Menneskets åndelige utvikling - i en ny tids energi


Vi lever i en overgangtid fra informasjonsalderen til intuisjonsalderen. Vår egen og jordens vibrasjonshastighet øker, store energetiske endringer er på gang. Vi må gi slipp på det gamle, for å kunne integrere den nye tids energi. Mange er i ferd med å se nye sider av seg selv, våre iboende evner og kvaliteter komme mer og mer til syne.


Vi lever i en tid med store endringer, og mange har akkurat hatt eller skal ha sin åndelige oppvåkning nå. Menneskeheten skal igjennom et bevissthetsskifte ... så søken etter sin egen identitet, finne sin livsmisjon og det å forstå sine spirituelle evner med mer, er stor.

Flere og flere mennesker våkner altså nå til en erkjennelse av at virkeligheten er mye større enn det som våre 5 primærsanser, forteller oss. For mange betyr det at livet tar en helt ny retning. Den «gamle måten» å leve på fungerer ikke lengere, og man har behov for å ny orientere seg på flere livsområder. 

Tiden er inne for at vi tar i bruk vårt fulle potensiale!

Vi er inne i en tid hvor flere føler seg helt utslått, en indre tomhet, mens noen føler seg totalt utbrent. Mange blir syke og sliter med hodepine, stiv nakke og muskelsmerter. Hukommelsestap og glemsomhet, hetetokter, influensa lignende plager m.m. Det er tid for å trekke seg tilbake og nyte det stille rom.
Dette kan være en del av din åndelige oppvåkning.

NB! Husk at du ALLTID skal ta kontakt med din fastlege, ved fysiske og psykiske plager m.m.


Lytt til hjerte ditt, tenn kjærlighetsflammen i hjerte ditt og la lyset vise vei. Vi er kraftfulle vesener og vi kan skape akkurat det vi vil.

Tiden er i store forandringer, den går fortere og fortere. Tidsopplevelsen er på vei bort. 

Omgås med mennesker som gjør deg godt. Kanskje er tiden inne for å møte nye mennesker,
nye tilhørigheter osv. Husk du er inne i en stor tilvendingsperiode.

Vi er i stadig utvikling ... så det som er en sannhet for deg og meg i dag, kan ha endret seg til i morgen.
I den nye tids energi så transformeres vi hurtig og sannheten endres i takt med vår åndelige utvikling.

Før du leser videre på hjemmesiden, så vil jeg bare si at alle innleggene er helt uavhengig religion, selv om jeg har dyp respekt for de som har sin religiøse tro. Her finner du forklaringer på ord og uttrykk,
ut i fra et åndsvitenskapelig perspektiv: Åndelig ordliste og Det hele menneske.


Ta deg tid til å være vennlig -

det er veien til et lykkelig liv.
Ta deg tid til å drømme -
det er å være frimodig i det du ber om.
Ta deg tid til å elske og bli elsket -
det er et privilegium fra Gud.
Ta deg tid til å se deg omkring -
dagen er altfor kort til å være selvsentrert.
Ta deg tid til å le -
det er sjelens musikk.

 • Astrologi

  Astrologihistorikere tidfester gjerne astrologiens opprinnelse til da mennesket begynte å studere himmelen ...

 • Numerologi

  Numerologi er læren om tall og talls innvirkning på menneskers liv, og er det ELDSTE alternative verktøy vi har ...
  2017 - Globalt år 1

 • Krystaller

  Krystallenes helbredende kraft, er bare en av flere virkeområder. Krystallene gir støtte og hjelp i utviklingsprosesser, fysisk, psykisk og spirituelt ...