Krystall-Gyldne Barn

Mange snakker om at de gyldne barna er etterfølgerne til krystallbarna, men dette er heldigvis ikke tilfellet. Hvis det hadde vært tilfellet, ville nåtidens barn nemlig vært totalt ustyrlige helt fra fødselen, og de ville hatt et stort fokus på å leve livet og starte nye ting opp, hvor deres overblikk og ansvarsfølelse ikke kunne følge med. De ville aldri kunne sitte stille på en stol, og de ville aldri lære å rydde opp etter seg.

De gyldne barna ville ikke bare gå, men i stedet løpe rundt med hodet under armen, uten å ha overblikk over deres handlinger. Derfor har krystallenergien vært nødt til å bli integrert først, for å skape balanse i deres liv og kropp, samt i deres øvrige energisystem.


De krystall-gyldne barna, som begynte å komme til verden i 2013, er derfor krystallbarn, som er krystalliserte både i deres aura og kropp, samt i deres nettverksenergi. Dessuten er den gyldne energien aktivert helt ned på celleplan i deres kropp, noe som tydelig avspeiles i krystallauraen deres, som ofte ser ut som en krystall-gylden eller gylden aura, uten faktisk å være det. Krystallauraen reflekterer bare hvilken energi som finnes i barnets kropp.

De krystall-gyldne barna er generelt veldig glade og sosiale med en stor personlig vilje- og handlekraft, samt en kjempe appetitt på livet, og de vet hva de vil, og er ofte ikke til å stoppe.

De krystall-gyldne barna er generelt bedre til at håndtere utfordringer i livet enn krystallbarna, men til gjengjeld har de behov for regelmessig hvile, slik at deres kropp kan lades opp. Fordi, dersom deres overskudd forsvinner, så sier kroppen plutselig stopp, ofte uten at hverken barna eller foreldrene er forberedt på dette.

Den helt store forskjellen på krystallbarna og de krystall-gyldne barna, er at de krystall-gyldne barna har den gyldne energien aktivert på celleplan i kroppen, og det er den ikke hos krystallbarna enda, men det skjer i samme sekund de føler seg klar til å bli mer utadvendte, og så snart de begynner å ta sjanser i hverdagen.

Ønsker du å vite mer om de krystall-gyldne barna og deres atferd, anbefales du å lese Anni Sennov’s danske bok Den Gyldne Jord.

Kilde: AuraTransformasjon

Krystallbarn

Alle barn som kommer til verden i årene fra 2009 og fremover, blir født med en fullt utviklet krystallaura. I perioden 2004-2008 er alle barn født med en blanding av indigoaura og krystallaura, og jo tettere på 2009 barna er født, jo renere krystallaura er de født med og jo mer krystalliserte er de i kroppen, vi kaller dem krystallindivider. De barna som fødes fra 2013 kalles «ordentlige» krystallmennsker, fordi de også er krystalliserte i deres nettverksenergi som har med deres sosialiseringsevne å gjøre.

Krystallbarn er veldig rene og høyfrekvente i deres energier, de er ærlige av vesen og ekstremt sannhetssøkende i sin omgang med andre mennesker. I motsetning til indigobarna mangler de fullstendig det grensesettende elementet i sitt vesen, noe som heldigvis ikke er noe problem for barna selv, da de er svært bevisste på hva de liker og hva de ikke liker, og hvem det er bra for dem å være sammen med.

Krystallbarn inngår nødig kompromisser i noen sammenheng overhodet. Da isolerer de seg heller fra omverdenen, hvis de selv mener at de er det eneste akseptable selskap i mils omkrets.

Selv ikke far og mor og de nærmeste i familien skal være for skråsikre i krystallbarnas nærhet. Disse nye barna omgir seg nemlig ikke frivillig med begrenset tankegang eller med mennesker med styrende og/eller nedbrytende energier. Bestemmer foreldrene seg for noe annet enn det barna vil, og hvis foreldrenes beslutning ikke matcher barnas indre balanse, kan man være sikker på at det innen kort tid oppstår kaotiske tilstander i omgivelsene. På det ubevisste plan bærer nemlig krystallbarna på en sterk indre ild som kan få alt negativt rundt barna til å brenne fullstendig sammen.

Foreldrene til krystallbarna bør, om ikke for sin egen del, så for barnas del, snarest få forandret sin aura- og energistruktur med en AuraTransformasjon™, så den passer bedre til barnas aurakrystallstruktur. Da behøver ikke barna lenger å begrense sine store menneskelige, mentale og/eller fysiske potensialer bare fordi de er barn og fordi foreldrene ikke kan følge med i barnas raske utvikling på både det indre og det ytre plan.
Et faktum er nemlig at de nye barna ofte ikke har forståelse for den langsommelige og til tider innviklede måten å leve på som mange voksne med den gamle tidens energistruktur praktiserer.

Framtidens krystallbarn vet utelukkende om bruken av snarveitastene på tastaturet, og de har på ingen måte lyst til å benytte gammeldagse metoder fra den gangen foreldrene deres var barn.
Grensesetting, konsekvens, ansvarlighet, direkte konfrontasjon og det å snakke sant er derfor kodeordene i Den Nye Tids oppdragelsesform.

Ønsker du å vite mer om de nye barna og deres atferd, anbefales du å lese Anni Sennovs bøker;
Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien
Krystalmennesket & Krystalliseringsprocessen 
Den Gyldne Jord

Indigobarn

Indigobarn er betegnelsen for barn og unge født i ‘Den Nye Tid’ i perioden fra 1995 og frem til 2004. Kjennetegnende for disse barn og unge er at de er født med en langt sterkere utstråling og aura enn foreldrene sine.

