen hvor din tidligere Sjelemisjon eller arbeid vil bli forstørret av nye forståelser og nye retninger, eller du vil få en fullstendig ny Sjelemisjon. I tilfellet med den Forstørrede Sjelemisjonen vil du fortsette å arbeide med visdommen som du har vunnet gjennom årene, men du vil være oppmerksom på nye oppfatninger og nye tilnærminger som er nødvendige for denne nye perioden.

På den annen side, kan du også føle behovet for å gå fullstendig bort ifra fortiden, og omfavne noe helt nytt og som bedre uttrykker din følelse av hvem du er nå. Dette vil være prosessen som vil føre deg inn i en fullstendig ny Sjelemisjon som er mer på linje med behovene og uttrykkene i den Nye Virkeligheten. I dette tilfellet kan du bli trukket mot en livsstil som er mer kreativ og mer forbundet med Jorden, og som bedre uttrykker hvem du er i denne tiden.

Mine Høyt Elskede, det er en spennende tid med Forandring og Skapelse.

Vi ønsker dere alle et herlig eventyr av Tid og Rom i deres Nye Jord skapelse. 

KILDE: http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-triple-gateway-initiation-the-time-capsule-awakening-and-stepping-into-your-newsoul-mission/