Disse barn og unge er nemlig født med den nye tids indigofargede aura, som voksne mennesker i dag kan få via en AuraTransformasjon™ hvis de føler seg klare til dette.

Typiske karaktertrekk for indigobarn og -unge er at de er autodidakte, og de er raske til å kopiere sine omgivelser nøyaktig eller selv finne nye måter å gjøre tingene på. Barna og de unge kan ofte virke enormt provoserende på omgivelsene med sin tilsynelatende mangel på respekt for mange ting og sin utpregete grenseløshet. De har for eksempel ikke respekt for voksne mennesker som ikke har respekt for seg selv.

Mangel på respekt og grenseløshet har det spesielt med å dukke opp i situasjoner der balansen mellom de menneskene som barna er blant, fullstendig mangler. Barna og de unge kan nemlig ikke fungere i rammer der balansen mangler, slik som barn gjorde før i tiden da avstraffelsen falt prompte dersom de ikke tilpasset seg de voksnes oppsatte rammer.

Indigobarn og -unge blir født med en total innvendig balanse, selv om det ikke alltid ser sånn ut utenfra, og barna er derfor så ærlige og sannhetssøkende i seg selv at de ikke kan lyve verken for seg selv eller for andre. Deres til tider provoserende tiltak i forhold til omverdenen er derfor ikke gjort i vond hensikt, men skjer nærmest som et tegn på avmakt i forhold til helhetssituasjonen omkring dem der balanse godt kan mangle uten at de voksne reagerer. Bare veldig få voksne har like god kontakt med sin intuisjon som indigobarna og de unge har. Årsaken til barnas og de unges fine intuisjon er, at deres aura består av ren ånds- og intuisjonsenergi, fordi alle ‘rene’ indigo’er blir født helt uten sjelsenergi og gammel karma som begrenser dem i deres personlige utfoldelse.

På grunn av tilstedeværelsen av ren åndsenergi i auraen kan indigo’ene til tider være farlige for seg selv, da de tror at de kan alt i svært tidlig alder, uten å ha erfaring med det å leve i en fysisk kropp med de begrensninger som dette medfører. Det krever derfor store menneskelige resurser av foreldrene og diverse omsorgspersoner med sjelsenergi å takle og oppdra disse raske, veldig direkte og ærlige barn og unge. Men så fort man som voksen selv har fått den nye indigofargede auraen integrert via en AuraTransformasjon™, kan man utmerket godt følge barna og de unge og reaksjonene deres. Dessuten blir det lettere å sette egne grenser i forhold til barna og ungdommen.

I perioden 1987-1995 ble indigoenergien løpende integrert mer og mer hos alle nyfødte.
Fra 1995 og fremover er alle barn og unge født med indigoenergien fullt integrert i auraen sin og er derfor rene indigo’er som ikke trenger en AuraTransformasjon™ eller justering av auraen.

1992-94
I årene 1992-94 er alle unge født med en blanding av den gamle og den nye typen aura. De har derfor mye av den nye personlige gjennomslagskraften i seg, men mangler beskyttelse og evnen til å sette grenser for henholdsvis seg selv og andre. De har derfor vanskelig for å finne balansen i seg selv.
De unge kan være veldig oppfarende og direkte i forhold til omgivelsene sine, men reelt sett er de slett ikke sterke nok til å få igjen med samme mynt som de selv sender ut til andre. De kan være veldig voldsomme i det ene øyeblikket, for i neste øyeblikk å bryte totalt sammen uten varsel og ofte uten synlig grunn. Foreldrene risikerer derfor å måtte liste seg på tå i oppdragelses- og rådgivningsøyemed fordi de noen ganger kan få en ubehagelig fornemmelse av å ha trådd langt inn på barnets enemerker. Eller foreldrene kan oppleve å føle seg fullstendig tatt ved nesen av de samme sårbare små, som ikke er sene om å utnytte foreldrenes velvilje i en gitt situasjon, vel og merke hvis de unge er i sitt ess. En Aurajustering eller balansering vil være nødvendig for å oppnå full balanse, så denne gruppen unge kan bli rene indigo’er og utvikle seg videre til å bli «krystaller», som du kan lese om under Krystallbarn.

1987-91
De unge og voksne som er født fra sommeren 1987 og frem til 1991 samt en del av dem som er født i midten av 1980-årene, er alle født med en blandingsaura som tilsvarer før nevnte gruppe, men med langt mindre indigofarget energi i auraen. Disse barna og unge har derfor vanskelig for å velge om de skal sikte seg inn mot høyre og være pene og veloppdragne, eller om de skal være opprørske og gå helt sine egne veier. Beskyttelsen deres i forhold til omverdenen er ikke særlig sterk, og derfor adopterer de ofte foreldrenes idealer og måter å gjøre tingene på fremfor å ivareta sine egne ønsker for livet.
Mange av disse menneskene kan umiddelbart virke svært så rolige og tilfredse utad, men de mangler ofte handlekraft, og erfaringen viser da også at så fort de får utført en AuraTransformasjon™ eller -justering, tar tingene for alvor fart i livet deres. Det dukker ganske enkelt fram en sterkere personlighet på veldig kort tid.

Ønsker du å vite mer om de nye barna og deres atferd, anbefales du å lese Anni Sennovs bøker;
Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien
Krystalmennesket & Krystalliseringsprocessen
Den Gyldne Jord